วันเวลาปัจจุบัน 25 ก.ค. 2024, 05:25  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2659 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: หลวงปู่ชอบ ฐานสโม บรรลุ “พระอนาคามี” ที่ปางไม้แดง

เมื่อ: 25 ส.ค. 2023, 16:13 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2271


หลวงปู่ชอบ ฐานสโม บรรลุ “พระอนาคามี” ที่ปางไม้แดง เหตุเพราะท่านยกเรื่อง “ผีบ้าตัณหาราคะ” ที่ตายท้องกลมขึ้นพิจารณาในชั้น “วิปัสสนา” http://www.dhammajak.net/board/files/__paragraphaeparagraph___119.jpg หน้าหนาวต้นปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ องค์ท่านหลวงปู่ชอบ ฐานสโม พาลูกศิษย์เที่ยววิเวกมาพักภาวนาที่ วัดร้าง ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เฉยอย่างไร จึงจะเป็นเฉยในทางโลกุตร (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

เมื่อ: 25 ส.ค. 2023, 16:13 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1670


เฉยอย่างไร จึงจะเป็นเฉยในทางโลกุตร หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร http://www.dhammajak.net/board/files/268_1358642951.jpg_623.jpg :b44: ปุจฉา - มีผู้สอนศาสนาบางคนเขาสอนว่าเฉยๆ เป็นโมหะ แล้วเฉยอย่างไรเจ้าค่ะ จึงจะเป็นเฉยในโลกุตร ถ้าเราชอบความว่างก็จะกลายเป็...

 บอร์ด: หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)   หัวข้อ: สมถะ-วิปัสสนา เป็นชื่อแห่งวิธีการเท่านั้น

เมื่อ: 25 ส.ค. 2023, 16:13 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1260


สมถะ-วิปัสสนา เป็นชื่อแห่งวิธีการเท่านั้น พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หนังสือ ฐานิยบูชา ๒๕๕๒ หน้า ๖๐-๖๒ http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__91_197.jpg ในเมื่อจิตมีวิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา ก็เป็นปฐมฌาน ปฐมฌานนี่การเดินจิตในสมาธ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สมถะ-วิปัสสนา เป็นชื่อแห่งวิธีการเท่านั้น (หลวงพ่อพุธ)

เมื่อ: 25 ส.ค. 2023, 16:12 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2216


สมถะ-วิปัสสนา เป็นชื่อแห่งวิธีการเท่านั้น พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หนังสือ ฐานิยบูชา ๒๕๕๒ หน้า ๖๐-๖๒ http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__91_197.jpg ในเมื่อจิตมีวิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา ก็เป็นปฐมฌาน ปฐมฌานนี่การเดินจิตในสมาธ...

 บอร์ด: หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)   หัวข้อ: ช่วยกันรักษาวงศ์สกุลพระพุทธศาสนา (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

เมื่อ: 25 ส.ค. 2023, 16:11 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1379


ช่วยกันรักษาวงศ์สกุลพระพุทธศาสนา พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หนังสือ ฐานิยบูชา ๒๕๕๒ หน้า ๒๘-๓๐ http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__91_197.jpg ในทางศาสนา พระพุทธเจ้าเคยเทศน์เอาไว้ว่า ศาสนาของเราตถาคตจะเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงสืบไปก็...

 บอร์ด: พระไตรปิฎก   หัวข้อ: ผู้ทรงพระไตรปิฎกจะสูญสิ้นเมื่อใด และด้วยเหตุใด?

เมื่อ: 21 มี.ค. 2023, 16:36 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2388


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ปิณโฑลยสูตร : คนดุจดุ้นฟืนเปื้อนคูถ (อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 19 มี.ค. 2023, 14:50 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1783


http://www.dhammajak.net/board/files/_2_786.jpg ปิณโฑลยสูตร “คนดุจดุ้นฟืนเปื้อนคูถ” อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก http://www.dhammajak.net/board/files/3_185.jpg พวกภิกษุบวชใหม่มาจากต่างเมืองเพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้า ส่งเสียงเอะอะอื้ออึงไม่สงบสำรวม พระพุทธองค์ไม่ประทานอนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้า ตรัสบอกให...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ทารุขันธสูตร : ขอนไม้ลอยน้ำ (อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 19 มี.ค. 2023, 14:50 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1430


http://www.dhammajak.net/board/files/_2_786.jpg ทารุขันธสูตร “ขอนไม้ลอยน้ำ” อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก http://www.dhammajak.net/board/files/3_185.jpg มีพระสูตรหนึ่งที่ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘ เนื้อหาคล้าย อาสีวิสสูตร ชื่อ ทารุขันธสูตร ความว่า พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นขอนไม้ลอยน้ำมา จึงตรัสว่า “...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: ฝึกหัดตนเองให้อยู่ในขอบเขต (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)

เมื่อ: 19 มี.ค. 2023, 14:50 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2143


ฝึกหัดตนเองให้อยู่ในขอบเขต พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ http://www.dhammajak.net/board/files/22_766.jpg ท่านจะกำหนดตามระยะของท่าน ตามภูมิจิตของท่าน ดูจิตในขั้นเริ่มแรก คอยฟังคำเทศน์นั่นละ เป็นคำบริกรรม...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ฆฏสูตร : คนดีคนเก่งมักถ่อมตัว (อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 19 มี.ค. 2023, 14:50 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1334


http://www.dhammajak.net/board/files/_2_786.jpg ฆฏสูตร “คนดีคนเก่งมักถ่อมตัว” อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก http://www.dhammajak.net/board/files/3_185.jpg วันหนึ่ง พระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา เห็น พระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้ายมีใบหน้าผ่องใสเป็นพิเศษ จึงถามว่า “ท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอันละเอียดใดหรือ ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: สูจิมุขีสูตร : ผู้มีศีลบริสุทธิ์กินแบบไหน (เสฐียรพงษ์ วรรณปก

เมื่อ: 19 มี.ค. 2023, 14:50 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1331


http://www.dhammajak.net/board/files/_2_786.jpg สูจิมุขีสูตร “ผู้มีศีลบริสุทธิ์กินแบบไหน” อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก http://www.dhammajak.net/board/files/3_185.jpg พระสารีบุตร เข้าไปบิณฑบาตที่เมืองราชคฤห์ในเช้าวันหนึ่ง ได้อาหารพอฉันแล้วก็นั่งฉัน ณ ที่อันสมควรแห่งหนึ่ง ปริพาชิกาชื่อ สูจิมุขี เข้าไปหาท...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ผู้ที่ผ่านมรรคผลแต่ละชั้นจะสามารถทราบได้ด้วยตนเองหรือไม่

เมื่อ: 19 มี.ค. 2023, 14:49 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 3375


ผู้ที่ผ่านมรรคผลแต่ละชั้น จะสามารถทราบได้ด้วยตนเองหรือไม่ หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร http://www.dhammajak.net/board/files/268_1358642951.jpg_623.jpg :b44: ปุจฉา - ผู้ที่ท่านผ่านมรรคผลแต่ละชั้น ถ้าไม่มีครู-อาจารย์แนะนำ ท่านจะรู้เองทราบเองในชั้นภูมิของตน...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: อินทกสูตร : พัฒนาการแห่งชีวิต (อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 19 มี.ค. 2023, 14:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1396


http://www.dhammajak.net/board/files/_2_786.jpg อินทกสูตร “พัฒนาการแห่งชีวิต” อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก http://www.dhammajak.net/board/files/3_185.jpg อินทกยักษ์ ทูลถามปัญหา รูปหาชีวะมิได้ สัตว์นี้ได้ร่างกายมาแต่ไหน กระดูกและก้อนเนื้อมาจากไหน สัตว์อยู่ในครรภ์อย่างไร พระพุทธองค์ตรัสว่า เบื้องแรกเกิดม...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: วัมมิกสูตร : จอมปลวกประหลาด (อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 19 มี.ค. 2023, 14:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1338


http://www.dhammajak.net/board/files/_2_786.jpg วัมมิกสูตร “จอมปลวกประหลาด” อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก http://www.dhammajak.net/board/files/3_185.jpg มีจอมปลวกหนึ่ง กลางคืนพ่นควัน กลางวันลุกเป็นไฟ พราหมณ์บอกศิษย์ชื่อ สุเมธ ให้เอาจอบขุด สุเมธขุดลงไปพบลิ่มสลัก พราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์บอกให้เอาทิ้งไป ขุดต่...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: บิณฑปาตปาริสุทธิสูตร (อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 19 มี.ค. 2023, 14:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 6222


http://www.dhammajak.net/board/files/_2_786.jpg บิณฑปาตปาริสุทธิสูตร “การบิณฑบาตคือการโปรดสัตว์” อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก http://www.dhammajak.net/board/files/3_185.jpg พระพุทธเจ้าตรัสชม พระสารีบุตร ว่า มีผิวพรรณผ่องใส เธออยู่ด้วยธรรมอะไร พระสารีบุตรกราบทูลว่า อยู่ด้วยความว่าง ทรงอนุโมทนาแล้วตรัสแน...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 178 [ พบ 2659 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร