วันเวลาปัจจุบัน 21 ม.ค. 2021, 00:43  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 10 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: นางฟ้าอัปลักษณ์

 หัวข้อกระทู้: นางฟ้าอัปลักษณ์
เมื่อ: 22 ก.พ. 2012, 13:44 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 6047


นางฟ้าอัปลักษณ์ ‘บาดแผลทางกายรักษาไม่นานก็หาย...แต่บาดแผลทางใจรักษานานแค่ไหนก็ยากยิ่ง’ เมื่อครั้งที่นางฟ้าอยู่บนสวรรค์.... ท่านเคยรู้จักกับนางฟ้าองค์หนึ่ง ผู้มีรูปโฉมอัปลักษณ์แตกต่างไปจากองค์อื่น ๆ เมื่อครั้งแรกที่นางฟ้าองค์นี้อุบัติขึ้นบนสวรรค์ เทพเทวดานางฟ้าทุกท่านต่างพากันรังเกียจ และพากันหวาดกลั...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ความไม่เที่ยงของสังขาร

เมื่อ: 22 ก.พ. 2012, 13:42 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 4960


ความไม่เที่ยงของสังขาร สมัยก่อน มีธิดาของเจ้าเมืองนครแห่งหนึ่ง มีสิริโฉมงดงาม พูดจาไพเราะอ่อนหวานอย่างยิ่ง จนเป็นที่หมายปองของบุรุษมากมาย อยู่มาวันหนึ่ง...นางออกมาจากที่พำนักของตน หวังจะออกมาเยี่ยมเยียนชาวเมืองที่อยู่ในเขตการปกครองของบิดา ได้แลเห็นหญิงชราคนหนึ่ง ผิวหนังเหี่ยวย่น ผมหงอกขาวโพลน เดินหล...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: เทวดา กับการใส่บาตร

 หัวข้อกระทู้: เทวดา กับการใส่บาตร
เมื่อ: 22 ก.พ. 2012, 13:41 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2861


เทวดา กับการใส่บาตร ...จากเรื่องเล่าครั้งก่อน เหล่าเทพเทวดาที่ได้ยินได้ฟังเรื่องอานิสงส์ของการใส่บาตร ก็บังเกิดความเลื่อมใสปรารถนาที่จะได้ทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน เมื่อพระอรหันต์เจ้าเสด็จมาโปรดแสดงธรรมบนสวรรค์ จึงได้พากันทูลถามต่อพระองค์ว่า ‘ข้าแด่พระองค์...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: การตักบาตร กับ การอธิษฐาน

เมื่อ: 22 ก.พ. 2012, 13:39 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 4856


การตักบาตร กับ การอธิษฐาน นานมาแล้ว... พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จธุดงค์โปรดไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นผู้มีอันจะกิน เป็นผู้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง ทั้งนี้เนื่องจากคนในหมู่บ้านล้วนมีจิตศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนา เมื่อทราบว่ามีพระสงฆ์มาโปรด...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ศรัทธาที่แท้จริง

 หัวข้อกระทู้: ศรัทธาที่แท้จริง
เมื่อ: 22 ก.พ. 2012, 13:37 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 4793


ศรัทธาที่แท้จริง สมัยเมื่อครั้งพุทธกาล ระหว่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมท่ามกลางพระสงฆ์สาวก ได้มีพระสงฆ์สาวกรูปหนึ่งทูลถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ของเหล่าพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาขึ้นมาว่า ‘ข้าแด่พระองค์ผู้เจริญ...บุคคลใดกันหรือที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ความศรัทธาเลื่อมใส มีความเคารพต่อองค์สมเด็...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: เศรษฐีผู้หวังในบุญกุศล

เมื่อ: 31 ม.ค. 2012, 09:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2422


เศรษฐีผู้หวังในบุญกุศล นานมาแล้ว... มีชายเศรษฐีคนหนึ่ง เพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติ และยังขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ใจบุญสุนทาน ชอบสร้างพระพุทธรูปถวายวัดอยู่เสมอ เศรษฐีคนดังกล่าวเคยได้ยินได้ฟังมาว่า อานิสงส์ที่ได้จากการถวายพระพุทธรูปถวายวัดนั้นมากมายเหลือคณานับ ดังนั้นทุก ๆ ครั้งที่ชายเศรษฐีสร้างบุญใหญ่ด...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: เทวดา กับการบวช

 หัวข้อกระทู้: เทวดา กับการบวช
เมื่อ: 31 ม.ค. 2012, 09:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2090


เทวดา กับการบวช นานมาแล้ว มีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่ง จำวัดบวชเรียนมาหลายพรรษาคอยเทศนาธรรมให้แก่ชาวบ้านที่มาทำบุญทั้งหลาย จนกระทั่งวันหนึ่งมีญาติโยมเดินทางมากราบท่านที่วัด พร้อมกับตั้งคำถามว่า ‘พระคุณเจ้าขอรับ เหตุใดจึงยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในโลก สละตนเพื่อออกบวช’ พระคุณเจ้าได้ยินดังนั้น...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ‘สวรรค์’ อุปสรรค ต่อการบรรลุธรรม

เมื่อ: 31 ม.ค. 2012, 09:47 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1793


‘สวรรค์’ อุปสรรค ต่อการบรรลุธรรม ครั้งหนึ่ง...เคยมีพระอรหันต์เสด็จมาโปรดแสดงธรรมให้แก่เทวดาทั้งหลายที่มีวิมานอยู่บนสวรรค์ ท่านได้แสดงธรรมให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของการเสวยสุขบนวิมานของเหล่าเทพเทวดา เช่นนี้ว่า ‘ท่านทั้งหลายล้วนแต่มีวิมานที่สวยงาม อาภรณ์ประดับประดาไปด้วยแก้วแหวนเงินทอง ทุกสิ่ง...

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: อานิสงส์ของการสวดมนต์ ยิ่งสวดมาก อานิสงส์ยิ่งมากจริงหรือ

เมื่อ: 31 ม.ค. 2012, 09:45 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2991


อานิสงส์ของการสวดมนต์ ยิ่งสวดมาก อานิสงส์ยิ่งมากจริงหรือ ครั้งหนึ่งบนสวรรค์ พระอรหันต์เจ้าทรงเสด็จลงมาโปรด และแสดงธรรมให้แก่เทวดาทั้งหลายได้ฟังเกี่ยวกับการอานิสงส์ของการสวดมนต์ ภายหลังจากที่ได้ยินเสียงสวดมนต์ของเทวดานางฟ้า รวมถึงมนุษย์ทั้งหลาย ที่เพียรท่องบทสวดมนต์ด้วยทำนองอันไพเราะชวนฟังว่า ‘ท่านทั...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: คำอธิษฐานของเด็กสาว

 หัวข้อกระทู้: คำอธิษฐานของเด็กสาว
เมื่อ: 31 ม.ค. 2012, 09:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2412


คำอธิษฐานของเด็กสาว เมื่อครั้งอดีตนานมาแล้ว... มีเด็กสาวคนหนึ่งอายุอานามราว 13 ถึง 14 ปี มีนิสัยชอบสวดมนต์ไหวพระอยู่เป็นประจำ ทุก ๆ วันเธอจะสวดมนต์ไหว้พระเป็นเวลานาน หลังจากสวดมนต์จบแล้ว ก็จะก้มลงกราบหน้าองค์พระพุทธ พร้อมกับอธิษฐานทุก ๆ ครั้งว่า ‘ด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้พบกับพระศรีอาริย...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 1 [ พบ 10 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร