วันเวลาปัจจุบัน 29 พ.ย. 2021, 19:18  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 283 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ

เมื่อ: วันนี้, 11:31 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 163


rolleyes สภาพธรรมกำลังปรากฏว่าเกิดดับตรงตามเหตุตามปัจจัย กำลังมีจริงๆกำลังเป็นไปตรงกับทุกคำในพระไตรปิฏก แต่ไม่ฟังเพื่อเข้าใจถูกตรงตามคำของพระพุทธเจ้า ไม่ศรัทธาเลื่อมใสในการฟังและศึกษาพระธรรม สิ่งใดที่กระทบตาไม่ได้สิ่งนั้นมองเห็นไม่ได้ ดังนั้นทุกคำในพระไตรปิฏกคิดเองไม่ได้ ต้องอาศัยการฟังผู้รู้กล่าวตร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ภาพนิมิตหลอกจิตออกไปไกลสัจจะ

เมื่อ: วันนี้, 07:42 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 147


onion เข้าใจสัจจะตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า พระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงจริง ตรงปัจจุบัน1ขณะจิตที่บอกละเอียดทีละ1อย่าง แต่ละ1อย่างระบุชื่อเพื่อบอกว่าเป็นคนละอัน มีหลายๆอันประสานงานกันในหนึ่งดวงจิต แปลว่าจิตเกิดได้ดวงเดียวและดับหมด จึงมีหนึ่งดวงใหม่เกิดขึ้นมาได้โดย มีเหตุปัจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระธรรมวินัยคือธรรมอันปลีกตัวออกห่างไม่คลุกคลีชาวบ้าน

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 13:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 186


Kiss การไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงตามพระธรรมวินัย เกิดจากกุลบุตรที่มาบวชไม่เข้าใจพระธรรมและอบรมตนเองผิด จึงไม่สามารถอบรมสั่งสอนกุลบุตรที่บวชมาภายหลังให้เข้าใจพระธรรมวินัย และการนำคนโดยสตรีจำนวนมากไปนอนในวัดเป็นการสร้างความเข้าใจผิดผู้ที่อุปสมบทเท่านั้นจึงพักวัดได้ การทำลายพุทธบริษัท4ให้เข้าใจผิด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาราม วัด สำนัก ตำหนัก ที่พำนัก เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 13:22 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 279


Kiss วัดคือสถานที่สงบร่มรื่นต่อการบำเพ็ญสมณธรรม เหมาะแก่การศึกษาพระไตรปิฏกของเพศบรรพชิต การไม่ศึกษาคำสอนทำให้เข้าใจผิดทำตามตามกัน โดยไม่เข้าใจว่าสถานที่ของบรรพชิตไม่ควรมีใคร ไปเดินเพ่นพ่านให้ตาเนื้อพระภิกษุเห็นผิดเกิดอกุศล :b11: วัดจึงไม่ใช่สถานที่ฝังศพเผาศพจัดงานศพหรือมหรสพหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรือ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าเรียนทำฌานจิตจากใคร

เมื่อ: 26 พ.ย. 2021, 15:15 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 219


tongue ก่อนเจ้าชายสิทธัตถะจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงศึกษาวิชาการทางโลกทุกวิชาเป็นผู้เลิศทุกด้าน เมื่อพระญาณบารมีแก่กล้าจึงทรงออกผนวชสละสมบัติ ณ เวลานั้นนักบวชในศาสนาอื่นมีฤาษีดาบสสอนทำฌานจิต และมีนับถือผีนับถือเทพพรหมเทวาหลากหลายศาสนาและประเพณี ขณะนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้าเพราะยังไม่บรรลุธรรมคือย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รู้มั๊ยปัจจุบันที่กำลังมีจริงๆคือความจริงอะไร

เมื่อ: 26 พ.ย. 2021, 07:05 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 206


wink คิดดีดี/โลกแปลว่าสิ่งที่เกิดดับ/ขันธ์แปลว่าเกิดดับทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่าขณะนี้ดับหมดแสนโกฏิขณะ ทุกคำในพระไตรปิฏกคือความจริงตรงปัจจุบันที่มีแล้วไม่ได้ทำกำลังเป็นไปตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ทุกคนขาดอย่างเดียวคือไม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะหลงเข้าใจผิดผิดคิดไปเองตามอัตตาว่าทำได้ ประมาทการฟังพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รู้จักตนเองตามความเป็นจริงหรือเปล่า

เมื่อ: 25 พ.ย. 2021, 19:46 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 200


rolleyes ปกติเกิดเป็นคนแล้วไม่ได้เกิดมาลอยๆ ต้องมีการผสมพันธุุ์คนให้อสุจิเข้าผสมไข่ มาจากภพไหนก็ไม่รู้มาปฏิสนธิในมดลูกของคน จึงเป็นคนแล้วแต่กรรมจะนำพาซัดจิตไปเกิดที่ไหน มันเลือกเกิดไม่ได้เพราะเป็นวิบากกรรมสุดท้ายถึงจุติจิตนำมาปฏิสนธิ เป็นวิบากกรรมของอดีตแสนโกฏิขณะกัปป์ชาติไหนไม่รู้มาปรากฏได้เกิดเป็น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สิกขาคืออะไร

 หัวข้อกระทู้: สิกขาคืออะไร
เมื่อ: 25 พ.ย. 2021, 06:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 235


Kiss สิกขา แปลว่า ศึกษา (เรียน) พระพุทธเจ้าเทศนาธรรมเป็นภาษาบาลีสันสกฤต การเรียนเหมือนเราเรียนพิเศษต้องเข้าห้องเรียน เพราะต้องฟังการแปลตรงบาลีอธิบายเป็นไทย ไม่ใช่การไปอ่านเองแล้วคิดเองโดยตีความเอง ภาษาไทยส่วนใหญ่ยืมคำบาลีสันสกฤตมาใช้ แต่ตีความเพี๊ยนไปไม่ตรงตามภาษาตั้งต้น ต้องฟังการอธิบายแต่ละคำทุกวั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การบวชไม่ทำตามสิกขาบทคือการทำลายพุทธบริษัท

เมื่อ: 24 พ.ย. 2021, 21:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 232


onion พระพุทธศาสนา แปลว่า คำสอนของพระพุทธเจ้า บัญญัติิิทุกคำในพระไตรปิฏกพระพุทธเจ้าบัญญัติ ไม่มีบุคคลอื่นบัญญัติคำสอนนอกจากพระพุทธเจ้า เพราะกาลครั้งหนึ่งจึงมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ผู้เดียว ทรงสอนให้เข้าใจความจริงจากการพูดตามปกติทุกคำ ไม่ได้เหาะไปพูดไปแต่ทรงประทับนั่งแสดงพระพุทธพจน์ ต่อหน้าสาวกพุทธบริษ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มิจฉา+อาชีพ=มิจฉาชีพ

 หัวข้อกระทู้: มิจฉา+อาชีพ=มิจฉาชีพ
เมื่อ: 24 พ.ย. 2021, 16:42 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 234


s005 มิจฉา+อาชีพ=มิจฉาชีพ :b1: โลภะดับได้เมื่อถึงอรหัตตผลคือบรรลุนิพพาน ตราบใดที่ยังไม่ดับอาสาวะกิเลสก็เป็นทาสตัณหา คือเป็นทาสของโลภะคือมีความโลภในจิตใจอยากได้ ความอยากได้มีในใจตั้งแต่พอใจเห็นจนถึงหยิบฉวยเอา มาไว้ในมือมีความติดใจติดข้องพอใจอยากได้ครอบครอง ถ้าเป็นชาวบ้านก็จะแสดงกิริยาอาการเป็นผู้รู้จ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เกิดเพราะมีอกุศลกรรมมาก

เมื่อ: 24 พ.ย. 2021, 07:15 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 237


rolleyes เกิดเพราะมีอกุศลกรรมมากเป็นสิ่งมีชีวิตชาติละ1ประเภท สิ่งมีชีวิตรวมทั้งหมดคือ31ภพภูมิ=31ประเภท=จิต+เจตสิก+รูป 31ภพภูมิคือสมมุตินิมิตภาพมายาอวิชชาหลอกจิตให้หลงเข้าใจผิด ทั้ง31ภพภูมิคือสิ่งมีชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกิดเพราะมีไม่รู้(กิเลสแปลว่าไม่รู้) :b12: พระพุทธเจ้าคือสัตว์ประเสริฐคนเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปัญญาเกิดได้ตามลำดับ

 หัวข้อกระทู้: ปัญญาเกิดได้ตามลำดับ
เมื่อ: 23 พ.ย. 2021, 15:05 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 200


Kiss ปัญญาเกิดได้ตามลำดับ1สุตมยปัญญา...2...3...ข้าม1ผิดทันที เวลาใหม่คือจิตขณะใหม่จะผลิตปัญญาเริ่มที่ลำดับแรกทุกครั้ง ทุกครั้งที่จะเกิดปัญญาเจตสิกตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ทุกคนจะต้องเริ่มต้นทุกขณะด้วยการฟังไปตามลำดับคำทีละคำ ความเป็นผู้รู้ตรงตามคำสอนทุกคนต้องเป็นผู้ตรงว่าฟังคำเดียวกัน ทุกครั้งที่ฟั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของโลก

เมื่อ: 23 พ.ย. 2021, 12:23 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 208


onion พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของโลก ต้องรู้บาลีก่อนว่าโลกคืออะไร โลก แปลว่า สิ่งที่เกิดดับ ทรงแจกแจงธรรมละเอียดยิบ โลกมีธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6 ไม่ใช่ตัวตนของภพภูมิใดทั้งสิ้น ภพภูมิคือนิมิตจิตเกิดดับแสนโกฏิขณะ การศึกษาคำสอนต้องเข้าใจความหมายคำ ขันธ์ แปลว่า เกิดดับทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่า โลก(สิ่งที่เกิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมาธิมีแล้วไม่ได้ทำเข้าใจรึเปล่าคะ

เมื่อ: 23 พ.ย. 2021, 11:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 194


onion สมาธิ แปลว่า ความตั้งมั่นในอารมณ์ที่จิตรู้ตรงแค่1วิถีจิต พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของสมาธิว่าเป็นธรรมชนิดหนึ่ง ชื่อว่า เอกัคตาเจตสิก เป็นสภาพรู้ที่เกิดร่วมกับจิตรู้สิ่งที่จิตรู้ค่ะ จิตรู้อารมณ์ได้ทีละ1วิถีจิตและไม่ได้รู้ข้ามไปจิตขณะที่ยังไม่เกิด การศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการตามรู้สัจจะจาก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ตามหาคนพูดให้ฟังเจอหรือยังคะ

เมื่อ: 23 พ.ย. 2021, 09:08 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 199


rolleyes :b32: อะแฮ่ม...อิอิ :b32: แค่ชื่อหัวข้อก็หนาวแล้ว :b12: ต้องสำรวมกายวาจาใจในการคิดพูดทำระหว่างฟังด้วยนะคลิปนี้ เพราะความจริงรู้ได้ยากมากฟังทั้งชาติก็อาจจะหาความจริงไม่เจอเลยก็ได้ ทุกคำในพระไตรปิฏกสำหรับฟังเพื่อตามหาอวิชชาตัวจริงที่กำลังมีอยู่ต่อหน้าต่อตา จะไปถามใครเพราะใครใครก็ไม่มีใครรู้ถ้...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 19 [ พบ 283 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร