เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมสมุดเยี่ยม ฝากข้อความ ติชมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
 
สารบัญหลัก
  หน้าหลัก
  หนังสือธรรมะ
  บทสวดมนต์
  เสียงธรรม mp3
  เสียงสวดมนต์ mp3
  ห้องสวดมนต์ออนไลน์
  สมาธิ
  กฎแห่งกรรม
  วัดป่า-พระป่า
  วันสำคัญทางศาสนา
  ดาวน์โหลด e-book
  คำสอนจากครูบาอาจารย์
  บทความ..ธรรมจักร
  รูปภาพ
  กระดานสนทนา
  ห้องสนทนา
  สมุดเยี่ยม
  รวมเว็บ
  ติดต่อทีมงาน
ขึ้นบน
 
เว็บบอร์ด
  สนทนาธรรม
  ข่าวกิจกรรม
  สติปัฏฐาน
  สมาธิ
  กฎแห่งกรรม
  นิทานธรรมะ
  หนังสือธรรมะ
  บทความธรรมะ
  กวีธรรม
  นานาสาระ
  วิทยุธรรมะ
  สถานที่ปฏิบัติธรรม
  เสียงธรรมออนไลน์
  เสียงสวดมนต์ออนไลน์
  พระพุทธเจ้า
  ประวัติอสีติมหาสาวก
  ประวัติเอตทัคคะ
  ประวัติครูบาอาจารย์
 
 
^-^ มาฝึกสมาธิกันดีกว่า ^-^
 
@ อยากรู้  ประวัติศาสตร์ วงล้อมธรรมจักร ลัญลักษณ์ของพุทธศาสนา  คลิกอ่าน @
 
รวมเว็บพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นคว้าหาข้อมูล
 
คำสอนของครูบาอาจารย์ เช่นหลวงปู่ดูลย์,หลวงปู่เทสก์,หลวงพ่อชา,หลวงพ่อพุธ,หลวงพ่อจรัญ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นต้น
 
อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
 
เรือนธรรม - บ้านพักผ่อนทางจิตใจด้วยธรรมะ
 
ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนาธรรมด้วยกันครับ
 
ดูซิ ! ว่ามีใครอยู่ในห้องบ้าง
 
ฝากข้อความติชมของท่านได้ที่นี่ครับ
 
 
 
 
   ธรรมจักร   บทสวดมนต์ พระคาถาพาหุง ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ  
 

บทสวดต่อคาถาพาหุง
คำสวดบาลี

มหาการุณิโก นาโถ
หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรตวา ปาระมี สัพพา
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล
สัก์ยานัง นันทิวัฑฒะโน
เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง
สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ
สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

 

คำแปล

พระผู้มีกรุณาต่อชาวโลก
เป็นที่พึ่งคลายโศกมหาศาล
ทรงบำเพ็ญบารมีมาช้านาน
จนบรรลุโพธิญาณอันเลิศล้ำ

ด้วยสัจจะวาจาที่กล่าวขาน
ขอให้ชำนะมารสันดานต่ำ
ขอให้สบมิ่งมงคลกุศลนำ
ดุจพระสัมพุทธเจ้าของเรานี้

พระทรงเป็นที่เคารพสักการะ
ของเหล่าศากยะบุรีศรี
ประทับใต้โพธิ์ใหญ่ใกล้วารี
ละกิเลสเหตุอัปรีย์ที่มีมา

เหนือบัลลังก์ปฐพีที่พิชิต
สยบมารเรืองฤทธิ์ผู้หาญกล้า
ถึงสุดยอดแห่งพุทธะศาสดา
ศายวงศ์พงศาปลื้มเปรมใจ

ขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังสวด
ชัยมงคลแปดหมวดอันยิ่งใหญ่
จงบรรลุกุศลมงคลชัย
ดุจจอมไตรโลกนาถศาสดา

ฤกษ์จะงามมิใช่งามที่ตัวฤกษ์
อรุณเบิกแสงสว่างกระจ่างหล้า
ก็เพียงบอกขณะผันวันเวลา
จะบ่งค่าชั่วดีเห็นไม่เป็นจริง

อันกรรมดีกรรมชั่วเป็นตัวชี้
ถ้าละชั่วทำดีพร้อมทุกสิ่ง
ทั้งกายวาจาใจไม่ประวิง
คือยอดยิ่งมิ่งขวัญมงคลชัย

ถ้าทำดีเมื่อไรได้ดีแท้
ถ้าทำชั่วชั่วแน่อย่าสงสัย
ทำเมื่อใดได้เมื่อนั้นได้ทันใจ
ฤกษ์พานาทีใดไม่สำคัญ

ผู้ทำดีด้วยกายวาจาใจ
ปณิธานตั้งไว้อย่างคงมั่น
ย่อมได้บุญกุศลผลอนันต์
เพราะดีนั้นบันดาลดีทุกทีไป

ขอพุทธานุภาพจงนำผล
ให้เกิดสรรพมงคลยิ่งใหญ่
ขอเหล่าเทพารักษ์พิทักษ์ภัย
บันดาลให้พิพัฒน์สวัสดี

ขอธรรมานุภาพจงนำผล
ให้เกิดสรรพมงคลสุขี
ขอเทพไท้ทั้งผองป้องไพรี
ให้เกิดศรีสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ชัย

ขอสังฆานุภาพจงนำผล
ให้เกิดสรรพมงคลยิ่งใหญ่
ขอเหล่าเทพรักษ์พิทักษภัย
บันดาลให้สุขสวัสดิ์พิพัฒน์ เทอญ

 

     
สารบัญ

คำนำ l บทที่ ๑ l บทที่ ๒ l บทที่ ๓ l บทที่ ๔ l บทที่ ๕ l บทที่ ๖ l บทที่ ๗ l บทที่ ๘,๙
เพลงคาถาพาหุง l บทสวดต่อคาถาพาหุงประวัติย่อผู้เขียนบทสวดพาหุง (บาลี)
บทสวดมนต์อื่นๆ l เสียงสวดมนต์
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก l หนังสือธรรมะ l เสียงสวดมนต์ mp3 l เสียงธรรม mp3 l บทสวดมนต์ l สมาธิ l รูปภาพ
ดาวน์โหลด e-book l ห้องสวดมนต์ออนไลน์  l กระดานสนทนา l ห้องสนทนา chat  l สมุดเยี่ยม lรวมเว็บ
 
จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
ขึ้นบน