วันเวลาปัจจุบัน 22 ม.ค. 2021, 20:52  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 290 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การตั้งใจไว้ตรง

 หัวข้อกระทู้: Re: การตั้งใจไว้ตรง
เมื่อ: 26 ส.ค. 2011, 22:16 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 5021


:b4: ฮานะ พุทโธ ใจรู้ พุทโธ รู้ใจ

ไม่หลงไปตั้งอะไรๆ ใจ ก็ อิสระ นะเจ้าข๊า

ผลสุดท้ายก็ได้ตรัสรู้ว่า องค์ของการตรัสรู้เป็นเพียงเจตสิก

ฮ๊าฮา ฮ๊าฮา rolleyes :b4:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมต้องวิปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: ทำไมต้องวิปัสสนา
เมื่อ: 24 ส.ค. 2011, 01:01 

ตอบกลับ: 541
แสดง: 82905


การปฏิบัติให้เห็นความจริงของกายและใจที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบัน หรือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อความหลุดพ้นจึงมีความสำคัญ เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวเป็นเหตุ ความหลุดพ้นเป็นผล หากมีเหตุ ผลย่อมเกิด ถ้าเหตุสมบูรณ์จะห้ามไม่ให้เกิดผลก็ไม่ได้ หากจะพูดเฉพาะเรื่องความหลุดพ้นแต่แนวทางไม่ชัดเจนก็ย่อมไปไม่ถึงจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมต้องวิปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: ทำไมต้องวิปัสสนา
เมื่อ: 23 ส.ค. 2011, 15:32 

ตอบกลับ: 541
แสดง: 82905


ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้ใคร่ความหลุดพ้น การปฏิบัติให้เห็นความจริงของกายและใจที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบัน หรือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อความหลุดพ้นจึงมีความสำคัญ เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวเป็นเหตุ ความหลุดพ้นเป็นผล หากมีเหตุ ผลย่อมเกิด ถ้าเหตุสมบูรณ์จะห้ามไม่ให้เกิดผลก็ไม่ได้ หากจะพูดเฉพาะเรื่องค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมต้องวิปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: ทำไมต้องวิปัสสนา
เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 23:12 

ตอบกลับ: 541
แสดง: 82905


ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้ใคร่ความหลุดพ้น จิตที่อยู่กับปัจจุบันขณะที่สมบูรณ์(สักแต่เห็น สักแต่ได้ยิน..)คือจิตของพระอรหันต์ เมื่อปัจจุบันขณะคือผลลัพธ์สุดท้าย ท่านเคยหรือไม่ที่แก้ปัญหาโดยย้อนรอยจากผลลัพธ์กลับไปยังต้นเหตุ ? ส่วนใหญ่เราจะแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ ไปสู่ ผลลัพธ์ ซึ่งหากวิธีการมีอย่างหลากหลาย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมต้องวิปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: ทำไมต้องวิปัสสนา
เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 23:09 

ตอบกลับ: 541
แสดง: 82905


ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้ใคร่ความหลุดพ้น ปัจจุบันขณะมีระดับตั้งแต่ปัจจุบันขณะของปุถุชนจนถึงพระอรหันต์ ปัจจุบันขณะของปุถุชนถือว่ายังไม่เป็นปัจจุบันที่แท้จริง เพราะปุถุชนต้องเจริญสติเพื่อละเจตสิกอย่างหยาบที่เป็นแรงดึงไม่ห้จิตเข้าถึงความเป็นปัจจุบัน สำหรับปัจจุบันขณะระดับกลาง(ยังไม่สามารถดำรงปัจจุบั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมต้องวิปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: ทำไมต้องวิปัสสนา
เมื่อ: 20 ส.ค. 2011, 23:06 

ตอบกลับ: 541
แสดง: 82905


ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้ใคร่ความหลุดพ้น ขอขอบคุณท่านที่ร่วมแสดงความเห็นเข้ามา ที่กล่าวถึงว่าการเคลื่อนไปกับปัจจุบัน ทำได้ยากถ้าพยายามก็จะรู้สึกอึดอัด ดังนั้นจึงเป็นที่มา ทำอย่างไรจึงเคลื่อนไปกับขณะได้อย่างอิสระ จิตที่มีความถี่ 1 วินาที = ปัจจุบันขณะ สำหรับปุถุชนอย่างเช่นเรา ๆ ที่สั่งสมอนุสัยและอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมต้องวิปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: ทำไมต้องวิปัสสนา
เมื่อ: 13 ส.ค. 2011, 22:41 

ตอบกลับ: 541
แสดง: 82905


ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้ใคร่ความหลุดพ้น รู้ปล่อย ปล่อยรู้ หรือขณะคืออะไร ทำไมต้องปัจจุบันขณะ ลักษณะของปัจจุบันขณะ ได้กล่าวไว้ตามโพลต์ที่ผ่านมา ต่อไปขอกล่าวถึงผลที่เกิดจากปัจจุบันขณะ และ ทำอย่างไรจึงเคลื่อนไปกับปัจจุบันขณะได้อย่างอิสระ เริ่มต้นผู้ปฏิบัติต้องตามรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงของร่างก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมต้องวิปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: ทำไมต้องวิปัสสนา
เมื่อ: 13 ส.ค. 2011, 22:38 

ตอบกลับ: 541
แสดง: 82905


ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้ใคร่ความหลุดพ้น จิตที่มีความถี่ 1 วินาที = ปัจจุบันขณะ ปัจจุบันขณะคือความจริงที่เผชิญอยู่เฉพาะหน้า ซึ่งตรงข้ามกับอดีตขณะซึ่งเป็นเพียงความทรงจำ(สัญญา)และอนาคตขณะ ซึ่งเป็นความคิดคำนึง ปรุงแต่ง(สังขาร) เป็นสภาวะที่ไม่มีอยู่จริงในขณะนี้ ในอดีตก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ ปุถุช...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมต้องวิปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: ทำไมต้องวิปัสสนา
เมื่อ: 13 ส.ค. 2011, 22:33 

ตอบกลับ: 541
แสดง: 82905


เมื่อแรงดังกล่าวกระทำต่อร่างกายและแรงของตัณหากระทำต่อจิต ทุกๆ 1 วินาที การจะหลุดพ้นจากแรงทั้ง 2 ได้จิตต้องเคลื่อนไปกับสภาวะธรรมทุกๆ 1 วนาที และหากจิตมีความถี่สูงกว่า 1 วินาทีได้ ก็จะหลุดออกจากแรงดึงทั้ง 2 ความถี่ที่สูงกว่า 1 วินาทีจะทำให้รอบการสร้างแรงของตัณหาต่ำกว่าการทำลายแรงของตัณหาโดยสัมปชัญญะ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมต้องวิปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: ทำไมต้องวิปัสสนา
เมื่อ: 13 ส.ค. 2011, 22:30 

ตอบกลับ: 541
แสดง: 82905


ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้ใคร่ความหลุดพ้น รู้ปล่อย ปล่อยรู้ หรือขณะคืออะไร ขณะมีนัยยะ 2 มิติ คือมิติของรูปและมิติของนาม ในมิติของรูปคือแรงยึดเหนี่ยวของรูปทั้งหมด ในภาพใหญ่คือความยึดเหนี่ยวกันของทุกมวลที่ร้อยเรียงกันของดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลาง กับดวงดาวต่างๆในระบบสุริยจักรวาล ที่มีขนาดลดหลั่นกันล...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมต้องวิปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: ทำไมต้องวิปัสสนา
เมื่อ: 13 ส.ค. 2011, 22:27 

ตอบกลับ: 541
แสดง: 82905


สติมา อาตาปี สัมปะชาโน วิเเนยย โลเก อภิชฌาโทมะนัสสัง เมื่อผู้โยคีบุคคลประกอบความเพียร มีสติ ความเพียร สัมปะชัญญะ อยู่ ก็สามารถนำอภิชฌาและโทมนัสสออกเสียได้ แสดงให้เห็นได้ว่าเป้าหมายแห่งการปฏิบัติขัดเกลานั้นอันดับแรกต้องทำลายอภิชฌาโทมนัส จิตที่คอยจ้องจับผิดเพ่งโทษผู้อื่นออกเป็นอันดับแรกทีเดียว อภิชฌา...

 บอร์ด: วิธีใช้บอร์ด-แจ้งปัญหา   หัวข้อ: ฮานะ ธรรมอาสาเตือนภัยฯ ร้องเรียนสมาชิกจาบจ้วงทำลายพุทธศาสนา

เมื่อ: 11 ส.ค. 2011, 14:41 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 6235


:b4: ฮานะ ธรรมอาสา แจ้งความ สมาชิกที่ใช้ชื่อว่า "บัวผ่อง" และ "โฮฮับ" แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งการแสดงความคิดเห็นในลานธรรมจักรและนำไปเผยแพร่ต่อในเว็บอื่น สร้างความเสื่อมเสียให้ทีมงานและสมาชิกลานธรรมจักรเป็นอย่างยิ่ง ที่มา : . . . เมื่อ อิเจ้ เซ็งเป็ด ! เหตุ กาทู้ดราม่าธรรมโม๊ะ ...

 บอร์ด: วิธีใช้บอร์ด-แจ้งปัญหา   หัวข้อ: ฮานะ ธรรมอาสาเตือนภัยฯ ร้องเรียนสมาชิกจาบจ้วงทำลายพุทธศาสนา

เมื่อ: 11 ส.ค. 2011, 14:36 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 6235


:b4: ฮานะ ธรรมอาสาเตือนภัยฯ ร้องเรียนสมาชิกจาบจ้วงและจ้องทำลายพุทธศาสนา :b8: เรียน ท่านเว็บมาสเตอร์ ผู้ช่วยดูแลบอร์ด และผู้รักษาลาน ทุกท่าน เรื่อง ขอให้ตรวจสอบสมาชิกที่ใช้ชื่อว่า "บัวผ่อง" และ "โฮฮับ" จากกระทู้ 38999.บ่นเรื่อยเปื่อย...เมื่อยก็พัก...ตามประสา นักปฏิบัติไม่เอาไหน สม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำอย่างไรถึงจะมีสัจจะที่มั่นคง

เมื่อ: 11 ส.ค. 2011, 13:09 

ตอบกลับ: 33
แสดง: 8470


แค่มี มานะจัด ๆ ก็รักษา สัจจะ ได้แระ ไม่งั้นก็ลอง แบกศีล 5 ไว้บนหัว อย่างอิฉัน ดูดิ เด๋ว อิเจ้ หิฯ มันก็จะเสนอตัวมาเป็น ผจก.ส่วนตัว คอย คุมประพฤติ ให้เอง แหล่ะ ... ไม่รู้ดิ คน มานะจัด อย่างอิฉัน คิดเสมอ ว่า ถ้าริจะเป็นนักปฏิบัติ กะอีแค่ รักษา วาจาสัตย์ ตัวเองไม่ได้ ก็อย่า ทะลึ่งเรียกตัวเอง ว่านักปฏ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำอย่างไรถึงจะมีสัจจะที่มั่นคง

เมื่อ: 11 ส.ค. 2011, 12:58 

ตอบกลับ: 33
แสดง: 8470


rolleyes ฮ๊าฮา ไตรลักษณ์ เป็น สัจจปรมัตถ์ ไม่ต้องรักษาก็มั่นคงแน่นอน คำพูด เป็นเพียง สมมุติ จึงอยู่ในกฎ "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" สัจจวาจา เป็นสิ่งที่ถูกรู้ อ้างอิงกาลเวลา เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป แต่ สัจจปรมัตถ์ เป็นสิ่งที่ รู้อยู่ ไม่เกิด ไม่ดับ ไม่จำกัดกาล นะเจ้าข๊า :b4: ถ้ารู้แจ้ง เห็...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 20 [ พบ 290 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร