วันเวลาปัจจุบัน 19 ก.ค. 2019, 08:24  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 21 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ไม้แตกคอ ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 27 ก.พ. 2019, 09:39 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 267


ไม้แตกคอ ณ ดินแดน แม้นสรวง ล่วงไพรเขา สุดลำเนา เผ่าชน ด้นดั้นถึง มีถิ่นแคว้น แสนวิจิตร ติดตาตรึง ปานประหนึ่ง กึ่งสวรรค์ บรรจบกัน สงฆ์เรืองฤทธิ์ เหล่านักสิทธิ์ วิทยาธร ชนทั้งผอง กองก่าย หมายใฝ่ฝัน พรหมเทพมาร ยามสงบ นัดพบกัน ดินแดนฝัน ดื่มด่ำจิต งามติดใจ ดุจเสกสรร พิลาสล้ำ เกินคำเปรียบ เอ่ยขานเรียก สำ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: สามเณรสุขะผู้มากบารมี เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 05 ต.ค. 2018, 09:09 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 524


สามเณรสุขะเป็นบุคคลในสมัยพุทธกาล เกิดในตระกูลคหบดี บิดาเป็นโยมอุปัฏฐากพระสารีบุตร เมื่อครั้งมารดาท่านตั้งครรภ์มีเรื่องเล่าว่านางมีอาการประหลาด อยากกินอาหารที่เหลือจากภิกษุ สามีจึงไปนิมนต์พระสารีบุตรพร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวนหนึ่งให้มาฉันอาหารที่บ้าน แล้วจัดให้นางนั่งต่อจากพระรูปสุดท้าย คอยรับอาหารที่เหลื...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “สามเณรสุขะ” ผู้มากบารมี เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 04 ต.ค. 2018, 22:19 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 555


สามเณรสุขะเป็นบุคคลในสมัยพุทธกาล เกิดในตระกูลคหบดี บิดาเป็นโยมอุปัฏฐากพระสารีบุตร เมื่อครั้งมารดาท่านตั้งครรภ์มีเรื่องเล่าว่านางมีอาการประหลาด อยากกินอาหารที่เหลือจากภิกษุ สามีจึงไปนิมนต์พระสารีบุตรพร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวนหนึ่งให้มาฉันอาหารที่บ้าน แล้วจัดให้นางนั่งต่อจากพระรูปสุดท้าย คอยรับอาหารที่เหลื...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: อสุรกายผู้มีกรรม เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 25 พ.ค. 2018, 08:56 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 707


อสุรกายผู้มีกรรม ครั้งหนึ่งยังมีอสุรกายตนหนึ่ง เขาทนทุกข์เพราะความกระหายน้ำมาเป็นเวลาเนิ่นนานนักหนา ตลอดเวลาได้แต่เที่ยวหาน้ำไปตามที่ต่างๆแต่จักมีสักครั้งที่ประสบพบพานก็หาไม่ จนคืนหนึ่งเขาสะเปะสะปะมาเจอแม่น้ำสายใหญ่เข้าโดยบังเอิญ มีความกว้างไกลจนสุดลูกหูลูกตา อารามดีใจจึงวิ่งเข้าไป หวังจักดำผุดดำว่า...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: วสวัตตีมาราธิราชคำกลอน(ภาคจบ) ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 14 ก.ย. 2017, 15:24 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1192


วสวัตตีมาราธิราช (ภาคจบ) กาลวันคร่า พร่าประหาร ผลาญทุกสิ่ง กลบกลืนกิน สิ้นแม้ซาก ยากแก้ไข ล้วนเกิดดับ กลับเปลี่ยน หมุนเวียนไป พ้นวิสัย ใครจักฉุด ให้หยุดลง พุทธกาล ล่วงนานคล้อย สองร้อยเศษ มัชฌิมเขต ประเทศแคว้น แสนสับสน เกิดข้าวยาก หมากแพง แก่งแย่งสะดม ซ้ำฟ้าฝน พิกลแกล้ง แล้งเหลือใจ ผลหมาก รากไม้ ก็ตา...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: อัฒมาสกราชา เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 15 พ.ย. 2016, 07:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 815


ครั้งหนึ่งก่อนที่ศาสนาของพระสมณโคดมจักปรากฏ ครานั้นยังมีบุรุษผู้หนึ่ง เขาไม่มีบ้านเรือนเป็นหลักเป็นแหล่ง ได้แต่อาศัยกำแพงเมืองพาราณสีทิศอุดรเป็นที่พำนัก บุรุษผู้นี้ไม่มีความรู้ใด มีแต่แรงกายวัยฉกรรจ์สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีพ มีอยู่คราวหนึ่งเขาสะสมทรัพย์ได้ครึ่งมาสกไม่รู้จะเก็บไว้ไหน จึงแอบ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: หัวใจเปรต เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 10 พ.ย. 2016, 16:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 426


สมัยหนึ่งเมื่อครั้งสมเด็จพระกัสสปะพุทธเจ้ายังคงประกาศสัจธรรมอยู่ มีอยู่คราวหนึ่งพระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์ขีณาสพ ๒๐,๐๐๐ รูปได้เสด็จมาถึงนครแห่งหนึ่ง บรรดาชาวเมืองพอทราบต่างก็ปลาบปลื้มดีใจ รีบชวนพวกพ้องพากันมาบริจาคทานแลรักษาศีลกันเป็นจำนวนมาก ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพถวายภัต...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ทศพิธธรรมราชา ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 29 ต.ค. 2016, 16:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 801


ทศพิธธรรมราชา ธ ทรงยิ่ง ด้วยทาน เจือจานราษฎร์ ธ ทรงศีล ผุดผาด ปราศมัวหมอง ธ สละ ความสุข ทุกข์จำยอม หวังไทยผอง ร่มเย็น เป็นสุขใจ ธ สัตย์ซื่อ ถือมั่น ทำหน้าที่ เปี่ยมอารี มีเมตตา อัฌชาสัย มากความเพียร เลี่ยงความโกรธ งดโทษภัย ไม่ขวนขวาย พอเพียง เลี้ยงครอบครัว ธ อดทน ข่มกลั้น ระวังจิต ไม่มองผิด คิดทำลาย...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: สุภัททาเทพเจ้า เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 27 ต.ค. 2016, 08:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 807


ครั้งหนึ่งสมัยที่พระอรหันต์ขีณาสพยังคงมีมากอยู่ในชมพูทวีป สมัยนั้นมีคหบดีผู้หนึ่ง เขา เป็นผู้มีใจเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทุกๆต้นเดือนแลกึ่งเดือนเขามักนินมต์พระเรวตะให้มาฉันอาหารที่บ้านอยู่เป็นประจำ คหบดีผู้นี้มีธิดาอยู่สองนาง คนพี่ชื่อภัททา ส่วนคนน้องชื่อ สุภัททา ทุกครั้งที่ว่างจากกิจ...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

 หัวข้อกระทู้: ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
เมื่อ: 04 ธ.ค. 2015, 09:12 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1052


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ประณมค้อม น้อมก้ม บังคมกราบ ขออาราธ พุทธคุณ ผดุงศรี มหาราช ภูมิพล วงศ์จักรี อย่าได้มี ซึ่งโรคา พยาธิ์ภัย อุปทว อันตราย ใดใดนั้น มลายพลัน ยาม ธ ย่าง สว่างใส เหนือจดใต้ ออกจดตก หมดเภทภัย ข้อขัดข้อง ประการใด อย่าได้มี สุขเกษม เปรมฤทัย ใจผอ่งผุด โศกสิ้นสุด ทุกข์คลาย หายหลบหนี ทั่ว...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: พกามหาพรหม เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 20 พ.ค. 2015, 08:13 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1195


ย้อนไปเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ มีอยู่คราวหนึ่งพญาวสวัตตีมารเห็นมหาพรหมองค์หนึ่งนามว่า พกาพรหม ชอบคุยโม้ว่าตนนั้นมีฤทธานุภาพแลศักดานุภาพเหนือผู้ใด เขาเกิดครึ้มใจขึ้นมาจึงเหาะไปยังวิมานของท้าวมหาพรหม จากนั้นก็ไปพูดจายกยอปอปั้นต่างๆ นานาว่า “ ดูก่อนพกาพรหม ท่านนี้แลที่เป็นผู้เลิศกว่า...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: วสวัตตีมาราธิราชคำกลอน ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 16 พ.ค. 2014, 11:14 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1922


สมาบท จิตประณต จรดกร วิงวอนไหว้ ปวงเทพไท้ ใกล้ไกล ที่ในหล้า ข้าจักขอ ต่อพจน์ รจนา ถึงองค์มาร พาลกล้า ท้าฟ้าดิน หากความร้อย ถ้อยเรียง สำเนียงพล่อย วอนเทพพลอย คล้อยกรรม คำติฉิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มิตรหลายหลาก หากได้ยิน ขอนบสิ้น นอบน้อม พร้อมกายใจ  วสวัตตีมาราธิราช (ชมพิมาน) ณ เมืองแมน แดนสวรรค์ อันบรรเ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: อสทิสทาน มหาทานแด่สมเด็จพระพุทธองค์ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 19 พ.ย. 2013, 14:59 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1792


สมัยหนึ่งเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ ครานั้นผู้คนในชมพูทวีปไม่ว่าจักเป็นวรรณะสูงอย่างกษัตริย์ก็ดีหรือพราหมณ์ก็ดี หรือจักเป็นวรรณะต่ำอย่างแพศย์ลงไปจนถึงจัณฑาลก็ดี พวกเขาต่างก็พากันสละลัทธิของตนหันมาเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นกันเป็นจำนวนมาก ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างให้ความส...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: กรรมของเศรษฐีตระหนี่ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 06 พ.ย. 2012, 16:23 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2154


กรรมของเศรษฐีตระหนี่ สมัยหนึ่งเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ ครานั้นยังมีเศรษฐีชราผู้หนึ่งนามว่า อานันทเศรษฐี เขามีทรัพย์อยู่ถึง ๔๐ โกฏิ เศรษฐีผู้นี้แม้จักร่ำรวยเงินทองถึงปานฉะนี้แต่แทน ที่จะใช้ทรัพย์ของตนไปในทางที่ฉลาดอย่างผู้มีปัญญา เช่น บริจาคให้กับคนยากไร้ หรือไม่ก็นำไปสร้างถาวรวัตถ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: นาคราชผู้อาภัพ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 03 ต.ค. 2012, 12:10 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 3354


ครั้งหนึ่งสมัยที่สมเด็จพระศาสดากัสสปะยังคงประกาศสัจธรรมอยู่ สมัยนั้นอายุมนุษย์หากจักนับเป็นจำนวนปีเหมือนยุคปัจจุบัน มนุษย์ยุคนั้นจะมีอายุยืนยาวถึง ๒ หมื่นปีทีเดียว ขณะที่ พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพพุทธศาสนาถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนตลอดจนอินทร์พรหมยมยักษ์ พวกเขาต่างก...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 2 [ พบ 21 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร