วันเวลาปัจจุบัน 25 ก.ย. 2020, 10:15  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 153 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (พระครูวินัยธร)   หัวข้อ: ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ

เมื่อ: 27 พ.ค. 2020, 14:22 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 346


ขันธะวิมุตติ.สะมังคีธรรม ยังมีท่านหนึ่ง .รักตัว .คิดกลัวทุกข์ อยากได้สุข .พ้นภัย .เที่ยวผายผัน เขาบอก ว่า .สุขมี .ที่ไหน .ก็อยากไป แต่เที่ยวหมั่น .ไปมา. อยู่ช้านาน นิสัยท่าน.นั้นรักตัว .กลัวตายมาก อยากจะพ้น .แท้ แท้ .เรื่องแก่ตาย วันหนึ่งท่าน .รู้จริง.ทิ้งสมุทัย .พวกสังขาร ท่านก็ ปะ. ถ้ำสนุก .สุขไม่...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: โคตรภูบุคคล

 หัวข้อกระทู้: โคตรภูบุคคล
เมื่อ: 04 ธ.ค. 2019, 18:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 358


#โคตรภูบุคคล #จิตพระนิพพาน #โคตรภูญาณ . เรื่องสมาธิ คือความตั้งใจมั่น จิตยิ่งมั่นเข้ามา ยิ่งมั่นหมายเข้ามา ยิ่งพิจารณาเข้ามา ยิ่งแน่เข้ามา มั่นจริงๆ ว่าจิตนี้ไม่เป็นไปกับใคร จิตอย่างนี้เชื่อแน่จริงๆก็ไม่เป็นไปกับใคร ไม่เป็นไปกับอารมณ์ อารมณ์เป็นอารมณ์ จิตเป็นจิต ที่จิตเป็นสุข เป็นทุกข์ เป็นดีเป็นชั่...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: พิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของสูญ

เมื่อ: 29 พ.ย. 2019, 20:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 271


https://uppic.cc/d/5WEa บุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของสูญ โดยอาการ ๑๒ อย่าง คือ ย่อมพิจารณาเห็นว่า รูปไม่ใช่สัตว์ ๑ ไม่ใช่ชีวิต ๑ ไม่ใช่บุรุษ ๑ ไม่ใช่คน ๑ ไม่ใช่มาณพ ๑ ไม่ใช่หญิง ๑ ไม่ใช่ชาย ๑ ไม่ใช่ตน ๑ ไม่ใช่ของที่เนื่องกับตน ๑ ไม่ใช่เรา ๑ ไม่ใช่ของเรา ๑ ไม่มีใครๆ ๑. บุคคลย่อมพิจารณาเห็นว่...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ความเข้าใจเรื่อง การสักว่ารู้

เมื่อ: 29 พ.ย. 2019, 14:44 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 295


การสักว่ารู้ ก็เหมือนกับใจที่เป็นปกติ ที่อายตนะยังไม่ได้กระทบสัมผัสอะไรเลยหรือแม้จะดำริถึงอายตนะต่างๆ ก็ยังไม่มี ดังนั้น กิเลสความพอใจ รักใคร่ กำหนัด ที่เกิดจากอายตนะ ต่างๆ นั้น จึงยังไม่เกิด ให้การสักว่ารู้เป็นใจที่เป็นปกติเช่นนั้น ดังพระสูตรนี้ . . ครั้งนั้น ท่านพระมาลุกยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: จิตกับอวิชชาใครเกิดก่อนหลังกัน?

เมื่อ: 09 พ.ย. 2019, 11:13 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 292


จิตกับอวิชชาใครเกิดก่อนหลังกัน? . หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาละวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา . ก่อนที่จะตอบปัญหาคำนี้ ขอทำความเข้าใจก่อนว่า ไอ้สิ่งที่เราเรียกกันว่า จิตจิต ใจใจเนี๊ยะ ดั้งเดิม มันไม่ใช่จิต ไม่ใช่ใจ มันเป็นธาตุอันหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ธาตุรู้ ท่านอาจารย์มั่น ท่านว่า มันเป็น มโนธาตุ . เป็นมโนธา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 01 พ.ย. 2019, 23:27 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 964


:b8: :b8: :b8: คัดมาจาก : โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๑๒ ดร.ปฐม-รศ.ภัทรา นิคมานนท์, มกราคม ๒๕๕๐ พระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ ๓ ดวงจิตผู้รู้อยู่ หน้า ๔๐๗-๔๑๗ http://www.dhammajak.net/board/files/_1_283.jpg ดวงจิตผู้รู้อยู่ พระธรรมเทศนาโดย... พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร) สำนักสงฆ์ถ้ำผา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ช่างมอมมัน

 หัวข้อกระทู้: ช่างมอมมัน
เมื่อ: 14 ต.ค. 2019, 19:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 318


http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/005959.htm ความคิดเห็นที่ 3 : (ช่างมอมมัน) ขออนุญาต ขอโอกาสด้วยครับ 1) อย่าลืมว่า คนเรานั้น ฝันกันบ่อยๆนะ…แต่จากประสบการณ์ของผม ไม่ฝันแบบนั้น …ถ้าจะฝันแปลกๆ ก็คง หลายเดือน หลายวันก่อนที่ จะบรรลุธรรม เช่น ครูอาจารย์มาในฝัน มาชี้ทาง(อย่างที่ท่านศิษย์พระป่าท่าน...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เส้นทางธรรม หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

เมื่อ: 15 มิ.ย. 2018, 16:45 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 842


http://www.dhammajak.net/board/files/_10_798.jpg เส้นทางธรรม หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ เมื่อสติตื่นตัวขึ้นมาแล้วมันให้ความเป็นธรรมกับรูปกับนาม กับชีวิตจิตใจของเราเองจริงๆ ชีวิตเราจะเริ่มต่างไปจากแต่ก่อนที่เคยเป็นมา จากแต่เดิมที่เคยเป็นทาสของอารมณ์ความทะยานอยาก ตกอยู่ในความครุ่นคิดตลอดเวลา จะคิดนึกพูดจ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ทางเอกของมนุษย์ (หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ)

เมื่อ: 10 มิ.ย. 2018, 17:15 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1137


http://www.dhammajak.net/board/files/_11_497.jpg ทางเอกของมนุษย์ หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ วัดป่าสุคะโต ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เรามาเรียนหลักสูตรของมนุษย์ ด้วยการใช้กายและใจเป็นตำรา กล่าวคือ พยายามให้มีสติ ให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับการใช้กายและใจ เข้าไปศึกษาดูให้รู้ให้เห็น โดยอาศัยวิธีการเจ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ยอดธรรม ยอดคาถา (หลวงพ่อดาบส สุมโน)

เมื่อ: 10 ต.ค. 2017, 13:26 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1195


http://www.dhammajak.net/board/files/_ae_1___131.jpg ยอดธรรม ยอดคาถา :: หลวงพ่อดาบส สุมโน เวลาจะภาวนา ให้ว่ายอดธรรม ยอดคาถานี้ก่อน ถ้าหลายคนว่าพร้อมกัน "ยโขธมฺมํ วรํตสฺส เยชนาเต ชนาวรํ โกจิตฺตํสํ ขตํมุตโต เอโสปารโม ทุกฺขํขโย"​ ยโขธมฺมํ ธรรมใดแล, เป็นธรรมไม่มีที่ภายในและที่ภายนอก, ไม่มีที่...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: พึงตั้งจิตไว้กับกัมมัฏฐาน

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 20:04 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 796


https://www.mx7.com/i/2cd/ewmc7P.jpg พึงตั้งจิตไว้กับกัมมัฏฐาน โดย ท่านช้างไพร ( ๑๕ / ส.ค. / ๔๗ )​ ที่เราเคยฝึกภาวนามา คือทำอิริยาบถให้เหมาะสม ยกขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายไว้ เอามือขวาวางทับมือซ้าย ทำกายให้ตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า อันนี้คือทำบาทฐานในการบริกรรมภาวนา เราทั้งหลายก็ให้รู้ไว้ จะได้ฝึกไ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: + + วิธีเจริญจิตภาวนาจนถึงจิตเดิมแท้ + +

เมื่อ: 02 ก.ย. 2016, 20:39 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 673


http://f.ptcdn.info/667/045/000/ocvpa57xfiw7tA5F47e-o.jpg วิธีเจริญจิตภาวนาตามแนวการสอนของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ๑. เริ่มต้นอริยาบถที่สบาย ยืน เดิน นั่ง นอน ได้ตามสะดวก ทำความรู้ตัวเต็มที่ และ รู้อยู่กับที่ โดยไม่ต้องรู้อะไร คือ รู้ตัว อย่างเดียว รักษาจิตเช่นนี้ไว้เรื่อยๆ ให้ "รู้อยู่เฉยๆ" ไ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: + + จิตรู้แจ้งทวนกระแส สู่จิตเดิมแท้ + +

เมื่อ: 02 ก.ย. 2016, 10:55 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 586


http://f.ptcdn.info/655/045/000/ocuyokb6k9oq5U8tqvI-o.gif จิตรู้แจ้งทวนกระแส พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ธรรมเทศนา จากหนังสือมรรคปฏิปทา งานบำเพ็ญกุศล ครบรอบวันมรณภาพปีที่ 44 พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมมธโร) วันที่ 2...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: + + ธรรมชาติรู้ของจิตดั้งเดิม + +

เมื่อ: 02 ก.ย. 2016, 07:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 570


http://f.ptcdn.info/651/045/000/ocuo45b0gG1yxQBPwyS-o.jpg หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ‎ ดับกระแสโลกอย่างสนิท ความดับนี้ก็เป็นความดับที่ไม่เคยคาดคิดไว้ก่อนเช่นกัน แต่เป็นความดับที่นิ่มนวล ปรากฏชัดเจนเฉพาะตัวว่าดับอย่างไร ความดับนี้จะดับทั้งภายในและภายนอก คำว่าภายในคือวิญญาณภายในใจ คำว่าภายนอกคือ อายตนะ มีต...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: + + อริยมรรค อริยผล + +

 หัวข้อกระทู้: + + อริยมรรค อริยผล + +
เมื่อ: 30 ส.ค. 2016, 23:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 591


http://f.ptcdn.info/599/045/000/ocqdisem5Rg1Znod262-o.jpg อริยมรรค อริยผล โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ) ต.หนองสูงใต้ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ เป็นของไม่แน่นอน แต่ว่าแน่นอน แต่อยู่ในโลกแม้จะไปที่ใดก็ตาม ในส่วนกาย ก็ไปในมนุษยโลก ส่วนจิตใจ ไปตามธรรมะของใครของ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 11 [ พบ 153 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร