วันเวลาปัจจุบัน 27 ก.ย. 2020, 15:08  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 11 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: เข้าใจศีลอย่างถูกต้อง

 หัวข้อกระทู้: เข้าใจศีลอย่างถูกต้อง
เมื่อ: 20 ก.ย. 2020, 02:12 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 259


เข้าใจศีลอย่างถูกต้อง ศีล ความหมายอย่างสูงปรมัตถ์แปลว่า "ปกติในธรรม" ศีล ความหมายอย่างธรรมดาแปลว่า "ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ข้อควรปฏิบัติ" ๑. ศีลในระดับที่เป็นธรรม คือ ปกติ ๒. ศีลในระดับที่เป็นวินัย ข้อห้าม ข้อสิ่งที่ไม่ควรทำ สิ่งที่ควรปฏิบัติ ศีลเป็นความปกติในธรรม สิ่งที่เราปฏิบัติไป...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: น้ำ คือ ศีล ย่อมล้างมลทิน แก้กรรมได้

เมื่อ: 19 ก.ย. 2020, 01:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 288


น้ำ คือ ศีล ย่อมล้างมลทิน แก้กรรมได้ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค กล่าวว่า "น้ำคือศีลย่อมล้างมลทินอันใดของสัตว์ทั้งหลายได้ แม่น้ำใหญ่ ๆ คือ คงคา, ยมุนา, สรภู, สรัสวดี, นินนคา, อจิรวดีหรือมหี หาสามารถล้างมลทินนั้นของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ได้ไม่" (พระพุทธโฆษาจารย์. ๒๕๕๑. คัมภีร์วิสุทธิมรรค. สมเด็จพระ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: กระบวนการของ "ฌาน"

 หัวข้อกระทู้: กระบวนการของ "ฌาน"
เมื่อ: 15 ก.ย. 2020, 18:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 310


กระบวนการของ "ฌาน" ฌาน คือ การเพ่ง สนใจอยู่จุดใดจุดหนึ่ง การที่จะมีฌาน หรือได้ฌานนั้นจะต้องอาศัยอะไร? คือต้องอาศัยสมาธิ และสมาธินี่แหละจะมีการกำหนดจิตล่ะว่า จะให้จิตเราอยู่ตรงนี้ ไม่ให้เคลื่อนที่ เรียกว่า "การเพ่ง" เพ่งเจาะจงอยู่ตรงนี้ ไม่เคลื่อนจิตไปไหน ปฐมฌาน ฌานที่ ๑ ในปฐมฌาน...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ความเข้าใจ "ฌาน"

 หัวข้อกระทู้: ความเข้าใจ "ฌาน"
เมื่อ: 14 ก.ย. 2020, 19:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 356


ความเข้าใจ "ฌาน" ฌาน (absorption) แปลว่า การเพ่ง องค์แห่งปฐมฌาน มี ๕ ดังนี้ วิตก คือ คิดอารมณ์ คิดเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คิดสิ่งใดก็ได้ หรือกังวล (Vitakka; Initial application; Thought conception; thought) วิจาร คือ เคล้าคลึงอารมณ์ นำสิ่งที่เรากังวล นำอารมณ์ที่วิตกนั้นมาวิเคราะห์ พิจารณา (Vic...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ว่าด้วยปัญญาอย่างถ่องแท้

เมื่อ: 14 ก.ย. 2020, 01:14 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 349


ว่าด้วยปัญญาอย่างถ่องแท้ ขั้นที่ ๑ ปัญญารู้ ปัญญา แปลว่า ตัวที่รู้เหตุและผล อย่างครบวงจรตามภาวะแท้จริงแห่งธรรม ขัั้นที่ ๒ ตัวนำปัญญามาใช้ ปัญญา แปลว่า สิ่งที่ว่าด้วยความเข้าใจ มีความรู้ซึ้งอย่างถ่องแท้ประจักษ์แจ้งในธรรม ซึ่งนำมาบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา สิ่งต่างๆ ได้ ขัั้นที่ ๓ ปัญญาปรมัตถ์ ปัญญา แปลว...

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: หัวใจของการบูชาพ่อราหู

เมื่อ: 10 ก.ย. 2020, 17:12 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 268


หัวใจของการบูชาพ่อราหู ท่านพ่อราหูท่านได้รับโองการจากมหาเทพทั้ง ๓ พ่อพรหม พ่อศิวะ พ่อวิษณุนารายณ์ ให้ดูแล ขจัดเคราะห์ภัย ปลดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน จุดมุ่งหมายในการบูชาพระราหู คือ ให้ท่านคลายความสว่างให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดปัญญาแก่ตัวเรา ซึ่งลักษณะของพระราหู คือท่านจะอมพระอาทิตย์หรือพระจันทร์คร...

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: พระแม่อุมา พลังแห่งการปกครองยังไง?

เมื่อ: 07 ก.ย. 2020, 23:22 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 268


พระแม่อุมา พลังแห่งการปกครองยังไง? พระแม่อุมาเทวี (Uma–उमा) พระแม่แห่งการปกครองครอบครัว สังคม และโลก พลังของท่านเป็นยังไง? ยกตัวอย่าง บ้านพ่อศิวะมหาเทพ (Shiva–शिव) ใครเป็นผู้ดูแล? พระแม่อุมาฯ เป็นผู้ดูแล แล้วนี่ใช่การปกครองไหม? แล้วพ่อศิวะท่านมีลูกน้อง มีบริวารไหม? ก็มี แล้วใครปกครอง? ก็มีองค์พ่อนนท...

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: สวดมนต์ยังไงให้ไร้รูปลักษณ์

เมื่อ: 07 ก.ย. 2020, 02:41 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 380


สวดมนต์ยังไงให้ไร้รูปลักษณ์ ถ้าเราสวดมนต์อยู่กับตัวอักษรก็จะตายตัว ทำไมคัมภีร์สวรรค์ถึงไม่มีอักษรแต่ไร้อักษร เพราะจะต้องใช้จิตไม่ใช่ใช้อักษร สมมติว่า สวดมนต์ใช้จิต จะเปล่งเสียงก็ได้ สวดมนต์ใช้จิต ไม่ผูกไว้กับสิ่งที่เป็นรูป สมมติว่า เปล่งเสียงโอม ไม่ใช่ว่าเสียงไปอยู่ที่โอม แต่ฝึกใหม่ๆ ก็จะต้องมีอักษร...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: นั่งภาวนาแล้วตัวแข็งเหมือนหิน หายใจไม่ออก เหมือนจมน้ำ

เมื่อ: 06 ก.ย. 2020, 15:41 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 507


นั่งภาวนาแล้วตัวแข็งเหมือนหิน หายใจไม่ออก เหมือนจมน้ำ นั่งภาวนาไปเรื่อยๆ โดยใช้อานาปานสติ พิจารณาอยู่อย่างนั้น จนรู้สึกว่าตัวเราแข็งเหมือนหิน ลมหายใจค่อยๆ เบาลง เบาจนเหมือนไม่หายใจ สักพักเริ่มหายใจไม่ออก เหมือนคนจมน้ำ จะทำอย่างไรดี และพิจารณาความว่างเป็นอารมณ์อยู่ในขณะนั้นก่อนที่จะจมน้ำ? ตอบว่า เป็น...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: จุดเด่น พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ.(หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล)

เมื่อ: 06 ก.ย. 2020, 15:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 443


พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ.(หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล) เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) อ.เมือง จ.พะเยา และวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย จุดเด่นของท่านเน้นอริยสัจ ๔ "สอนให้คนรู้จักปล่อยวาง อย่ากังวล ให้รับความจริงแห่งการรอคอยได้" เป็นการแก้ทุกข์ เพราะเรากังวลถึงต้องทุ...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: ปางพระนาคปรก จิตแห่งพุทธปัญญา

เมื่อ: 29 ส.ค. 2020, 20:43 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 472


พระพุทธองค์ประทับใต้ต้นมุจจลินท์ หรือต้นควงไม้จิก เสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นมหาโพธิ์ ห่างไป ๑.๗ กิโลเมตร ในพุทธประวัติกล่าวว่า ครั้งนั้นได้เกิดพายุฝนตกลงมาตลอดทั้ง ๗ วัน ๗ คืน พญานาคนามว่า “มุจจลินท์” จึงขึ้นจากบาดาลมาขนดล้อมรอบพระวรกายพระพุทธเจ้า ถึง ๗ รอบ  และแผ่พังพานใหญ่เพื่อปกป้องพระอง...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 1 [ พบ 11 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร