วันเวลาปัจจุบัน 11 ธ.ค. 2023, 09:06  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2160 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: คาถาสังคหอารมณ์

 หัวข้อกระทู้: Re: คาถาสังคหอารมณ์
เมื่อ: 07 พ.ย. 2023, 00:51 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1544


จิต ๖ ดวงนี้ รับอารมณ์ไม่แน่นอน อภิญญา คือ ปัญญาที่รู้ยิ่ง มีทั้งโลกีย์และโลกุตตขระหว่าง ๗ อย่าง อภิญญาโลกีย์ที่อาศัยรูป.ปัญจมฌานเป็นบาท มี ๕ อย่าง คือ ๑.อิทธิวิธญาณ คือ แสดงฤทธิ์ ต่างๆ ๒. ทิพพจักขุญาณ คือ ตาทิพย์ หมายถึงจุตูปปาตญาณ คือรู้จุติ และปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลาย จุตูปปาตญาณ ยังแยกเป็น ยถากั...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ประเภทของนิพพาน

 หัวข้อกระทู้: Re: ประเภทของนิพพาน
เมื่อ: 17 ก.ค. 2023, 04:41 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1530


ประเภทของนิพพาน นิพพานมีลักษณะอย่างเดียวคือความสงบ แต่จำแนกออก เป็น ๒ อย่างตามบุคคล คือ ๑. นิพพานของพระอรหันต์รู้แจ้งพระนิพพาน แต่ขันธ์ ๕ ยังไม่ได้ดับไป เรียกว่า สอุปาทิเสสนิพพาน คือ ความดับกิเลสที่ยัง มีขันธ์เหลืออยู่ ๒. นิพพานของพระอรหันต์ซึ่งดับทั้งขันธ์ ๕ และกิเลส เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพาน คือ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การเดินทางทำให้ได้เห็นและพบกับคำตอบ

เมื่อ: 14 มิ.ย. 2023, 21:58 

ตอบกลับ: 166
แสดง: 31381


คิดบวก ต้องประกอบด้วยกุศลกรรมบท 10 จะเป็นนางฟ้า ก็ต้อง มีหิริโอตัปปะเพิ่มด้วย จะเป็นพรหม ก็ต้อง มีพรหมวิหาร เพื่มอีกด้วยค่ะ tongue หมัดไม่หนักพอ + (บวก) เพลิน โดนสวนป๊อกเดี๋ยวร่วง :b1: เอานี่เอ้า ให้เดา https://www.facebook.com/photo.php?fbid=110790230733778&set=gm.2896938150412732&type=3&a...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กาลเวลาผ่านไป รูปแบบก็เปลี่ยนไป

เมื่อ: 01 มิ.ย. 2023, 02:07 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3828


:b27: ค่ะ จริงอย่างที่น้องเมกล่าว เวลาที่เห็นการสนธนาธรรมบนเฟส พี่เอกอนยังคิดอยู่ว่า หากเข้าไปร่วมวงสนทนา จะได้ความสงบใจ หรือจะได้ความหงุดหงิดสับสนใจ ความหลงผิดเป็นของแถมกันแน่ พอเห็น ก็ทำให้นึกถึงที่แห่งนี้ และสหายธรรมในที่แห่งนี้ทุกที่ ช่วงนี้พี่เอกอนค่อนข้างล้าจากการกรำศึกกับงานมากเกินไป ก็นึกถึ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กาลเวลาผ่านไป รูปแบบก็เปลี่ยนไป

เมื่อ: 31 พ.ค. 2023, 21:35 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3828


พอดีมาร่วมในบอร์ดนี้ ตอนปลายสมัย เรยเจอแต่สมาชิกรุ่นตายายรุ่นป้ารุ่นลุงค่ะ หารุ่นๆเดียวกันไม่มีเรย เวลาผ่านไป อะไรก็เปลี่ยน การสนทนาธรรมในบอร์ดนี้ ช่วงนั้นก็ยังพอคึกคัก มีความเห็นหลากหลายนานา ต่างยึดหลักความถูกต้องตรงจริง มากบ้างน้อยบ้าง ตามสภาวะ โดยมีพระธรรมเป็นหลักที่สามารถตรวจสอบและหาความรู้เพิ่ม...

 บอร์ด: วิธีใช้บอร์ด-แจ้งปัญหา   หัวข้อ: แจ้งลบกระทู้ 58914 ฐานวิถีชีวิตใหม่

เมื่อ: 27 พ.ค. 2023, 21:37 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 4116


เนื้อหา ที่แสดงในกระทู้ ไม่เกี่ยวกับการสนทนาธรรม แต่แฝงด้วยการเสียดสีสังคมการเมือง ขอให้พิจารณาย้ายลงถังขยะ โผล่มาก็ให้ลบ กท.เลยนะ คิกๆๆ ถ้าไม่เห็นไม่รู้นะเนี่ยว่า กท.ถูกทิ้งถังขยะไปแล้ว :b32: ธรรมะทั้งนั้น มองยังไงว่าไม่ใช่ธัมมะ จะดีจะชั่วจะกลางๆก็ธรรมะทั้งนั้น ตย. กุสลา ธัมมา (ดี) อกุสลา ธัมมา (น...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: วิมุตติมรรค

 หัวข้อกระทู้: Re: วิมุตติมรรค
เมื่อ: 30 พ.ย. 2020, 14:21 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1762


ต้องตรงกันกะ วิสุทธิมรรค 23 ปริเฉทด้วยนะคะ

ไม่งั้นเป็น มิจฉาวิมุต

s002

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมัยพระพุทธเจ้า ก็บังคับใช้กฎหมาย

เมื่อ: 25 พ.ย. 2020, 11:05 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1413


ที่น่าสังเกตุ คือ กฎหมาย การลงโทษในสมัยพระพุทธองค์นั้น แม้แต่พระพระพุทธเจ้า พระอรหันต์สาวก พระ เณร พระอลัชชี สาวก ภาคประชาชน นักสิทธิมนุษย์ชน สถานฑูตประเทศต่างๆ นักข่าว ศาสนาอื่น ลัทธิอื่นๆ ไม่มีสักองค์เดียว ไม่มีสักคนเดียว ที่ไปต่อต้าน สร้างม๊อบ ขึ้นเวที ปลดแอก คัดค้านกรรมกรณ์ s006 s006 s006

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมัยพระพุทธเจ้า ก็บังคับใช้กฎหมาย

เมื่อ: 24 พ.ย. 2020, 23:59 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1413


คริคริ

ไม่สนใจจะยกร่างกฎหมายที่ใช้กัน ในสมัยพระพุทธเจ้า มาใช้มั่งหรอคะ

smiley smiley smiley

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมัยพระพุทธเจ้า ก็บังคับใช้กฎหมาย

เมื่อ: 24 พ.ย. 2020, 23:55 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1413


กรรมกรณ์ ๓๒ ประการ (ทวัติงสะ, พัตติงสะ ๓๒) ๑ กสาหิปิ ตาเฬนฺเต โบยด้วยแส้บ้าง ๒ เวตฺเตหิปิ ตาเฬนฺเต โบยด้วยหวายบ้าง ๓ อฑฺฒทณฺฑเกหิปิ ตาเฬนฺเต ตีด้วยกระบองสั้นบ้าง ๔ หตฺถมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดมือบ้าง ๕ ปาทมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดเท้าบ้าง ๖ หตฺถปาทมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้าง ๗ กณฺณมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดหูบ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมัยพระพุทธเจ้า ก็บังคับใช้กฎหมาย

เมื่อ: 24 พ.ย. 2020, 22:59 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1413


[๒๔๗] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ - สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัส เรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระผู้มี พระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๒...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไดโนเสาร์ ลูกหลานไดโนเสาร์ เกิดจากไหน

เมื่อ: 22 พ.ย. 2020, 15:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 963


ไดโนเสาร์ ลูกหลานไดโนเสาร์ เกิดจากไหน กำเนิด ๔ [๑๖๙] ดูกรสารีบุตร กำเนิด ๔ ประการเหล่านี้แล ๔ ประการเป็นไฉน? คือ อัณฑชะกำเนิด ชลาพุชะกำเนิด สังเสทชะกำเนิด โอปปาติกะกำเนิด ดูกรสารีบุตร ก็อัณฑชะกำเนิด เป็นไฉน? สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ชำแรกเปลือกแห่งฟองเกิด นี้เราเรียกว่า อัณฑชะกำเนิด ดูกรสารีบุตร ชลาพุ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อันตรายๆๆๆๆ ที่ถูกปกปิด

เมื่อ: 19 พ.ย. 2020, 17:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1027


อันตรายที่ถูกปกปิด อันตรายที่ปกปิดเป็นไฉน? คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กามฉันทนิวรณ์ พยาบาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์ ราคะ โทสะ โมหะ ความ โกรธ ผูกโกรธไว้ ลบลู่คุณท่าน ตีเสมอ ริษยา ตระหนี่ มายา โอ้อวด หัวดื้อ แข่งดี ถือตัว ดูหมิ่นท่าน มัวเมา ประมาท กิเลสทั้งปวง ทุ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เข้าใจหลักพระธรรมวินัย กันสักหน่อยนะคะ

เมื่อ: 17 พ.ย. 2020, 10:51 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1120


พุทธศาสนา มีพระไม่ต้องเยอะหรอกค่ะ

มีดีๆองค์เดียว ก็นำพาความเลื่อมใส ศรัทธา นำทางที่ถูกต้อง ให้มหาชน ได้อย่างล้นหลาม

tongue tongue tongue

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เข้าใจหลักพระธรรมวินัย กันสักหน่อยนะคะ

เมื่อ: 17 พ.ย. 2020, 10:35 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1120


หลักกำหนดธรรมวินัย หลักตัดสินธรรมวินัย หรือลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ อย่าง คือ ก. ธรรมเหล่าใด เป็นไป ๑. เพื่อความย้อมใจติด ๒. เพื่อความประกอบทุกข์ ๓. เพื่อความพอกพูนกิเลส ๔. เพื่อความมักมากอยากใหญ่ ๕. เพื่อความไม่สันโดษ ๖. เพื่อความคลุกคลีในหมู่ ๗. เพื่อความเกียจคร้าน ๘. เพื่อความเลี้ยงยาก, ธรรมเหล่าน...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 144 [ พบ 2160 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร