วันเวลาปัจจุบัน 30 ก.ย. 2020, 04:37  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 235 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ศาสนาธรรมชาติ (สักกะเทวราช)

เมื่อ: 08 เม.ย. 2016, 20:18 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 6044


http://www.oocities.org/~s3486/CIMG2141.JPG บทที่ 28 ปณิกะธรรม ต่อให้เป็นโพธิสัตว์ใหญ่ขนาดไหน เมื่อไม่รักษาศีลไม่รักษาคุณงามความดี กำลังจิตก็ลดลงไปเรื่อยๆ เพราะกาย วาจาและใจทุจริตนั้น กำลังจิตจะถดถอยไปเรื่อยๆจนไม่มีเรี่ยวแรง เห็นมามากแล้วเทวาผู้ยิ่งใหญ่ต้องก้มกราบเพราะถูกบังคับ ให้กับสรรพสัตว์ที่ภพ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ศาสนาธรรมชาติ (สักกะเทวราช)

เมื่อ: 31 มี.ค. 2016, 16:44 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 6044


http://frynn.com/wp-content/uploads/2014/12/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%99.jpg บทที่ 27 การดำรงอยู่ (ต้องปฏิบัติตามนี้อย่างเคร่งครัด) ชีวิตหลังความตายเป็นชีวิตที่ไม่ปลอดภัยอย่างยิ่ง ชีวิตที่ผ่านมาถูกเบีย...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ศาสนาธรรมชาติ (สักกะเทวราช)

เมื่อ: 31 มี.ค. 2016, 16:31 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 6044


http://www.bloggang.com/data/k/kitpooh22/picture/1341375791.jpg บทที่ 26 พฤติกรรมทางจิต อกุศลกรรมจิตเป็นจิตที่หยาบและไม่มีกำลังจิต เป็นจิตที่เสียกำลังเป็นการใช้จิตลดทอนกำลังจิตแต่อย่างเดียว ขนาดจิตที่เป็นอัพยากตาจิตหรือจิตกลางๆ เช่นการใช้จิตในการนึกคิดและพูดคุยในเรื่องทั่วๆไปก็ยังเสียกำลังจิตในอัตา...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ศาสนาธรรมชาติ (สักกะเทวราช)

เมื่อ: 25 มี.ค. 2016, 23:16 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 6044


http://www.samunpri.com/wp-content/uploads/2013/06/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg บทที่ 24 ความสมบูรณ์พร้อมของจิต การกำหนดจิตเป็นการใช้จิต..เสียกำลังอาตมัน การพูด การคิดเป็นการใช้จิต..เสียกำลังอาตมัน การนอนโดยถูกแนบความคิดจากคนอื่นให้ฝันเป็นการใช้จิต..เสียกำลังอ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ศาสนาธรรมชาติ (สักกะเทวราช)

เมื่อ: 13 มี.ค. 2016, 22:30 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 6044


http://board.postjung.com/data/589/589062-topic-ix-77.bmp บทที่ 24 เมตตาบารมี โลกเข้าสู่กลียุค มีแต่ผู้คนที่หลงอยู่ในโมหะ เข้ามาเบียดเบียนชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลา เราต้องเจริญเมตตาให้แก่สรรพสัตว์ผู้มืดบอดเหล่านี้อยู่เสมอๆ ให้พิจารณาว่า "ทุกสรรพสิ่งกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิตย์"...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ศาสนาธรรมชาติ (สักกะเทวราช)

เมื่อ: 13 มี.ค. 2016, 22:11 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 6044


https://bowamorntip.files.wordpress.com/2014/01/dscn3174o.jpg บทที่ 23 กฎแห่งกรรม ชาตินี้..ตอนเป็นเด็ก เคยหักขาปูแล้วเอามาเสียบที่ก้ามทำให้ปูเดินไม่ได้ ชาตินี้..พอโตขึ้น เส้นเอ็นที่ขาโดนแก้วบาดจนขาด เย็บเจ็ดเข็มใส่เฝือกเดินไม่ได้เกือบปี และที่เล็บเป็นเล็บขบรักษาไม่หาย สักกะผู้ยิ่งใหญ่ต้องชดใช้กรรมใ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ศาสนาธรรมชาติ (สักกะเทวราช)

เมื่อ: 09 ก.พ. 2016, 02:00 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 6044


http://sv6.postjung.com/picpost/data/238/238981-52137bd85f2d5.jpg บทที่ 22 ปัญหาในสังคมปัจจุบัน สังคมในปัจจุบันมีประชากรมากจนล้นโลกในบางประเทศแทบไม่มีพื้นที่ให้ประชาชนของตนอาศัยอยู่ จริงๆแล้วปัญหามิได้เกิดจากมนุษย์แท้ที่จริงจำนวนประชากรของมนุษย์ไม่มากเท่าที่ปรากฏแต่ปัญหาเกิดจากพวกที่เป็นอมนุษย์คือพ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ศาสนาธรรมชาติ (สักกะเทวราช)

เมื่อ: 06 ก.พ. 2016, 22:36 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 6044


http://frynn.com/wp-content/uploads/2014/12/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%99.jpg กาย วาจา ใจ ที่สุจริต เป็นไปในวิถีที่เรียบง่ายแห่งการมีชีวิต ที่เพียงพอบนพื้นฐานความจำเป็นแห่งปัจจัยทั้งสี่ คือ อาหาร เครื่อ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: Utopian ......writer : rachen simasumthorn (thailand)

 หัวข้อกระทู้: Utopian ......writer : rachen simasumthorn (thailand)
เมื่อ: 31 ม.ค. 2016, 17:51 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2790


http://4.bp.blogspot.com/-TFNSr8HEN5o/VeHzkVEGq3I/AAAAAAAAACY/E9csXvg6WNA/s1600/be7a2039997c685c9779254fb504e18c.jpg Utopian Modern society has created a problem that hardly heal because there is. The decline was caused by the human spirit. Men in this age all have mental basic mental disabilities ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ศาสนาธรรมชาติ (สักกะเทวราช)

เมื่อ: 31 ม.ค. 2016, 16:01 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 6044


http://siamensis.org/sites/default/files/c_caniceps.jpg บทที่ 16 สังคมอุดมคติ ในปัจจุบันสังคมมนุษย์ได้ก่อเกิดปัญหาจนแทบจะไม่อาจเยียวยารักษาได้เพราะมีสาเหตุมาจากความตกต่ำทางด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ มนุษย์ในยุคนี้ล้วนแต่มีสภาพจิตใจไม่ปกติพื้นฐานทางจิตมีความบกพร่องปล่อยจิตใจของตนให้เป็นไปตามกระแสแห่งตัณ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ศาสนาธรรมชาติ (สักกะเทวราช)

เมื่อ: 05 ต.ค. 2015, 04:38 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 6044


https://lh3.googleusercontent.com/-dgVC-oRwT4g/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAABQ/U6QwxqQ4ct8/photo.jpg บทที่ 15 กำลังจิต เส้นทางชีวิตที่ผ่านมาทุกภพทุกชาติ ถึงแม้จะเป็นเส้นทางแห่งบุญที่ตั้งใจไว้อย่างดีมาตลอด ในความเป็นสัมมาทิฐิแห่งพระพุทธศาสนา แต่ด้วยความที่มีโมหะบางเรื่องจึงทำให้ลุแก่อำนาจโทสะ และติดอยู่ในวั...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ศาสนาธรรมชาติ (สักกะเทวราช)

เมื่อ: 03 ต.ค. 2015, 01:04 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 6044


http://www.tat8.com/thai/contest/contest/contest90.jpg บทที่ 14 เนกขัมมะบารมี ชีวิตคือวาระกรรมที่ทำให้มนุษย์ทุกคนต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพื่อชดใช้กรรมตามที่จิตของตนได้บันทึกไว้และด้วยความเป็นธรรมชาติแห่งการปรุงแต่งเป็นอัตตาตัวตนในสภาพจิตนั้นเองด้วยผลแห่งมันจึงพาให้ชีวิตทุกชีวิตต้องไปเวียนว่ายตายเกิด...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ศาสนาธรรมชาติ (สักกะเทวราช)

เมื่อ: 03 ต.ค. 2015, 01:00 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 6044


http://1.bp.blogspot.com/-tGHpStX6MqM/TzPoTz7n9-I/AAAAAAAAAD8/YsDZz9Q8_eU/s1600/130131-6-3139.jpg บทที่ 13 อุเบกขาบารมี การศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมอย่างถ่องแท้และนำความรู้ดังกล่าวมาปฏิบัติให้เข้ากับชีวิตของเราเองที่ได้ดำเนินไปในแต่ละวันนั้นการมีสติเพื่อระลึกถึงสิ่งดีงามทั้งหลายแต่ฝ่ายเดียว...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ศาสนาธรรมชาติ (สักกะเทวราช)

เมื่อ: 03 ต.ค. 2015, 00:51 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 6044


http://sv5.postjung.com/imgcache/data/667/667436-topic-ix-5.jpg บทที่ 12 ขันติบารมี เมื่อวาระแห่งการต้องชดใช้กรรมที่ได้กระทำไว้ตั้งแต่ครั้งในอดีตได้มาเยือนอีกคราหนึ่งก็ขอให้บัณฑิตทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับมือผลแห่งการกระทำของตนเองเอาไว้ให้ดี กรรมเป็นกฎแห่งการกระทำที่มันทำหน้าที่ได้ตรงต่อความ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ศาสนาธรรมชาติ (สักกะเทวราช)

เมื่อ: 03 ต.ค. 2015, 00:50 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 6044


http://www.chiangmainews.co.th/page/wp-content/uploads/b7-w9h631.jpg บทที่ 11 วิริยะบารมี ชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวบนเส้นทางกฎแห่งกรรมซึ่งคือประสบการณ์ต่างๆทั้งทางด้านดีและด้านร้ายซึ่งมันล้วนแต่เป็นบทเรียนที่สอนให้มนุษย์ได้รู้จักกับความเป็นจริงแห่งชีวิตตนมันจึงเป็นบทพิสูจน์หัวใจของมนุษย์ทุกคนที่ได้เ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 16 [ พบ 235 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร