วันเวลาปัจจุบัน 31 พ.ค. 2023, 03:01  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 3869 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: วิธีใช้บอร์ด-แจ้งปัญหา   หัวข้อ: แจ้งลบกระทู้ 58914 ฐานวิถีชีวิตใหม่

เมื่อ: 13 ก.ค. 2020, 22:27 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1781


เนื้อหา ที่แสดงในกระทู้ ไม่เกี่ยวกับการสนทนาธรรม
แต่แฝงด้วยการเสียดสีสังคมการเมือง
ขอให้พิจารณาย้ายลงถังขยะ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ศีล และธรรม ไม่กลับมาโลกาจะพินาศ

เมื่อ: 02 ม.ค. 2020, 23:48 

ตอบกลับ: 47
แสดง: 5479


สนทนา อะไรกัน
ศีล และ ธรรม ไม่กลับมา โลกาจะพินาศ
เป็นหัวข้อกระทู้
สองท่านสนทนากัน ตรงกับหัวข้อกระทู้หรือเปล่าครับ
s006 s006 s006

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บ้านธัมมะว่าบุญไม่ใช่ความสุขใจ สบายใจ

เมื่อ: 02 ม.ค. 2020, 23:40 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 5291


สวดมนต์ข้ามปี
นี่
กระทู้ข้ามสองปี
rolleyes

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ภาวะของผู้บรรลุนิพพาน

เมื่อ: 03 ก.ย. 2018, 17:20 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 4217


ว่าด้วยอุบายบรรลุนิพพาน [๑๐๘] ดูกรจุนทะ ผู้ที่ตนเองจมอยู่ในเปือกตมอันลึกแล้ว จักยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่จม อยู่ในเปือกตมอันลึก ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีไม่ได้. ผู้ที่ตนเองไม่จมอยู่ในเปือกตมอันลึก จักยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่จมอยู่ในเปลือกตมอันลึก ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้. ผู้ที่ไม่ฝึกตน ไม่แนะนำตน ไม่ดับสนิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติบ้านธัมมะว่าเป็นกิเลส

เมื่อ: 31 ส.ค. 2018, 02:57 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 3873


เปลี่ยนชื่อกระทู้ใหม่เป็นยังงั้นแหละ :b1: เพราะแย้งกับบ้านธัมมะได้ เกี่ยวกับลมหายใจเข้า-ออกด้วยกัน :b12: กระทู้เก่าชื่ออะไรคะ ทำไมไม่ตั้งชื่อใหม่ แล้วอ้างกระทู้เดิมๆ แบบที่เคยทำล่ะคะ :b32: ปกติก็หายใจเข้าและออก มีแล้วไม่ใช่คนตายนี่คะ สติเกิดกับกุศลจิต ที่ระลึกคำสัจจะ ตรงความจริง ถ้ายังมีกิเลส จะถึง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธธรรมมีสมาธิด้วย แต่บ้านธัมมะไม่มีสมาธิ

เมื่อ: 25 ส.ค. 2018, 21:56 

ตอบกลับ: 80
แสดง: 12270


สมมุติบัญญัติก็ตัวตนคนสัตว์วัตถุมีแล้วครบ :b32: :b32: ถามอีกที ค่อยๆ คิด แล้วค่อยๆ ตอบ ไม่ต้องรีบร้อนท่องจำมาตอบ สมมติบัญญัติ เป็นกุศล หรืออกุศล หรืออัพยากตธรรม สมมติบัญญัติมีสภาวะแท้จริงของมันเองรองรับหรือไม่ :b32: สมมติบัญญัติก็แค่ชื่อเรียกเพื่อสื่อความหมายเท่านั้น แต่ตัวจริงของสมมุตินั้นน่ะมีตัว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธธรรมมีสมาธิด้วย แต่บ้านธัมมะไม่มีสมาธิ

เมื่อ: 25 ส.ค. 2018, 21:53 

ตอบกลับ: 80
แสดง: 12270


คำตถาคตตรงจริงทุกคำตรงถึงที่สุดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่ใช่ทำตามๆกันผิดๆแล้วค่อยมาแก้ทีหลัง ความจริงต้องรู้คิดแก้ตามตรงขณะ เพื่อขัดเกลากิเลสให้บางเบา ปัญญาจึงแทรกเกิดได้ ไม่มีใครเลยสักคน มีแต่คำจริงตรงๆ ที่เข้าใจถูกตาม ในภาษาไทย แล้วเชื่อมถึง บาลีตรงทุกคำ ในพระไตรปิฎก มีหมดทุกคำฟังสิจะได้รู้ค่ะ จำสมมุต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธธรรมมีสมาธิด้วย แต่บ้านธัมมะไม่มีสมาธิ

เมื่อ: 25 ส.ค. 2018, 21:40 

ตอบกลับ: 80
แสดง: 12270


ดูสิกรัชกายน่ะตั้งชื่อหัวข้อไม่รู้เรื่องว่าบ้านธัมมะ เขาศึกษาตามพระไตรปิฎกทุกคำ ตรงสัจจะบัญญัติทุกคำก็ไม่รู้ เพราะขาดการฟังจึงไม่เข้าใจ :b12: ดูชื่อหัวข้อ...56375.พุทธธรรมมีสมาธิด้วย แต่บ้านธัมมะไม่มีสมาธิ บ้านธัมมะเป็นเพียงสมมุติบัญญัติสถานที่ที่เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้า :b32: :b32: เขาศึกษา ตามคำป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธธรรมมีสมาธิด้วย แต่บ้านธัมมะไม่มีสมาธิ

เมื่อ: 25 ส.ค. 2018, 21:32 

ตอบกลับ: 80
แสดง: 12270


สมมุติบัญญัติก็ตัวตนคนสัตว์วัตถุมีแล้วครบ :b32: :b32: ถามอีกที ค่อยๆ คิด แล้วค่อยๆ ตอบ ไม่ต้องรีบร้อนท่องจำมาตอบ สมมติบัญญัติ เป็นกุศล หรืออกุศล หรืออัพยากตธรรม สมมติบัญญัติมีสภาวะแท้จริงของมันเองรองรับหรือไม่ :b32: สมมติบัญญัติก็แค่ชื่อเรียกเพื่อสื่อความหมายเท่านั้น แต่ตัวจริงของสมมุตินั้นน่ะมีตัว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธธรรมมีสมาธิด้วย แต่บ้านธัมมะไม่มีสมาธิ

เมื่อ: 25 ส.ค. 2018, 21:14 

ตอบกลับ: 80
แสดง: 12270


Rosarin เขียน:
สมมุติบัญญัติก็ตัวตนคนสัตว์วัตถุมีแล้วครบ
:b32: :b32:

ถามอีกที ค่อยๆ คิด แล้วค่อยๆ ตอบ
ไม่ต้องรีบร้อนท่องจำมาตอบ

สมมติบัญญัติ เป็นกุศล หรืออกุศล หรืออัพยากตธรรม

สมมติบัญญัติมีสภาวะแท้จริงของมันเองรองรับหรือไม่

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธธรรมมีสมาธิด้วย แต่บ้านธัมมะไม่มีสมาธิ

เมื่อ: 25 ส.ค. 2018, 21:00 

ตอบกลับ: 80
แสดง: 12270


พูดเป็นนกแก้วนกขุนทอง หลงจำเป็นสมมติบัญญัติ เลยเห็นเป็นกิเลส ^ ^ อธิบายมาสิ เป็นกิเลสยังไง ...... เอาตั้งแต่ต้น เลย สมมติบัญญัติ ตามที่ ฟังจากยุทุปจากปากป้าสุจินต์น่ะ ว่ามา สมมติบัญญัติ เป็นกุศล หรืออกุศล หรืออัพยากตธรรม สมมติบัญญัติมีสภาวะแท้จริงของมันเองรองรับหรือไม่ :b32: ส่องกระจกเงาไหมคะเห็นใค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธธรรมมีสมาธิด้วย แต่บ้านธัมมะไม่มีสมาธิ

เมื่อ: 25 ส.ค. 2018, 20:42 

ตอบกลับ: 80
แสดง: 12270


พูดเป็นนกแก้วนกขุนทอง
หลงจำเป็นสมมติบัญญัติ เลยเห็นเป็นกิเลส
^ ^
อธิบายมาสิ เป็นกิเลสยังไง ......

เอาตั้งแต่ต้น เลย สมมติบัญญัติ ตามที่ ฟังจากยุทุปจากปากป้าสุจินต์น่ะ ว่ามา

สมมติบัญญัติ เป็นกุศล หรืออกุศล หรืออัพยากตธรรม

สมมติบัญญัติมีสภาวะแท้จริงของมันเองรองรับหรือไม่

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธธรรมมีสมาธิด้วย แต่บ้านธัมมะไม่มีสมาธิ

เมื่อ: 25 ส.ค. 2018, 20:39 

ตอบกลับ: 80
แสดง: 12270


กบนอกกะลาลุงหมานเช่นนั้น หลงจำแต่สมมุติบัญญัติอยู่ไงโมเมโลกสวย :b32: :b32: :b32: :b9: :b9: :b9: หาคนเกาหรา Rosarin สมมติบัญญัติ เป็นกุศล หรืออกุศล หรืออัพยากตธรรม สมมติบัญญัติมีสภาวะแท้จริงของมันเองรองรับหรือไม่ อธิบายมาสิ ว่าสิ่งที่ฟังทีละคำสั่งสมเป็นสุเตะสุตะ สุกๆดิบๆ นั่น เข้าใจว่าอย่างไร :b12: ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธธรรมมีสมาธิด้วย แต่บ้านธัมมะไม่มีสมาธิ

เมื่อ: 25 ส.ค. 2018, 20:25 

ตอบกลับ: 80
แสดง: 12270


กบนอกกะลาลุงหมานเช่นนั้น หลงจำแต่สมมุติบัญญัติอยู่ไงโมเมโลกสวย :b32: :b32: :b32: :b9: :b9: :b9: หาคนเกาหรา Rosarin สมมติบัญญัติ เป็นกุศล หรืออกุศล หรืออัพยากตธรรม สมมติบัญญัติมีสภาวะแท้จริงของมันเองรองรับหรือไม่ อธิบายมาสิ ว่าสิ่งที่ฟังทีละคำสั่งสมเป็นสุเตะสุตะ สุกๆดิบๆ นั่น เข้าใจว่าอย่างไร

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อยากบอก..

 หัวข้อกระทู้: Re: อยากบอก..
เมื่อ: 25 ส.ค. 2018, 20:09 

ตอบกลับ: 143
แสดง: 21467


กบนอกกะลา เขียน:
กลับไปโม้ใน..ลานchat เถอะครับ...ให้เด็กๆเขาตะลึงเล่นๆยังเป็นประโยชน์..
:b16: :b16: :b16:


เปิด พื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ๆ แจ้งเกิดก็ดีนะ กบ
ผักบุ้ง เต็มทุ่ง ไม่โหรงเหรง wink wink wink
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 258 [ พบ 3869 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron