วันเวลาปัจจุบัน 01 ธ.ค. 2020, 07:19  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 53 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การขอโทษและการให้อภัย

เมื่อ: 01 ก.พ. 2013, 17:58 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 2509


การขอโทษ

การให้อภัย

การอโหสิกรรม

ที่แท้ ต้องมาจากใจ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เมื่อสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตนแล้วทำไมต้องมีกรรมเป็นของตน

เมื่อ: 24 ม.ค. 2013, 03:57 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 3427


ไม่รู้ตนเองว่ามีอัตตา แต่ก็มีอัตตา

เมื่อเห็นอนัตตา จึงเห็นอัตตา

เพราะมีอัตตา จึงสร้างกรรม

เพราะเหตุกรรม จึงเกิดวิบากกรรม

แม้แต่จิต ก็ยังมีวิบากจิต

ไม่เว้นแม้แต่พระเสขะบุคคล

เมื่อไม่รู้ในกรรม ก็รู้ตัวว่า ไม่รู้ในกรรม

เมื่อรู้ตัวว่ามีกรรม ก็จักรู้ตัวว่า มีกรรม

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตสุดท้ายก่อนละสังขารพระอรหันต์คิดถึงอะไร

เมื่อ: 21 ม.ค. 2013, 00:03 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 5465


:b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลภะเจตสิก

 หัวข้อกระทู้: Re: โลภะเจตสิก
เมื่อ: 18 ม.ค. 2013, 01:45 

ตอบกลับ: 43
แสดง: 6303


จะศึกษาอภิธรรม หรือไม่ศึกษาอภิธรรม ถ้ารู้แก่นแห่งธรรมแล้ว เรื่องก็จบ เหมือนใบไม้ในกำมือ กับใบไม้ทั้งป่า เมื่อรู้ถึงแก่นแห่งธรรมแล้ว หากมีโอกาสได้ศึกษาอภิธรรมบทใด ก็เข้าใจว่า อ๋อ บทธรรมกล่าวอย่างนี้หนอ มันเป็นอย่างนี้เองหนอ ... แล้วก็วางลง ผู้ที่เข้าใจบทอภิธรรมได้อย่างลึกซึ้งจริงๆ นั้น ท่านไม่ได้อยู่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตสุดท้ายก่อนละสังขารพระอรหันต์คิดถึงอะไร

เมื่อ: 12 ม.ค. 2013, 17:41 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 5465


สุขคติก็มีอายุ ทุกขคติก็มีอายุ หลีกหนีไป สุดท้ายก็ย้อนกลับมาที่เดิม

เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้ว

ถึงพยายามหยุดคิดปรุงแต่ง หากยังมีความหลง ก็ยังไม่หลุดพ้น

ก่อนตายหากมีวาสนา ได้ฟังธรรมกับสัปบุรุษ เพียงไม่กี่คำ ก็อาจหลุดพ้นได้

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นิพพาน มีอยู่ในตัวเรา ทุกคนอยู่แล้ว ใช่หรือไม่

เมื่อ: 07 ม.ค. 2013, 16:44 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 6657


นิพพาน มิได้ตั้งอยู่ มิได้เป็นไป

มิได้มีการมา มิได้มีการไป

มิได้มีเขา มิได้มีเรา

เรามิได้มีในนิพพาน นิพพานมิได้มีในเรา

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ข้อแตกต่างของการปฏิบัติธรรม

เมื่อ: 05 ม.ค. 2013, 18:00 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 3713


การปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสู่นิพพาน กับ การปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างบุญ-บารมีแตกต่างกันหรือปล่าวค่ะ :b8: :b41: :b55: การเจริญอริยมรรค ทาน ศีล ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา การสำรวมกาย วาจา ใจ ไม่เบียดเบียนต่อตนเอง และผู้อื่น ก็จัดเป็นบุญ กุศล ไม่ใช่หรือ ทำบุญ กุศล บารมี โดยไม่ปรารถนา ในผลบุญ บารมี ก็จัดเป็นการทำบ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิต นั้นอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกาย

เมื่อ: 04 ม.ค. 2013, 01:37 

ตอบกลับ: 69
แสดง: 10744


จิต ไม่ใช่เจตสิก รูป นิพพาน

จิตไม่ได้อยู่ตรงไหนของร่างกาย แต่อยู่ตรงที่ที่ไม่มีร่างกาย

หากจิตถอดร่างได้ ก็จะรู้ว่า จิตอยู่ส่วนไหนของร่างกาย

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อุเบกขา คือ สิ่งที่ใกล้เคียงนิพพานที่สุด รึเปล่าครับ

เมื่อ: 23 ธ.ค. 2012, 01:12 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 4313


สภาวะนิพพานแท้ นั้นหมดจด

หากยังครุ่นคิดถึงนิพพาน ก็ไม่นิพพาน

เมื่อเห็นแจ้งนิพพานแล้ว ย่อมวางนิพพานลง

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อุเบกขา คือ สิ่งที่ใกล้เคียงนิพพานที่สุด รึเปล่าครับ

เมื่อ: 21 ธ.ค. 2012, 23:37 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 4313


วางอุเบกขาลง

ก็จะพบอุเบกขา

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วัฏสงสาร เป็นความจริง หรือ เป็นความคิด

เมื่อ: 18 ธ.ค. 2012, 00:44 

ตอบกลับ: 50
แสดง: 6996


eragon_joe เขียน:
:b14: :b14: :b14:

วัฏสงสาร เป็นความจริง หรือ เป็นความคิด

:b14: :b14: :b14:

ใครคิดเช่นไร ช่วยตอบหน่อย... :b4:

:b12: :b12: :b12:


วัฏสงสาร เป็นความจริงบนความเป็นอนัตตา

ที่อาศัยความคิดปรุงแต่ง (สังขาร) เกิดร่วมไปกับจิต

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เราเห็นนิพพานเป็นสุข หรือ เป็นทุกข์ อย่างไร...?

เมื่อ: 12 ธ.ค. 2012, 01:37 

ตอบกลับ: 65
แสดง: 8064


ถ้าจิต ยังไม่ถึงพร้อมที่จะนิพพาน ปฏิบัติธรรมเพียงไรก็จักไม่สำเร็จ ก็จักเป็นทุกข์

จึงเห็นนิพพานเป็นทุกข์

ถ้าจิต ถึงพร้อมที่จะนิพพาน ปฏิบัติธรรมเพียงไร ก็จักมีโอกาสสำเร็จ ก็จักเป็นสุข

จึงเห็นนิพพานเป็นสุข

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

เมื่อ: 04 ธ.ค. 2012, 01:40 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 4562


เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกสิ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ตั้งอยู่ แล้วก็ต้องดับไป เกิดแล้วก็ดับ ดับแล้วก็เกิด เกิดแล้วก็ดับ ดับแล้วก็เกิด ไม่มีที่สิ้นสุด .... เฉกเช่นลานแห่งพระธรรม ล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป ไม่ว่าเขา หรือ เรา ล้วนอนิจจัง ทุกขัง อน...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ขอวิธีทำสมาธิของท่านทั้งหลายหน่อยคับ

เมื่อ: 04 ต.ค. 2012, 23:07 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2166


ถ้าสมาธิ ทำให้หมดกิเลสได้ เราก็จะทำ

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ไฟคลอกใจ

 หัวข้อกระทู้: ไฟคลอกใจ
เมื่อ: 14 ก.ย. 2012, 00:41 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1931


เมื่อไฟคลอกใจ ไหม้ใจตน

ไม่ต้องดิ้นรน ไม่ต้องสลัดออก ไม่ต้องลุกหนี

เมื่อฌาณแก่กล้าแล้ว

ดูดวงไฟ ดูอาการแห่งไฟในใจ

ดูการดับมอดแห่งไฟในใจ

ดูไปจนหมดเชื้อไฟ
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 4 [ พบ 53 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร