วันเวลาปัจจุบัน 25 ก.ย. 2020, 17:52  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 482 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติสิ่งที่พระองค์สรรเสริญยิ่งนัก

เมื่อ: 20 พ.ค. 2019, 21:28 

ตอบกลับ: 87
แสดง: 1506


อีกตัวอย่างหนึ่ง นั่งสมาธิแล้วได้ยินเสียงด่าตัวเอง นั่งสมาธินั่งดูลม แล้วมามองกระจกแบบใช้ตาเพ่ง. กระจกมันบิดไปบิดมา บางทีก็ได้ยินเสียงคนพูดถึงเรืองที่ผมคิด แต่มองไม่เห็นคน ตอนนี้เพี้ยนครับ อาการแบบนี้เขาเรียกจิตหลอกรึเปล่า ตอนนี้ลำบากมาก หนวกหูเสียงด่ามาเป็นอาทิตย์แล้วครับ ได้ยินเสียงความคิดของตัวเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติสิ่งที่พระองค์สรรเสริญยิ่งนัก

เมื่อ: 20 พ.ค. 2019, 21:10 

ตอบกลับ: 87
แสดง: 1506


อีกตัวอย่างหนึ่ง นั่งสมาธิแล้วได้ยินเสียงด่าตัวเอง นั่งสมาธินั่งดูลม แล้วมามองกระจกแบบใช้ตาเพ่ง. กระจกมันบิดไปบิดมา บางทีก็ได้ยินเสียงคนพูดถึงเรืองที่ผมคิด แต่มองไม่เห็นคน ตอนนี้เพี้ยนครับ อาการแบบนี้เขาเรียกจิตหลอกรึเปล่า ตอนนี้ลำบากมาก หนวกหูเสียงด่ามาเป็นอาทิตย์แล้วครับ ได้ยินเสียงความคิดของตัวเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติสิ่งที่พระองค์สรรเสริญยิ่งนัก

เมื่อ: 20 พ.ค. 2019, 20:58 

ตอบกลับ: 87
แสดง: 1506


อีกตัวอย่างหนึ่ง นั่งสมาธิแล้วได้ยินเสียงด่าตัวเอง นั่งสมาธินั่งดูลม แล้วมามองกระจกแบบใช้ตาเพ่ง. กระจกมันบิดไปบิดมา บางทีก็ได้ยินเสียงคนพูดถึงเรืองที่ผมคิด แต่มองไม่เห็นคน ตอนนี้เพี้ยนครับ อาการแบบนี้เขาเรียกจิตหลอกรึเปล่า ตอนนี้ลำบากมาก หนวกหูเสียงด่ามาเป็นอาทิตย์แล้วครับ ได้ยินเสียงความคิดของตัวเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติสิ่งที่พระองค์สรรเสริญยิ่งนัก

เมื่อ: 20 พ.ค. 2019, 19:06 

ตอบกลับ: 87
แสดง: 1506


อีกตัวอย่างหนึ่ง นั่งสมาธิแล้วได้ยินเสียงด่าตัวเอง นั่งสมาธินั่งดูลม แล้วมามองกระจกแบบใช้ตาเพ่ง. กระจกมันบิดไปบิดมา บางทีก็ได้ยินเสียงคนพูดถึงเรืองที่ผมคิด แต่มองไม่เห็นคน ตอนนี้เพี้ยนครับ อาการแบบนี้เขาเรียกจิตหลอกรึเปล่า ตอนนี้ลำบากมาก หนวกหูเสียงด่ามาเป็นอาทิตย์แล้วครับ ได้ยินเสียงความคิดของตัวเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติสิ่งที่พระองค์สรรเสริญยิ่งนัก

เมื่อ: 20 พ.ค. 2019, 11:24 

ตอบกลับ: 87
แสดง: 1506


อีกตัวอย่างหนึ่ง นั่งสมาธิแล้วได้ยินเสียงด่าตัวเอง นั่งสมาธินั่งดูลม แล้วมามองกระจกแบบใช้ตาเพ่ง. กระจกมันบิดไปบิดมา บางทีก็ได้ยินเสียงคนพูดถึงเรืองที่ผมคิด แต่มองไม่เห็นคน ตอนนี้เพี้ยนครับ อาการแบบนี้เขาเรียกจิตหลอกรึเปล่า ตอนนี้ลำบากมาก หนวกหูเสียงด่ามาเป็นอาทิตย์แล้วครับ ได้ยินเสียงความคิดของตัวเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แสดงแค่นี้ก็บรรลุกันมากมาย

เมื่อ: 20 พ.ค. 2019, 09:03 

ตอบกลับ: 51
แสดง: 957


เอาตามจริงนะครับ
โลกมันมีความเกิดและความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา .. จะกล่าวไปใยถึงพระศาสนา
เอาตามจริงยิ่งกว่านั้น .. กาลที่พระพุทธเจ้าประกาศคำสอนมีพระสงฆ์ปฏิบัติตาม ให้
ศาสนาดำรงอยู่บนโลกมีเป็นส่วนน้อย .. กาลที่ไม่มีศาสนาดำรงอยู่มีเป็นส่วนมาก

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานาปานสติสิ่งที่พระองค์สรรเสริญยิ่งนัก

เมื่อ: 20 พ.ค. 2019, 01:46 

ตอบกลับ: 87
แสดง: 1506


อีกตัวอย่างหนึ่ง นั่งสมาธิแล้วได้ยินเสียงด่าตัวเอง นั่งสมาธินั่งดูลม แล้วมามองกระจกแบบใช้ตาเพ่ง. กระจกมันบิดไปบิดมา บางทีก็ได้ยินเสียงคนพูดถึงเรืองที่ผมคิด แต่มองไม่เห็นคน ตอนนี้เพี้ยนครับ อาการแบบนี้เขาเรียกจิตหลอกรึเปล่า ตอนนี้ลำบากมาก หนวกหูเสียงด่ามาเป็นอาทิตย์แล้วครับ ได้ยินเสียงความคิดของตัวเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ท่อง5คำก็บรรลุ. พุทธศาสนาง่ายสบายๆ

เมื่อ: 18 พ.ค. 2019, 08:13 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 552


ใคร...เป็นผู้ตรีก ก็เกิด ความตรึกขึ้นมาในใจอย่างนี้ว่าจะพยายามรักษาผ้าขาวสะอาดผืนนี้ ให้ขาวสะอาดอยู่ดังเดิมยังไงผ้าขาวสะอาดผืนนี้ก็ย่อมเปอะเปื้อนถึงความ แปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา โลกนี้ไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่น แค่นี้เองที่พระพุทธจะเจ้าบอกเรา พอตรึก อย่างนี้น้ำตาก็ไหลด้วยความปิติ จิตก็ตั้งมั่นอยู่ด้ว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ท่อง5คำก็บรรลุ. พุทธศาสนาง่ายสบายๆ

เมื่อ: 18 พ.ค. 2019, 00:34 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 552


[ ๓๗๓ ] เมื่อก่อน ญาณคติเกิดแก่เราช้า เราจึงถูกดูหมิ่น และพี่ชายจึงขับไล่เราว่า จงกลับไปเรือนเดี๋ยวนี้เถิด เราถูกพี่ชายขับไล่แล้ว ไปยืนร้องไห้อยู่ที่ใกล้ซุ้มประตูสังฆาราม เพราะยังมีความอาลัยในศาสนา พระผู้มีพระภาคได้เสด็จมา ณ ที่นั้น ทรงลูบศีรษะเรา ทรงจับแขนเรา พาเข้าไปสู่สังฆาราม พระศาสดาทรงอนุเคราะ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กามอยากนักจะตัดใจ

 หัวข้อกระทู้: Re: กามอยากนักจะตัดใจ
เมื่อ: 15 พ.ค. 2019, 16:16 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 805


Kiss ใครเขามีอัธยาศัยแบบไหนก็มีเหตุปัจจัยตามนั้น ก่อนบวชก็เป็นอัธยาศัยของผู้ที่เข้าใจคำสอน ไม่ใช่อยากบวชโดยไม่รู้อะไรเลยการบวช เป็นการสละเพศคฤหัสถ์ทั้งหมดเลย ทั้งสมบัติบ้านเรือนญาติพี่น้อง บวชแล้วยังไปหาหมู่คณะ หาเงินทองผิดไหมคะ อัธยาศัยของชาวบ้าน คือประกอบอาชีพการงานหาเลี้ยงชีพและครอบครัว ทำธุรกิจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กามอยากนักจะตัดใจ

 หัวข้อกระทู้: Re: กามอยากนักตะตัดใจ
เมื่อ: 15 พ.ค. 2019, 14:09 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 805


bigtoo เขียน:
แต่ถ้าจะฝึกตัดกามเพศจริง. ผมมีวิธีแต่ใจต้องเด็ดมากๆ. สนใจทักมา

ผมไม่มีปัญหาเรื่องอุบายใช่ในการละกาม ผมมีปัญหาตรงใจไม่อยากละครับ
ณ ตอนนี้ถ้าเจอคนถูกใจ แล้วเลือกได้มันเอาแน่ตนับลุง ใจนี้ แฮร่ ๆ
ลุงครับ ผู้ที่ท่านละกามราคะได้แล้ว และยังครองธาตุขันธ์มีชีวิตอยู่บนโลก
ท่านมีความสุขมากมั้ยครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กามอยากนักจะตัดใจ

 หัวข้อกระทู้: Re: กามอยากนักตะตัดใจ
เมื่อ: 15 พ.ค. 2019, 13:57 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 805


อุปสรรคสำหรีบชายก็คือรูปร่างหญิงสาวที่เลอโฉม อุปสรรคสำหรับหญิงก็คือรูปร่างชายที่งดงาม ก่อนพระองค์จะตรัสรู้ ลูกสาวพญามารได้มายัวยวนพระองค์เพื่อจะให้หลงไหลในรูปกาย. แต่พระองค์ทรงมองต่างจากคนทั่วไป. ที่มองรูปร่างที่ดูสวยงามหลวงลวงตา. ท่านมองแยกแยะละเอียดลงไปถึงภายในภายนอก. ท่านแยกส่วนทุกส่วนเป็นชิ้นเล...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กามอยากนักจะตัดใจ

 หัวข้อกระทู้: Re: กามอยากนักตะตัดใจ
เมื่อ: 15 พ.ค. 2019, 13:23 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 805


อุปสรรคสำหรีบชายก็คือรูปร่างหญิงสาวที่เลอโฉม อุปสรรคสำหรับหญิงก็คือรูปร่างชายที่งดงาม ก่อนพระองค์จะตรัสรู้ ลูกสาวพญามารได้มายัวยวนพระองค์เพื่อจะให้หลงไหลในรูปกาย. แต่พระองค์ทรงมองต่างจากคนทั่วไป. ที่มองรูปร่างที่ดูสวยงามหลวงลวงตา. ท่านมองแยกแยะละเอียดลงไปถึงภายในภายนอก. ท่านแยกส่วนทุกส่วนเป็นชิ้นเล...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กระทู้ตามใจ สุดแล้วแต่ใจจะให้เป็นไป

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 20:11 

ตอบกลับ: 64
แสดง: 2707


Kiss สมมุติว่าตอนนี้คุณนั่งฟังตถาคตเทศนาธรรมจากพระโอษฐ์ยุ่ คิดสิมีอนาคตตัวอักษรเป็นคำๆหล่นลงมาเรียงให้เห็นล่วงหน้าไหมคะ ฟุ้งซ่านใช้ได้เลยทีเดียว พูดก็มีเสียงสิ จะมีตัวอักษรมีตัวหนังสือหล่นออกจากปากได้ยังไง คุณโรสของเขียนหนังสือ เช่น สวัสดีค่ะ สิจะมีเสียงไหลออกจากตัวหนังสือตัวอักษร สวัสดีค่ะ เรียงออ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กระทู้ตามใจ สุดแล้วแต่ใจจะให้เป็นไป

เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 16:52 

ตอบกลับ: 64
แสดง: 2707


Kiss สมมุติว่าตอนนี้คุณนั่งฟังตถาคตเทศนาธรรมจากพระโอษฐ์ยุ่ คิดสิมีอนาคตตัวอักษรเป็นคำๆหล่นลงมาเรียงให้เห็นล่วงหน้าไหมคะ ฟุ้งซ่านใช้ได้เลยทีเดียว พูดก็มีเสียงสิ จะมีตัวอักษรมีตัวหนังสือหล่นออกจากปากได้ยังไง คุณโรสของเขียนหนังสือ เช่น สวัสดีค่ะ สิจะมีเสียงไหลออกจากตัวหนังสือตัวอักษร สวัสดีค่ะ เรียงออ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 33 [ พบ 482 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร