วันเวลาปัจจุบัน 05 มี.ค. 2021, 11:50  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=25กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 พ.ค. 2010, 12:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

:b44: ค ร อ ง ร า ช ย์...ค ร อ ง ธ ร ร ม :b44:
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร


:b8: :b8: :b8:

“...ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ
อกฺโกธํ อวิหึสญฺจ ขนฺติญฺจ อวิโรธนํ
อิจฺเจเต กุสเล ธมฺเม จิเต ปสฺสาหิ อตฺตนิ
ตโต เต ชายเต ปิติ โสมนสฺสญฺจนปฺปกํ


แสดงความเป็นภาษาไทยว่า

ขอพระองค์ผู้เป็นบรมกษัตริยาธิราช
จงทรงพระปรีชาสามารถพิจารณาเห็นราชธรรม
ที่เป็นกุศลส่วนชอบ ๑๐ ประการ
ให้ดำรงในพระราชสันดานเป็นนิตย์ ดังนี้


ทานํ - การให้ ๑
สีลํ - การตั้งสังวรรักษากายวาจาให้สะอาดปราศจากโทษ ๑
ปริจฺจาคํ - การบริจาคสละ ๑
อาชฺชวํ - ความซื่อตรง ๑
มทฺทวํ - ความอ่อนโยน ๑
ตบํ - การกำจัดความเกียจคร้านและความชั่ว ๑
อกฺโกธํ - การไม่โกรธ ๑
อิวิหึสฺญจ - การไม่เบียดเบียนผู้อื่นตลอดถึงสัตว์ให้ได้ทุกข์ยาก ๑
ขนฺติญฺจ - ความอดทนต่อสิ่งที่ควรอดทนเป็นเบื้องหน้า ๑
อิโรธนํ - การไม่ปฏิบัติผิดจากการที่ถูกที่ตรง
และดำรงอาการคงที่ไม่ให้วิการด้วยอำนาจยินดียินร้าย ๑


บรรจบเป็นกุศลส่วนชอบ ๑๐ ประการ

...ทศพิธราชธรรมนี้ เมื่อพิจารณาด้วยดีจักเห็นว่า

มิใช่ธรรมเฉพาะท่านผู้ปกครองประชาชนชั้นสูงสุดเท่านั้น
แต่เป็นธรรมสำหรับผู้ปกครองทั่วไป ตั้งแต่ส่วนใหญ่
เช่น ประมุขของประเทศชาติและรัฐบาล
ตลอดจนถึงส่วนน้อย เช่น หัวหน้าครอบครัว
ทั้งเป็นธรรมสำหรับผู้อยู่ในปกครองด้วย

เพราะการปกครองจักดำเนินไปได้เรียบร้อยด้วยดี
ผู้อยู่ในปกครองก็จำต้องประพฤติธรรมนี้ด้วยตามฐานะ


เพราะฉะนั้นราชธรรมนี้
จึงเป็นธรรมสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันเป็นหมู่เหล่า
ตั้งแต่ครอบครัวหนึ่งถึงประเทศชาติ หรือทั้งหมด
พึงประพฤติต่อกันเพื่ออยู่ด้วยกันเป็นสุขสงบ และมีความเจริญ...”*


รูปภาพ
[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร
ทรงถวายน้ำพระพุทธมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓]* สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
วัดบวรนิเวศวิหาร
ถวายน้ำพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
วันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” :
จัดพิมพ์เผยแผ่พระเกียรติคุณ และเผยแผ่เป็นธรรมทาน
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ตึกมหิดล ชั้น ๔ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐,
พิมพ์ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙, หน้า ๓)


:b44: รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จฯ กรมหลวงวชิรญาณวงศ์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=49468

:b44: พระประวัติ “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์”
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=20236


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 05 พ.ค. 2010, 12:27, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 พ.ค. 2010, 16:33 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 02:43
โพสต์: 4467

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: อนุโมทนาครับคุณโรส :b8:

.....................................................
แบ่งปันกันกิน,รักษาศีล คือ กาย วาจา
เจริญสมาธิภาวนา, กาย- วาจา-ใจอ่อนน้อม
ยอมตนรับใช้, แบ่งให้ความดี
มีใจอนุโมทนา, ใฝ่หาฟังธรรม
นำแสดงออกไม่ได้เว้น, ทำความเห็นให้ถูกต้อง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 พ.ค. 2010, 00:40 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 มิ.ย. 2009, 09:55
โพสต์: 4062

แนวปฏิบัติ: มรณานุสสติ
อายุ: 0
ที่อยู่: ตรงปลายจมูก

 ข้อมูลส่วนตัว
:b8: :b8: :b8:

.....................................................
~ นิพพานัง ปัจจโยโหตุ ~


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 พ.ค. 2010, 00:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 มิ.ย. 2009, 09:55
โพสต์: 4062

แนวปฏิบัติ: มรณานุสสติ
อายุ: 0
ที่อยู่: ตรงปลายจมูก

 ข้อมูลส่วนตัว
:b8: :b8: :b8:

.....................................................
~ นิพพานัง ปัจจโยโหตุ ~


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 พ.ค. 2010, 00:45 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 มิ.ย. 2009, 09:55
โพสต์: 4062

แนวปฏิบัติ: มรณานุสสติ
อายุ: 0
ที่อยู่: ตรงปลายจมูก

 ข้อมูลส่วนตัว
:b8: :b8: :b8:

.....................................................
~ นิพพานัง ปัจจโยโหตุ ~


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 พ.ค. 2011, 09:50 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 มี.ค. 2008, 23:53
โพสต์: 29

ที่อยู่: กรุงเทพฯ

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b8: :b20: :b8: ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ :b8: :b20: :b8:

.....................................................
พระพุทธอยู่หน้า พระธรรมอยู่หลัง ผู้ข้าอยู่กลาง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 พ.ค. 2011, 13:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 ก.พ. 2011, 19:56
โพสต์: 1787


 ข้อมูลส่วนตัว


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

:b8: :b8: :b8:

.....................................................
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาเหนือบุคคลใดๆ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 ก.ย. 2020, 18:52 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2499


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8: :b20:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร