วันเวลาปัจจุบัน 27 ก.ย. 2023, 11:12  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 7430 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความทุกข์ทั้งหมดมาจากการยึดถือว่ามีเรา

เมื่อ: 23 ก.ย. 2023, 10:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 871


tongue ความทุกข์ทั้งหมดมาจากการยึดถือว่ามีเรา แต่ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ใช่เรา เราไม่รู้ว่าความคิดเห็นว่ามีตัวเราคือมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิคือความคิดเห็นผิดจากธรรมที่กำลังมี ยังไม่รู้ความจริงที่กำลังปรากฏและขาดการฟังธรรม จึงไม่รู้ว่าเราไม่ดีและมีกิเลสตัณหาอวิชชาเกิดมากขึ้น พระไตรปิฏกทุกคำส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไม่รู้สึกตัวว่ามีกิเลส

เมื่อ: 01 ก.ย. 2023, 16:50 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1040


tongue คนเราหลงเวียนว่ายตายเกิดเพราะขาดฟังธรรม เกิดมาเพราะมีกิเลสคือมีโลภโกรธหลงเป็นปกติ ทุกคนที่เกิดมาแล้วนี้หลงเข้าใจผิดว่าเรามีตัวตน มีคนมีสัตว์มีวัตถุมีทวีปประเทศแม่น้ำป่าไม้ภูเขาเต็มโลก กำลังคิดว่ามีตัวเรามีญาติมิตรมีทรัพย์สมบัติสิ่งแวดล้อม แต่ไม่รู้สึกตัวว่ามีกิเลสคือไม่รู้ความจริงทั้งหมดที่กำ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไม่เห็นโทษของอกุศล

 หัวข้อกระทู้: ไม่เห็นโทษของอกุศล
เมื่อ: 29 ส.ค. 2023, 11:06 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1022


Kiss พระพุทธเจ้าตรัสรู้(ธรรมแปลว่าสิ่งที่มีจริง) สิ่งที่มีจริงเกิดดับภายในจิตไม่มีตัวตนเรา เราไม่รู้สึกตัวว่าเรามี(กิเลสแปลว่าไม่รู้)ความจริง เพราะทุกคำในพระไตรปิฏกคือความจริงของธรรม :b12: ธรรมเกิดภายในจิตใจที่ไม่ได้ปรากฏเป็นรูปร่าง ธรรมทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตน ขณะนี้มีธรรมตรงปัจจุ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไม่มีเรามีแต่ธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6

เมื่อ: 22 ส.ค. 2023, 10:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1069


tongue พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของธรรม ที่ไม่มีเรามีแต่ธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6 เป็นโลกเป็นขันธ์เป็นธรรมเป็นอนัตตา เป็นสุญญตาที่ว่างเปล่าจากสัตว์บุคคล เราไม่รู้ความจริงและขาดการศึกษาธรรม จึงคิดนึกจำทำทุกอย่างด้วยเข้าใจผิด คิดว่ามีเราเป็นคนมีตัวตนจึงมีอวิชชา ไม่รู้ความจริงที่กำลังปรากฏแต่ละโลก โลก6ทางที่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตไม่ใช่ตัวตน

 หัวข้อกระทู้: จิตไม่ใช่ตัวตน
เมื่อ: 21 ส.ค. 2023, 21:15 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1054


rolleyes จิตไม่ใช่ตัวตน มีจริงเมื่อปรากฏ ขณะนี้จิตกำลังมีจริง จิตกำลังเกิดดับนับไม่ถ้วน เป็นเราหลงคิดผิดว่าจิตเป็นตัวเรา แท้จริงแล้วจิตตั้งอยู่ได้ไม่นานเพียงเกิดแล้วดับทันที จิตจึงเป็นเพียง(ธรรม=สิ่งที่มีจริง)ที่ปรากฏสั้นแสนสั้น แค่ชั่ว1ขณะจิตที่สั้นแสนสั้นที่ไม่มีใครจับจองเป็นเจ้าของ จิตที่ดับหมดไป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: หลงผิดคือชั่วที่ยึดถือผิดว่ามีตัวตน

เมื่อ: 15 ส.ค. 2023, 16:52 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1057


cool หลงผิดคือชั่วที่ยึดถือผิดว่ามีตัวตน จึงยังเกิดมานี่ไงมาหลงผิดทำชั่วต่อ ตราบใดที่ยังไม่เริ่มต้นฟังพระธรรม ตราบนั้นก็ยังหลงผิดไปต่างๆนานา ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนความจริงใด ความจริงที่มีจริงกำลังมีในขณะนี้เป็น ธรรม(สิ่งที่มีจริง)เป็นสิ่งที่กำลังปรากฏ และเป็นคำที่ไม่มีใครคิดเอาเองได้เลย จึงต้องพึ่ง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ติดข้องพอใจในสิ่งที่ไม่มี

เมื่อ: 03 ส.ค. 2023, 10:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1189


rolleyes พระพุทธศาสนามีคำตอบสำหรับทุกคำถาม ให้หายสงสัยหายติดข้องพอใจในสิ่งที่ไม่มี สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นธัมมะ แต่เราไม่รู้ความจริงของธัมมะนี้จึงหลงตัวตน พระพุทธเจ้าเทศนาธรรม45ปีตั้งแต่ตื่นจนหลับ ตื่นตี4มีกิจวัตรประจำวันเพื่อโปรเวไนยสัตว์ทุกวัน หลังจากตรัสรู้แล้วเทศนาธรรมโปรดมนุษย์ตี...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เกิดเพราะขาดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: เกิดเพราะขาดปัญญา
เมื่อ: 22 ก.ค. 2023, 21:12 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1187


Kiss พระพุทธเจ้าสอนความจริง ของสัจจะธัมมะที่ไร้ตัวตน ไร้สถานที่คนสัตว์วัตถุ เมื่อไม่เข้าใจคำสอนก็ เอาความเห็นผิดของ แต่ละคนนั่นแหละไป สร้างภาระให้ติดข้อง ต้องการแสวงหาวัตถุ นอกกายใจมาเพิ่มไม่หยุด ทรงให้บวชเพื่อสละทิ้ง ภาระรับผิดชอบหาเงิน เพื่อเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตอื่น ไม่ก่อสร้างวัตถุสิ่งของ เมื่อไม่เ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไม่ฟังพระพุทธพจน์จะไม่รู้สึกตัวเลยว่ามีอวิชชา

เมื่อ: 10 ก.ค. 2023, 11:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1184


tongue ไม่ฟังพระพุทธพจน์จะไม่รู้สึกตัวเลยว่ามีอวิชชา เพราะว่าความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือ(ธรรม=สิ่งที่มีจริง) สิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏว่ามีจริงจริงมีแล้วที่กายใจของทุกคนในขณะนี้ สิ่งที่มีจริงไม่ใช่สถานที่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สวรรค์นรกพรหมโลกนิพพานก็มีธรรมแล้ว แต่เป็นธรรม(สิ่งที่มีจริง)ใดกำลังปรากฏให...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เพราะไม่รู้ความจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้

เมื่อ: 08 ก.ค. 2023, 23:42 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1152


rolleyes ตราบใดที่ยังไม่เริ่มต้นตั้งใจฟังพระธรรม ตราบนั้นจะไม่มีวันเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะไม่รู้ความจริงของธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ จึงวนเวียนยึดถือว่ามีตัวตนท่องเที่ยววนเวียนว่ายตายเกิด ไม่เคยหยุดเกิดเพราะไม่เคยเข้าใจความจริงตรงตาม(ธรรม=สิ่งที่มีจริง) สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏให้รู้ว่ามีแ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สัจจะไม่อยู่นอกกายใจตัวตนอย่าสำคัญตัวเองผิด

เมื่อ: 03 ก.ค. 2023, 11:55 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1072


tongue สัจจะไม่อยู่นอกกายใจตัวตนอย่าสำคัญตัวเองผิด พระพุทธเจ้าตรัสรู้สัจจะของทุกคำในพระไตรปิฎก ที่กำลังปรากฏว่ามีแล้วที่ไม่มีใครคิดคำเอาเองได้ ต้องพึ่งการอบรมจิตจากการฟังคำสัจจะทีละ1คำ ที่กำลังปรากฏให้รู้ว่ากำลังมีที่กายใจตนเองในขณะนี้ ฟังเพื่อพิจารณาความจริงตรงสัจจะธัมมะที่กำลังปรากฏว่ามีแล้ว ไม่ใช...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ดับกิเลสได้เมื่อฟังความจริงเข้าใจถูกตัวตน

เมื่อ: 22 มิ.ย. 2023, 10:31 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1145


Kiss :b1: ดับกิเลสได้เมื่อฟังความจริงเข้าใจถูกตัวตนว่าคือธรรมะอะไร อนุสาสนีปาฏิหาริย์ของบัญญัติคำที่พระพุทธเจ้า ตรัสรู้และตรัสไว้ดีแล้วเป็นความจริงที่มีจริง กำลังปรากฏว่ากำลังมีในขณะนี้แต่เราไม่รู้ เพราะเป็นความจริงที่สั้นแสนสั้นมีจริงๆ จากผัสสะกระทบรูปจากกรรมกำหนดมาซึ่ง เป็นจิตเกิดดับมหาศาลกำลังหลั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทุกคนกำลังแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนร้างจนกว่าจะเริ่มต้นฟัง

เมื่อ: 22 มิ.ย. 2023, 07:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1081


rolleyes ธรรมกำลังมีกำลังปรากฏกับอวิชชาของเรา เพราะขาดการฟังความจริงที่กำลังปรากฏ ธรรมเป็นภาษาบาลีแปลไทยว่าสิ่งที่มีจริง สิ่งที่มีจริงคืออะไรต้องฟังเพื่อไตร่ตรอง เพราะทุกคำในพระไตรปิฎกคือสัจจะ สัจจะคือความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลง มีลักษณะเฉพาะตรงความจริงนั้น หลากหลายชื่อตามบัญญัติคำ ทุกคำในพระไตรปิฎกมี...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไม่รู้ว่าตัวเราเข้าใจผิดว่ามีตัวตนคือมีอุปาทานขันธ์5

เมื่อ: 20 มิ.ย. 2023, 04:59 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1033


cool ปุจฉา.....ถามว่าศึกษาคำของพระพุทธเจ้าเพื่ออะไร วิสัชนา...ตอบว่าเพื่อเข้าใจว่าขณะนี้มีสิ่งใดชื่อว่ามรรคมีองค์8 :b1: กำลังฟังแปลว่ากำลังทบทวนตัวเองตามความเป็นจริงตรงตามที่ฟัง คือฟังเพื่อการพิจารณาไตร่ตรองธรรมที่กำลังปรากฏให้เข้าใจถูก คือเดินมรรคเพื่อหนทางรู้จัก(ธรรม=สิ่งที่มีจริง)เพราะธรรมไม่ใช่เ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ธรรมกำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้

เมื่อ: 19 มิ.ย. 2023, 00:13 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1040


rolleyes ธรรมกำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ ได้เกิดเป็นคนเป็นผลของความดี ขณะนี้มีธรรม+รู้ตัวด้วยว่าเป็นคน แต่ไม่รู้จักธรรมตรงตามเป็นจริง ธรรมแปลว่าสิ่งที่มีจริงต้องกำลังมี ธรรมปรากฏว่ากำลังมีกำลังเป็นไป ตรงกับทุกคำในพระไตรปิฎกมีจริงจริง แต่เราไม่รู้ว่าธรรมแต่ละคำคืออะไร :b1: จะเข้าใจคำต่างๆในพระไตรปิฎกได...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 496 [ พบ 7430 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร