วันเวลาปัจจุบัน 22 ม.ค. 2022, 19:38  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 345 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ต้นตอคือสัญญาวิปลาส

 หัวข้อกระทู้: ต้นตอคือสัญญาวิปลาส
เมื่อ: วันนี้, 12:32 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 128


cool ความจริงควรเรียกให้มารู้ ลืมตาเห็นหลงผิดแค่ไหนดูสิ เพราะมีวิปลาส3จึงมีมิจฉาทิฏฐิ ฟังพระพุทธพจน์เป็นปัจจุบันเพื่อ ดับสัญญาวิปลาสจะได้จำถูกต้อง ขณะนี้คุณกำลังจำทุกอย่างที่เห็นผิดไป คือคลาดเคลื่อนไม่ตรงสัจจะตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จะจำถูกตรงตามได้จะต้องกำลังฟังเพื่อคิดตรงทีละคำไปตามลำดับ สัญญาจะได้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อย่าอวดดีและถือว่าเราดี

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 14:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 192


rolleyes อย่าอวดดีและถือว่าเราดี เพราะเราไม่รู้ความจริงแน่ๆ ก็พระพุทธเจ้าคนแรกและคนเดียว ที่ประจักษ์แจ้งความจริงที่มีจริงของทุกคำ ทรงแสดงพระธรรมทุกวัน45ปีให้คนที่มีปัญญาฟัง ทำให้ผู้ที่กำลังฟังรู้สึกตัวทันทีโดยไม่ได้ปลีกไปสร้างตัวตน แต่คำทุกคำที่กำลังฟังเข้าใจถูกตามได้ทลายกำแพงตัวตนทันที ความจริงที่ม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตจำผิดจึงคิดผิดจึงหลงคิดผิดทางทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 09:47 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 214


rolleyes ความจำเดิมมีมาตั้งแต่เกิดมีชีวิตว่าตัวกูของกูชื่ออะไรบ้านอยู่ไหน มีพ่อแม่ชื่ออะไรมีญาติสนิทมิตรสหายทรัพย์สมบัติจำเป็นเรื่องราว การรู้จักพระพุทธเจ้าต้องรู้จักความหมายแต่ละคำที่พระองค์กล่าว คำสัจจะจากพระโอษฐ์ต้องเป็นผู้มีปัญญาจึงอธิบายคำแต่ละคำได้ คือสามารถขยายความแตกฉานในอรรถและธรรมตรงตามเป็...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จำคำไม่ใช่ปัญญา

 หัวข้อกระทู้: จำคำไม่ใช่ปัญญา
เมื่อ: 20 ม.ค. 2022, 12:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 204


Kiss คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำสำหรับฟังเพื่อเทียบเคียง ความจริงที้กายใจตนเงกำลังเป็นไปตรงตามที่กำลังฟัง เพื่อเข้าใจถูกเกิดสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เพื่อขอลาภเพิ่มโลภ กราบพระพุทธรูปเสร็จขอสารพัดขอสิ่งที่อยากได้ ไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าอัตตาพาขอความเกิดอยู่ร่ำไป จนกว่าจะฟังคำสอนเข้าใจแล้วรู้ตัวว่าคิดผิด การจะรู้สึ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ฟังเพื่อรู้จักปกติที่ตนเองกำลังเป็นตรงตามที่กำลังฟังตามปกติ

เมื่อ: 20 ม.ค. 2022, 06:53 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 214


rolleyes พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกคนที่ฟังว่าให้ปลีกตัวไปนั่งหลับตาเดาว่าพระองค์บอกอะไร เพราะคนที่กำลังฟังเสียงคำสัจจะจากพระโอษฐ์หรือสาวกกล่าวตรงตามให้ได้ยิน จึงจะรู้สึกตัวว่าตนเองกำลังได้ยินอะไรบ้างเข้าใจไหมคะว่าปัญญารู้ว่าได้ยินอะไร ไม่ใช่ปัญญาเกิดจากเดาในพระไตรปิฏกปัญญาแรกที่จะเกิดคือทำสุตมยปัญญา พระพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เข้าใจความจริงซะใหม่ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้หมดความอยากทำอยากได้

เมื่อ: 20 ม.ค. 2022, 06:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 195


Kiss พระพุทธเจ้าโปรดได้แต่คนที่มาเฝ้าฟังคำของพระองค์ เชื่อและทำตามกันผิดๆมานานมาก ยิ่งทำยิ่งมัดตัวตนแน่นหนาให้หลงตัวตน จงรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้หมดความอยากทำอยากได้ ทรงแสดงความจริงว่าขณะนี้เองที่ตัวตนไม่มีเลยมีแต่อัตตา คือความหลงเข้าใจผิดว่าตนเองมีตัวตนหลงยึดติดว่าตัวตนมีจริงจริงเป็็นบาป พระพุทธเจ้า...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โควิดคืออะไร

 หัวข้อกระทู้: Re: โควิดคืออะไร
เมื่อ: 20 ม.ค. 2022, 06:16 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 490


:b12: :b16: :b9: โควิดกลายพันธุ์ไปไกลมากจนโควิดตั้งต้นหมดไป เหมือนกันเลยกับนักบวชกลายพันธุ์ผิดเพี๊ยนไปเยอะ ทำเลยเถิดไม่ถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยคิดเอาเอง เออ ออ ห่อ หมก ว่าเป็นบุญ สอนแต่ชาวบ้านเรี่ยไรเงิน ก่อสร้างวัตถุให้หลงคิดผิดว่ามีวัตถุมารองรับความชอบใจ สร้างแต่กิเลสทับถมจิตตนยิ่งเกิดนานยิ่งเพิ่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รู้จักปกติของภพภูมิปัจจุบัน

เมื่อ: 20 ม.ค. 2022, 03:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 220


onion รู้จักปกติของภพภูมิปัจจุบัน ปัจจุบันก็คือขณะนี้ไม่มีขณะอื่น รู้สึกตัวได้ตามปกติว่ามีเนื้อหนังมังสา คือกำลังเข้าใจว่าเรามีตัวตนคือมีกายและจิตใจ และคุณกำลังเข้าใจผิดว่ากายและจิตใจเป็นตัวตนของคุณ แต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่ากายและจิตใจไม่ใช่ตัวตนของใครทั้งสิ้น เพราะทุกอย่างเป็นธรรมที่ไม่เที่ยงไม่ใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แม้จะเป็นผู้เดียวที่เข้าใจถูกก็ไม่หวั่นไหว

เมื่อ: 18 ม.ค. 2022, 11:20 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 271


rolleyes คำสอนของพระพุทธเจ้าคิดถูกตรงตามได้เท่านั้นเลือกทำผิดทันที ใครจะคิดจะพูดจะทำอะไรอยู่โดยไม่ได้กำลังฟังพระธรรมก็คือทำผิด ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด ธรรมคือสิ่งที่มีจริงที่กำลังมีต่อหน้าต่อตาไม่ไปไหนก็มีแล้วไม่ได้ทำอะไรเลย ที่กำลังคิดพูดทำอยู่เดี๋ยวนี้คื...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ยิ่งเกิดยิ่งเพิ่มกิเลส

เมื่อ: 17 ม.ค. 2022, 09:54 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 231


rolleyes พระพุทธเจ้าคือมนุษย์คนเดียวของจักรวาลนี้ที่รู้ความจริงของโลก และทรงประกาศความจริงของโลกให้สาวกคือผู้ฟังคำสอนเข้าใจ ความเข้าใจถูกต้องมาจากการฟังคำจริงของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ซึ่งคำจริงทุกคำไม่ว่าผู้ใดกล่าวตรงจริงให้ผู้อื่นรู้สึกตัวตรงจริง พระองค์ตรัสว่าคำนั้นคือคำของพระองค์ส่วนผู้ที่กล่าวคำเท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรื่องราวไม่มีอยู่จริง

เมื่อ: 16 ม.ค. 2022, 01:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 227


Kiss สัจจะคือความจริงเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันธรรมกำลังปรากฏความเป็นโดยอนัตตาคือไร้สิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่ว่าปรากฏกับอวิชชาของคุณเพราะคุณคิดว่ามีคุณคิดถึงชื่อต่างๆเรื่องราวต่างๆเป็นอัตตาคือมีอุปาทานขันธ์ สัจจะกำลังเกิดดับและว่างเปล่าจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีแต่ความว่างเปล่าไม่ได้คิดถึงเรื่องราวแต่คิด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เกิดเพราะมีอวิชชา

 หัวข้อกระทู้: เกิดเพราะมีอวิชชา
เมื่อ: 12 ม.ค. 2022, 20:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 283


onion ที่ยังเกิดมาอยู่นี้คือไม่มีปัญญาคือโง่ โง่ ตรงตามภาษาบาลีคือคำว่า อวิชชา ถ้ายังไม่ได้เข้าห้องเรียนให้แตกฉาน แสดงว่าชอบเอาตัวตนไปคิดเดาธรรม ความเข้าใจ ตรงกับบาลีว่า ปัญญา เป็นธรรมประเภทเจตสิกประเภทเดียว ่ดับอวิชชาได้ขณะกำลังฟังพระธรรม ผู้ขาดสติย่อมไม่ระลึกว่าขาดปัญญา https://youtu.be/tRSwDhma3a...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทุกอย่างเป็นธรรมคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ตัวตน

เมื่อ: 12 ม.ค. 2022, 11:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 282


rolleyes เป็นชาวพุทธคือผู้ตื่นรู้ความจริงตรงตามที่กำลังได้ยิน ทุกอย่างเป็นธรรมคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ตัวตน เป็นความหมายของ สัพเพ ธัมมา อนัตตา จะไม่รู้สึกตัวว่ามีกิเลสจนกว่าจะเริ่มฟัง เพื่อทำความเข้าใจความจริงตรงหน้า ตรงตามที้กำลังได้ยินไม่มีตัวตนใคร แต่มีเหตุและปัจจัยกำลังปรากฏ ตามปกติแต่ปรากฏกับอวิช...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สิ่งที่มีจริงจริงคืออะไร

เมื่อ: 10 ม.ค. 2022, 13:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 278


rolleyes มีปัญญาฟังให้เกิดปัญญาของตัวเองหรือไม่คะ คำถามว่า : สิ่งที่มีจริงจริงคืออะไร คำตอบคือ : สิ่งที่มีจริงจริงคือธรรม เพราะทุกอย่างเป็นธรรมที่เกิดโดยอนัตตา เหลือไว้เพียงความว่างเปล่าแม้นามรูปก็เป็นเท็จ ถึงแม้ที่คิดว่าจิตมีจริงแม้แต่จิตจริงจริงคือไม่มี=ความว่างเปล่า ตอนนี้ที่ยังคิดได้อยู่ว่าเป็นค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คำจริงพูดแทงถูกใจกิเลสทันที

เมื่อ: 10 ม.ค. 2022, 09:54 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 249


onion คำจริงพูดแทงถูกใจกิเลสทันที คือทุกคำที่มีคนกล่าวให้ได้รู้สึกตัว เป็นคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บัญญัติคำทุกคำที่มีในพระไตรปิฏก ส่องถึงความจริงที่มีจริงจริงในขณะนี้ ทรงแสดงสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ ว่ามีแล้วที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ และกำลังเกิดดับตรง1ทาง ตามเหตุปัจจัยกำหนดมา มีเหตุให้เกิดก็เกิดท...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 23 [ พบ 345 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร