วันเวลาปัจจุบัน 22 ต.ค. 2019, 16:51  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5763 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ฝึกสติในชีวิตประจำวัน

 หัวข้อกระทู้: ฝึกสติในชีวิตประจำวัน
เมื่อ: 11 ก.ย. 2019, 06:55 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 218


อาจารย์ วีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.youtube.com/watch?v=4kihNYl ... 0W&index=1

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ดอกไม้มาร

 หัวข้อกระทู้: Re: ดอกไม้มาร
เมื่อ: 05 ก.ย. 2019, 05:18 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 318


ดอกไม้แห่งธรรม ๒ ชนิด ๑. ดอกไม้พญามาร มีชื่อวงศ์ว่า ตัณหาพิศมัย ปลูกง่ายในจิตใจคนที่มีความอ่อนไหว ดอกมีห้าสีห้ากลีบ มีความทนทาน ออกดอกได้ตลอดปีทุกฤดูกาล มีเกสรทั้งห้า ปล่อยละอองที่มีกลิ่นหอมเย้ายวนคือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ใครได้พบหรือสัมผัส หรือสูดดม จะต้องหลงใหลงงงวยเสมอ ๒. ดอกไม้พระอริยะ ชื่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาสวักขยญาณ

 หัวข้อกระทู้: อาสวักขยญาณ
เมื่อ: 03 ก.ย. 2019, 05:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 193


อาสวักขยญาณ หมายถึง ญาณหยั่งรู้ถึงที่สุดแห่งกิเลส, หยั่งรู้ได้ทันถึงความดับไปแห่งกิเลส ซึ่งจะมีในผู้ที่ได้ "อภิญญาตัวที่หก" อันนำไปสู่การบรรลุอรหันตผล โดยอาสวักขยญาณนี้ มีได้ในพระอรหันต์ทุกองค์ แต่ในพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้ทุกสิ่ง เพราะมีสิ่งที่เรียกว่า "สัพพัญญูญาณ" อันมิใช่ "อ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ดอกไม้มาร

 หัวข้อกระทู้: ดอกไม้มาร
เมื่อ: 01 ก.ย. 2019, 18:22 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 318


ดอกไม้แห่งธรรม ๒ ชนิด ๑. ดอกไม้พญามาร มีชื่อวงศ์ว่า ตัณหาพิศมัย ปลูกง่ายในจิตใจคนที่มีความอ่อนไหว ดอกมีห้าสีห้ากลีบ มีความทนทาน ออกดอกได้ตลอดปีทุกฤดูกาล มีเกสรทั้งห้า ปล่อยละอองที่มีกลิ่นหอมเย้ายวนคือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ใครได้พบหรือสัมผัส หรือสูดดม จะต้องหลงใหลงงงวยเสมอ ๒. ดอกไม้พระอริยะ ชื่อ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิสุทธิ ๗

 หัวข้อกระทู้: Re: วิสุทธิ ๗
เมื่อ: 31 ส.ค. 2019, 13:40 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 225


:b8: :b8: :b8: Kiss ขอบคุณน้องพลอย จิตตวิสุทธิ ความบริสุทธิแห่งจิต การชำระจิตให้ปราศจากกิเลสนิวรณ์ ชื่อว่า จิตตวิสุทธิ หมายถึงความบริสุทธิ์ของสมาธินั่นเอง องค์ธรรม ได้แก่ เอกัคคตาเจตสิก ในมหากุศลจิต มหากิริยาจิต มหัคคกุศลจิต มหัคคตากิริยาจิต จิตตวิสุทธิ มี ๒ อย่าง ๑) สมถยานิก ได้แก่สมาธิ ๒ อย่างคือ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิสุทธิ ๗

 หัวข้อกระทู้: Re: วิสุทธิ ๗
เมื่อ: 30 ส.ค. 2019, 18:36 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 225


จิตตวิสุทธิ ความบริสุทธิแห่งจิต ได้แก่ ความสงบจากนิวรณ์ ๕ สังวร ๕ (ความสำรวม, ความระวังปิดกั้นบาปอกุศล ) สังวรศีล (ศีลสังวร, ความสำรวมเป็นศีล )ได้แก่ สังวร ๕ อย่าง คือ ๑. ปาฏิโมกขสังวร (สำรวมในปาฏิโมกข์ คือ รักษาสิกขาบทเคร่งครัดตามที่ทรงบัญญัติไว้ในพระปาติโมกข์) ๒. สติสังวร (สำรวมด้วยสติ คือ สำรวมอิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิสุทธิ ๗

 หัวข้อกระทู้: วิสุทธิ ๗
เมื่อ: 30 ส.ค. 2019, 16:46 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 225


สีลวิสุทธิ สีลวิสุทธิ ได้แก่ ปาริสุทธิศีล ศีลเป็นเครื่องทำให้บริสุทธิ์, เป็นศีลของวิปัสสนา หรือเป็นศีลที่เป็นอารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐาน ศีลเป็นเหตุให้บริสุทธิ์ ศีลที่สงเคราะห์เข้าในองต์มรรค มีองค์มรรค ๘ หรือความประพฤติบริสุทธิ์ ที่จัดเป็นศีลมี ๔ อย่าง คือ ๑. ปาฏิโมกขสังวรศีล สำรวมในพระปาฏิโมกข์ องค์...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ข้อคิดดีๆ

 หัวข้อกระทู้: ข้อคิดดีๆ
เมื่อ: 20 ส.ค. 2019, 13:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 181


ในชีวิตคนแต่ละคนต่างเรียนรู้อะไรได้มากมายแตกต่างกัน พอ ๆ กับการได้ตระหนักรู้ถึงความจริงของชีวิตหลาย ๆ อย่างที่แตกต่างกันไปด้วย และด้วยเหตุนี้ "ความจริง" ของชีวิตหลาย ๆ อย่างที่แต่ละคนได้เรียนรู้ จึงถูกแบ่งปันและถ่ายทอดต่อ ๆ กันมามากมาย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่อาจทำให้คนอีกหลายคนฉุกคิดได้ แล...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อรหันต์ห่อข้าว

 หัวข้อกระทู้: อรหันต์ห่อข้าว
เมื่อ: 24 ก.ค. 2019, 19:12 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 268


อรหันต์ห่อข้าว​ ในสมัยพุทธกาล... มีชายเข็ญใจคนหนึ่ง มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ยากลำบาก ได้ฟังธรรมะ จึงได้รู้ว่าชีวิตของตน ที่เกิดมาลำบากเช่นนี้ เพราะไม่เคยให้ทานในกาลก่อน จึงปรารถนาที่จะถวายทานบ้าง แต่เนื่องจากความยากจน จึงหาอาหารตามมีตามได้ถวายพระภิกษุ #แต่อาหารนั้นไม่ปราณีตและไม่อร่อย พระภิกษุรับมาแล้ว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรรมเก่า กรรมใหม่

 หัวข้อกระทู้: Re: กรรมเก่า กรรมใหม่
เมื่อ: 24 ก.ค. 2019, 19:05 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 418


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรรมเก่า กรรมใหม่

 หัวข้อกระทู้: Re: กรรมเก่า กรรมใหม่
เมื่อ: 17 ก.ค. 2019, 17:22 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 418


นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลคำสอนที่ถูกต้อง
ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ จึงจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุด
คิดว่าคนในยุคนี้ได้อะไรๆ มากจนแทบไม่น่าเชื่อ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุคคลมีจิตเหมือนสายฟ้าแลบ

เมื่อ: 16 ก.ค. 2019, 05:39 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 182


อวิชชาคือความมืดเป็นธรรมชาติที่ปิดบังความจริง คืออริยะสัจจ์ ๔ ไว้ ผู้ที่มีความเพียรสร้างปัญญาให้เป็นสังขารุเปกขาญาน ย่อมส่องสว่างได้ในที่มืดให้เห็นได้ เหมือนดังสายฟ้าแลบ สังสารวัฏฏ์ย่อมถูกทำลายสั้นลงด้วยมรรคจิต ถึงวันนี้สายฟ้าไม่เป็นใจ วันพรุ่งนี้ย่อมมีขึ้นได้สักวันน่า ก็บุคคลมีจิตเหมือนสายฟ้าเป็นอย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรรมเก่า กรรมใหม่

 หัวข้อกระทู้: Re: กรรมเก่า กรรมใหม่
เมื่อ: 16 ก.ค. 2019, 05:22 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 418


พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้เป็น กรรมเก่า หมายถึง กัมมชรูป และ วิปากจิต ซึ่งเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วในกาลก่อน ส่วนกรรมใหม่ก็คือ กุศลเจตนา และ อกุศลเจตนา ทุกอย่างก็เป็นไปในขณะนี้เอง สาธุครับ ส่วนกรรมใหม่ก็คือ กุศลเจตนา และ อกุศลเจตนา ที่เป็นไปในขณะนี้ ก็สร้าง กรรมภพ อุปัติ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เป็นไปในเบื้องต่ำเป็นส่วนมาก

เมื่อ: 06 ก.ค. 2019, 06:57 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 250


พระพุทธเจ้าจะตรัสสอนทั้งเรื่อง กุศล และอกุศล ทางที่จะไปในภพหน้ามี ทุคติ สุคติ นิพพาน แต่ทั้งกุศล และอกุศล ที่ทรงสอนนั้น ล้วนเป็นไปเพื่อความสุคติ จนถึงความพ้นทุกข์เพียงสถานเดียว แต่พระองค์ก็ตรัสว่าสัตว์โลกเป็นไปในส่วนในเบื้องต่ำเป็นส่วนมาก ที่เป็นดังนั้นเพราะว่าสัตว์โลกไม่ได้มีโอกาสฟังธรรมะ และไม่สนใ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: สรกานิศากยะเป็นพระโสดาบันบุคคล

เมื่อ: 03 ก.ค. 2019, 09:59 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1071


:b8: :b8: :b8: สาธุ
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 385 [ พบ 5763 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร