วันเวลาปัจจุบัน 27 ก.พ. 2024, 01:57  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 579 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ดับแท้จริง - ดับเทียม

 หัวข้อกระทู้: Re: ดับแท้จริง - ดับเทียม
เมื่อ: 15 ก.ย. 2017, 22:43 

ตอบกลับ: 35
แสดง: 8981


ความดับที่แท้จริง. ต้องไม่กลับกำเริบ เป็นการทรงตัวดับกิริยาการปรุงของจิต. อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องเข้าไม่ต้องออก สัญญา. เวทนา. เจตนา. ผัสสะ. มนสิการ. ดับให้ปรากฏ แม้ลืมตาอยู่ นั่งอยู่. นอนอยู่. หรือยืนอยู่. คลองแห่งถ้อยคำถูกเพิกถอน. สมมุติบัญญัติ. จึงดับไป จิตทรงตัวอยู่เช่นนี้. สลับกับการเกิดขึ้นของ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: น้ำเต็มแก้ว

 หัวข้อกระทู้: Re: น้ำเต็มแก้ว
เมื่อ: 15 ก.ย. 2017, 22:28 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2870


น้ำเต็มแก้ว. ก็เป็นสิ่งเลิศประเสริฐอยู่. ถ้าน้ำในแก้ว. เป็นน้ำบริสุทธิ์. และแสนวิเศษ. น้ำในแก้วจะคือตัวปัญหา. ถ้าน้ำนั้น ยังไม่ใช่สิ่งบริสุทธิ์แท้และมั่นคง ในทุกแก้วของทุกคน. มีบ้างแก้วใหญ่ มีบ้างแก้วเล็ก. ในทุกแก้วล้วนมีน้ำ แต่น้ำในแต่ละแก้ว. ย่อมบริสุทธิ์ และทรงคุณค่าแตกต่างกัน น้ำดีย่อมควรรักษาให...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติ รู้ สติ ได้ไหม

 หัวข้อกระทู้: Re: สติ รู้ สติ ได้ไหม
เมื่อ: 15 ก.ย. 2017, 22:04 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 7511


ในการระลึกรู้อยู่กับสิ่งใดก็ตาม หนึ่งกิริยาของการระลึกรู้ต่อธรรมใดๆก็ตาม จิตจะมีองค์ธรรมอีกหลายตัวในการมีอยู่พร้อมในที่เดียวกันนั้นเลย สิ่งที่มีในหนึ่งการระลึกพร้อมกันไปเสร็จในหนึ่งการระลึกคือ สติ. สัมปชัญญะ สัญญา เวทนา. เจตนา ผัสสะ. มนสิการ วิญญาณ และอาจมีรายละเอียดในหนึ่งกิริยาของการระลึกอีกหลายอง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เข้าข่าย..บิดเบือนพระธรรมคำสอนหรือไม่?

เมื่อ: 17 ก.ค. 2015, 15:10 

ตอบกลับ: 62
แสดง: 11477


ไม่ได้บิดเบือน ถ้าไม่รู้จริง และไม่รู้ตัว แล้วกระทำลงไป ด้วยความมั่นใจว่าเป็นอย่างนั้น แต่ว่า เป็นการให้ความรู้ที่ไม่ตรงกับสภาพที่ควรจะเป็น จึงทำให้คนเข้าใจผิดได้ หรือรู้ผิดๆได้ อีกพวกหนึ่งก็รู้ทั้งรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอน แบบนี้ พระไตรปิฎกมีมากมายกล่าวอย่างนี้ ก็ยังจะไปพยายามเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามแบบ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตมีวันหายไปถาวร ไหมครับ

เมื่อ: 17 ก.ค. 2015, 12:06 

ตอบกลับ: 104
แสดง: 19929


ถ้าแบ่งชีวิตออกเป็น กอง ก็จะได้5กอง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 5กองนี้ก็คือทั้งหมดของชีวิตแล้ว เพราะจิต ก็อยู่ในส่วน ของ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และกายอยู่ในส่วนของ รูปขันธ์ ในพระไตรปิฏกมีมากมายที่พระพุทธองค์ แสดงถึงความดับสนิทของขันธ์5 ถ้าขันธ์5 ดับสนิทแล้วจะเหลือ อะไรเอามาเป็นจิต ปฏิจจสมุ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น..กับเรา..ดีหมด

เมื่อ: 17 ก.ค. 2015, 09:34 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 6325


ดีหมดเลยเหรอคุณกบ ไฟไหม้บ้านก็ดี โจรปล้นก็ดี เป็นมะเร็งก็ดี ญาติเสียก็ดี
โลกวินาศก็ดี ใครมายืมตังค์ก็ดี คอมพ์พังก็ดี และอื่นๆอีกก็ดี

s006

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คำถาม..ความต่างของฌานค่ะ

เมื่อ: 17 ก.ค. 2015, 09:12 

ตอบกลับ: 33
แสดง: 8214


อยากรู้ที่เกินตัว ตอบไปก็สงสัยอีก

:b6:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิเคราะห์ธรรมตามแบบชาวโลกธรรมดาๆ

เมื่อ: 17 ก.ค. 2015, 09:04 

ตอบกลับ: 910
แสดง: 94212


พระพุทธเจ้าค้นพบ อริยสัจจ์4 ทุกคำสอนตลอดพระชนชีพ ล้วนอยู่ในข่ายของอริยสัจจ์ทั้งนั้น ไม่ว่าจะย่อ จะอ้อม จะตรง จะพิศดาร จะตื้น หรือลึก ล้วนแตกออกจากอริยสัจจ์ สาระสำคัญของพุทธศาสนา คือ ดับทุกข์ได้ และมุ่งเน้นเพื่อนำไปสู่ความดับทุกข์ หรือสิ้นสุดทุกข์ และพระพุทธองค์ กล่าวว่า สำนักของท่าน มีเจโตวิมุตติที่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทางสายกลาง

 หัวข้อกระทู้: Re: ทางสายกลาง
เมื่อ: 17 ก.ค. 2015, 08:36 

ตอบกลับ: 94
แสดง: 15871


ทางสายกลางที่พระพุทธองค์ทรงสอนสั่ง คือ อริยมรรคมีองค์8 ไม่ได้มีอยู่แล้วในตัวคนหรือตัวใคร แต่บุคคลทั้งปวงถ้าต้องการลุถึงความสิ้น ราคะโทสะโมหะ ต้องอบรมมรรค ให้มีขึ้นเป็นขึ้นในตนเอง มีมรรคอยู่เป็นเนื้อตัวชีวิตให้ได้ ส่วนสิ่งที่จะต้องอบรมสร้างให้เกิดขึ้น ถ้าเป็นตัวความรู้ตัวปัญญาญาณชั้นรู้แจ้งคนนั้นจะศึ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถามเรื่องฌาน4

 หัวข้อกระทู้: Re: ถามเรื่องฌาน4
เมื่อ: 17 ก.ค. 2015, 06:38 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1635


จิตที่กำลังเห็นแสง และนิ่งอยู่ เป็นจิต ระดับอุปจารสมาธิ ในขณะที่ทรงอยู่กับสภาพนี้ ถึงแม้จะรู้สึกว่าเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ แต่ก็ยังมีวิตกวิจารณ์ คือจิตมันยังมีการคิดอยู่ได้ อุปจารสมาธิก็มี 2ประเภท คือ อุปจารสมาธิ ก่อนถึงความ เป็น อัปปนาสมาธิ หรือก่อนถึง ความเป็นฌาณ ในระดับต่างๆ ขั้นนี้ก็ยังไม่สุขไม่ทุกข์ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระโพธิสัตว์

 หัวข้อกระทู้: Re: พระโพธิสัตว์
เมื่อ: 15 ก.ค. 2015, 21:09 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 7901


พระพุทธเจ้ามีมาแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทร เคยได้ทราบมาอย่างนี้ แต่จริงรึเปล่าก็ไม่รู้ ตำนานบอกว่า เฉพาะภัทรกัปป์นี้ มี5พระองค์ และองค์แรก แห่งภัทรกัปป์ก็ไม่รู้มีใครพยากรณ์ ให้รึเปล่า และองค์แรก ต้องมีอยู่ จึงจะมีองค์2ได้ แค่อยากรู้ว่าองค์แรกถ้ามี แล้วใครจะเป็นผู้พยากรณ์ ว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เห็นแบบไหนจึงชื่อว่าเห็นตถาคต

เมื่อ: 15 ก.ค. 2015, 10:34 

ตอบกลับ: 32
แสดง: 6460


สามารถเข้าถึงสิ่งที่พระองค์เข้าถึงได้ จึงเป็นผู้ที่หมดความสงสัยในตัวพระองค์อย่างแท้จริง เพราะตัวเองได้เห็นเองแล้วว่า สิ่งที่ตนเข้าถึงนั้นช่างพิเศษสุดอย่างไร จริงแท้อย่างไร ดังนั้น จึงรู้ได้ว่า ครูของตนย่อมจริงแท้แน่นอน และล้ำเลิศกว่าตน หลายเท่านัก เมื่อเห็นธรรม จึงรู้ค่าครูของตน onion

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระโพธิสัตว์

 หัวข้อกระทู้: Re: พระโพธิสัตว์
เมื่อ: 15 ก.ค. 2015, 09:38 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 7901


พระพุทธเจ้าพระองค์แรก ตอนเป็นมหาโพธิสัตว์ ใครเป็นผู้พยากรณ์ ว่าจะตรัสรู้ครับ
แล้วจะจัดว่าเป็นโพธิสัตว์แบบไหนดีครับ

:b16:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำอย่างไรถึงเรียกว่าจิตว่าง

เมื่อ: 15 ก.ค. 2015, 09:31 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 11923


คำว่าจิตว่าง ถ้าหมายถึง การจะทำหน้าที่ของจิต จิตจะต้องอาศัย อารมณ์ในการเกิดขึ้นและดับลง จิตจะขาดจากอารมณ์ไม่ได้ ขาดอารมณ์เมื่อไร จิตจะไม่ก่อเกิดขึ้นได้เลย จิตและอารมณ์จึงเป็นสิ่งคู่กัน คำว่าว่างจาก อารมณ์ มี2ระดับ คือ ว่างจากอารมณ์เพื่อเป็นที่ตั้งของจิต ภาวะนี้มีได้กับจิตที่ กำลังอยู่บนความระงับของจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คำถาม..ความต่างของฌานค่ะ

เมื่อ: 15 ก.ค. 2015, 09:03 

ตอบกลับ: 33
แสดง: 8214


คำว่าฌาณ กับ คำว่าสมาธิ ต้องแยกกัน จึงจะตรงตามสภาพที่มันควรจะเป็น สมาธิ คือความตั้งมั่นของจิต แบ่งเป็น3ระดับ คือ ขนิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ สมาธิระดับอัปปนาสมาธิ ทุกระดับ ถูกเรียกว่า ฌาณ มีด้วยกัน8ขั้น แบ่งเป็นรูปสมาธิ4อรูปสมาธิ4 เหตุที่เรียกว่าฌาณ เพราะเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นจากการเพ่งอารมณ์...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 39 [ พบ 579 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron