วันเวลาปัจจุบัน 03 ต.ค. 2023, 15:35  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 4816 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความฟุ้งซ่าน

 หัวข้อกระทู้: ความฟุ้งซ่าน
เมื่อ: วันนี้, 05:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 185


ครั้งหนึ่ง ขณะกราบเรียนถามเรื่องการฝึกสมาธิกับหลวงพ่อชา พระฝรั่งรูปหนึ่งก็พ้อว่าจิตท่านไม่สงบ ท่านบอกว่ารู้สึกหงุดหงิดท้อแท้ว่าควบคุมจิตตัวเองไม่ได้สักที แล้วกราบเรียนถามว่า “พอเริ่มทำสมาธิปั๊บ จิตก็ฟุ้งเลยครับ ฟุ้งไปเรื่องอดีตบ้าง อนาคตบ้าง ผมควรจะทำอย่างไรดีครับหลวงพ่อ” หลวงพ่อชาตอบว่าท่านกำลังสำค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เจริญพรหมวิหาร

 หัวข้อกระทู้: เจริญพรหมวิหาร
เมื่อ: เมื่อวานนี้, 07:32 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 261


“เขามีส่วนเลวบ้าง ช่างหัวเขา จงเลือกเอาส่วนที่ดี เขามีอยู่ เป็นประโยชน์โลกบ้าง ยังน่าดู ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ ของเขาเลย จะหาคนมีดี โดยส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยวค้นหา สหายเอ๋ย เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่า ตายเปล่าเลย ฝึกให้เคยมองแต่ดี มีคุณจริง” ท่านพุทธทาสภิกขุ “คนบางคน มีความทะเยอทะยาน อยากมีชื่อเสียงว่าเป็น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กุศลคือความฉลาด

 หัวข้อกระทู้: กุศลคือความฉลาด
เมื่อ: 01 ต.ค. 2023, 05:35 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 384


“กิริยาจิต” ที่แฝงอยู่ตาม “อายตนะ” หรือ “ทวารทั้ง ๕” มีดังนี้ “ตา” ไปกระทบกับรูป เกิด จักษุวิญญาณ คือ การเห็น จะห้ามไม่ให้ตาเห็นรูปไม่ได้ “หู” ไปกระทบกับเสียง เกิด โสตวิญญาณ คือ การได้ยิน จะห้ามไม่ให้หูได้ยินเสียงไม่ได้ “จมูก” ไปกระทบกับกลิ่น เกิด ฆานวิญญาณ คือ การได้กลิ่นจะห้ามไม่ให้จมูกรับกลิ่นไม่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ศีล สมาธิ ปัญญา

 หัวข้อกระทู้: ศีล สมาธิ ปัญญา
เมื่อ: 30 ก.ย. 2023, 08:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 798


"มองตัวเอง มองตัวเอง มองตัวเอง มองตัวเองให้มาก จึงจะกลายเป็นคนดีได้ มัวแต่มองผู้อื่นแล้วไซร้ ก็กลายเป็นคนพาลไปไม่รู้ตัว เพราะนิสัยคนพาล ย่อมเพ่งโทษผู้อื่นเป็นวัตร" หลวงปู่หล้า เขมปัตโต "กรรม แปลว่า การกระทำ จะร้ายจะดี จะสุขหรือทุกข์ ย่อมเกิดมาแต่กรรม ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า กัมมุนา วัต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา

 หัวข้อกระทู้: ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา
เมื่อ: 29 ก.ย. 2023, 07:05 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 905


“การให้ด้วยความเต็มใจนั้น มีอานิสงส์มหาศาล ของที่ให้แม้จะน้อย แต่ให้ด้วยความเต็มใจ ก็มีอานิสงส์มากกว่าเงินจำนวนมาก แต่ให้เพราะ อยากได้หน้า หรือให้แต่เสียดาย เราเหลือกินเหลือใช้ ก็ให้เถอะ เลี้ยงคนไม่ทำให้จนลงหรอก” หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล "มีสติรู้ตัว ถอนความยึดถือในตัวตนเสีย มีอะไรบ้างหรือ ที่เร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กระทำทั้งกรรมดี กรรมชั่ว

เมื่อ: 28 ก.ย. 2023, 05:15 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 922


"ทำงานอย่าเอาแต่ใจตัวเอง เราทำอะไร เราก็ว่าเราถูก แต่มันอาจจะไม่ถูกคนอื่นเขา อย่ามัวแต่ว่าคนนั้นทำผิด คนนี้ทำผิด ให้กลับมาดูความผิดของตัวเอง อย่างเดียวดีกว่า" ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก "การเตือนผู้อื่นไม่ให้หลงผิดนั้น เป็นสิ่งดี แต่การเตือนตนให้ได้นั้น ย่อมดีกว่า" หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความสบายใจ

 หัวข้อกระทู้: ความสบายใจ
เมื่อ: 27 ก.ย. 2023, 05:02 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1005


"บุญ เป็นของดี เราให้ใครก็ได้ ไม่ว่าเจ้านาย ลูกน้อง หรือคนที่เราจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือ...ได้ทั้งนั้น บุญคือความสบายใจ การสร้างบุญโดยการให้ด้วยจิตใจที่เมตตา คือเป็นคนกล่อมเกลาจิตใจไปในตัว และเป็นการปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งด้วย" โอวาทธรรม หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ “การให้ด้วยความเต็มใจนั้น มีอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ศีล 5 บริสุทธิ์

 หัวข้อกระทู้: ศีล 5 บริสุทธิ์
เมื่อ: 26 ก.ย. 2023, 07:02 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 946


“ เห็นกิเลสของคนที่สอนให้ ละกิเลส ” นักบวชบางท่านไม่ทราบงานหลัก พอบวชแล้วแทนที่จะมุ่งเข้าป่าปฏิบัติ หาธรรมะ หาทางหลุดพ้น ก็มาหาเงินหาทอง มาเรี่ยไรญาติพี่น้อง สร้างความรำคาญใจให้กับผู้อื่น เพราะขอเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะในใจมีแต่ความโลภ ถึงแม้จะเป็นความโลภในทางบุญกุศลก็ยังเป็นความโลภอยู่ ทำให้คนเบื่อหน่า...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความสุขที่ได้รับ

 หัวข้อกระทู้: ความสุขที่ได้รับ
เมื่อ: 25 ก.ย. 2023, 06:09 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 882


"พระพุทธองค์ทรงสอนว่า แม้สิ่งที่ดีงาม เราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลย เพราะถ้าเรายึดมั่นถือมั่น ก็เหมือนกับเราข้ามน้ำขึ้นฝั่งไปแล้ว แต่ยังคงแบกแพไปด้วย..." พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) สองพระมหาเถระผู้สง่างามด้วยธรรม #สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ท่าน ป.อ.ปยุตฺโต) #พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ตั้งมั่นในบุญกุศล

 หัวข้อกระทู้: ตั้งมั่นในบุญกุศล
เมื่อ: 24 ก.ย. 2023, 05:35 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 981


“ เทวดา กับ การสวดมนต์" “หลวงพ่อครับ กระผมอยากทราบความคิดเห็นของหลวงพ่อ ที่มีต่อเทวดาที่เขาสวดชุมนุมเทวดานั้น จะมีจริงหรือไม่” หลวงพ่อจรัญ ท่านตอบในทันทีว่า “อาตมาเชื่อ ทำไมจึงเชื่อ อาตมาจะเล่าให้ฟัง” แต่เดิมนั้นอาตมาไม่เคยเชื่อเรื่องเทวดา เพราะอาตมาไม่เคยสัมผัสนี่ แล้วอาตมาจะไปเชื่ออย่างไร ในเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลภ โกรธ หลง

 หัวข้อกระทู้: โลภ โกรธ หลง
เมื่อ: 23 ก.ย. 2023, 07:32 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 961


"โลภ โกรธ หลง เป็นไฟท่านให้ละ มันลุกขึ้นเอาขี้ฝอยเชื้อไฟไปใส่ ก็ไม่ลุก ใครอยากว่าอะไรก็ช่างเขา สมมติเขาว่าเราไอ้หมา ไอ้สุนัข ลองจับดูหางเราไม่มี ก็จะไปโกรธเขาทำไม เขาทำไม่ดีกรรมก็ย้อนหาเขาเองแหละ การยึดมั่นถือมั่นมันหนัก เหมือนเรายกก้อนหิน ถ้ามันหนัก เราไม่วางมันก็หนักตลอด" หลวงพ่อสมบูรณ์ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชำระจิตใจ

 หัวข้อกระทู้: ชำระจิตใจ
เมื่อ: 22 ก.ย. 2023, 06:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1055


. ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ ผู้มีศีลย่อมมีความสุข ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์ไม่อด ไม่ยาก ไม่จน ก็เพราะรักษาศีลให้สมบูรณ์ จิตดวงเดียวเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา ผู้มีศีลแท้เป็นผู้หมดเวรหมดภัย โอวาทธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร "...ธรรมะ เป็นเครื่องชำระจิตใจบุคคลให้ผ่องแผ้ว ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความกตัญญู

 หัวข้อกระทู้: ความกตัญญู
เมื่อ: 21 ก.ย. 2023, 09:59 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 908


ยอดของความกตัญญูที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญก็คือ..การนำแสงธรรม เข้าสู่ดวงใจของบุพการี โอวาทธรรม หลวงปู่ชา สุภัทโท “อย่าเป็นคนขี้บ่น เหนื่อย ลำบาก ยาก ขี้เกียจ บ่นไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น มันจะเป็นไปตามปาก เหนื่อยก็พัก มีแรงก็สู้ใหม่” หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ "ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ ผู้นั้นจะพ้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แผ่เมตตา

 หัวข้อกระทู้: แผ่เมตตา
เมื่อ: 20 ก.ย. 2023, 06:23 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 981


โลกหน้าจะเป็นอย่างไร จะอดอยากไหม ไม่ต้องถามใคร ถามตัวเองแหละ ทุกวันนี้ทำบุญให้ทาน ทำคุณงามความดีไหม ....... หลวงพ่อสมบูรณ์ กันตสีโล #พระเทพวัชรญาณเวที #ทานตัดชีวิต ที่เมืองจีนเขามีการเรี่ยไรเพื่อหล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ พระท่านก็ไปประกาศเรี่ยไร มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาชีพกวาดถนน เกิดศรัทธาอยากจะถวาย #ท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อารมณ์จิต

 หัวข้อกระทู้: อารมณ์จิต
เมื่อ: 19 ก.ย. 2023, 05:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1030


"ตนของตนย่อมเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เหตุนี้ จึงต้องหัดบังคับตนเอง ผู้อื่นถึงจะเป็นศัตรู ก็ไม่เท่าตนเป็นศัตรู ต่อตนของตนเอง ถ้ายังไม่สามารถบังคับ ตนของตนเองให้ดีได้แล้ว ก็อย่าหวังเลยว่า จะบังคับผู้อื่นให้ดีได้” ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต "เห็นอะไรชอบ ไม่ชอบ ปล่อยไว้ก่อน เรื่องของคนอื่น พยายามอย...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 322 [ พบ 4816 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร