วันเวลาปัจจุบัน 15 เม.ย. 2024, 17:14  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 มิ.ย. 2011, 18:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

:b39: บทความ

ปัจฉิมโอวาทของท่านพ่อลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37801

คนฉลาดย่อมไม่กลืนกินอารมณ์ชั่ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38426

คนมีอวิชชาเพลิดเพลินก็เหมือนปลาที่สนุกอยู่ในน้ำ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37944

การเดินหลงทางดีกว่าการมีจิตตั้งไว้ผิด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37512

แสดงโอวาทอบรมพระภิกษุสงฆ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38165

แนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38226

รักตัวอย่าฆ่าตัวให้ตายจากความดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38050

จิตของเราเหมือนกับลูกโป่ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37973

ทางธรรมเอา “ใจ” เป็นใหญ่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37300

พระอาจารย์ลี ให้โอวาทเรื่องสมบัติ (อามิส)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37416

ทุกคนบวชเป็นญาติกับพระศาสนาได้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37392

การภาวนาเปรียบได้กับการนิมนต์พระเข้าบ้าน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37242

ผู้สั่งสมบุญย่อมนำมาซึ่งความสุข
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37170

ยาพิษ...โทษมันอยู่ที่คนกินเข้าไป
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37128

สติ เป็น ตปธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37109

“ศีลอยู่ในตัวเราแล้ว”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35467

ผู้ต้องการละขันธ์ ๕ ต้องสละ ๕ อย่าง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38022

ความสะอาดเป็นเครื่องหมายหนึ่งของผู้มีศีล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37856

ทางสายเดียว (เอกายนมรรค)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40749

อบรมเรื่อง จิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40787

การปฏิบัติจริงปฏิบัติให้บริสุทธิ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40700

อย่าตายใจในการปฏิบัติความดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40634

รสชาติของการอยู่ป่ากับอยู่บ้านนั้นต่างกัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40985

ท่านพ่อลี ธมมฺธโร สอนหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34074

ท่านพ่อลี : สู้กิเลสด้วยปัญญา เพื่อรักษาเพศพรหมจรรย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35173

การตอบแทนบุญคุณ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=46824

บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49117

บ่อแห่งบุญกุศล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49292

ทุกที่มีความรู้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49364

อย่าประมาทความดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=25930

ปกิณกะธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=41132

ธรรมะมีทุกคน...จะรู้หรือไม่รู้ก็มี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34176

ธรรมะคือเรื่องของจิตใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34727

สอนหนังสือสบายกว่าสอนธรรมะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34694

หลักของใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34391

ผู้ปฏิบัติธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34177

เรื่องของโลกยิ่งเรียนยิ่งกว้าง เรื่องของธรรมยิ่งรู้ยิ่งแคบ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37171

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 มิ.ย. 2011, 18:38 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

คติธรรม ๑๐๘ : ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=25776

เจดีย์เพชรน้ำหนึ่ง เจดีย์ใหญ่วัดอโศการาม “พระธุตังคเจดีย์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19729

อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโนฯ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=41917

หลักปฏิบัติทางจิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=41762

พระธรรมเทศนาในวันวิสาขบูชา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42145

อริยทรัพย์เป็นเครื่องบำรุงกำลังใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42316

ศีล ได้แก่ การละเว้นความไม่สะอาด ๓ ประการ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=42428

คำปรารภพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร (คำเตือนใจ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=45696

ธรรม ๓ ประการที่ควรยึดในการทำงาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=46841

สีเลน สุคตึ ยนฺติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=48174

กาลศีลและนิจจศีล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=48260

หลวงปู่เจี๊ยะ เล่าวิธีพักผ่อนจากญาติโยมของท่านพ่อลี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48772

เจตนาเป็นตัวกุศลแท้จริง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49033

ศีล ๓ ระดับ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=49052

ศีลอย่างไรสามารถถึงซึ่ง “พระนิพพาน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=49171

เมตฺตญฺจ เรื่องเมตตา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49139

มรณญฺจ ให้ระลึกถึงความตาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49258

อสุภญฺจ เรื่องความปฏิกูลในร่างกาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=49198

สมบูรณ์-บริบูรณ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49243

เหตุที่โลกน่าเบื่อหน่าย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=43816

กายก็ให้รู้ จิตก็ให้รู้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=34689

สังขาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=43829

ความสำรวมระวัง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44415

พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44421

ทำผิดดีกว่าไม่ทำ ไม่ทำนั้นผิดอยู่ในตัวแล้ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44449

เรากลัว “แก่” จึง “บวชไม่สึก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44850

สีลานุสติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=45707

ทำสิ่งใดสำเร็จเพราะมี “ฤทธิ์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=45842

อย่าประมาทบุญว่า เล็กน้อย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=46607

“ภาวนา” คุ้มทั้งทานและศีลให้บริสุทธิ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=46855

ของดี มีค่าไม่เท่ากัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49325

ทาน ศีล ภาวนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49213

อานิสงส์ของทาน ศีล ภาวนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49340

จิตไหวหรือแปรไป เป็นสังขาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49423

ไม่ไหว ไม่แปร เป็นวิสังขาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49430

สวดมนต์ให้ได้ประโยชน์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=49492

กายไม่ถาวร แต่จิตเป็นสิ่งถาวร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49609

กรรมเป็นของของตน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=55789

มนุษย์ที่ไม่มีศีล คือกองเพลิง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=55817

ใจบุญกับใจบาป
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=55846

ในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากับ “จิต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=55852

ทำลายกิเลสก่อนกิเลสทำลายเรา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=56112

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 มิ.ย. 2011, 19:47 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


นายพรานท่องพุทโธ ธัมโม สังโฆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=49626

การน้อม “พระพุทธคุณ” ใส่ตัว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49652

เมตตามหานิยม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49662

สุตมยปัญญา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49673

กายนี้มีไว้ใช้ทำความดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49678

ทำดีย่อมมีอุปสรรค
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49687

ทำจิตให้แกร่งเหมือนเพชร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49703

ฟังด้วยปัญญาย่อมได้ประโยชน์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49712

ต้องรู้จักเลือก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49723

ร่างกายเหมือนมีดต้องหมั่นลับให้คม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49742

ทำบุญฝากไว้ในพระศาสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49758

กุศลจิตเป็นต้นไม้ บุญทานเป็นปุ๋ย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49771

เบื่อหน่ายกับเบื่อเมา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49781

ควรพึ่งนักปราชญ์บัณฑิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49793

พละ ๕ ธรรมทำให้ตนพึ่งตนเองได้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49810

หายโกรธก็ตามแต่จิตเสียไปแล้ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49893

มันไม่คุ้มกันเลย (สนทนาปกิณกะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49934

บันทึกอบรมธรรมประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๗
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49971

เลือดทุกหยดเพื่อกิจพระศาสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49975

ทำจิตให้เป็น ๑ ไว้เสมอ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50200

ธรรมจักษุ คือ การเห็นตัวเราทั้ง ๒ ด้าน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50248

ผู้ภาวนาจิตดีย่อมไม่ตกต่ำ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50345

ต้นไม้สูงและตรงย่อมต้านทานลมได้ทุกทิศ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50444

ตายด้วยกันแต่ตายผิดกัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50529

ตายไม่เกิด เกิดไม่ตาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50561

จิตตอนอยู่เป็นอย่างไร ตายแล้วก็ไปเกิดอย่างนั้น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=50591

ความสุขที่แท้จริง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50644

องค์ของทานอันเลิศ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50676

เห็นผิดก็ปฏิบัติผิด ยิ่งปีนยิ่งจมลึก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50681

ความสุขที่แท้จริง คือ ความสงบ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50747

ปัญญาโลกกับปัญญาธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50767

“ทาน ศีล ภาวนา” อย่างเลิศของพระพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=51155

ถ้าสะพานไม่มี..แล้วใครเล่าจะเป็นคนเดิน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51256

หากินอย่างนก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=51291

ทั่วพิภพรักพระพุทธเจ้าเพราะคุณธรรมความดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=51299

พระบรมสารีริกธาตุ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=51360

พึงดูตัวอย่างการเสียสละของพระเวสสันดร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=51410

ผลของการเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=51414

คนมั่งมี คือ คนที่บริจาคเสมอ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=51557

ทิ้งขันธ์ห้าอย่างคนมั่งมี ไม่ใช่ทิ้งอย่างคนอนาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51571

บ่อบุญภายใน ๒ บ่อ คือ ศีลและภาวนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=51582

การรักษาจิตเป็น “ศีลธรรม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=51585

การหมุนของศีล สมาธิ ปัญญา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51636

ความยึดถือ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51681

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51719

“ปูติกภิกษุ” ภิกษุผู้อาพาธ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=51777

อยู่ที่มีวิธีการ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=52357

สมาทานศีลด้วยตนเอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=55783

กำจัดลิง ค่าง ช้าง เสือ ออกจากตัวเรา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=57811

ไฟ ๔ กองที่เผาทรัพย์เราทุกขณะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=60131

สังขารโลกสังขารธรรมเปรียบเหมือนไฟสีสลับต่างๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=64032

กำลังใจสำคัญกว่ากำลังกาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=64537

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 มิ.ย. 2011, 23:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

:b39: สมาธิ-สติ

๏ สติปัฏฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38465

๏ การเจริญกรรมฐานกับการกลั่นกรองธาตุขันธ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=37217

๏ โลกกับกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=37173

๏ การไม่ทำจริง เป็นเหตุให้ไม่เกิดผล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=37172

๏ การฝึกสมาธิเบื้องต้น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=31527

๏ “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” ลำดับอานาปานสติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38374

๏ อานิสงส์อัปปมัญญา ๔
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19650

๏ สัมมามรรคในการทำกัมมัฏฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=42665

๏ หน้าที่ในการทำสมาธิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=44448

๏ สติเป็นชีวิตของใจ ลมเป็นชีวิตของกาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43372

๏ พุทธโอสถ คือ สมาธิ ปัญญา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43817

๏ ความสุขเกิดจากความสงบ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=44410

๏ หลวงตาเล่าเรื่องท่านพ่อลีสอนสมาธิสมเด็จฯ (อ้วน ติสฺโส)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=47621

๏ อบรมสมาธิ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=50000

๏ อบรมสมาธิ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=50177

๏ อบรมสมาธิ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=54895

๏ การกินกับการทำสมาธิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=50842

๏ พุทธานุสสติโดยอาศัยลมหายใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51005

๏ ให้นึกถึง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เสมอ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51028

๏ อำนาจแห่งความบริสุทธิ์ของธาตุในกาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51212

๏ ฟอกของเก่าให้บริสุทธิ์เสียก่อน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51387

๏ ภาวนาเจริญปัญญาจะได้บรมสุข
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51480

๏ ดัดแปลงธาตุ ขันธ์ อายตนะของเราให้ดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51629

๏ ทำความคิดให้น้อยลง ทำสติให้มากขึ้น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51698

๏ ความสว่างของจิตเป็นตัวปัญญา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51746

๏ สัจจะเป็นยอดของบารมีทั้งหลาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=51801

๏ ถ้าใจอยู่กับที่ นิวรณ์ก็เกิดไม่ได้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51809

๏ รักษาจิตให้ดีอย่างเดียว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51820

๏ จิตที่รับอารมณ์ภายนอก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51826

๏ สมาธิประกอบด้วยอิทธิบาท ๔
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51837

๏ จิตกับกาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51848

๏ ปรับปรุงลมภายใน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51888

๏ ทิพยโอสถ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51923

๏ ปัญญาเปรียบเหมือนใบเรือ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=53192

๏ จิตอบรมดีแล้วย่อมไม่ตกต่ำ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=53256

๏ สุกไม่จริง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=54592

๏ ใจตกเป็นทาสย่อมเป็นทุกข์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=56550

๏ ๓ ข้อสำคัญในการภาวนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=59476

๏ กุศล ๓ ทางขณะนั่งภาวนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=64267

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ต.ค. 2019, 10:35 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

:b39: กฎแห่งกรรม

สรีระสังขาร “ท่านพ่อลี” ยังไม่ได้ถวายเพลิงจนทุกวันนี้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44369

ท่านพ่อลีรู้วันตาย...ทำไมต้องตาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19728

มหัศจรรย์ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=36505

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ระลึกชาติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=47650

ช้างช่วยท่านพ่อลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19730

ท่านพ่อลีกระแสจิตแรง (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50645

พลังของจิตท่านอาจารย์ลี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22455

บุญภายนอก-บุญภายใน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=51439

อยากได้บุญต้องลงทุนก่อน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49737

มนุษยสมบัติ-มนุษยวิบัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49848

เหตุยาว-ผลยาว เหตุสั้น-ผลสั้น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49473

สุขในโลกกับสุขในธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=46923

มีแต่ดี-ชั่วติดตัวไป
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49323

ตายชั่วกับตายดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49330

อริยทรัพย์ คือ เครื่องถ่ายเวรถ่ายกรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=52359

จิตตอนอยู่เป็นอย่างไร ตายแล้วก็ไปเกิดอย่างนั้น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=50591

ผลปัจจุบันและผลอนาคตของการสละให้ทาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=64567

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ต.ค. 2019, 10:35 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

• ประวัติและปฏิปทา “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381

• ท่านพ่อลี พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้า
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=17410

• ประมวลภาพ “พระธุตังคเจดีย์-วัดอโศการาม-ท่านพ่อลี”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42731

• แผนที่วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2002

• ประวัติและปฏิปทาพระญาณวิศิษฏ์ (ทอง จนฺทสิริ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20953

• ร่วมสวดมนต์ข้ามคืน วันปีใหม่ไทย ๒๕๕๕ ณ วัดอโศการาม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=41715

• งานบำเพ็ญกุศลถวาย “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” ๒๔-๒๖ เม.ย.๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=41808

• ร่วม “สวดทิพยมนต์ข้ามปี” ๓๑ ธ.ค.๕๕ ณ วัดอโศการาม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=44079

• เว็บไซต์วัดอโศการาม
http://www.watasokaram.com/

รูปภาพ ฟังเสียงแสดงธรรม ท่านพ่อลี ธมฺมธโร รูปภาพ

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร