วันเวลาปัจจุบัน 26 พ.ค. 2024, 21:38  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 8163 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เข้าห้องicuอีกครั้ง

 หัวข้อกระทู้: Re: เข้าห้องicuอีกครั้ง
เมื่อ: 17 ม.ค. 2024, 08:32 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 4906


เป็นกำลังให้ลานธรรมจักรกันหน่อยนะ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นับถอยหลัง

 หัวข้อกระทู้: Re: นับถอยหลัง
เมื่อ: 17 ม.ค. 2024, 08:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5069


เป็นกำลังใจให้หน่อย

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นับถอยหลัง

 หัวข้อกระทู้: Re: นับถอยหลัง
เมื่อ: 17 ม.ค. 2024, 08:22 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5069


เป็นกำลังใจให้กันหน่อย

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เข้าห้องicuอีกครั้ง

เมื่อ: 15 ม.ค. 2024, 18:09 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 4906


จากวันนั้นถึงวันนี้ครบ ๑ ปี

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ที่ประชุมสภาพธรรมเรียกอายตนะ

เมื่อ: 15 ม.ค. 2024, 06:41 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 4675


พระอนุฎีกาจารย์ท่านประสงค์ให้รู้ว่า บุคคลไม่สามารถชี้แจงให้รู้สภาวะ ลักษณะ ของรูปนามได้ตรงตามความเป็นจริงแก่ผู้ที่ไม่เคยรู้รูปนามเหล่านั้น ดังนั้น ท่านจึงได้ใช้คำว่า ธมฺมานํ อนิทฺทิสิตพฺพสภาโว "รูปนามมีสภาวะที่ไม่สามารถอธิบาย บอกกล่าวต่อๆ" ได้นั่นเอง หมายความว่า สภาวะลักษณะของรูปนามทั้งหลา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ที่ประชุมสภาพธรรมเรียกอายตนะ

เมื่อ: 15 ม.ค. 2024, 06:22 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 4675


ปัญหาตอนนี้ทำไมเราตั้งกระทู้ใหม่เองไม่ได้

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ที่ประชุมสภาพธรรมเรียกอายตนะ

เมื่อ: 15 ม.ค. 2024, 05:04 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 4675


การรู้ที่ประจักษ์แจ้งกับสุตะ"สิ่งที่ตนได้เคยเล่าเรียนมา" ขึ้นชื่อว่าปุถุชนทั้งหลายสามารถที่จะรูประจักษ์แจ้งรูปนามฝ่ายกามาวจรได้ ทั้งนี้เพราะว่า สภาวะเหล่านั้นปรากฏเกิดขึ้นในขันธสันดานของตนโคยตรง และ เพราะว่าเป็นสภาวธรรมที่ปรากฎในทวารทั้งหก จึงสามารถรู้ได้โดยประจักษ์แจ้ง แม้ด้วยการเจริญภาวน...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: กายานุปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: กายานุปัสสนา
เมื่อ: 13 ม.ค. 2024, 13:55 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 704


การรู้ที่ประจักษ์แจ้งกับสุตะ"สิ่งที่ตนได้เคยเล่าเรียนมา" ขึ้นชื่อว่าปุถุชนทั้งหลายสามารถที่จะรูประจักษ์แจ้งรูปนามฝ่ายกามาวจรได้ ทั้งนี้เพราะว่า สภาวะเหล่านั้นปรากฏเกิดขึ้นในขันธสันดานของตนโคยตรง และ เพราะว่าเป็นสภาวธรรมที่ปรากฎในทวารทั้งหก จึงสามารถรู้ได้โดยประจักษ์แจ้ง แม้ด้วยการเจริญภาวน...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: กายานุปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: กายานุปัสสนา
เมื่อ: 07 ม.ค. 2024, 06:51 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 704


กำหนดไซร้ โยคีนั้นก็จะมีจิตตั้งมันอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นเหตุให้สามารถรู้สภาวะ ของนามรูปตามความเป็นจริงและสามารถทำลาย สันตติฆนบัญญัติ กล่าวคือทิวแถว แห่งรูปนามจนทะลุทะลวงมองเห็นไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงได้ในที่สุด ยิ่งเมือ ภาวนาของโยคีนั้นแก่กล้าเต็มที่แล้ว ก็จะทำให้จิตที่กำหนดอยู่นั้นสามารถละทิ้ง อา...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: กายานุปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: กายานุปัสสนา
เมื่อ: 07 ม.ค. 2024, 04:58 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 704


และปัญญาแก่กล้าช้า ด้งนั้น โยคีจึงไม่ควรกำหนดโดยมัวแต่เน้นให้ศัพท์และ ความหมายมีความสอดคล้องกัน แต่ควรทำการกำหนดรู้โดยลักษณะพื้นๆ เช่น ในขณะที่เห็น ก็ควรพิจารณาว่า "เห็นหนอ" เท่านั้น ซึ่งการกำหนดเช่นนี้ จะทำให้ โยคีหมดปัญหาตามที่ได้กล่าวมาแล้วและก็จะทำให้โยคีผู้นั้นสามารถนันและ รู้สภาวะใดส...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: กายานุปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: กายานุปัสสนา
เมื่อ: 07 ม.ค. 2024, 04:07 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 704


ถามว่า : ในกรกำหนดว่า "เห็นหนอๆ" ในขณะที่เห็นอยู่นั้น เรียกว่า เป็นการกำหนดรู้สภาวธรรมใดฤๅ? ตอบว่า : เป็นการกำหนดรู้สภาวธรรม ๕ ประการ คือ จักขุปสาท รูปายตนะ จักวิญญาณ ผัสสะ และเวทนาโดยมีลักษณะของการกำหนดรู้ดังนี้ คือ หากจักขุรูป (จักขุปสาท) ที่มีความใสหมดจดนั้นปรากฏชัดขึ้นมาโยคีก็สามารถ เ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: กายานุปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: กายานุปัสสนา
เมื่อ: 06 ม.ค. 2024, 19:03 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 704


เทียบเคียงการกำหนครู้กับหลักฐานจากพระคัมภีร์ กายานุปัสสนา การกำทนดรู้ในขณะที่เห็น เมื่อสมถยานิกะเข้าถึงฌานใด ออกจากฌานนั้นแล้ว ย่อมพิจารณากำหนดรู้ ณานนั้น และรูปอันเป็นที่อาศัยของฌานนั้น พร้อมทั้งรูปเกิดเพราะฌานนั้น ฉันใด แม้วิปัสสนายานิกะ ก็ควรพิจารณากำหนรู้ฉันนั้นเช่นกัน คือ กำหนดรู้จิตเห็น จิตได...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: วิธีการที่โยคีควรถือเป็นแนวทาง

เมื่อ: 05 ม.ค. 2024, 08:56 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 818


นามธรรมที่เป็นฌานนั้นเป็นเอกเทส ไว้ในตอนถัดไป ดังนั้น ข้อความในคัมภีร์ วิสุทธิมรรคจึงสอดคองเป็นเนื้อหาสาระเดียวกันกับข้อความในพระไตรปิฎก อังคุตตรนิกายนั่นเอง ด้วยเทตุนี้ จึงไม่ควรที่จะเข้าใจผิดคิดว่าข้อความในคัมภีร์ วิสุทธิ์มรรคนั้นขาดวิธีการกำหนดเนวสัญญานาสัญญายตนฌานกับวิธีการกำหนด รูปธรรมไม่สมบูรณ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: วิธีการที่โยคีควรถือเป็นแนวทาง

เมื่อ: 05 ม.ค. 2024, 06:07 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 818


จะอย่างไรก็ตาม แม้ในการวรู้สภาวลักณะเป็นต้นของปรมัตถธรรมเหล่านั้น มิได้เป็นการรู้เพียงบางส่วน แต่เป็นการรู้ทั้งสภาวะปรมัตถ์นั่นเทียว ดีวอย่างเช่น ในกรณีการรู้ผุสสนลักษณะกล่าวคือการกระทบกันระหว่างจิตกับอารมณ์นั้น มิไช่ เป็นการรู้เพีงบางส่วนบางผัสเจตสิก แต่เป็นการรู้ผัสสะทุกแง่มุมอย่างสมบูรณ์ แบบนั่นเ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: วิธีการที่โยคีควรถือเป็นแนวทาง

เมื่อ: 04 ม.ค. 2024, 14:30 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 818


หรืออรูปฌานอย่างใดอย่างหนึ่งยกเว้นเนวสัญญานาสัญญยตนฌานแล้วพึงกำหนด องค์ฌาน มีวิจารณญาน และสัมปยุตธรรมมีผัสสะ สัญญา เจตนา จิตเป็นต้น ที่ประกอบกับ องค์ฌานนั้น โดยลักษณะและหน้าที่เป็นต้น ในข้อความวิสุทธิมรรคข้างต้นนี้ พึงทราบว่า ทิฏฐิวิสุทธิ ก็คือญาณที่หยั่งรู้ รูปนามตามความเป็นจริง สมถยานิกบุคคลผู้ที่...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 545 [ พบ 8163 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร