วันเวลาปัจจุบัน 16 ก.ค. 2024, 07:38  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 60 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การทำงานกับการปฏิบัติธรรมทำให้เป็นเรื่องเดียวกันได้?

เมื่อ: 12 ม.ค. 2015, 13:29 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1647


ในทัศนะเรื่องนิพพานของดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ หนึ่งในกูรูทางธรรม
แม้เราทำงานอยู่ไม่ต้องไปวัดก็สามารถปฎิบัติตนให้เข้าถึงธรรมได้
:b53: :b51: :b46: :b48: :b45: :b44:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สัมมาอาชีวะ หนึ่งในมรรคมีองค์แปดนี้ ควรถือปฏิบัติอย่างไร

เมื่อ: 26 ก.พ. 2013, 12:03 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 5214


อยากทราบว่ามรรคองค์นี้ มีแนวในการปฏิบัติอย่างไร และ มีส่วนสำคัญในการช่วยทำให้พ้นจากทุกขสัจจ์หรือหลุดพ้นจากวัฎฎะสงสารได้อย่างไร ก็เป็นการรักษาศีลนั่นแหละครับ แม้กระทั่งการประกอบอาชีพที่ควรงดเว้นด้วย :b8: ครับ ศีลเป็นวินัยเครื่องกำกับในการดำรงตนทางโลกที่สำคัญ การที่เราจะปฏิบัติทางธรรม หรือทางจิตได้ดี...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สัมมาอาชีวะ หนึ่งในมรรคมีองค์แปดนี้ ควรถือปฏิบัติอย่างไร

เมื่อ: 26 ก.พ. 2013, 10:30 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 5214


smiley ก่อนอื่นต้องขออภัยเพื่อนๆสมาชิกที่ตั้งกระทู้ไว้แล้วเพิ่งมามีโอกาสเข้าสนทนา นี่ก็อาทิตย์หนึ่งพอดี...ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ :b8: และก็ขอขอบคุณคุณลุงหมาน คุณกบฯ คุณธรรมดานะครับที่ได้กรุณาโพสต์ความเห็นมาซึ่งครั้งแรกตัวกระผมผู้ตั้งกระทู้นี้เอง ทีแรกก็คิดว่าไม่เห็นมีประเด็นอะไรมากพื้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สัมมาอาชีวะ หนึ่งในมรรคมีองค์แปดนี้ ควรถือปฏิบัติอย่างไร

เมื่อ: 18 ก.พ. 2013, 12:03 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 5214


พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำมรรคมีองค์8 ให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายที่ประสงค์จะพ้นทุกข์ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติ หนึ่งในมรรคนั้นคือ สัมมาอาชีวะ อยากทราบว่ามรรคองค์นี้ มีแนวในการปฏิบัติอย่างไร และ มีส่วนสำคัญในการช่วยทำให้พ้นจากทุกขสัจจ์หรือหลุดพ้นจากวัฎฎะสงสารได้อย่างไร ผู้ที่เกษียณจากอาชีพการงาน หรือ early retire จ...

 บอร์ด: วิธีใช้บอร์ด-แจ้งปัญหา   หัวข้อ: อ่านโพสต์ไม่ได้เลยคะ รบกวนด้วยนะคะ

เมื่อ: 04 ก.พ. 2013, 09:09 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 5223


ไม่เห็นข้อความในกระทู้เช่นกันครับ มันว่างเปล่าทุก ๆ กระทู้ที่เปิด :b10:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การแก้กิเลสทำไมจึงยาก ?

เมื่อ: 27 ม.ค. 2013, 06:23 

ตอบกลับ: 59
แสดง: 18047


อาจเกิดจากเหตุผลทางนิเวศน์ธรรมชาติที่ต้องการให้ยังคงมีมนุษย์อยู่ดูแลโลกพอสมควรไม่ให้สูญพันธุ์ไปหมด ธรรมชาติจึงทำ โปรแกรมการแก้กิเลส ให้เป็นสิ่งท้าทายและไม่ให้ง่ายเกินไปแก่มนุษย์ :b10: ผู้ที่แก้ได้ดีแก้ได้มากก็จะไปสู่แดนสุขคติเช่นมนุษย์ สวรรค์ พรหม และนิพพาน ผู้แก้ได้ไม่ดีหรือต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะเข้าสู่แ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตสุดท้ายก่อนละสังขารพระอรหันต์คิดถึงอะไร

เมื่อ: 26 ม.ค. 2013, 04:14 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 10603


สำหรับ พระพุทธเจ้า จิตสุดท้ายก่อนดับขันธปรินิพพานนั้น ท่านเข้า "จตุตถฌาน" เป็นลำดับสุดท้าย ตามท้องเรื่องที่ปรากฏตามพระไตรปิฎก ดับขันธปรินิพพาน ] เคยได้ยินมาว่า....พระพุทธองค์ดับขันธ์ที่ระหว่าง...ฌาณ4 และ..อรูปฌาณ...เพื่อการแสดงธรรมอันสุดท้าย...ว่า..นิพพาน...ไม่ใช่ฌาณ...ำม่ใช่อรูปฌาต... ผิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตสุดท้ายก่อนละสังขารพระอรหันต์คิดถึงอะไร

เมื่อ: 23 ม.ค. 2013, 01:46 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 10603


อะไรเป็นเส้นแบ่งความหมายของคำว่า วางเฉย กับ เฉยเมย ในความคิดผม เฉยเมย คือมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น แต่เลือกที่จะไม่มอง ไม่สนใจ เอาใจออกจากสิ่งนั้น ไม่ต้องการเห็น ไม่ต้องการคิดถึง วางเฉย คือมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น เราเห็นอยู่ว่าเกิดขึ้น เราพิจารณาแล้วว่าเราทำอะไรต่อได้บ้าง เมื่อทำจนถึงที่สุดก็ปลงใจยอมรับว่านี...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตสุดท้ายก่อนละสังขารพระอรหันต์คิดถึงอะไร

เมื่อ: 20 ม.ค. 2013, 04:03 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 10603


สำหรับ พระพุทธเจ้า จิตสุดท้ายก่อนดับขันธปรินิพพานนั้น ท่านเข้า "จตุตถฌาน" เป็นลำดับสุดท้าย ตามท้องเรื่องที่ปรากฏตามพระไตรปิฎก ดับขันธปรินิพพาน ในสมัยนั้นมีปริพาชกผู้หนึ่งนามว่า สุภัททะ เป็นบุตรพราหมณ์มหาศาลชาวเมืองกุสินารา ปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ เพื่อทูลถามข้อข้องใจในธรรม เกี่ยวกับลั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตสุดท้ายก่อนละสังขารพระอรหันต์คิดถึงอะไร

เมื่อ: 20 ม.ค. 2013, 03:25 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 10603


สุขคติก็มีอายุ ทุกขคติก็มีอายุ หลีกหนีไป สุดท้ายก็ย้อนกลับมาที่เดิม เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้ว ถึงพยายามหยุดคิดปรุงแต่ง หากยังมีความหลง ก็ยังไม่หลุดพ้น ก่อนตายหากมีวาสนา ได้ฟังธรรมกับสัปบุรุษ เพียงไม่กี่คำ ก็อาจหลุดพ้นได้ เห็นด้วยกับคุณอรูปะครับ ตัวอย่าง... พุทธบิดานิพพาน พุทธบิดานิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตสุดท้ายก่อนละสังขารพระอรหันต์คิดถึงอะไร

เมื่อ: 20 ม.ค. 2013, 02:24 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 10603


กรรม ... มันจะส่งให้อะไร ๆ มันเป็นไป เอกอนคิดเรื่องนี้ แต่ เอกอนก็ยังไม่มีโอกาสทำอย่างที่คิดให้พ่อได้เลย :b1: เขาไปเป็นเกิดเป็นอะไร หรือเป็นลูกใครแล้วก็ไม่รู้ นะ ตอนที่พ่อตาย ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ คุณเอกอน ไม่ทราบว่าได้ทันพูดจาอะไรกับคุณพ่อตอนที่ท่านเสียไหมครับ ...ตอนที่คุณพ่อผมเสียไม่ทันได้พูดจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตสุดท้ายก่อนละสังขารพระอรหันต์คิดถึงอะไร

เมื่อ: 20 ม.ค. 2013, 02:14 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 10603


:b8: ขออภัยทุกท่านนะครับ ที่จขกท.ไม่ได้เข้ามาสนทนาที่กระทู้ ติดภาระกิจเพิ่งมีเวลาว่าง และต้องขอขอบคุณคุณปลีกวิเวกที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นมาค่อนข้างละเอียดและกระจ่างดีทำให้เข้าใจมากขึ้นครับ โดยเฉพาะเก็ตมากในข้อสรุปดังนี้ :b41: ...ดังนั้นการวางเฉยแบบเฉยเมย ไม่รู้อะไรเลย คือยังไม่มีสัมมาทิฏฐิ มีแต่ความ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตสุดท้ายก่อนละสังขารพระอรหันต์คิดถึงอะไร

เมื่อ: 12 ม.ค. 2013, 16:17 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 10603


การปล่อยวางอารมณ์คือ เมื่อความนึกคิดปรากฏความพอใจ หรือความไม่พอใจ ก็ให้วางเฉยต่ออารมณ์นั้น ไม่ปรุงแต่ง ความพอใจไม่พอใจ เพิ่มเติมเข้าไปอีก(ไม่เพิ่มกิเลสใหม่) อารมณ์นั้นก็จะค่อยๆหมดไป... :b55: สกิดใจ...บางครั้ง ความวางเฉย มักดูซ้อนกันกับ ความเฉยเมย เช่นเห็นเขาทำดีหรือทำไม่ดี แต่เราก็ไม่ได้ยินดียินร้า...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตสุดท้ายก่อนละสังขารพระอรหันต์คิดถึงอะไร

เมื่อ: 12 ม.ค. 2013, 08:01 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 10603


หรือว่าพระอรหันต์ตอนละสังขารเมื่อไม่ต้องมาเกิดอีกก็ไม่มีอะไรนึกคิดในใจอีก ท่านปล่อยวางทุกๆสิ่งได้ ผิดกับจิตสุดท้ายของผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดที่ยังคงต้องระวังการคิดและคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อหนีภพภูมิทุกขคติไปสู่ภพภูมิสุขคติ ถ้าเป็นเช่นนั้นผู้ใกล้ชิดกับผู้เจ็บป่วยใกล้เสียชีวิตควรจะพูดเตือนสติก่อนผู้เ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ข้อแตกต่างของการปฏิบัติธรรม

เมื่อ: 06 ม.ค. 2013, 12:02 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 7295


ขออนุญาตเสริมความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่งอาจจะไม่ตรงกระเด็นกับคำถามของกระทู้นัก แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมในใจของหลายท่าน ซึ่งหลายสิ่งท่านอาจรู้แล้วแต่อาจยังหลงลืม หรือไม่ลืมและรู้แต่ก็ยังปรับตัวปรับใจตนยังไม่ได้ ซึ่งผู้เขียนเองก็ยังเป็นเช่นนั้น ส่วนท่านที่ปฏิบัติได้แล้วก็ขอ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 4 [ พบ 60 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร