วันเวลาปัจจุบัน 27 พ.ค. 2020, 20:34  



เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 271 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: เพราะเหตุไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเป็นดวงประทีปของโลก ?

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 16:22 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1119


ดวงประทีปของโลก ปัญหา เพราะเหตุไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเป็นดวงประทีปของโลก ? พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระจันทร์และพระอาทิตย์ยังไม่เกิดขึ้นในโลกเพียงใด ความปรากฏแห่งแสงสว่างอันเจิดจ้า และรัศมีอันรุ่งโรจน์ก็ยังไม่มีเพียงนั้น เวลานั้นมีแต่ความมืดมิด ความมืดมัวเป็นหมอกกลางคืนกลางวันไม่ปราก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ พุทธดำรัส

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 16:18 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2543


ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ ปัญหา ญาติ โภคะ ยศ กับปัญญา อย่างไหนสำคัญกว่ากัน ? พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมแห่ง ญาติ.... ความเสื่อมแห่งโภคะ... ความเสื่อมแห่งยศเป็นเรื่องเล็กน้อย ความเสื่อมแห่งปัญญาเป็นเรื่องร้ายแรงกว่าความเสื่อมทั้งหลาย “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเจริญด้วย ญาติ.... ความ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ผู้เป็นหนึ่งในโลก

 หัวข้อกระทู้: ผู้เป็นหนึ่งในโลก
เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 15:53 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 712


ผู้เป็นหนึ่งในโลก ปัญหา บุคคลผู้เป็นหนึ่ง ไม่มีสองในโลกคือใคร ? เกิดมาเพื่ออะไร ? พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก...เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.... ความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ทำไมคนจึงต้องคิดถึงความตาย

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 15:39 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1021


ทำไมคนจึงต้องคิดถึงความตาย ปัญหา ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นเรื่องของความเศร้า ความทุกข์ คนไม่ชอบ ไม่อยากประสบ แม้แต่คิดถึงก็ไม่อยากคิด แต่เหตุไฉนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธบริษัทพิจารณาธรรมชาติเหล่านี้เสมอ ๆ ? พุทธดำรัสตอบ “......ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว มีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: อุปาทานคือยึดถืออะไร

 หัวข้อกระทู้: อุปาทานคือยึดถืออะไร
เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 15:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 706


อุปาทานคือยึดถืออะไร ปัญหา ในปฏิจจสมุปบาท มีอุปาทานคือความยึดถือเป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่ง ความยึดถือนั้นหมายถึงยึดถืออะไร ? พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว.... ย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า เรายึดถือสิ่งใดในโลกอยู่ พึงเป็นผู้ไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มีเลย เธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ ก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ทำไมคนจึงตายช้า-เร็วต่างกัน พุทธดำรัส

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 15:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 779


ทำไมคนจึงตายช้า-เร็วต่างกัน ปัญหา เพราะเหตุไร คนบางคนเกิดมาในโลกนี้จึงมีอายุสั้น ตายตั้งแต่เยาว์วัยเพราะเหตุไร บางคนจึงอายุยืน ตายต่อเมื่อแก่หง่อมเต็มที่แล้ว ? พุทธดำรัสตอบ “..... บุคคลบางคนเป็นสตรี หรือบุรุษในโลกนี้ ย่อมเป็นผู้ฆ่าสัตว์มีชีวิต ใจดุร้าย ชอบใจในการฆ่าฟัน ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ทำใจไม่ได้กับความพิการ

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 15:19 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 779


ทำใจไม่ได้กับความพิการ คุณต้องเผชิญกับความพิการใช่ไหมคะ รักษาใจของเราให้มั่นคงไว้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้ อย่าทำให้ใจของท่านไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้น จะทำให้ท่านอ่อนแอ ขอให้ท่านเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างคนที่มั่นคงที่สุด รักษาใจไว้อย่าให้พิการ ใจที่มั่นคงพร้อมที่จะเรียนรู้ก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ทุกข์มีไว้ให้เห็น ไม่มีไว้ให้เป็น

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 15:09 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2002


ทุกข์มีไว้ให้เห็น … ไม่มีไว้ให้เป็น ทุกคนมีชีวิตและชีวิตก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา มันเป็นบทเรียน เป็นประสบการณ์และเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความก้าวหน้าและเข้มแข็งขึ้น ขอบคุณปัญหาในชีวิตที่ทำให้เราเติบโตได้ในวันนี้ เรามาเรียนรู้เรื่องของการ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ชีวิตแวดล้อมไปด้วยคำนินทา

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 15:02 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1116


ชีวิตแวดล้อมไปด้วยคำนินทา นี่แสดงว่าเราอยู่สมรภูมิรบที่ทำให้เราต้องตั้งหลักให้ดีค่ะ คำนินทามีแต่ดีท่าเดียว ไม่มีคำว่าเลวเลย เวลาที่เขาพูดจริงเราถือว่าเราได้รับการชี้ขุมทรัพย์แล้ว เวลาที่เขาพูดจริงเราควรจะขอบคุณคำพูดที่บอกว่าเรากำลังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริง ๆ อย่ารู้สึกขุ่นมัว แล้วก็ป้องกันตัวเองไม...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: เมื่อความรักต้องจบลง

 หัวข้อกระทู้: เมื่อความรักต้องจบลง
เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 15:00 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 3159


เมื่อความรักต้องจบลง สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้อยู่ในสภาวะอันเดียวกันทั้งนั้นแหละค่ะ มีเกิดขึ้นแล้วก็มีจบลงค่ะ เมื่อเราได้มองเห็นถึงความเป็นจริงของความรักที่เราเห็นว่ามันจะต้องจบลง ก็ขอให้มองเห็นอย่างคนที่ไม่ตายทั้งเป็นดีไหมคะ ขอให้มันเป็นการจบอย่างคนที่มีปัญญาที่จะเรียนรู้ว่า เมื่อเราต้องพลัดพรากจาก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: วิถีชีวิตที่เรียบง่าย

 หัวข้อกระทู้: วิถีชีวิตที่เรียบง่าย
เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 14:58 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 947


วิถีชีวิตที่เรียบง่าย เมื่อเรากลับมาสู่วิถีชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้น เราจะพบว่าการมีความสุขจากการใช้ที่น้อยลงนั้นทำให้ชีวิตของเราเป็นอิสระมากขึ้น เราจะมีความสุขอย่างคนที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอก อาการของความเบื่อ ความเหงา ความเซ็งจะไม่ตามมา การใช้ชีวิตอย่างคนที่เป็นอิสระโดยการพึ่งวัตถุภายนอกน้อยลงนั้...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: รู้จักตัวเองให้มากขึ้น

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 14:56 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1237


รู้จักตัวเองให้มากขึ้น เมื่อเรารู้จักตัวเองมากขึ้น เราก็จะเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้น ความเชื่อมั่นที่มาจากการบังคับตัวเองที่ว่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลย ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถควบคุมตัวเองได้ความเชื่อมั่นก็จะมากขึ้น การรู้จักตัวเองอย่างนี้จะทำไห้เราสามารถยกมือไห้วตัวเองได้ เพราะจะไม...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: การไม่แบ่งแยก

 หัวข้อกระทู้: การไม่แบ่งแยก
เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 14:55 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 753


การไม่แบ่งแยก การกลับมาสู่ปัจจุบันขณะอย่างคนที่มีความรู้ตัวทั่วพร้อมตื่นจากความหลับไหลและหลงลืม ตื่นจากความมัวเมาประมาท ขาดสติ เราจะต้องใช้ลมหายใจอย่างมีสติของเราเชื่อมกายกับใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เราจะเห็นว่าชีวิตของเราจะมีดุลยภาพในการทำหน้าที่ของเราสูงขึ้น การที่เรามีชีวิตของเราแข็งแรงมากขึ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ผู้ไม่มีโชคได้พบพระพุทธศาสนา

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 14:53 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 699


ผู้ไม่มีโชคได้พบพระพุทธศาสนา ปัญหา มีคนประเภทไหนบ้าง ที่ไม่มีโชคได้พบพระพุทธศาสนา ได้ประพฤติพรหมจรรย์ และได้ลิ้มรสความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติธรรม ? พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้.... เป็นผู้จำแนกธรรม.... และธรรมอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดง นำความสงบมาให้.... แต่บ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ประโยชน์ของชีวิต

 หัวข้อกระทู้: ประโยชน์ของชีวิต
เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 14:35 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 791


ประโยชน์ของชีวิต การดำเนินชีวิตของคนเราให้บรรลุประโยชน์ของชีวิตมีอยู่ด้วยกัน ๓ ส่วน ส่วนแรกก็คือประโยชน์ในปัจจุบัน เราควรจะดำรงชีวิตของเราให้มีความสุขโดยชอบธรรมทั้งความสุขของตัวเองและความสุขของส่วนรวม การใช้ชีวิตอย่างคนที่รักษาความสุขในปัจจุบันขณะด้วยการทำหน้าที่อันนี้ จะทำให้เราพบว่าชีวิตของเรามีป...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 19 [ พบ 271 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร