วันเวลาปัจจุบัน 18 มิ.ย. 2019, 02:20  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 6069 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วงนี้ออกทะเลกับโรสริน เล่นหวยผิดศืลห้า

เมื่อ: 16 มิ.ย. 2019, 10:02 

ตอบกลับ: 148
แสดง: 982


ที่มาบอกให้ฟังเพื่อจะได้สะสมอริยทรัพย์ เงินซื้อปัญญาไม่ได้ ฟังให้เข้าใจรู้ไหมกว่าจะได้เกิดมาพบคำสอนมันยากมากเลย จนป่านนี้แระยังแยกไม่ออกว่าตัวตนกำลังมีกิเลสคือมีอัตตาไง ส่วนอนัตตาน่ะคือคำสอนของตถาคตที่แสดงให้สาวกฟังไงคะ ธัมมะทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ตั้งอยู่นานเกิดแล้วดับทันทีไม่มีตัวตน แล้วตอนนี้ตัวเอง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ลืมตา VS หลับตา

 หัวข้อกระทู้: Re: ลืมตา VS หลับตา
เมื่อ: 16 มิ.ย. 2019, 07:00 

ตอบกลับ: 101
แสดง: 873


ตอนลืมตา VS ตอนหลับตา ดูต่างกันตรงไหน คือผมเพิ่ง เริ่มนั่งสมาธิ ได้ประมาณ 2 อาทิตย์แล้ว มีอยู่วันหนึ่ง นั่งสมาธิ รู้สึกตัวเบาวิวเหมือนไม่มีแขนไม่มีขา แล้วเริ่มมีอาการหายใจไม่ออกเหมือนกำลังจะตาย แต่ยังสามารถท่อง พุธ โท ได้ แต่สักระยะผมทนไม่ไหว มัน หายใจไม่ออกเหมือนจะตาย เลย ลืมตาขึ้นมา ปรากฏว่าหายใจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วงนี้ออกทะเลกับโรสริน เล่นหวยผิดศืลห้า

เมื่อ: 15 มิ.ย. 2019, 22:00 

ตอบกลับ: 148
แสดง: 982


ที่มาบอกให้ฟังเพื่อจะได้สะสมอริยทรัพย์ เงินซื้อปัญญาไม่ได้ ฟังให้เข้าใจรู้ไหมกว่าจะได้เกิดมาพบคำสอนมันยากมากเลย จนป่านนี้แระยังแยกไม่ออกว่าตัวตนกำลังมีกิเลสคือมีอัตตาไง ส่วนอนัตตาน่ะคือคำสอนของตถาคตที่แสดงให้สาวกฟังไงคะ ธัมมะทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ตั้งอยู่นานเกิดแล้วดับทันทีไม่มีตัวตน แล้วตอนนี้ตัวเอง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วงนี้ออกทะเลกับโรสริน เล่นหวยผิดศืลห้า

เมื่อ: 15 มิ.ย. 2019, 14:47 

ตอบกลับ: 148
แสดง: 982


ที่มาบอกให้ฟังเพื่อจะได้สะสมอริยทรัพย์ เงินซื้อปัญญาไม่ได้ ฟังให้เข้าใจรู้ไหมกว่าจะได้เกิดมาพบคำสอนมันยากมากเลย จนป่านนี้แระยังแยกไม่ออกว่าตัวตนกำลังมีกิเลสคือมีอัตตาไง ส่วนอนัตตาน่ะคือคำสอนของตถาคตที่แสดงให้สาวกฟังไงคะ ธัมมะทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ตั้งอยู่นานเกิดแล้วดับทันทีไม่มีตัวตน แล้วตอนนี้ตัวเอง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วงนี้ออกทะเลกับโรสริน เล่นหวยผิดศืลห้า

เมื่อ: 13 มิ.ย. 2019, 22:03 

ตอบกลับ: 148
แสดง: 982


คิดไหมคำสอนแทนศาสดาคือศาสนา เหยียบย่ำคำสอนคืออนันตริยกรรม ทำลายคำสอนคือทำร้ายตถาคต ศึกษาคำสอนให้รู้ก่อนบวช ไม่ใช่มีแต่อยากบวช ทำตามๆกันไป ไม่มีเหตุผล เขาเรียกไม่รู้จักประมาณกิเลสตนเองก่อนบวช เพราะไม่รู้ว่าตนเองมีกิเลสมากแค่ไหนและไม่มีปัญญาถึงอยากจะบวชรู้ไหมคะ :b12: :b16: :b16: รอให้หมดกิเลสก่อนค่อย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วงนี้ออกทะเลกับโรสริน เล่นหวยผิดศืลห้า

เมื่อ: 13 มิ.ย. 2019, 00:25 

ตอบกลับ: 148
แสดง: 982


คิดไหมคำสอนแทนศาสดาคือศาสนา เหยียบย่ำคำสอนคืออนันตริยกรรม ทำลายคำสอนคือทำร้ายตถาคต ศึกษาคำสอนให้รู้ก่อนบวช ไม่ใช่มีแต่อยากบวช ทำตามๆกันไป ไม่มีเหตุผล เขาเรียกไม่รู้จักประมาณกิเลสตนเองก่อนบวช เพราะไม่รู้ว่าตนเองมีกิเลสมากแค่ไหนและไม่มีปัญญาถึงอยากจะบวชรู้ไหมคะ :b12: :b16: :b16: รอให้หมดกิเลสก่อนค่อย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วงนี้ออกทะเลกับโรสริน เล่นหวยผิดศืลห้า

เมื่อ: 13 มิ.ย. 2019, 00:11 

ตอบกลับ: 148
แสดง: 982


คิดไหมคำสอนแทนศาสดาคือศาสนา เหยียบย่ำคำสอนคืออนันตริยกรรม ทำลายคำสอนคือทำร้ายตถาคต ศึกษาคำสอนให้รู้ก่อนบวช ไม่ใช่มีแต่อยากบวช ทำตามๆกันไป ไม่มีเหตุผล เขาเรียกไม่รู้จักประมาณกิเลสตนเองก่อนบวช เพราะไม่รู้ว่าตนเองมีกิเลสมากแค่ไหนและไม่มีปัญญาถึงอยากจะบวชรู้ไหมคะ :b12: :b16: :b16: รอให้หมดกิเลสก่อนค่อย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วงนี้ออกทะเลกับโรสริน เล่นหวยผิดศืลห้า

เมื่อ: 10 มิ.ย. 2019, 20:51 

ตอบกลับ: 148
แสดง: 982


คิดไหมคำสอนแทนศาสดาคือศาสนา เหยียบย่ำคำสอนคืออนันตริยกรรม ทำลายคำสอนคือทำร้ายตถาคต ศึกษาคำสอนให้รู้ก่อนบวช ไม่ใช่มีแต่อยากบวช ทำตามๆกันไป ไม่มีเหตุผล เขาเรียกไม่รู้จักประมาณกิเลสตนเองก่อนบวช เพราะไม่รู้ว่าตนเองมีกิเลสมากแค่ไหนและไม่มีปัญญาถึงอยากจะบวชรู้ไหมคะ :b12: :b16: :b16: รอให้หมดกิเลสก่อนค่อย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วงนี้ออกทะเลกับโรสริน เล่นหวยผิดศืลห้า

เมื่อ: 09 มิ.ย. 2019, 00:42 

ตอบกลับ: 148
แสดง: 982


คิดไหมคำสอนแทนศาสดาคือศาสนา เหยียบย่ำคำสอนคืออนันตริยกรรม ทำลายคำสอนคือทำร้ายตถาคต ศึกษาคำสอนให้รู้ก่อนบวช ไม่ใช่มีแต่อยากบวช ทำตามๆกันไป ไม่มีเหตุผล เขาเรียกไม่รู้จักประมาณกิเลสตนเองก่อนบวช เพราะไม่รู้ว่าตนเองมีกิเลสมากแค่ไหนและไม่มีปัญญาถึงอยากจะบวชรู้ไหมคะ :b12: :b16: :b16: รอให้หมดกิเลสก่อนค่อย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วงนี้ออกทะเลกับโรสริน เล่นหวยผิดศืลห้า

เมื่อ: 09 มิ.ย. 2019, 00:28 

ตอบกลับ: 148
แสดง: 982


คิดไหมคำสอนแทนศาสดาคือศาสนา เหยียบย่ำคำสอนคืออนันตริยกรรม ทำลายคำสอนคือทำร้ายตถาคต ศึกษาคำสอนให้รู้ก่อนบวช ไม่ใช่มีแต่อยากบวช ทำตามๆกันไป ไม่มีเหตุผล เขาเรียกไม่รู้จักประมาณกิเลสตนเองก่อนบวช เพราะไม่รู้ว่าตนเองมีกิเลสมากแค่ไหนและไม่มีปัญญาถึงอยากจะบวชรู้ไหมคะ :b12: :b16: :b16: รอให้หมดกิเลสก่อนค่อย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วงนี้ออกทะเลกับโรสริน เล่นหวยผิดศืลห้า

เมื่อ: 08 มิ.ย. 2019, 13:16 

ตอบกลับ: 148
แสดง: 982


คิดไหมคำสอนแทนศาสดาคือศาสนา เหยียบย่ำคำสอนคืออนันตริยกรรม ทำลายคำสอนคือทำร้ายตถาคต ศึกษาคำสอนให้รู้ก่อนบวช ไม่ใช่มีแต่อยากบวช ทำตามๆกันไป ไม่มีเหตุผล เขาเรียกไม่รู้จักประมาณกิเลสตนเองก่อนบวช เพราะไม่รู้ว่าตนเองมีกิเลสมากแค่ไหนและไม่มีปัญญาถึงอยากจะบวชรู้ไหมคะ :b12: :b16: :b16: รอให้หมดกิเลสก่อนค่อย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วงนี้ออกทะเลกับโรสริน เล่นหวยผิดศืลห้า

เมื่อ: 05 มิ.ย. 2019, 21:54 

ตอบกลับ: 148
แสดง: 982


Kiss
พูดไป2ไพเบี้ย
นิ่งเสียตำลึงทอง
หัดฟังให้เข้าใจบ้างนะ
https://youtu.be/vch-pKkYY1k
:b12: :b12: :b12: :b12:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วงนี้ออกทะเลกับโรสริน เล่นหวยผิดศืลห้า

เมื่อ: 05 มิ.ย. 2019, 02:54 

ตอบกลับ: 148
แสดง: 982


คิดไหมคำสอนแทนศาสดาคือศาสนา
เหยียบย่ำคำสอนคืออนันตริยกรรม
ทำลายคำสอนคือทำร้ายตถาคต
ศึกษาคำสอนให้รู้ก่อนบวช
ไม่ใช่มีแต่อยากบวช
ทำตามๆกันไป
ไม่มีเหตุผล
เขาเรียกไม่รู้จักประมาณกิเลสตนเองก่อนบวช
เพราะไม่รู้ว่าตนเองมีกิเลสมากแค่ไหนและไม่มีปัญญาถึงอยากจะบวชรู้ไหมคะ
:b12:
:b16: :b16:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วงนี้ออกทะเลกับโรสริน เล่นหวยผิดศืลห้า

เมื่อ: 05 มิ.ย. 2019, 02:51 

ตอบกลับ: 148
แสดง: 982


Kiss ประมาทไม่ฟังคำสอนกิเลสก็เพิ่ม สัจจะคือความจริงไม่ใช่ความคิด เพราะคิดอะไรก็ได้เท่าที่ต้องการ แต่สัจจะสั้นเกินกว่าจะคิดได้เอง คิดอีกทีสิจิตเกิดดับแสนล้านขณะ ที่ดับไปแสนล้านขณะรู้จากคิดตาม แค่คิดได้1คำกิเลสก็ไหลแสนล้านดวงจิตแล้ว...ทำอะไรได้งั้นหรือคะ onion onion onion ทำอะไรได้เหรอค่ะ. ถามแปลก. เ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วงนี้ออกทะเลกับโรสริน เล่นหวยผิดศืลห้า

เมื่อ: 05 มิ.ย. 2019, 00:04 

ตอบกลับ: 148
แสดง: 982


Kiss
ประมาทไม่ฟังคำสอนกิเลสก็เพิ่ม
สัจจะคือความจริงไม่ใช่ความคิด
เพราะคิดอะไรก็ได้เท่าที่ต้องการ
แต่สัจจะสั้นเกินกว่าจะคิดได้เอง
คิดอีกทีสิจิตเกิดดับแสนล้านขณะ
ที่ดับไปแสนล้านขณะรู้จากคิดตาม
แค่คิดได้1คำกิเลสก็ไหลแสนล้านดวงจิตแล้ว...ทำอะไรได้งั้นหรือคะ
onion onion onion
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 405 [ พบ 6069 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร