วันเวลาปัจจุบัน 05 มี.ค. 2024, 12:21  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2658 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความยินดีตามมีตามได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 18 ม.ค. 2024, 05:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2841


. "การรักษาใจเป็นหน้าที่ของเรา" " .. " การรักษาใจเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะ" คนอื่นทำให้ไม่ได้ ของใครของมันทั้งหมด ทำให้ตนเองโดยแท้ "จะยากจะง่ายสักเท่าใดก็ควรทำ" บางคนว่าเป็นฆราวาสทำไม่ได้ ทำได้ ฆราวาสก็ทำได้ ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือในสมัยนี้ก็ดี "ผู้ที่เป็นฆราว...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ใครเคยโกรธไหม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 18 ม.ค. 2024, 05:33 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1200


"การรักษาใจเป็นหน้าที่ของเรา" " .. "การรักษาใจเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะ" คนอื่นทำให้ไม่ได้ ของใครของมันทั้งหมด ทำให้ตนเองโดยแท้ "จะยากจะง่ายสักเท่าใดก็ควรทำ" บางคนว่าเป็นฆราวาสทำไม่ได้ ทำได้ ฆราวาสก็ทำได้ ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือในสมัยนี้ก็ดี "ผู้ที่เป็นฆราวาส...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ใครเคยโกรธไหม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 18 ม.ค. 2024, 05:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1200


"การรักษาใจเป็นหน้าที่ของเรา" " .. "การรักษาใจเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะ" คนอื่นทำให้ไม่ได้ ของใครของมันทั้งหมด ทำให้ตนเองโดยแท้ "จะยากจะง่ายสักเท่าใดก็ควรทำ" บางคนว่าเป็นฆราวาสทำไม่ได้ ทำได้ ฆราวาสก็ทำได้ ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือในสมัยนี้ก็ดี "ผู้ที่เป็นฆราวาส...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความยินดีตามมีตามได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 17 ม.ค. 2024, 04:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2841


. "ดับตัณหาอวิชชา ดับที่จิต" " .. "การดับกิเลสตัณหาอวิชชา ดับโลกดับสงสารจะดับที่ไหน ถ้าไม่ดับที่ตัวจิต" ซึ่งเป็นตัวโลกตัวสงสาร ตัวอวิชชา ตัวเกิดแก่เจ็บตาย เชื้อของความให้เกิดแก่เจ็บตายก็ได้แก่ "ราคะตัณหา มีอวิชชาเป็นตัวสำคัญ มีอยู่ที่จิตดวงนี้เท่านั้น" เมื่อดับอันน...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความยินดีตามมีตามได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 16 ม.ค. 2024, 05:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2841


. "ด้วยความรักแม่" " .. สมุดบันทึกประวัติพระอาจารย์เจี๊ยะที่วัดเขาแก้วจารึกไว้ว่า ... "พระอาจารย์เจี๊ยะท่านไปรับใช้อุปัฏฐากหลวงปขาวแล้วเป็นเวลา ๒ ปี ท่านก็กลับมาจำพรรษาที่วัดเขาแก้ว เนื่องด้วยอาการปวยเกี่ยวกับโรคในลำไส้ของโยมมารดาที่เป็นเรื้อรังมานานนั้น ทำให้อาการทรงกับทรุดเท่าน...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความยินดีตามมีตามได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 15 ม.ค. 2024, 05:46 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2841


. "ของดี ไม่ต้องโฆษณา" " .. ในวันหนึ่ง ที่วัดถ้ำกลองเพล "ในหลวงและพระราชินีเสด็จไปเยี่ยมหลวงปู่ขาว" พอดีหลวงปู่ (หลวงปู่จันทร์ศรีฯ) ก็ไปเฝ้าท่านที่นั่น จำได้ว่า .. ในขณะนั้นอาตมากับพระอาจารย์บุญเพ็งนั่งอยู่กับท่าน ในหลวงก็ถามธรรมไปหลายข้อ แต่จำได้ว่า "ข้อสุดท้าย ในหลวงถ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความยินดีตามมีตามได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 14 ม.ค. 2024, 06:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2841


"โรคกรรม ..โรคเวร" " .. ในพรรษานี้ "ท่านพ่อลีจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าคลองกุ้งเช่นเดิม ท่านอาพาธ ด้วยโรคปวดท้องอย่างหนัก ฉันยาอะไรก็ไม่มีทีท่าว่าจะหาย" ท่านใช้ธรรมโอสถ รักษา ทุกครั้งที่ท่านนั่งสมาธิจะมีความรู้สึกเงียบสนิทคล้ายหลับ ท้นใดนั้น ก็เกิดนิมิตรู้ว่า "โรคที่ท่านเป็น...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความยินดีตามมีตามได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 13 ม.ค. 2024, 05:24 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2841


. "อย่าพากันประมาท" " .. ตั้งใจนะ ตั้งใจทุกคน สำรวมจิตใจของตนให้ดี กิเลสตัณหานี่เหมือนกับห้วงน้ำในมหาสมุทรทะเล "บุคคลผู้ใดไม่มีความพากเพียรพยายาม มันก็เหมือนกับบุคคลตกลงไปสู่ห้วงทะเล มหาสมุทร แล้วไม่พยายามแหวกว่าย ก็จมน้ำตาย" ฉันใดก็อย่างนั้นแล กิเลส ราคะ โทสะ โมหะ มันเหมือน...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความยินดีตามมีตามได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 12 ม.ค. 2024, 06:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2841


. "สังขารโลก สังขารธรรม" " .. สังขารโลกและสังขารธรรม ถ้าจะเปรียบก็เหมือน "ไฟสีสลับต่าง ๆ ที่ตามหน้าโรงหนัง มันวูบ วาบ เขียว แดง ขาว เหลือง ฯลฯ สลับสับเปลี่ยนกันไปมา ตาของเราที่ไป มองดูก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย ต้องส่ายไปตามมัน" เหตุนั้นจึง เกิดการเข้าใจผิด ดวงจิตก็ไปเกาะอย่างเหนีย...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความยินดีตามมีตามได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 12 ม.ค. 2024, 05:51 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2841


. "การฝึกหัดจิต" เมื่อพูดถึงเรื่อง "ฝึกหัดจิต" ก็ต้องพูดถึงเรื่องของจิต "ให้รู้จักจิตเสียก่อน จึงค่อยฝึกหัดจิตได้ ถ้าไม่รู้จักหัวจิต ก็ฝึกหัดจิตไม่ได้" ถึงฝึกหัดก็ฝึกหัดไปอย่างนั้นแหละ มันก็นำไปตามเรื่องตามราวของมัน "เพราะไม่รู้จักที่ตั้งของจิต อาการของจิต" ไม...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความยินดีตามมีตามได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 08 ม.ค. 2024, 05:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2841


. "ความยินดีตามมีตามได้" " .. พระศาสดาตรัสไว้ว่า "สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ ความยินดีตามมีตามได้ เป็นทรัพย์อันประเสริฐ" เอาพระพุทธภาษีตเข้าเลย มาวิจารณ์ดูว่า มันหมายความว่า อย่างไร .. ความยินดีตามมีตามได้นั้น "เมื่อวิจารณ์ดูมันก็รู้ได้ ตนแสวงหาเงินทองมาได้ มาโดยทางที่ชอบแล้ว&qu...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ใครเคยโกรธไหม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 07 ม.ค. 2024, 05:23 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1200


. "ใครเคยโกรธไหม" " .. ใครเคยโกรธไหม "เมื่อโกรธขึ้นมามันเป็นสุขหรือทุกข์ไหม ถ้าเป็นทุกข์ทำไมไม่ทิ้งมัน เอาไว้ทำไม" นี่จะเข้าใจว่าเรารู้อย่างไรเล่า จะเข้าใจว่าเราฉลาดอย่างไรเล่า ตั้งแต่เราเกิดมานี้ "มันโกรธเรากี่หนมาแล้ว บางวันมันทำให้ครอบครัวเราทะเลาะกันได้ ร้องไห้ทั้ง...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บรรลุโสดาบันตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์" (หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ)

เมื่อ: 06 ม.ค. 2024, 05:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1146


. "บรรลุโสดาบันตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์" " .. "หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ" พระอริยเจ้าผู้บรรลุโสดาบันตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์ "ศิษย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ที่สำคัญรูปหนึ่ง" ซึ่งได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ในวัยชรา "ท่านได้บวชเป็นตาปะขาวถือศีล ๘ อย่างเคร่งครัด...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ธรรมโอสถรักษาโรค" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 05 ม.ค. 2024, 05:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1293


. "ธรรมโอสถรักษาโรค" " .. "ท่านว่า (หลวงปู่ขาวฯ) เมื่อจิตรวมลงถึงฐานสมาธิเพราะอำนาจการพิจารณาแล้ว ไข้ได้หายไปแต่บัดนั้น ไม่กลับมาเป็นอีกเลย" จึงเป็นที่น่าประหลาดใจว่าเป็นไปได้อย่างไร "ข้อนี้สำหรับผู้เขียน (หลวงตามหาบัวฯ) เชื่อทั้งร้อยไม่คัดค้าน" เพราะเคยพิจารณาแบบเ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "พุทโธ คือผู้รู้ รู้อะไร" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 04 ม.ค. 2024, 05:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1322


. "พุทโธ คือผู้รู้ รู้อะไร" " .. สำหรับนักปฏิบัติแล้ว "พุทโธ คือผู้รู้ รู้อะไร คือรู้ตัวของเราว่า เราระลึกถึงอะไร ระลึกถึงความดีหรือว่าระลึกถึงความชั่ว" ถ้าหากว่าพอเราตื่นขึ้นมาก็ระลึกถึงความดีหรือความชั่ว นั่นแหละจะตื่นตัวเลยทีเดียว ถ้าหากไม่ตื่นก็นอนจมอยู่ไม่ระลึกถึงความดี...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 178 [ พบ 2658 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร