วันเวลาปัจจุบัน 05 มี.ค. 2024, 12:05  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2658 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "รวมบทความธรรม" (ธรรมโฆษ)

เมื่อ: 05 ก.พ. 2024, 05:12 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 3516


. "เกิดมาอยู่ในทางสี่แพร่ง" " .. เกิดเป็นคน "เหมือนกับเกิดมาอยู่ในทางสี่แพร่ง" จะทำดีและทำชั่ว "ไปสวรรค์หรือตกนรก ก็คนเรานี้ทำทั้งนั้น" ไปเป็นมนุษย์ และเปรตก็คนเรานี้ทำเอาทั้งนั้น "มนุษย์คนเรานี้จะดีก็แสนดีที่สุด จะชั่วก็แสนชั่วที่สุด" ฉะนั้น "จงเลือ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "รวมบทความธรรม" (ธรรมโฆษ)

เมื่อ: 04 ก.พ. 2024, 05:23 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 3516


. "ใจนี่แหละทำให้ตนเป็นทุกข์เป็นสุข" " .. ผู้ประพฤติธรรมในพุทธศาสนานั้น "อย่ามองไปทางอื่นว่ามาทำให้ตนเป็นสุขเป็นทุกข์ มองดูใจตัวเองนี้ ใจตัวเองนี่แหละทำให้ตนเป็นทุกข์เป็นสุข" ถ้าตนปรับปรุงใจของตนให้ดี แล้วอย่างนี้ถึงแม้จะมีกรรมเวรหนหลังตามมาสนองมันก็ไม่เป็นทุกข์เท่าไร เพราะต...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "รวมบทความธรรม" (ธรรมโฆษ)

เมื่อ: 03 ก.พ. 2024, 05:17 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 3516


. "ให้กำหนดสติ" การทำความเพียร อย่ากำหนดเวลา "ให้กำหนดสติ" ถ้าสติเผลอเมื่อใดก็รู้ว่า "ความเพียรของเราขาดไปแล้ว เมื่อนั้น" เมื่อสติตั้งลงที่ตรงไหน ย่อมเป็นธรรมขึ้นมาที่ตรงนั้น "ถ้าไม่มีสติแล้ว ก็จะไม่เป็นธรรมทั้งคืนทั้งวัน" "พระธรรมวิสุทธิมงคล" (หลวงต...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "รวมบทความธรรม" (ธรรมโฆษ)

เมื่อ: 02 ก.พ. 2024, 05:30 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 3516


"เกิดขึ้นแล้วไม่ตาย" "ธรรมะ" เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ตาย ตายแล้วไม่เกิด "ตายไม่เกิด" หมายถึง กิเลส อวิชชา ตัณหา อุปาทานด้บ "เกิดไม่ตาย" หมายถึง พุทุโธ ธมฺโม สงุโฆ ซึ่งอยู่ในโลกไม่มีวันสูญไปไหน "ธรรมะ" มีอยู่ในตัวทุกคน ภายนอกอยู่ที่กาย ภายในอยู่ที่จิต &q...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "รวมบทความธรรม" (ธรรมโฆษ)

เมื่อ: 01 ก.พ. 2024, 06:24 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 3516


. "รู้เท่าใจ รู้เท่าธรรม" " .. ธรรมะของพระพุทธศาสนาจะโยงถึงกันให้หมดก็ได้ ต้องขึ้นอยู่กับพระสติพระปัญญาของแต่ละบุคคลเป็นเกณฑ์ ที่แก่กล้ามาเป็นพลังพละที่เรียกว่า "ธรรมเป็นกำลัง ๕ อย่าง" อันมีในธรรมหมวด ๕ และหมวดน้อยหมวดมาก ก็ตามก็ออกมาจากหมวดใจ "ถ้ารู้เท่าใจโดยสิ้นเชิงแล...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความยินดีตามมีตามได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 31 ม.ค. 2024, 13:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2841


Kiss Kiss Kiss

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "รวมบทความธรรม" (ธรรมโฆษ)

เมื่อ: 31 ม.ค. 2024, 05:16 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 3516


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraph_175.jpg . "ธรรมเปรียบใบไม้" " .. ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วนั้น "พระองค์ทรงนำ มาเปิดเผยแก่พุทธบริษัทเพียงน้อยนิดเดียว" ที่ยังไม่ได้นำ มาเปิดเผยนั้นมากกว่ามาก เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปสู่ป่าแล้ว "ทรงหยิบใบ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "รวมบทความธรรม" (ธรรมโฆษ)

เมื่อ: 30 ม.ค. 2024, 12:42 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 3516


http://www.dhammajak.net/board/files/_21_903.jpg . "นั่งดูลมเข้า - ลมออก" " .. จะดูลมหายใจเข้าออกก็เหมือนกัน " ให้นั่งขาขวาทับขาซ้าย ให้ตัวตรง สูดลมเข้าไปให้เต็มที่ ให้หายลงไปให้หมดในท้อง" สูดเข้าให้เต็มแล้วปล่อยออกให้หมดปอด "อย่าไปบังคับมัน ลมจะยาวแค่ไหน จะสั้นแค่ไหน ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ใครเคยโกรธไหม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 23 ม.ค. 2024, 08:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1200


. "ผลแห่งการรักษาศีล" " .. ผลแห่งการรักษาศีลในปัจจุบัน "ก็มองเห็นได้ชัดๆ คนมีศีลย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลาย" เพราะผู้มีศีลเป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะ ระมัดระวังในความประพฤติทางกาย ทางวาจา ไม่ให้ผิดศีล "เมื่อไม่ผิดศีล มันก็ไม่ผิดใจคน ถ้าไปทำอะไรผิดศีล ก็ผิดใจคนเหมือนกัน"...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ใครเคยโกรธไหม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 23 ม.ค. 2024, 08:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1200


. "ผลแห่งการรักษาศีล" " .. ผลแห่งการรักษาศีลในปัจจุบัน "ก็มองเห็นได้ชัดๆ คนมีศีลย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลาย" เพราะผู้มีศีลเป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะ ระมัดระวังในความประพฤติทางกาย ทางวาจา ไม่ให้ผิดศีล "เมื่อไม่ผิดศีล มันก็ไม่ผิดใจคน ถ้าไปทำอะไรผิดศีล ก็ผิดใจคนเหมือนกัน"...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความยินดีตามมีตามได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 23 ม.ค. 2024, 05:35 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2841


. "ผลแห่งการรักษาศีล" " .. ผลแห่งการรักษาศีลในปัจจุบัน "ก็มองเห็นได้ชัดๆ คนมีศีลย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลาย" เพราะผู้มีศีลเป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะ ระมัดระวังในความประพฤติทางกาย ทางวาจา ไม่ให้ผิดศีล "เมื่อไม่ผิดศีล มันก็ไม่ผิดใจคน ถ้าไปทำอะไรผิดศีล ก็ผิดใจคนเหมือนกัน"...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความยินดีตามมีตามได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 22 ม.ค. 2024, 05:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2841


. "ประโยชน์ภายหน้า" .. ทางเกิดของประโยชน์ภายหน้า .. " .. ประโยชน์ภายหน้า พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางเกิดไว้ ๔ อย่าง คือ .. ๑. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา คือเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ คือเชื่อในเรื่องความดีความชั่ว สำหรับทางพระพุทธศาสนา คือเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเชื่อหลักกรรมตามคำสั...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความยินดีตามมีตามได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 21 ม.ค. 2024, 05:31 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2841


. "คิดไม่ถึง" " .. "สำนักปฏิบัติแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสาขาของหลวงปู่นั่นเอง" อยู่ด้วยกันเฉพาะพระประมาณห้าหกรูป "อยากจะเคร่งครัดเป็นพิเศษ ถึงขั้นสมาทานไม่พูดจากันตลอดพรรษา" คือไม่ให้มีเสียงเป็นคำพูดออกจากปากใคร ยกเว้นการสวดมนต์ทำวัตร หรือสวดปาฏิโมกข์เท่านั้น ครั้นออกพรร...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความยินดีตามมีตามได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 20 ม.ค. 2024, 05:22 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2841


. "ให้แก้ปัจจุบัน" " .. "ให้แก้ปัจจุบัน เมื่อแก้ปัจจุบันได้แล้ว ภพ ๓ นั้น หลุดหมด" ไม่ต้องส่งอดีต อนาคต "ให้ลบอารมณ์ภายนอกให้หมด" จึงจะเข้าอารมณ์ภายในได้ "เพ่งนอกเป็นตัวสมุทัย" เป็นตัวทุกข์และเป็นตัวมิจฉาทิฐิ "เพ่งในเป็นตัวสัมมาทิฐิ" .. " ห...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความยินดีตามมีตามได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 18 ม.ค. 2024, 17:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2841


. "ให้มีสติคุมดวงจิต" " .. อาตมาบอกไว้เท่านั้นว่า "ให้มีสติคุมดวงจิต" สัตว์นรกก็แม่นจิต สัตว์อเวจีก็แม่นจิต พระอินทร์พระพรหมก็แม่นจิต ที่เข้าพระนิพพาน ก็แม่นจิต ไม่ใช่ใคร จิตไม่มีตนมีตัว จิตเหมือนวอก (ลิง) นี่แหละ แล้วแต่มันจะไป บังคับบัญชามันไม่ได้ แล้วแต่มันจะปรุงจะแต่ง บอ...
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 178 [ พบ 2658 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร