วันเวลาปัจจุบัน 31 มี.ค. 2023, 06:03  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 105 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: แก่นธรรมไม่ใช่สมมุติ | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 12 ส.ค. 2022, 09:51 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 738


https://www.youtube.com/watch?v=O2zMefZwKuE Ep210. แก่นธรรมไม่ใช่สมมุติ | ผู้มีอิสระในธรรม - บรรยายธรรมโดย : ผู้มีอิสระในธรรม - เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในอิสระที่มีคู่กับชีวิตพวกเธอเองอยู่แล้ว อิสระ จิต นิพพานมีอยู่ตลอดเวลา จงใช้ความรู้สึกของตนเดินตามมาดูธรรมที่เป็...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: แก่นธรรมของเธอสมบูรณ์อยู่แล้ว | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 09 ส.ค. 2022, 07:16 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 760


https://www.youtube.com/watch?v=gHeaxH1wHYQ Ep 209. แก่นธรรมของเธอสมบูรณ์อยู่แล้ว | ผู้มีอิสระในธรรม - บรรยายธรรมโดย : ผู้มีอิสระในธรรม - เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในอิสระที่มีคู่กับชีวิตพวกเธอเองอยู่แล้ว อิสระ จิต นิพพานมีอยู่ตลอดเวลา จงใช้ความรู้สึกของตนเดินตามมาดู...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: อยากหมดสงสัยจัง | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 05 ส.ค. 2022, 08:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 704


https://www.youtube.com/watch?v=zSnybTCfklY Ep208. อยากหมดสงสัยจัง | ผู้มีอิสระในธรรม - บรรยายธรรมโดย : ผู้มีอิสระในธรรม - เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในอิสระที่มีคู่กับชีวิตพวกเธอเองอยู่แล้ว อิสระ จิต นิพพานมีอยู่ตลอดเวลา จงใช้ความรู้สึกของตนเดินตามมาดูธรรมที่เป็นธรรม...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ธรรมไม่ใช่สิ่งที่คิด (ตอน2) | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 02 ส.ค. 2022, 07:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 694


https://www.youtube.com/watch?v=DkB4FZO9Nxw Ep207. ธรรมไม่ใช่สิ่งที่คิด (ตอน2) | ผู้มีอิสระในธรรม - บรรยายธรรมโดย : ผู้มีอิสระในธรรม - เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในอิสระที่มีคู่กับชีวิตพวกเธอเองอยู่แล้ว อิสระ จิต นิพพานมีอยู่ตลอดเวลา จงใช้ความรู้สึกของตนเดินตามมาดูธรร...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ธรรมไม่ใช่สิ่งที่คิด | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 29 ก.ค. 2022, 08:52 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 686


https://www.youtube.com/watch?v=2zMfk46Y-jY Ep206. ธรรมไม่ใช่สิ่งที่คิด | ผู้มีอิสระในธรรม - บรรยายธรรมโดย : ผู้มีอิสระในธรรม - เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในอิสระที่มีคู่กับชีวิตพวกเธอเองอยู่แล้ว อิสระ จิต นิพพานมีอยู่ตลอดเวลา จงใช้ความรู้สึกของตนเดินตามมาดูธรรมที่เป็น...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ปัญญาไม่ใช่ความเชื่อ | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 26 ก.ค. 2022, 09:55 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 679


https://www.youtube.com/watch?v=_ssxKHNvc2o Ep205. ปัญญาไม่ใช่ความเชื่อ | ผู้มีอิสระในธรรม - บรรยายธรรมโดย : ผู้มีอิสระในธรรม - เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในอิสระที่มีคู่กับชีวิตพวกเธอเองอยู่แล้ว อิสระ จิต นิพพานมีอยู่ตลอดเวลา จงใช้ความรู้สึกของตนเดินตามมาดูธรรมที่เป็...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: หนทางสู่แก่นธรรม | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 22 ก.ค. 2022, 07:17 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 674


https://www.youtube.com/watch?v=u1Drqx3pTKU Ep204. หนทางสู่แก่นธรรม | ผู้มีอิสระในธรรม - บรรยายธรรมโดย : ผู้มีอิสระในธรรม - เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในอิสระที่มีคู่กับชีวิตพวกเธอเองอยู่แล้ว อิสระ จิต นิพพานมีอยู่ตลอดเวลา จงใช้ความรู้สึกของตนเดินตามมาดูธรรมที่เป็นธรร...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ธรรมแท้คือพุทธะ | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 19 ก.ค. 2022, 09:55 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 699


https://www.youtube.com/watch?v=ee6fbUS8l1Y Ep202. ธรรมแท้คือพุทธะ | ผู้มีอิสระในธรรม https://www.youtube.com/watch?v=RFU8GZPK8Ew Ep203. ธรรมแท้คือพุทธะ (2) (เก็บตก) | ผู้มีอิสระในธรรม - บรรยายธรรมโดย : ผู้มีอิสระในธรรม - เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในอิสระที่มีคู่กับช...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ผู้ใดเห็นธรรม | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 15 ก.ค. 2022, 13:02 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 749


https://www.youtube.com/watch?v=u_oDBvc2cf4 Ep201.ผู้ใดเห็นธรรม | ผู้มีอิสระในธรรม - บรรยายธรรมโดย : ผู้มีอิสระในธรรม - เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในอิสระที่มีคู่กับชีวิตพวกเธอเองอยู่แล้ว อิสระ จิต นิพพานมีอยู่ตลอดเวลา จงใช้ความรู้สึกของตนเดินตามมาดูธรรมที่เป็นธรรมชาต...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ธรรมรู้ธรรม ไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมที่รู้ | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 12 ก.ค. 2022, 10:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 735


https://www.youtube.com/watch?v=GOXDF_Fc1eA Ep200. ธรรมรู้ธรรม ไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมที่รู้ | ผู้มีอิสระในธรรม - บรรยายธรรมโดย : ผู้มีอิสระในธรรม - เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในอิสระที่มีคู่กับชีวิตพวกเธอเองอยู่แล้ว อิสระ จิต นิพพานมีอยู่ตลอดเวลา จงใช้ความรู้สึกของตนเ...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ความเชื่อที่เธออย่าได้ประมาท | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 08 ก.ค. 2022, 07:22 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 714


https://www.youtube.com/watch?v=AVZ_VUfT2q0 Ep194. ความเชื่อที่เธออย่าได้ประมาท | ผู้มีอิสระในธรรม - บรรยายธรรมโดย : ผู้มีอิสระในธรรม - เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในอิสระที่มีคู่กับชีวิตพวกเธอเองอยู่แล้ว อิสระ จิต นิพพานมีอยู่ตลอดเวลา จงใช้ความรู้สึกของตนเดินตามมาดูธร...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเอง | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 05 ก.ค. 2022, 08:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 719


https://www.youtube.com/watch?v=fuH4PrqeKV8 Ep199. สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเอง | ผู้มีอิสระในธรรม - บรรยายธรรมโดย : ผู้มีอิสระในธรรม - เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในอิสระที่มีคู่กับชีวิตพวกเธอเองอยู่แล้ว อิสระ จิต นิพพานมีอยู่ตลอดเวลา จงใช้ความรู้สึกของตนเดินตามมาดูธรรมที่...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ธรรมแท้ไม่ต้องลอกใคร ธรรมรู้ธรรม | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 01 ก.ค. 2022, 08:19 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 685


https://www.youtube.com/watch?v=ZnxbvJqacoU Ep198. ธรรมแท้ไม่ต้องลอกใคร ธรรมรู้ธรรม | ผู้มีอิสระในธรรม - บรรยายธรรมโดย : ผู้มีอิสระในธรรม - เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในอิสระที่มีคู่กับชีวิตพวกเธอเองอยู่แล้ว อิสระ จิต นิพพานมีอยู่ตลอดเวลา จงใช้ความรู้สึกของตนเดินตามมา...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ความรู้สึกที่ติดอยู่กับความเชื่อ | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 28 มิ.ย. 2022, 07:20 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 694


https://www.youtube.com/watch?v=VJhXv99-7iU Ep195. ความรู้สึกที่ติดอยู่กับความเชื่อ | ผู้มีอิสระในธรรม -บรรยายธรรมโดย : ผู้มีอิสระในธรรม - เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในอิสระที่มีคู่กับชีวิตพวกเธอเองอยู่แล้ว อิสระ จิต นิพพานมีอยู่ตลอดเวลา จงใช้ความรู้สึกของตนเดินตามมาด...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ความเสื่อมที่มีของโลก | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 25 มิ.ย. 2022, 08:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 677


https://www.youtube.com/watch?v=5njrK4_ObAU Ep195. ความเสื่อมที่มีของโลก | ผู้มีอิสระในธรรม - บรรยายธรรมโดย : ผู้มีอิสระในธรรม - เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในอิสระที่มีคู่กับชีวิตพวกเธอเองอยู่แล้ว อิสระ จิต นิพพานมีอยู่ตลอดเวลา จงใช้ความรู้สึกของตนเดินตามมาดูธรรมที่เป...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 7 [ พบ 105 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร