วันเวลาปัจจุบัน 25 ม.ค. 2021, 03:03  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=25กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 มิ.ย. 2014, 16:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7367

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มาของรูปภาพ : http://www.alittlebuddha.com


เปิดวัดไทยใหญ่ที่สุดในโลก “วัดนวมินทรราชูทิศ” เมืองบอสตัน ถวายในหลวง ใช้งบกว่า 2 พันล้าน สร้างเป็นอนุสรณ์สถานเมืองพระราชสมภพ ประกาศพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย

เมื่อเวลา 15.30 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ที่วัดนวมินทรราชูทิศ ตามเวลาท้องถิ่นย่านเรย์นแฮม เมืองบอสตัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน ของประเทศไทย พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานกรรมการอำนวยการจัดสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ พร้อมด้วย พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการ มส. พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร กรรมการ มส. และ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และพระธรรมทูตทั่วโลก ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตอุโบสถ พร้อมมีพิธีสมโภชวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

พระพรหมวชิรญาณ กล่าวว่า จากการที่คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม (มส.) และรัฐบาล ได้จัดทำโครงการจัดสร้าง “วัดนวมินทรราชูทิศ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเป็นอนุสรณ์ถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะที่พระองค์พระราชสมภพ ณ เมืองบอสตัน แห่งนี้ โดยได้ดำเนินก่อสร้างอุโบสถ และตัววัดมาตั้งแต่ปี 2554 ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว บนเนื้อที่ทั้งหมด 233 ไร่ ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 2,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณจำนวน 500 ล้านบาท ถือเป็นวัดที่มีเนื้อที่มากที่สุดในโลก และถือเป็นวัดไทยในต่างประเทศที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกด้วย

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

พระพรหมวชิรญาณ กล่าวต่อไปว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาประดิษฐานบริเวณโถงทางเข้าอุโบสถวัดนวมินทรราชูทิศ ที่สำคัญวัดแห่งนี้จะมีห้องจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทย โดยเฉพาะพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะเมืองที่พระองค์มีพระบรมราชสมภพในเมืองบอสตัน ที่สำคัญวัดแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา โดยความร่วมมือของ มจร. มีศูนย์วัฒนธรรมไทย และจะมีศูนย์วิปัสสนากรรมฐานขนาดใหญ่รองรับชาวไทยและนานาชาติ มีฝึกกรรมฐานให้เข้าถึงหลักธรรมได้เป็นจำนวนมากอีกด้วย

“ที่สำคัญวัดนวมินทรราชูทิศ ได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครอบ 60 ปี ที่หน้าอุโบสถ พร้อมทั้งอัญเชิญพระพุทธรูปประจำประชนมวารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประดิษฐานยังยอดเจดีย์จุดที่สูงที่สุดของวัดทั้ง 4 ทิศ ถือเป็นวัดที่มีความงดงามสมพระเกียรติ ในฐานะเมืองประสูติของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย อย่างไรก็ตามวัดแห่งนี้ได้ดำเนินการจัดสร้างสำเร็จลุล่วงแล้วจากการเชื่อมโยง 3 สถาบันของชาติ คือ ประชาชน, ศาสนา คือ คณะสงฆ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ถือเป็นวัดที่รวมจิตใจแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย ถวายเป็นพุทธบูชา และพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ” ประธานอำนวยการจัดสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือตรงกับวันที่ 16 มิถุนายน ของประเทศไทย จะมีพิธีเปิดวัดนวมินทรทราชูทิศอย่างเป็นทางการ โดยมี สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางประจำพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้นประดิษฐานบนยอดเจดีย์อุโบสถทั้ง 4 ด้าน และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานในมณฑปน้อย ด้านหน้าพระประธานในอุโบสถด้วย นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ซีบีเอส (CBS) ซึ่งเป็นสถานีท้องถิ่นของเมืองบอสตัน ยังได้รายงานถึงการจัดสร้างวัดนวมินทรราชูทิศอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ให้ชาวอเมริกันได้รับทราบอีกด้วย

รูปภาพ
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร

รูปภาพ
พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา

รูปภาพ
พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) วัดสระเกศ

รูปภาพ
พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) วัดสามพระยา

รูปภาพ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส


:b8: ขอขอบพระคุณที่มาของข้อมูล ::
http://www.dailynews.co.th/Content/educ ... 7%E0%B8%87

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 มิ.ย. 2014, 22:56 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ค. 2008, 21:56
โพสต์: 3924

ชื่อเล่น: เช่นนั้น
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8:

.....................................................
ธรรมะอันยิ่งใหญ่ ไม่อาจเอื้อนเอ่ย
บัญญัติ เป็นเพียงสิ่งต่ำต้อยแบกรับความยิ่งใหญ่


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 มิ.ย. 2014, 02:10 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 เม.ย. 2010, 08:10
โพสต์: 2812

แนวปฏิบัติ: ขันธ์5ด้วยการสังเกตุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอินทรีย์22
สิ่งที่ชื่นชอบ: พระสุตตันตปิฎก
อายุ: 0
ที่อยู่: ระยอง อุบลราชธานี

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:

.....................................................
อย่าท้อถอยต่อการปฏิบัติ อย่าปล่อยให้ความขุ่นเคืองเข้าแทรก สร้างพลังด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า รำลึกและตอบแทนพระคุณมารดา และบิดา มองโลกด้วยใจเป็นกลาง ระลึกเสมอว่าเรายังด้อยปัญญาหากยังไม่ได้ปัญญา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 มิ.ย. 2014, 10:37 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2011, 21:51
โพสต์: 4939


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8:
อนุโมทนากับข่าวมหาบุญมหากุศลครั้งนี้ครับ
:b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ธ.ค. 2015, 13:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 มิ.ย. 2007, 13:49
โพสต์: 781


 ข้อมูลส่วนตัว


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน Kiss
กราบสาธุๆๆ
:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ทำความดีทุกๆ วัน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ก.ค. 2018, 06:58 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ธ.ค. 2008, 09:34
โพสต์: 1341


 ข้อมูลส่วนตัว


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร