วันเวลาปัจจุบัน 28 ต.ค. 2020, 01:55  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 66 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ท่านเชื่อธรรมะหรือไม่ ?

เมื่อ: 14 ม.ค. 2012, 17:42 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 3195


ความเชื่อหรือศรัทธา ต้องมีปัญญา จึงจะเป็นศรัทธาความเชื่อในความหมายของศาสนาพุทธ เมื่อเชื่อในพระพุทธเจ้า ก็เชื่อในพระธรรม เชื่อในพระสงฆ์

:b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การเกิดขึ้นของ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ?

เมื่อ: 22 พ.ย. 2011, 19:51 

ตอบกลับ: 93
แสดง: 19605


วิริยะ เขียน:
เรียงลำดับลักษณะการเกิด คือ ๑. วิญญาณ ๒. สัญญา ๓. สังขาร ๔. เวทนา

เห็นด้วยคะว่า วิญญาณการรับรู้ต้องมาก่อนเวทนา เวทนาที่แปลว่า สุขทุกข์หรือกลางๆ ต้องเกิดจากการปรุงแต่งของจิต คือ สังขาร :b4:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธศาสนามีทั้งคุณและโทษ

เมื่อ: 18 ส.ค. 2010, 22:52 

ตอบกลับ: 38
แสดง: 7695


วิสุทธิปาละ เขียน:

การเผยแผ่
พุทธศาสนามีทั้งคุณและโทษ
เผยแผ่ ดี ถูกต้อง ก็เป็นคุณ
เผยแผ่ ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ก็เป็นโทษ"

ขอโมทนา :b8:

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: ฝากตัวด้วยนะค่ะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ฝากตัวด้วยนะค่ะ
เมื่อ: 03 ก.ค. 2010, 20:06 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 2580


อิอิ ถ้าไม่สวยเกินหน้าละก็ ok แหละตัวเอง :b32: :b32:
สวัสดีทุกท่านคะ :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บารมี ๑๐ กับสิ่งที่หายไป ?

เมื่อ: 19 มิ.ย. 2010, 07:46 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 3676


ขอบคุณสำหรับกระทู้ที่มีประโยชน์ อยากให้มีแบบนี้เยอะๆ :b4: :b8: กระทู้จะมีประโยชน์ ก็ต่อเมื่อ :-- ๑. ผู้ถาม ถามเรื่องที่มีประโยชน์ ทำให้เกิดความรู้ เกิดปัญญา ไม่ตั้งคำถามให้เกิดความแตกแยก ให้เกิดวิวาทะ ๒. ผู้ตอบ ตอบตรงคำถามและผู้ตอบได้พัฒนาความคิด พัฒนาความรู้ พัฒนาปัญญาตนเอง ๓. ผู้อ่าน ได้อ่านในสิ่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บารมี ๑๐ กับสิ่งที่หายไป ?

เมื่อ: 18 มิ.ย. 2010, 14:17 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 3676


ในทางธรรม...การมีสติในการทำกุศลกรรมจำเป็นต้องใช้เมตตาและอุเบกขานำ... ...เพราะหากไม่มีเมตตากับอุเบกขา...กรุณากับมุทิตาก็เกิดไม่ได้.. สาธุคะ คุณ Rosarin :b8: ขอโมทนา เมตตานั้นต้องทำให้เกิด ทำให้มีขึ้น กล่าวคือต้องบำเพ็ญจึงจะเกิดในตน เมื่อเกิดเมตตา ความกรุณาและมุทิตาก็ตามมา ขอบคุณนะค่ะ สาธุ :b8: อุเบก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บารมี ๑๐ กับสิ่งที่หายไป ?

เมื่อ: 18 มิ.ย. 2010, 07:40 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 3676


เช่นนั้น เขียน:
ก็เป็นอันว่ากรุณา และอุเบกขาในพรหมวิหาร 4 และอัปปมัญญา 4 ซึ่งมีมาในภายหลัง ก็เป็นอันครอบคลุมอยู่ในข้อ เมตตาบารมีแล้ว.
เจริญธรรม

สาธุคะ ขอบคุณนะคะ :b4: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บารมี ๑๐ กับสิ่งที่หายไป ?

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2010, 14:47 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 3676


เรื่องบารมี ๑๐ นะค่ะ ถ้าสังเกตุจะเห็นว่า พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา
จะเห็นแค่ เมตตาบารมี กับ อุเบกขาบารมีเท่านั้น

เรียนถามว่าทำไม กรุณากับมุทิตา จึงไม่จัดเข้าเป็นบารมีที่ต้องบำเพ็ญค่ะ
ขอบพระคุณล่วงหน้าคะ สาธุ :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติ ความระลึกได้

 หัวข้อกระทู้: Re: สติ ความระลึกได้
เมื่อ: 16 มิ.ย. 2010, 09:39 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 1947


กราบขอบพระคุณทุกท่านคะ ที่ร่วมให้ความรู้ ความกระจ่าง
บางครั้งการอ่านเองร้อยเล่ม ยังไม่เท่ากับได้สนทนากับผู้รู้
ผู้มีประสพการณ์แม้นครั้งเดียว ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจทันที
ง่ายกว่าการอ่านเอาเอง ซึ่งทำความเข้าใจยาก

โมทนานะค่ะ สาธุคะ tongue :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติ ความระลึกได้

 หัวข้อกระทู้: สติ ความระลึกได้
เมื่อ: 15 มิ.ย. 2010, 14:45 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 1947


เรียนถามเรื่อง สติ อย่างไรที่เรียกสัมมาสติและมิจฉาสติ
ขอโมทนาคะ :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

เมื่อ: 15 มิ.ย. 2010, 12:16 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 2558


Rosarin เขียน:
เช่น เห็นคนที่ไม่ชอบใจ กำหนดเห็นหนอๆๆไม่ปรุงจิตว่าหมั่นไส้ฯ...
:b9: :b32:
:b55: :b55: :b55: :b55: :b55:


:b32: :b32: ถูกใจคะ สาธุ :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

เมื่อ: 15 มิ.ย. 2010, 08:43 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 2558


อ้างอิงพระไตรปิฎก: [๕๗๐] ในอริยมรรคมีองค์ ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เป็นไฉน ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกขสมุทัย ความรู้ในทุกขนิโรธ ความรู้ใน ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ "ภิษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิคืออะไร ? คือความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกขสมุทัย ความรู้ในทุกขนิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

เมื่อ: 14 มิ.ย. 2010, 16:10 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 2558


ขอบคุณนะคะ ทั้งสองท่าน อนุโมทนาคะ สาธุ :b4: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

เมื่อ: 14 มิ.ย. 2010, 14:24 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 2558


สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ อย่างไรจึงเรียกว่า ความเห็นชอบ
เราดำเนินชีวิตตาม ศีล สมาธิ ปัญญา เรียกว่า ความเห็นชอบหรือเปล่าค่ะ
ขอบคุณนะค่ะ

tongue :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธบริษัท หรือ พุทธมามะกะ

เมื่อ: 11 มิ.ย. 2010, 18:46 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 1781


กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะค่ะ ที่กรุณาให้ความกระจ่าง สาธุคะ :b12: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 5 [ พบ 66 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร