วันเวลาปัจจุบัน 08 มิ.ย. 2023, 16:02  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 55 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สรุป 6 ปีกับการรังควาญที่ไม่เคยหยุด

เมื่อ: 25 ก.ย. 2013, 10:41 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 4347


tongue tongue tongue ความสำคัญความเป็นมาของพระไตรปิฎกมีผู้ศึกษาไว้อยู่แล้วมากมาย เราสามารถเข้าไปศึกษาก็จะได้คำตอบทันที ฉบับไหนพระสูตรไหนที่น่าจะเกิดก่อน เกิดหลังตามบริบทของการชำระรวบรวมในครั้งนั้นๆ ในความคิดเห็นของดิฉันเอง ระยะเวลาหลังองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ปรินิพพานมาแล้วตั้งกว่าสองพันปี การชำระรวบรว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สรุป 6 ปีกับการรังควาญที่ไม่เคยหยุด

เมื่อ: 24 ก.ย. 2013, 12:17 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 4347


ขอคุยด้วยเรื่องสมาธิและนิมิตที่คุณmurano เล่าการ์ตูนให้อ่านนะค่ะ โชคดีนะคะที่คุณmurano สามารถฝึกตนจนความกลัวที่มีต่อความพินาศของร่างกายลดน้อยลงมากแล้ว สำหรับดิฉันก็เช่นกันเมื่อเจอสภาวะในนิมิตต่างๆ มีพระสูตรที่นำมาใช้สอนใจตนเอง เมื่อพบเจอสภาวะในนิมิตต่างๆ อย่างมากๆ ทั้งนิมิตในนิมิตนอก และเรื่องของปฎิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สรุป 6 ปีกับการรังควาญที่ไม่เคยหยุด

เมื่อ: 23 ก.ย. 2013, 10:21 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 4347


สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณmurano ขอกราบคุณmurano ด้วยความเคารพค่ะ เรื่องเล่าของคุณmurano สนุกจังค่ะเห็นชอบเล่าเรื่องทำนองพลังอำนาจผสมวิทยาศาสตร์อยู่เรื่อย เลยนะคะ ชอบอ่านค่ะ ยังจำได้เมื่อครั้งเขียนเข้ามาถามคำแนะนำต่างๆ คุณmurano เคยสอนว่า “เมื่อสมาธิที่ฝึกมาดีแล้วก็ให้เริ่มลองปฎิบัติสติปัฎฐาน ๔ “ และดิฉันก...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เรียนอาจารย์ทุกท่าน รายงานผลการปฏิบัติค่ะ

เมื่อ: 24 พ.ย. 2012, 14:54 

ตอบกลับ: 425
แสดง: 130374


สวัสดีค่ะ คุณเอรากอน ยังระลึกถึงคุณเอรากอนอยู่เสมอเช่นกัน คุณเอรากอนคือกัลยาณมิตรเริ่มแรกที่เริ่มเข้ามา ณ. ลานธรรมแห่งนี้ ขอบคุณในความเป็นมิตรที่ให้มาโดยตลอด มองเห็นความเป็นกัลยาณมิตร ของคุณเอรากอนที่มอบให้กับทุกๆ คนที่เข้ามา ณ. ที่นี้ก็มองด้วยความชื่นชมตลอดมา ขอให้ความดีที่คุณมีคุ้มครองคุณและเจริญย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอสอบถามผู้รู้คะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ขอสอบถามผู้รู้คะ
เมื่อ: 21 ส.ค. 2012, 15:12 

ตอบกลับ: 246
แสดง: 60699


ในชีวิตถ้าเจอกับทุกข์มากๆ การสำรวมอินทรีย์ก็น่าจะเป็นหลักธรรมที่ควรจะนำมาใช้ปฎิบัติเมื่อเจอสภาวะธรรมในขั้นเวทนานี้ เมื่ออายตนะภายนอกกระทบกับอายตนะภายในย่อมเกิดความชอบใจก็เป็นสุขเวทนา เกิดความไม่ชอบใจก็เป็นทุกขเวทนา เกิดความรู้สึกเฉยๆ ก็เป็นไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนา อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา การจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอสอบถามผู้รู้คะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ขอสอบถามผู้รู้คะ
เมื่อ: 21 ส.ค. 2012, 15:11 

ตอบกลับ: 246
แสดง: 60699


การถนัดในการท่องหรือตรึกคิดเฉพาะคำคำเดียวนั้น พระพุทธองค์ก็เคยทรงตรัสสอนท่านพระจุฬปันถกเถระบริกรรมก็ตาม แต่สุดท้ายท่านพระจุฬปันถกก็เจริญวิปัสสนา เมื่อจิตของพระจุฬปันถกขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วพระศาสดาทรงตรัสสอนให้กำจัด ราคะ โทสะ โมหะ ที่มีอยู่ภายในจงนำมันออกเสียเป็นต้น พระจูฬปันถกเจริญภาวนาบรรลุพระอรหัต ฝ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอสอบถามผู้รู้คะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ขอสอบถามผู้รู้คะ
เมื่อ: 21 ส.ค. 2012, 15:10 

ตอบกลับ: 246
แสดง: 60699


เมื่อสำรอกตัณหาออกไปหมด อุปทานดับทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเพียงของว่างเปล่า รู้จะเป็นเพียงสักแต่ว่ารู้ เห็นจะเป็นเพียงสักแต่ว่าเห็น... เท่านั้น ไม่ต้องมากำหนดอะไรด้วยถ้อยคำใดๆ เลย ว่างก็คือว่าง ไม่มีก็คือไม่มี ไร้ซึ่งตัณหาก็คือไร้ซึ่งตัณหา ผัสสะในทุกๆ ทางได้ดับไปก็คือดับไปสนิทโดยไม่เหลือเชื้อ มีเพียงสิ่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอสอบถามผู้รู้คะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ขอสอบถามผู้รู้คะ
เมื่อ: 21 ส.ค. 2012, 15:09 

ตอบกลับ: 246
แสดง: 60699


ความทุกข์ก็คือเวทนา เมื่อเราจะกล่าวถึงเวทนาจริงๆ แล้วเราควรพิจารณาให้ครบทั้ง ทุกขเวทนา สุขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาด้วย ทั้งนี้เพราะในฐานะนักปฎิบัติเราจะปฎิบัติได้ถูกต้องและผ่านเวทนานั้นๆ ไปได้เร็วไม่จมแช่อยู่กับเวทนานั้นๆ นานเกินไปนัก เช่นการเพลิดเพลินทุกข์ การเพลิดเพลินสุข หรือการพอใจเพลิดเพลินกับอทุกข...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอสอบถามผู้รู้คะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ขอสอบถามผู้รู้คะ
เมื่อ: 21 ส.ค. 2012, 15:08 

ตอบกลับ: 246
แสดง: 60699


กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กราบสาธุ สาธุ สาธุ และกราบผู้รู้ทุกๆ ท่าน เผอิญอ่านพระสูตรต่างๆ มา ขอนำพระสูตรที่เกี่ยวกับเวทนามาวางให้ทุกท่านศึกษาเพิ่มเติมนะคะ มีอรรถกถาที่อธิบายถึงการได้รับทุกข์และเพลิดเพลินในทุกข์ไว้ดังนี้ “... ทุกขเวทนามีความเพลิดเพลินยินดี เป็นอย่างไร? ตอบว่า บุคคลประสบทุกข์แล้วย่อ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอสอบถามผู้รู้คะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ขอสอบถามผู้รู้คะ
เมื่อ: 07 ส.ค. 2012, 21:24 

ตอบกลับ: 246
แสดง: 60699


สวัสดีค่ะคุณสายลมที่พัดผ่านไป ดิฉันต้องขอโทษด้วยค่ะที่เข้าใจผิดว่าสิ่งที่คุณเห็นนั้นเป็นนิมิตที่เกิดจากสมาธิ ถ้าคุณตอบว่าเป็นการเห็นด้วยจิตรู้ ซึ่งดิฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณอธิบายนัก จะมีเพียง ความรู้สึกเป็นห่วงนิดๆ ถ้ามันจะไม่ใช่ทางที่ควรเดิน ดิฉันอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่อง แบบนี้ก็ได้ค่ะ (ขอแสดงความค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอสอบถามผู้รู้คะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ขอสอบถามผู้รู้คะ
เมื่อ: 07 ส.ค. 2012, 16:36 

ตอบกลับ: 246
แสดง: 60699


คุณสายลมที่พัดผ่านไปเขียน “...เมื่อถึงตอนนี้ก็จะพิจารณาต่อว่า เราทุกข์ขนาดนี้ เราเข็ดทุกข์แล้ว(เรื่องเข็ดทุกข์นี่เข็ดจริงๆ) เราเข็ดการเกิดแล้วเพราะเีราเกิดนี่เองเราถึงทุกข์ แต่เมื่อตอนนี้เราเกิดมาแล้วและทุกข์และเข็ดทุกข์แล้ว ขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็แล้วกัน เพราะเรารู้แล้วว่าทำอย่างไร เราถึงจะเด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอสอบถามผู้รู้คะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ขอสอบถามผู้รู้คะ
เมื่อ: 07 ส.ค. 2012, 16:36 

ตอบกลับ: 246
แสดง: 60699


สำหรับการพิจารณาทุกขเวทนาคุณสายลมที่พัดผ่านไปนำคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้มาใช้พิจารณาก็แล้วกัน พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ดิฉันสรุปมาให้สั้นๆเพื่อใช้ง่ายๆไปก่อนนะคะคือเมื่อคุณสายลมที่พัดผ่านไปประสบกับทุกขเวทนาก็ให้พิจารณาว่าทุกขเวทนาที่เกิดเพราะมโนสัมผัส ๖เป็นปัจจัยว่าเป็นของไม่เที่ยง พอประสบกับเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอสอบถามผู้รู้คะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ขอสอบถามผู้รู้คะ
เมื่อ: 07 ส.ค. 2012, 16:35 

ตอบกลับ: 246
แสดง: 60699


คุณสายลมที่พัดผ่านไปเขียน “ดิฉันไม่แน่ใจว่าจะตอบได้ตรงประเด็นของคุณวรรณหรือไม่นะคะ แต่จะพยายามตอบให้ตรง เพราะดิฉันรู้ข้อด้อยของตัวเองดีในการสื่อสารนะคะ ว่าตัวเองแย่แค่ไหน เวทนาทางกายในชีวิตประจำวัน ดิฉันเห็นมันเสมอ เห็นมันจากความเป็นจริงคือเห็นตั้งแต่เป็นเด็กเลย เนื่องจากดิฉันป่วยเป็นปกติ คือ ป่วยอย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอสอบถามผู้รู้คะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ขอสอบถามผู้รู้คะ
เมื่อ: 07 ส.ค. 2012, 16:34 

ตอบกลับ: 246
แสดง: 60699


tongue tongue tongue


กราบคุณmurano และสวัสดีคุณโฮฮับด้วยค่ะ ขอบพระคุณที่มาให้คำแนะนำ
กับ จขกท. ร่วมด้วยกันน่ะค่ะ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอสอบถามผู้รู้คะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ขอสอบถามผู้รู้คะ
เมื่อ: 06 ส.ค. 2012, 16:37 

ตอบกลับ: 246
แสดง: 60699


:b45: :b53: :b53:

สวัสดีค่ะ คุณเอกอน และคุณกบนอกกะลา ดีใจเช่นกันที่คุณทั้งสองมาทักทาย
ขอบคุณนะคะ คิดถึงทุกๆ ท่านเช่นกันค่ะ
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 4 [ พบ 55 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร