วันเวลาปัจจุบัน 04 ต.ค. 2022, 19:20  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 7567 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: คลังภาพ

 หัวข้อกระทู้: Re: คลังภาพ
เมื่อ: 25 ก.ย. 2022, 16:36 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 428


...........

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: คลังภาพ

 หัวข้อกระทู้: Re: คลังภาพ
เมื่อ: 24 ก.ย. 2022, 13:49 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 428


...........

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: คลังภาพ

 หัวข้อกระทู้: Re: คลังภาพ
เมื่อ: 24 ก.ย. 2022, 03:49 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 428


............

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: คลังภาพ

 หัวข้อกระทู้: Re: คลังภาพ
เมื่อ: 23 ก.ย. 2022, 16:48 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 428


.......

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: คลังภาพ

 หัวข้อกระทู้: Re: คลังภาพ
เมื่อ: 23 ก.ย. 2022, 12:25 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 428


.........

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: คลังภาพ

 หัวข้อกระทู้: Re: คลังภาพ
เมื่อ: 23 ก.ย. 2022, 08:58 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 428


...........

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: คลังภาพ

 หัวข้อกระทู้: Re: คลังภาพ
เมื่อ: 22 ก.ย. 2022, 17:52 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 428


............

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: คลังภาพ

 หัวข้อกระทู้: Re: คลังภาพ
เมื่อ: 22 ก.ย. 2022, 15:37 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 428


............

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: คลังภาพ

 หัวข้อกระทู้: Re: คลังภาพ
เมื่อ: 22 ก.ย. 2022, 15:21 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 428


..........

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: คลังภาพ

 หัวข้อกระทู้: Re: คลังภาพ
เมื่อ: 22 ก.ย. 2022, 12:27 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 428


................

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: คลังภาพ

 หัวข้อกระทู้: Re: คลังภาพ
เมื่อ: 22 ก.ย. 2022, 12:20 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 428


............

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: คลังภาพ

 หัวข้อกระทู้: Re: คลังภาพ
เมื่อ: 22 ก.ย. 2022, 10:08 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 428


.............

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: คลังภาพ

 หัวข้อกระทู้: Re: คลังภาพ
เมื่อ: 22 ก.ย. 2022, 09:48 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 428


..........

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: คลังภาพ

 หัวข้อกระทู้: คลังภาพ
เมื่อ: 22 ก.ย. 2022, 09:41 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 428


จะขอตั้งเป็นคลังภาพเพื่อการค้นหาได้ง่ายขึ้น เพื่อไปประกอบคำบรรยายของกระทู้แล้วมองเห็นภาพ ที่ประกอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อการสะดวกรวดเร็ว เมื่อเห็นว่า สมควรกับกระทู้และเนื้อเหล่านั้นก็นำไปใช้ได้เลย ภาพที่นำมาลงเพื่อไปประกอบกับกระทู้อื่นจึงไม่จำเป็นต้องบรรยายภาพ ถ้าใครเห็นว่าเหมาะควรกับกระทู้ของตนที่ส...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: โอตรณหาระ

 หัวข้อกระทู้: Re: โอตรณหาระ
เมื่อ: 19 ก.ย. 2022, 12:21 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 435


อนึ่ง ขันธ์ ๕ เป็นทุกขสัจที่ควรกำหนดรู้ (ปริญญยยะ) ตัณหาเป็นสมุทยสัจที่ควรละ (ปหาตัพพะ) ความดับของขันธ์เป็นทุกขนิโรธที่คววกระทำให้แจ้ง (สัจฉิกาศัพพะ) อุปติสสะมาณพเช้าใจ ข้อความเหล่านี้ได้ด้วยปัญญาของตนที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติ อีกทั้งยังเช้าใจแนวทางในการเจริญ วิปัสสนาที่เป็นอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็น...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 505 [ พบ 7567 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron