วันเวลาปัจจุบัน 08 ก.ค. 2020, 00:00  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 6997 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แม่ สร้างวัดเองเลย

 หัวข้อกระทู้: Re: แม่ สร้างวัดเองเลย
เมื่อ: เมื่อวานนี้, 22:05 

ตอบกลับ: 47
แสดง: 353


:b32: รู้จักวัดไหม... ก่อนตรัสรู้ไม่มีวัด... ที่มีวัดเพราะมีคนขอบวช... คือขอสละอาคารบ้านเรือนไม่มีที่อยู่... จากนั้นมีสาวกศรัทธาคำสอนจึงสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้า... และพระพุทธเจ้าอนุญาตให้คน2ประเภทที่นอนวัดได้ตามการบรรพชาคือคนที่บรรพชาเท่านั้น คนที่บรรพชามี2เพศคือ 1.ภิกษุ(เพศผู้) 2.ภิกษุณี(เพศเมีย) ท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แม่ สร้างวัดเองเลย

 หัวข้อกระทู้: Re: แม่ สร้างวัดเองเลย
เมื่อ: เมื่อวานนี้, 12:21 

ตอบกลับ: 47
แสดง: 353


อำเภอไพศาลี "ถวายปัจจัยสร้างห้องน้ำพระภิกษุสงฆ์" ...ร่วมถวายเงินสร้างห้องน้ำพระภิกษุสงฆ์จำนวน ๒ ห้อง ถวายปัจจัย ๔๒,๐๐๐บาท https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/107005951_3141274592631891_7559872208989661092_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=110474&_nc_ohc=kpQxPm9MeMsAX-Jf8gq&...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ท่านให้ "กำหนดรู้ตามที่เห็นตามที่เป็น" ก็เพื่อให้ชัด

เมื่อ: 06 ก.ค. 2020, 20:15 

ตอบกลับ: 132
แสดง: 1110


555เอาแค่ชื่อหัวข้อก่อนก็แล้วกันนะ ท่านไหนเหรอที่ให้ทำให้กำหนด ตถาคตบอกว่าทุกอย่างเป็นธัมมะ และธัมมะทั้งหลายเป็นอนัตตา อนัตตาแปลว่ากำหนดไม่ได้ เพราะทุกอย่างเกิดเอง ตรงตามเหตุปัจจัย ไม่มีใครทำเหตุ ที่มีเดี๋ยวนี้เพราะ เหตุมาจากกรรมในอดีต มาปรากฏให้ได้รับผลและไปคิดกำหนดทำกรรมใหม่เอาเอง555 ไม่พึ่งคำสอน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ท่านให้ "กำหนดรู้ตามที่เห็นตามที่เป็น" ก็เพื่อให้ชัด

เมื่อ: 06 ก.ค. 2020, 14:10 

ตอบกลับ: 132
แสดง: 1110


มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่โรสอยากบอกให้ทุกคนทำคือ เริ่มต้นฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า เหตุผลคือถ้าตถาคตทำนายไว้ล่วงหน้าแล้วว่ายุคพันปีที่3ไม่มีพระอรหันต์ แสดงว่าที่พระพุทธเจ้ายกพระธรรมขึ้นแทนพระองค์คือมีพระธรรมเท่านั้น ที่บรรลุอรหันต์แสดงว่าสิ่งที่เชื่อถือได้คือพระธรรมคือพระรัตนตรัยสูงสุด ดูสิน่า เลี่ยงไม่พ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ท่านให้ "กำหนดรู้ตามที่เห็นตามที่เป็น" ก็เพื่อให้ชัด

เมื่อ: 06 ก.ค. 2020, 13:56 

ตอบกลับ: 132
แสดง: 1110


555เอาแค่ชื่อหัวข้อก่อนก็แล้วกันนะ ท่านไหนเหรอที่ให้ทำให้กำหนด ตถาคตบอกว่าทุกอย่างเป็นธัมมะ และธัมมะทั้งหลายเป็นอนัตตา อนัตตาแปลว่ากำหนดไม่ได้ เพราะทุกอย่างเกิดเอง ตรงตามเหตุปัจจัย ไม่มีใครทำเหตุ ที่มีเดี๋ยวนี้เพราะ เหตุมาจากกรรมในอดีต มาปรากฏให้ได้รับผลและไปคิดกำหนดทำกรรมใหม่เอาเอง555 ไม่พึ่งคำสอน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ท่านให้ "กำหนดรู้ตามที่เห็นตามที่เป็น" ก็เพื่อให้ชัด

เมื่อ: 06 ก.ค. 2020, 13:48 

ตอบกลับ: 132
แสดง: 1110


มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่โรสอยากบอกให้ทุกคนทำคือ เริ่มต้นฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า เหตุผลคือถ้าตถาคตทำนายไว้ล่วงหน้าแล้วว่ายุคพันปีที่3ไม่มีพระอรหันต์ แสดงว่าที่พระพุทธเจ้ายกพระธรรมขึ้นแทนพระองค์คือมีพระธรรมเท่านั้น ที่บรรลุอรหันต์แสดงว่าสิ่งที่เชื่อถือได้คือพระธรรมคือพระรัตนตรัยสูงสุด ดูสิน่า เลี่ยงไม่พ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ท่านให้ "กำหนดรู้ตามที่เห็นตามที่เป็น" ก็เพื่อให้ชัด

เมื่อ: 05 ก.ค. 2020, 21:41 

ตอบกลับ: 132
แสดง: 1110


ถามจริงๆเถอะนะ...วันวันเอาแต่คิดพูดทำแบบมีตัวตนไม่เคยคิดตามคำสอนว่าไม่มีเราแล้วกำลังมีอะไรเนี่ย อมขึ้ฟันทั้งวันโดยไม่พูดอะไรเลยมีคิดไหมแล้วเห็นอะไรก็คิดตามสิ่งที่ตัวเองเห็นไม่เคยคิดตามคำสอนตรงคำ การคิดตรงคำตามคำสอนต้องคิดถูกตัวตนของตัวเองเออแล้วคิดสิ...ไม่มีเรา...คิดถูกตัวแล้วเป็นยังไงมีตัวอยู่ ก็ใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ท่านให้ "กำหนดรู้ตามที่เห็นตามที่เป็น" ก็เพื่อให้ชัด

เมื่อ: 05 ก.ค. 2020, 21:17 

ตอบกลับ: 132
แสดง: 1110


ถามจริงๆเถอะนะ...วันวันเอาแต่คิดพูดทำแบบมีตัวตนไม่เคยคิดตามคำสอนว่าไม่มีเราแล้วกำลังมีอะไรเนี่ย อมขึ้ฟันทั้งวันโดยไม่พูดอะไรเลยมีคิดไหมแล้วเห็นอะไรก็คิดตามสิ่งที่ตัวเองเห็นไม่เคยคิดตามคำสอนตรงคำ การคิดตรงคำตามคำสอนต้องคิดถูกตัวตนของตัวเองเออแล้วคิดสิ...ไม่มีเรา...คิดถูกตัวแล้วเป็นยังไงมีตัวอยู่ ก็ใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แม่ สร้างวัดเองเลย

 หัวข้อกระทู้: Re: แม่ สร้างวัดเองเลย
เมื่อ: 05 ก.ค. 2020, 12:50 

ตอบกลับ: 47
แสดง: 353


คนเราเนี่ยนะ แค่คิดให้ตรง ยังคิดไม่เป็นเลย คิดคดในข้องอในกระดูก บอกว่าคำของตถาคตไม่มีอ้อม ไม่เอาใจกิเลสใครไม่ว่าหน้าอินทร์หน้าพรหม ถูกเป็นถูกและผิดเป็นผิดจะแก้ไขอะไรต้องแก้เดี๋ยวนี้ตรงปัจจุบัน ที่ผ่านมาเป็นอดีตไปแล้วถ้าทำผิดไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอยากทำผิดต่อไปก็ไม่ต้องฟัง พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้า...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ท่านให้ "กำหนดรู้ตามที่เห็นตามที่เป็น" ก็เพื่อให้ชัด

เมื่อ: 04 ก.ค. 2020, 21:27 

ตอบกลับ: 132
แสดง: 1110


ถามจริงๆเถอะนะ...วันวันเอาแต่คิดพูดทำแบบมีตัวตนไม่เคยคิดตามคำสอนว่าไม่มีเราแล้วกำลังมีอะไรเนี่ย อมขึ้ฟันทั้งวันโดยไม่พูดอะไรเลยมีคิดไหมแล้วเห็นอะไรก็คิดตามสิ่งที่ตัวเองเห็นไม่เคยคิดตามคำสอนตรงคำ การคิดตรงคำตามคำสอนต้องคิดถูกตัวตนของตัวเองเออแล้วคิดสิ...ไม่มีเรา...คิดถูกตัวแล้วเป็นยังไงมีตัวอยู่ ก็ใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ท่านให้ "กำหนดรู้ตามที่เห็นตามที่เป็น" ก็เพื่อให้ชัด

เมื่อ: 04 ก.ค. 2020, 18:06 

ตอบกลับ: 132
แสดง: 1110


ถามจริงๆเถอะนะ...วันวันเอาแต่คิดพูดทำแบบมีตัวตนไม่เคยคิดตามคำสอนว่าไม่มีเราแล้วกำลังมีอะไรเนี่ย อมขึ้ฟันทั้งวันโดยไม่พูดอะไรเลยมีคิดไหมแล้วเห็นอะไรก็คิดตามสิ่งที่ตัวเองเห็นไม่เคยคิดตามคำสอนตรงคำ การคิดตรงคำตามคำสอนต้องคิดถูกตัวตนของตัวเองเออแล้วคิดสิ...ไม่มีเรา...คิดถูกตัวแล้วเป็นยังไงมีตัวอยู่ ก็ใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แม่ สร้างวัดเองเลย

 หัวข้อกระทู้: Re: แม่ สร้างวัดเองเลย
เมื่อ: 04 ก.ค. 2020, 00:15 

ตอบกลับ: 47
แสดง: 353


ความจริงของพฤติกรรมนักบวชสมัยนี้คือ 1.ไม่ทำตามสิกขาบท 2.รับเงิน 3.คิดวิธีใช้เงิน 4.คิดวิธีหาเงิน 5.ไม่ศึกษาคำสอนให้เข้าใจ 6.แสวงหาและเรี่ยไรเงินชาวบ้านมาสร้างวัด 7.ไม่พูดความจริงตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า 8.สอนชาวบ้านทำผิดตามความคิดเห็นผิดของตนเองเพราะศึกษาคำสอนไม่เข้าใจ 9.สอนชาวบ้านให้ทำตามความพอใจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แม่ สร้างวัดเองเลย

 หัวข้อกระทู้: Re: แม่ สร้างวัดเองเลย
เมื่อ: 03 ก.ค. 2020, 10:16 

ตอบกลับ: 47
แสดง: 353


ครั้งพุทธกาลไม่ใช่ทุกคนจะได้ฟังคำสอนนะคะ ยุคนี้ก็ไม่ต่างกับพุทธกาลชวนคนฟังธรรมมันยาก คุณกรัชกายรู้ไหมคะว่าบวชเพื่อทำตามพระพุทธเจ้า คือต้องสละสมบัติบ้านเรือนลูกเมียพ่อแม่พี่น้องได้หมด และบวชแล้วใช้สอยได้ตามการบรรพชาที่ตถาคตอนุญาต ไม่กลับไปเอาเงินทองมาใช้อีกจะทำตามตถาคตต้องดูที่พระองค์ทำ ตลอด45ปีคิดส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แม่ สร้างวัดเองเลย

 หัวข้อกระทู้: Re: แม่ สร้างวัดเองเลย
เมื่อ: 03 ก.ค. 2020, 09:02 

ตอบกลับ: 47
แสดง: 353


ครั้งพุทธกาลไม่ใช่ทุกคนจะได้ฟังคำสอนนะคะ ยุคนี้ก็ไม่ต่างกับพุทธกาลชวนคนฟังธรรมมันยาก คุณกรัชกายรู้ไหมคะว่าบวชเพื่อทำตามพระพุทธเจ้า คือต้องสละสมบัติบ้านเรือนลูกเมียพ่อแม่พี่น้องได้หมด และบวชแล้วใช้สอยได้ตามการบรรพชาที่ตถาคตอนุญาต ไม่กลับไปเอาเงินทองมาใช้อีกจะทำตามตถาคตต้องดูที่พระองค์ทำ ตลอด45ปีคิดส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ท่านให้ "กำหนดรู้ตามที่เห็นตามที่เป็น" ก็เพื่อให้ชัด

เมื่อ: 03 ก.ค. 2020, 07:50 

ตอบกลับ: 132
แสดง: 1110


เอาเรื่องคนเป็นๆบ้าง 2 คน 2 ตัวอย่าง คนนี้ใช้พุทโธ คุณโรสว่าไง คนเป็นคืออะไร ? :b1: ช่วงนี้นั่งสมาธิแล้วมันแปลกๆคะ 1/รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยคะ พักนี้หนูนั่งสมาธิ เหมือนเดิม รอบล่ะ 1 ชม แต่พักนี้ เวลานั่ง มันเหมือนหลับ แต่ไม่หลับ มันมึนๆเบลอๆ บอกไม่ถูก พอไม่มึนไม่เบลอ รู้สึก เหมือนจิต ไม่มีจุดยืน วิ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 467 [ พบ 6997 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร