วันเวลาปัจจุบัน 02 มิ.ย. 2020, 07:12  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 77 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อะไรคือจิต อะไรคือผู้รู้ อะไรคืออาการของจิต อะไรคือสิ่งถูกรู

เมื่อ: 14 พ.ค. 2011, 10:23 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 3656


อะไรคือจิต อะไรคือผู้รู้ อะไรคืออาการของจิต อะไรคือสิ่งถูกรู้

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: หาเพื่อนสนทนาธรรมที่มีความรู้ระดับอริยบุคคล

เมื่อ: 14 พ.ค. 2011, 10:15 

ตอบกลับ: 134
แสดง: 22825


อะเสวะนาจะพาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา การไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ถึงแม้เราคบค้าสมาคมกับอริยะบุคคลแต่เราไม่ปฏิบัติตามธรรมของท่าน เราก็ไม่สามารถเข้าใจในธรรมของท่านได้ สังเกตได้จากบุคคลที่ชอบแอบอ้างว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อหลวงตาที่มีชื่อเสียงโดงดัง พอสอบถามว่าจิตใจเป็นอย่างไรบ้าง ก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: หาเพื่อนสนทนาธรรมที่มีความรู้ระดับอริยบุคคล

เมื่อ: 25 ต.ค. 2010, 15:23 

ตอบกลับ: 134
แสดง: 22825


การหาอริยะบุคคลภายนอกไม่ทำให้ใครพ้นจากกองทุกข์ไปได้หรอก ควรใช้ปัญญาใคร่ครวญพิจารณาว่าอะไรคือทุกข์? อะไรคือเหตุให้เกิดความทุกข์ อะไรคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และอะไรคือความดับทุกข์ และคบหากัลยามิตรบัณฑิตผู้ที่สามารถชี้ทางสว่างบอกทางพระนิพพานให้ อันนี้จะเป็นประโยชน์กว่าและเป็นมงคลอันสูงสุดด้วย

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: อยากรู้เรื่องจิตเกิดดับดูอย่างไรคะ

เมื่อ: 25 ต.ค. 2010, 15:10 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 10503


จืตที่ยังถูกครอบงำด้วยอวิชชา,ตัณหา,อุปปาทาน,ย่อมเกิดๆดับ,ทั้งนั้น ตั้งแต่พระอนาคามีลงมาจนถึงปุถุชนคนทั่วไป ยกเว้นพระจิตของพระพุทธเจ้ากับเหล่าพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นไม่มีเหลือสักรายเดียว อริยะสัจจ์ ๔ ของจิต จิต รู้เกิด-รู้ดับ เป็น สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ผลที่เกิดจากจิต รู้เกิด-รู้ดับ เป็น ทุกข์ จิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มันคือสภาวะอะไรครับ ?

 หัวข้อกระทู้: Re: มันคือสภาวะอะไรครับ ?
เมื่อ: 25 ต.ค. 2010, 14:38 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 3203


ที่ว่ามันคือสภาวะอะไรนั้นขอตอบให้ทราบ ทุกอย่างที่คุณเล่ามานั้นมันเป็นอาการของจิตทั้งนั้น อาการของจิตล้วนแล้วแต่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ชั่วขณะและก็ดับไปในที่สุดหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวสิ่งที่ความใส่ใจสนใจคือผู้รู้ สิ่งต่างๆที่เกิดๆดับๆเขาไม่รู้เรื่องรู้ราว อาการต่างๆของจิตเขาเกิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การดูจิตกับการดูอาการของจิต(เงาของจิต)

เมื่อ: 04 ต.ค. 2010, 12:17 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 6363


นักปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตภาวนาที่มีสติปัญญาสามารถสังเกตรู้ที่จิตที่ใจของตนเองได้ ให้รู้เองเห็นเอง(สันทิฏฐิโก) ตา,หู,จมูก,ลิ้น,กาย,เป็นอายตนะที่รับผัสสะ ไม่มีอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งกว่าจิตใจ สิ่งใดก็ตามที่มีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องต้น แปรปรวนในท่ามกลาง แตกสลายในที่สุด สิ่งนั้นๆล้วนแล้วแต่เป็นเงาของจิตเป็นอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้รู้ กับ ผู้ถูกรู้ คืออะไร?

เมื่อ: 04 ต.ค. 2010, 11:35 

ตอบกลับ: 47
แสดง: 9500


ผู้รู้ คือจิต ผู้ถูกรู้คืออาการของจิต รูปร่างกายเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปไม่มีอะไรเป็นผู้รู้สักอย่างเดียวสิ่งทั้งหมดของร่างกายคือสิ่งถูกรู้ ส่วนนามธรรมทั้ง๔ มีเวทนา ความสุข ความทุกข์หรือเฉยๆ จะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนามีแต่ความเกิดและความดับ เวทนาก็คือผู...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การหลุดพ้นจากวัฏฏสงสาร ...

เมื่อ: 02 ต.ค. 2010, 00:04 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 5651


๑ . วิมุตติ ความหลุดพ้น อุทเทส ๑.วิราคา วิมุจฺจติ . เพราะสิ้นกำหนัด ย่อมหลุดพ้น, อนัตตลักขณสูตร, ๒. กามาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ ภวาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ อวิชฺชาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ. จิตหลุดพ้นแล้ว แม้จากอาสวะเนื่องด้วยกาม จิตหลุดพ้นแล้ว แม้จากอาสวะเนื่องด้วยภพ จิตหลุดพ้นแล้ว แม้จากอาสวะเนื่อ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เห็นใจ คือ เห็นธรรม

 หัวข้อกระทู้: Re: เห็นใจ คือ เห็นธรรม
เมื่อ: 02 ต.ค. 2010, 00:03 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 2224


๑ . วิมุตติ ความหลุดพ้น อุทเทส ๑.วิราคา วิมุจฺจติ . เพราะสิ้นกำหนัด ย่อมหลุดพ้น, อนัตตลักขณสูตร, ๒. กามาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ ภวาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ อวิชฺชาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ. จิตหลุดพ้นแล้ว แม้จากอาสวะเนื่องด้วยกาม จิตหลุดพ้นแล้ว แม้จากอาสวะเนื่องด้วยภพ จิตหลุดพ้นแล้ว แม้จากอาสวะเนื่อ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การหลุดพ้นจากวัฏฏสงสาร ...

เมื่อ: 01 ต.ค. 2010, 23:58 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 5651


ข้าพเจ้าบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552 ณพัทสีมาวัดอรัญญิกาวาส อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อเวลา 09.50 น. เหตุดลบันดาลใจที่ให้บวชเพราะความทุกข์บีบคั้นจิตใจและเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องที่น่ากลัวไม่น่ายินดีอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าได้ฉายาว่า ปะสันโน หลังจากบวชแล้ว ข้าพเจ้าได้ตั้งใจปฏิบัติอย่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระนิพพานที่แท้จริง.... เป็นเช่นใด

เมื่อ: 01 ต.ค. 2010, 23:49 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 2018


๑ . วิมุตติ ความหลุดพ้น อุทเทส ๑.วิราคา วิมุจฺจติ . เพราะสิ้นกำหนัด ย่อมหลุดพ้น, อนัตตลักขณสูตร, ๒. กามาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ ภวาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ อวิชฺชาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ. จิตหลุดพ้นแล้ว แม้จากอาสวะเนื่องด้วยกาม จิตหลุดพ้นแล้ว แม้จากอาสวะเนื่องด้วยภพ จิตหลุดพ้นแล้ว แม้จากอาสวะเนื่อ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ทำสมาธิครั้งแรก ท่องพุทโธแบบนี้ถูกทางไหมคะ

เมื่อ: 01 ต.ค. 2010, 23:28 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 3527


บวชเพื่อพ้นทุกข์ ข้าพเจ้าบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552 ณพัทสีมาวัดอรัญญิกาวาส อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อเวลา 09.50 น. เหตุดลบันดาลใจที่ให้บวชเพราะความทุกข์บีบคั้นจิตใจและเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องที่น่ากลัวไม่น่ายินดีอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าได้ฉายาว่า ปะสันโน หลังจากบวชแล้ว ข้าพเจ้าได...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้รู้ กับ ผู้ถูกรู้ คืออะไร?

เมื่อ: 01 ต.ค. 2010, 23:26 

ตอบกลับ: 47
แสดง: 9500


พวกเราหลายคนคงได้อ่านหนังสือของคุณลุงหวีด บัวเผื่อน แล้ว และอาจทราบมานานแล้วถึงคุณธรรมของท่าน ผู้เป็นวิสุทธิบุคคล ในเพศฆราวาส และเป็นหนึ่งในพยานบุคคล ที่พิสูจน์ว่า ฆราวาสที่สิ้นกิเลสแล้ว แม้ไม่ได้บวช ก็สามารถทรงสังขารไว้ได้เกิน 7 วัน เมื่อวานหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ นำเรื่องราวบางส่วนจากหนังสือ "...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การดูจิตกับการดูอาการของจิต(เงาของจิต)

เมื่อ: 01 ต.ค. 2010, 23:05 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 6363


พวกเราหลายคนคงได้อ่านหนังสือของคุณลุงหวีด บัวเผื่อน แล้ว และอาจทราบมานานแล้วถึงคุณธรรมของท่าน ผู้เป็นวิสุทธิบุคคล ในเพศฆราวาส และเป็นหนึ่งในพยานบุคคล ที่พิสูจน์ว่า ฆราวาสที่สิ้นกิเลสแล้ว แม้ไม่ได้บวช ก็สามารถทรงสังขารไว้ได้เกิน 7 วัน เมื่อวานหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ นำเรื่องราวบางส่วนจากหนังสือ "...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: จริงๆหรือ พระอรหันต์ จะดำรงชีวิตได้ไม่เกินเจ็ดวัน

เมื่อ: 01 ต.ค. 2010, 22:57 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 7306


พวกเราหลายคนคงได้อ่านหนังสือของคุณลุงหวีด บัวเผื่อน แล้ว และอาจทราบมานานแล้วถึงคุณธรรมของท่าน ผู้เป็นวิสุทธิบุคคล ในเพศฆราวาส และเป็นหนึ่งในพยานบุคคล ที่พิสูจน์ว่า ฆราวาสที่สิ้นกิเลสแล้ว แม้ไม่ได้บวช ก็สามารถทรงสังขารไว้ได้เกิน 7 วัน เมื่อวานหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ นำเรื่องราวบางส่วนจากหนังสือ "...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 6 [ พบ 77 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร