วันเวลาปัจจุบัน 11 ธ.ค. 2023, 09:29  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 296 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: อบรมการเดินจงกรม (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 06 ก.ย. 2015, 17:49 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 6162


ขออนุโมทนาสาธุการค่ะ onion

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: วัดความก้าวหน้าการปฏิบัติ (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

เมื่อ: 06 ก.ย. 2015, 17:48 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 5213


ขออนุโมทนาสาธุการค่ะ onion

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: วิธีฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 06 ก.ย. 2015, 17:47 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 6407


ขออนุโมทนาสาธุการค่ะ onion :b20:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "ให้พากันทำเอา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 06 ก.ย. 2015, 17:46 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2361


ขออนุโมทนาสาธุการค่ะ onion

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หลวงตาเล่าเรื่อง “ท่านพ่อลี” สอนสมาธิสมเด็จฯ (อ้วน ติสฺโส)

เมื่อ: 26 ส.ค. 2015, 14:05 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 11819


สาธุค่ะ :b8:

 บอร์ด: ท่านพ่อลี ธมฺมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์)   หัวข้อ: หลวงตาเล่าเรื่อง “ท่านพ่อลี” สอนสมาธิสมเด็จฯ (อ้วน ติสฺโส)

เมื่อ: 26 ส.ค. 2015, 14:05 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 4335


สาธุค่ะ :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สมาธิประกอบด้วยปัญญาพิจารณากาย (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท)

เมื่อ: 26 ส.ค. 2015, 14:05 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 5799


สาธุค่ะ :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ธรรมมีอุปการะมาก : สติ-สัมปชัญญะ (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 26 ส.ค. 2015, 14:04 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 21542


สาธุค่ะ :b8:

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: ธรรมมีอุปการะมาก ๒ ประการ คือ (๑) สติ (๒) สัมปชัญญะ

เมื่อ: 26 ส.ค. 2015, 14:04 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 5588


สาธุค่ะ :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: นั่งสมาธิ นั่งวิปัสสนา และนั่งกรรมฐาน (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

เมื่อ: 26 ส.ค. 2015, 14:02 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 5663


สาธุค่ะ :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สติเป็นอาหารของความเพียร (หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต)

เมื่อ: 26 ส.ค. 2015, 14:02 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 3360


สาธุค่ะ :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ปีติจากงานภายนอกหนุนภาวนาภายใน (หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต)

เมื่อ: 26 ส.ค. 2015, 14:01 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3789


สาธุค่ะ :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "ฐานของสมาธิ คือใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 26 ส.ค. 2015, 14:00 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1717


สาธุค่ะ :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "ปัญญาทางธรรม มี ๒ อย่าง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 26 ส.ค. 2015, 14:00 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1885


สาธุค่ะ :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ต้องรักษาจิตเรื่อยไป : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

เมื่อ: 26 ส.ค. 2015, 13:59 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1595


สาธุค่ะ :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 20 [ พบ 296 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร