วันเวลาปัจจุบัน 27 ก.ย. 2023, 09:10  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 4354 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ประกาศ งานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ หลวงพ่อพระราชพรหมเถร วิ.

เมื่อ: 19 ก.ย. 2015, 08:25 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 3093


ยังไม่ทันครบ100วัน อัฐิธาตุของหลวงพ่อ ได้กลายเป็นพระธาตุ สีสรรวรรณะ ของ พระธาตุ หลวงพ่อภาวนา จะขาวคล้ายๆของพระธาตุพระสิวลี ขออภัยถ่ายเองกับมือถือ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ตั้งประเด็นขอความเห็นหน่อย พระพุทธเจ้าองค์ปฐมมีจริงไหม?

เมื่อ: 22 มิ.ย. 2015, 13:02 

ตอบกลับ: 98
แสดง: 15910


[๕๖๒] สหัมบดีพรหม ได้กราบทูลดังนี้แล้ว ครั้นแล้วได้กล่าวนิคม คาถาอีกว่า พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่ล่วงไปแล้วก็ดี พระพุทธเจ้า ทั้งหลายเหล่าใดที่ยังไม่มีมาก็ดี และพระสัมพุทธเจ้าพระองค์ ใดในบัดนี้ผู้ยังความโศกของชนเป็นอันมากให้เสื่อมหายก็ดี พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ ทรงเคารพพระสัทธรรม อยู่แล...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ประกาศ งานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ หลวงพ่อพระราชพรหมเถร วิ.

เมื่อ: 22 มิ.ย. 2015, 11:27 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 3093


[๕๖๒] สหัมบดีพรหม ได้กราบทูลดังนี้แล้ว ครั้นแล้วได้กล่าวนิคม คาถาอีกว่า พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่ล่วงไปแล้วก็ดี พระพุทธเจ้า ทั้งหลายเหล่าใดที่ยังไม่มีมาก็ดี และพระสัมพุทธเจ้าพระองค์ ใดในบัดนี้ผู้ยังความโศกของชนเป็นอันมากให้เสื่อมหายก็ดี พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ ทรงเคารพพระสัทธรรม อยู่แ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ประกาศ งานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ หลวงพ่อพระราชพรหมเถร วิ.

เมื่อ: 21 มิ.ย. 2015, 19:22 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 3093


ประวัติหลวงพ่อ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E ... 2%E0%B8%A1)

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ประกาศ งานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ หลวงพ่อพระราชพรหมเถร วิ.

เมื่อ: 21 มิ.ย. 2015, 19:07 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 3093


คำสอนของหลวงพ่อ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=50076

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ประกาศ งานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ หลวงพ่อพระราชพรหมเถร วิ.

เมื่อ: 21 มิ.ย. 2015, 18:58 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 3093


พระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) รองเจ้าอาวาสและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มรณภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา ๒๑.๑๙ นาฬิกา สิริรวมอายุ ๙๖ ปี สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพตั้ง ณ วิหารคต ข้างพระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ http://w...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ต้นธาตุ...ต้นธรรม?

 หัวข้อกระทู้: Re: ต้นธาตุ...ต้นธรรม?
เมื่อ: 12 มิ.ย. 2015, 15:06 

ตอบกลับ: 81
แสดง: 16821


ถ้าอยาก บรรลุในทางดำดำ ก็ปฏิบัติ ทางมรรคาดำ
ถ้าอยากบรรลุในทางขาว ให้ปฏิบัติในทางมรรคาขาว

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ต้นธาตุ...ต้นธรรม?

 หัวข้อกระทู้: Re: ต้นธาตุ...ต้นธรรม?
เมื่อ: 12 มิ.ย. 2015, 15:04 

ตอบกลับ: 81
แสดง: 16821


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต กัณหมรรคสูตร [๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่เป็นมรรคาดำและธรรมที่ เป็นมรรคาขาวแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คำสอนหลวงพ่อภาวนา พระราชพรหมเถร.วิ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

เมื่อ: 12 มิ.ย. 2015, 15:01 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3238


หลังฉาก โดย พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) รองเจ้าอาวาส และ พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ บางครั้งเราจะพิจารณาตัวของเราเอง เมื่อจิตเป็น “กุศล” ... เราจะให้ทาน ศีล ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปัญญา โคตรภู โสดา สกิทาคา อนาคา อรหัต บางครั้งจิตเป็...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรื่องจริงสมัยผมบวช หลวงพ่อภาวนาแยกร่างได้

เมื่อ: 30 พ.ค. 2015, 16:12 

ตอบกลับ: 54
แสดง: 11665


แม้พระสาวกก็สามรถกระทำได้ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค [๒๕๓] ปัญญาในความสำเร็จด้วยการกำหนดรูปกาย (ของตน)และจิต (มีฌานเป็นบาท) เข้าด้วยกัน และด้วยสามารถแห่งการตั้งไว้ซึ่งสุขสัญญาและลหุสัญญา เป็นอิทธิวิธญาณอย่างไร ฯ ภิกษุในศาสนานี้ ย่อมเจริญ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ต้นธาตุ...ต้นธรรม?

 หัวข้อกระทู้: Re: ต้นธาตุ...ต้นธรรม?
เมื่อ: 30 พ.ค. 2015, 13:19 

ตอบกลับ: 81
แสดง: 16821


ถ้ายังคลั่ง อนัตตา ชนิดตกขอบอยุ่ คงคุยกันไม่รู้เรื่อง แล้ว

อัตตาวิมุตติ รู้จักไหม ไม่ใช่อัตตาที่เป็นขันธ์
วิสังขารรู้จักไหม

ช่างหัวมัน ไหนไหน แอดมินเวปนี้มันก็เที่ยวตามลบ แม้แต่พระไตรปิฏกแท้แท้ไม่มีอะไรมาปนเลย ยังลบ ออกไป เดี๋ยวตาย ก็รู้ คนเราอยุ่ได้ไม่นานหรอกยุคนี้

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ต้นธาตุ...ต้นธรรม?

 หัวข้อกระทู้: Re: ต้นธาตุ...ต้นธรรม?
เมื่อ: 30 พ.ค. 2015, 13:14 

ตอบกลับ: 81
แสดง: 16821


นี่แหละกายละเอียดต่างต่างของพระตถาคต หล่ะ [๑๒๑๒] ดูกรอานนท์ สมัยใด ตถาคตตั้ง กาย ลงไว้ในจิต หรือตั้ง จิต ลงไว้ที่กาย ก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาใน กาย อยู่ สมัยนั้น กายของตถาคต ย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่ อากาศได้โดยไม่ยากเลย ตถาคตนั้นย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายคน คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ต้นธาตุ...ต้นธรรม?

 หัวข้อกระทู้: Re: ต้นธาตุ...ต้นธรรม?
เมื่อ: 29 พ.ค. 2015, 11:49 

ตอบกลับ: 81
แสดง: 16821


งั้น หลวงพ่อผาง ที่ท่านเคยไปเรียนวิชชา อยู่ยงคงกะพันชาตรี มากับพระโมคคัลานะ นี้ยังไง อ่ะ ชาตินี้เลยแหละ รุ่นพี่ผมแกเล่าให้ฟัง แกเป็น มือวิสามัญ ของกองปราบ พลังจิตแกแน่นเหมือนกัน แกกับคู่หูของแกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อผางด้วย หลวงพ่อผาง ฤทธิ์ท่านเยอะ เหยียบจระเข้ได้ มีญานและๆลๆ แล้วหลวงปู่ชอบได้เจอกับพระพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ต้นธาตุ...ต้นธรรม?

 หัวข้อกระทู้: Re: ต้นธาตุ...ต้นธรรม?
เมื่อ: 28 พ.ค. 2015, 16:16 

ตอบกลับ: 81
แสดง: 16821


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต คาถาธรรมบท พุทธวรรคที่ ๑๔ [๒๔] กิเลสชาติอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะแล้ว อันพระองค์ย่อมไม่กลับแพ้กิเลสชาติอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้นทรงชนะแล้ว กิเลส บางอย่างย่อมไม่ไปตามใน โลก เนื...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: กายทิพย์ กายหยาบ โดยหลวงพ่อวิริยังค์ สายหลวงปู่มั่น

เมื่อ: 13 พ.ค. 2015, 11:02 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2104


m.youtube.com/watch?v=mBne1BtgQoo

หรือ เข้าYoutube พิมพ์คำว่า กายทิพย์ กายหยาบ
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 291 [ พบ 4354 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร