วันเวลาปัจจุบัน 30 พ.ย. 2020, 02:50  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 83 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ประกาศสวนพุทธธรรมป่าละอู เรื่องความเกี่ยวข้องกับสวนสันติธรรม

เมื่อ: 13 พ.ย. 2009, 00:00 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3027


ประกาศสวนพุทธธรรม ป่าละอู เรื่อง ความเกี่ยวข้องกับ สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เนื่องจากปัจจุบันได้มีพระภิกษุ แม่ชี และญาติโยม ได้ให้ความเมตตาเดินทางหรือติดต่อไปยังสวนพุทธธรรม ป่าละอูบ่อยครั้ง ด้วยความเข้าใจที่ว่า สวนพุทธธรรม ป่าละอู และสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีความเกี่ยวข้องกันในฐานะเป...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: วิปัสนากรรมฐานกับนั่งสมาธิต่างกันอย่างไรคะ

เมื่อ: 31 ต.ค. 2009, 22:22 

ตอบกลับ: 278
แสดง: 76134


อนาลโยวาทะ (หลวงปู่ขาว อนาลโย) อนาลโยวาทะ จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน โดย อวย-ส่งศรี เกตุสิงห์ เพื่อความสุขปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๘ คัดมาบางส่วน อวิชชา (เป็นเหตุ) ให้เกิดสังขาร สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป ท่านว่าให้ดับความโง่อันเดียวเท่านั้น ผลดับหมด เพราะธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ ธรร...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สัมมาสมาธิ

 หัวข้อกระทู้: Re: สัมมาสมาธิ
เมื่อ: 26 ต.ค. 2009, 14:18 

ตอบกลับ: 108
แสดง: 16469


หลักฐานที่แสดงว่าการปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ เพื่อบรรลุโสดาปัตติผล ไม่มีหลักฐาน เพราะไม่ได้ถ่ายคลิปวิดิโอไว้ และก็ไม่ได้ขอสัมภาษณ์ผู้สำเร็จบรรลุโสดาปัตติผล ทำแบบศาลขอหลักฐาน น่าจะขอพยานด้วย คุณถามวกไปวนมา พายเรือในอ่าง การปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ ผู้ศึกษาธรรมใครๆก็รู้ว่า ทำให้ผู้ปฏิบัติบรรลุตั้งแต่โสดาปัตติผลจ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สัมมาสมาธิ

 หัวข้อกระทู้: Re: สัมมาสมาธิ
เมื่อ: 25 ต.ค. 2009, 15:49 

ตอบกลับ: 108
แสดง: 16469


อ้างคำพูด:
ถ้าอย่างนั้นถามใหม่ การปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ สามารถละสัญโยชณ์เบื้องล่าง ๓ ประการ เพื่อบรรลุโดสดาปัตติผลได้หรือไม่?


ได้แน่นอน เป็นทางสายเอกทางเดียว มรรคาปฏิปทาของพระอริยะเจ้า

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หัวใจของมหาสติ 4 ทุกท่านคิดว่าเป็นเช่นไร

เมื่อ: 25 ต.ค. 2009, 15:05 

ตอบกลับ: 67
แสดง: 8852


วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ผู้ ได้ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์วินัยมาก มีอุบายมากเป็น ปริยายกว้างขวาง ครั้งมาปฏิบัติทางจิต จิตไม่ค่อยจะรวม ง่าย ฉะนั้นต้องให้เข้าใจว่าความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้วต้อง เก็บใส่ตู้ใส่หีบไว้เสียก่อน ต้องมาหัดผู้รู้คือจิตนี้ หัดสติให้เป็นมหาสติ หัด...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หัวใจของมหาสติ 4 ทุกท่านคิดว่าเป็นเช่นไร

เมื่อ: 25 ต.ค. 2009, 14:56 

ตอบกลับ: 67
แสดง: 8852


ภาวนามยปัญญา เป็นมหาสติ และมหาปัญญา ไม่ยักกะมีแสดงในพระไตรปิฎก อย่างไรพอจะมีอะไรมาอ้างอิงได้รบกวนช่วยบอกด้วยนะครับ ผมเคยบอกไปแล้ว ให้ไปฟังเทศน์ของหลวงตามหาบัว ที่เทศน์อบรมพระ แต่คุณจะเอาแต่ในพระไตรปิฎก ที่เป็นพระอรรถาจารย์ ต่างคนต่างเชื่อดีกว่า เพราะไม่มีทางมาลงกันได้ เพราะคุณเน้นตำรา แต่ผมเน้นการป...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สัมมาสมาธิ

 หัวข้อกระทู้: Re: สัมมาสมาธิ
เมื่อ: 25 ต.ค. 2009, 14:42 

ตอบกลับ: 108
แสดง: 16469


ผลของสติปัฏฐาน เป็นพระอรหัตผล หรือ พระอนาคามีผล แล้วจะเป็นทั้งมรรคเบื่องต่ำกับมรรคเบื้องสูงได้อย่างไรครับ? การละกิเลสต้องเริ่มที่การละกิเลสขั้นหยาบไปสุ่การละกิเลสขั้นละเอียดตามลำดับ ถ้าไม่เริ่มต้นขั้นตอนการละกิเลสขั้นหยาบมรรคเบื้องต่ำให้สำเร็จ แล้วจะไปละกิเลสขั้นละเอียดที่เป็นมรรคเบื้องสูงได้อย่างไ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หัวใจของมหาสติ 4 ทุกท่านคิดว่าเป็นเช่นไร

เมื่อ: 25 ต.ค. 2009, 10:23 

ตอบกลับ: 67
แสดง: 8852


เว้น สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ที่เหลือเป็นสมาบัติ ๘ สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่เข้าสมาบัตินี้ได้ เพราะเป็นฌานโลกุตตระ นอกนั้นในสมาบัติ ๘เป็นฌานโลกีย์ คำว่า ภาวนามยปัญญา ที่แปลว่า ปัญญาในสมาบัติ ๙ ผมถึงได้บอกคุณยังไงว่า ภาวนามยปัญญา มีเฉพาะพระอริยะไม่มีในปุถุชน สำหรับปุถุชนจะมี...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หัวใจของมหาสติ 4 ทุกท่านคิดว่าเป็นเช่นไร

เมื่อ: 25 ต.ค. 2009, 00:06 

ตอบกลับ: 67
แสดง: 8852


คำว่า ภาวนามยปัญญา ที่แปลว่า ปัญญาในสมาบัติ ๙ ต้องถามก่อนใครเป็นผู้ตีความหมาย คำนี้ พระพุทธเจ้าหรือพระอรรถกถาจารย์ ผมเชื่อพระพุทธพจน์ พระสูตรและพระวินัยเท่านั้น สำหรับพระอรรถกถาจารย์ผมเชื่อน้อยกว่าพระอรหันต์องค์ปัจจุบัน หลวงตามหาบัว เพราะพระอรรถกถาจารย์บางท่านไม่ใช่พระอรหันต์เป็นแค่ปธ.๙ นั่งสมาธิยัง...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สัมมาสมาธิ

 หัวข้อกระทู้: Re: สัมมาสมาธิ
เมื่อ: 24 ต.ค. 2009, 23:50 

ตอบกลับ: 108
แสดง: 16469


การเจริญสติปัฏฐาน ถ้าทำอย่างถูกวิธีและตลอดต่อเนื่อง

ผลของการเจริญสติปัฏฐาน ย่อมเป็นไปตามนั้น

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หัวใจของมหาสติ 4 ทุกท่านคิดว่าเป็นเช่นไร

เมื่อ: 24 ต.ค. 2009, 21:15 

ตอบกลับ: 67
แสดง: 8852


สำหรับความคิดส่วนตัวของผม เสนอว่า ไม่ใช่ชวนปัญญา(ปัญญาเร็ว) และปุถุปัญญา (ปัญญาแน่นหนา) น่าจะเป็นนิพเพธิกปัญญา (ปัญญาทำลายกิเลส) ติกขปัญญา (ปัญญาคมกล้า) มากกว่า เพราะปัญญาเร็วและแน่นหนา เป็นคุณลักษณะ ที่เร็วและมั่นคงเท่านั้น เป็นปัญญาปุถุชนไม่ใช่อริยะ แต่ปัญญาทำลายกิเลสและคมกล้า เป็นชนิดและคุณสมบัติ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สัมมาสมาธิ

 หัวข้อกระทู้: Re: สัมมาสมาธิ
เมื่อ: 24 ต.ค. 2009, 21:01 

ตอบกลับ: 108
แสดง: 16469


อ้างคำพูด:
แล้วท่านว่า มหาสติปัฏฐาน ๔ เป็นมัคคปฏิปทาเบื้องต่ำหรือเบื้องสูงครับ?


มหาสติปัฏฐาน ๔ เป็นทางสายเอกสายเดียว เป็น มัชฌิมาปฏิปทา
เป็นการปฏิบัติที่ดำเนินอย่างถูกวิธี ตั้งแต่ต้นจนจรดปลาย

แต่ไม่แยกว่าเป็น มัคคปฏิปทาเบื้องต่ำหรือเบื้องสูง

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สัมมาสมาธิ

 หัวข้อกระทู้: Re: สัมมาสมาธิ
เมื่อ: 24 ต.ค. 2009, 16:36 

ตอบกลับ: 108
แสดง: 16469


อ้างอิงพระไตรปิฎก: ปัญญาของผู้เข้าสมาบัติแม้ทั้งหมด เรียกว่า ภาวนามยปัญญา คำ ว่า สมาบัติ ได้แก่อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ คือ ปฐมฌานสมาบัติ ทุติยฌานสมาบัติ ตติยฌานสมาบัติ จตุตถฌานสมาบัติ อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ในส...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สัมมาสมาธิ

 หัวข้อกระทู้: Re: สัมมาสมาธิ
เมื่อ: 24 ต.ค. 2009, 01:32 

ตอบกลับ: 108
แสดง: 16469


สมาธิของผมมิได้หมายถึง ฌาน แต่หมายถึง การทำสมาธิตามแนวสติปัฐฐาน ๔ โพธิปักขยธรรม เอกกัคคตาเจตสิก หรือ อุเบกขาเจตสิก จะสร้าง อโมหะเจตสิก ได้หรือเปล่า? โพธิปักขยธรรมตามแนวทางคำสอนของหลวงปู่มั่น พิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้า ทรงสอนในการเจริญสติปัฏฐานว่า... อาตาปี สัมปชาโน สติมาวิเนยย โลเกอภิชฌา โทมนัสสัง แ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สัมมาสมาธิ

 หัวข้อกระทู้: Re: สัมมาสมาธิ
เมื่อ: 23 ต.ค. 2009, 22:01 

ตอบกลับ: 108
แสดง: 16469


คำว่า ต้องได้อัปปนาสมาธิก่อนแล้วจึงจะวิปัสสนา กรุณาเอาข้อความที่ผมโพสมาอ้างอิง อย่ากล่าวตู่ลอยๆ แบบไม่มีหลักฐาน มันบาปกรรม ผมเพียงแต่ บอกว่า การปฏิบัติภาวนาต้องอาศัยกำลังสติและกำลังสมาธิหนุนกำลังปัญญา คุณนี่ เป็นนักภาวนาที่ควรพิจารณาให้มากๆ เรื่องมุสาวาท โดยเฉพาะเรื่องการ Copy เอาเนื้อหาในพระไตรปิฏ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 6 [ พบ 83 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร