วันเวลาปัจจุบัน 30 ก.ย. 2020, 17:42  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 3719 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความเกิด ความแก่

 หัวข้อกระทู้: ความเกิด ความแก่
เมื่อ: วันนี้, 04:50 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 108


“การทำจริง ย่อมได้รับผลจริงอย่างไม่ต้องสงสัย สำคัญแต่ว่า ทุกคนจะยอม “ทำจริง” หรือไม่เท่านั้น พระพุทธเจ้าสลบไปกี่ครั้ง ท่านพระอาจารย์มั่นก็สลบไปกี่ครั้ง ประวัติครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ภาวนาสละตาย ซวนซบสลบไปแต่ละองค์ องค์ละกี่ครั้ง ผู้ที่มารู้จัก มากราบไหว้ในภายหลังก็เห็นแต่ตอนที่ท่าน “ผ่าน” แดนตายกันมา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แก่นบุญ แก่นบาป

 หัวข้อกระทู้: แก่นบุญ แก่นบาป
เมื่อ: เมื่อวานนี้, 05:14 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 176


...เวลาที่ได้อยู่กับหมู่กับพวกที่ปฏิบัติด้วยกันแล้ว จะเห็นอุบายวิธีต่างๆ อุบายที่ได้จากการไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดก็คือการอดอาหาร ตอนที่ศึกษาและปฏิบัติเองนี้ ยังไม่เคยทราบเรื่องการอดอาหาร .แต่พอไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดใหม่ๆ ก็ไม่รู้ว่าพระท่านอดอาหารกัน บางวันพระบางรูปอยู่ๆ ท่านก็หายไป คิดว่าท่านลาไปธุระ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มลคลชีวิต

 หัวข้อกระทู้: มลคลชีวิต
เมื่อ: 28 ก.ย. 2020, 09:33 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 218


ครั้งหนึ่งมีโยมไปกราบนมัสการและเรียนถามท่านว่า "เห็นไตรลักษณ์ แต่ไม่สามารถวางได้ซักที ท่านเมตตาบอกว่า..ไม่เป็นไร #แค่เห็นก็เป็นกุศลแล้ว" ธรรมะคำสอน หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร มหาบุรุษผู้เป็นบ่อแห่งบุญ "พระแท้อยู่ที่จิต อยู่ที่ใจ ไม่จำเป็นต้องไปเช่าพระมาแขวนคอ...ถ้าท่านทำตัวไม่ดี พระที...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รู้จักอารมณ์

 หัวข้อกระทู้: รู้จักอารมณ์
เมื่อ: 27 ก.ย. 2020, 08:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 190


"แก้ปัญหาให้โดยไม่ได้ถามเวลามีปัญหา" ...เราไม่เคยถามท่านเลยนะตั้งแต่อยู่กับท่านมา ตอนที่ท่านเทศน์มันก็ครบอยู่แล้ว ยังไม่เคยถามปัญหาท่านเลย .แต่ครั้งหนึ่งเคยคุยกับพระรูปหนึ่ง เคยถามอะไรอยู่เรื่องหนึ่ง จําไม่ได้ อยู่ๆ หลวงตาก็ตอบมาโดยที่ไม่ได้ถามท่าน .เหตุการณ์นี้คือไปปรนนิบัติท่าน ตอนนั้นช่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทางสายกลาง

 หัวข้อกระทู้: ทางสายกลาง
เมื่อ: 26 ก.ย. 2020, 08:36 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 197


...ชีวิตเราเป็นเหมือนเทียน พอจุดแล้วก็มีแต่จะสั้นลงๆ ไปเรื่อยๆ “อายุยาวขึ้น แต่ชีวิตมันสั้นลง” .ตัวเลขมันยาวขึ้น ตอนนี้ ๔๐ นะ ๕๐ นะ มันยาวขึ้น ...แต่ชีวิตมันสั้นลง คือ.. ”ส่วนที่เหลืออยู่นี้จะน้อยลง สั้นลงไปเรื่อยๆ” เวลาที่จะได้บําเพ็ญ ได้เจริญมรรคนี้ จะน้อยลงไปเรื่อยๆ .“อย่าไปผัดวันประกันพรุ่ง” ควร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ภาวนาเบิกบาน

 หัวข้อกระทู้: ภาวนาเบิกบาน
เมื่อ: 25 ก.ย. 2020, 08:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 226


"ตอนเราเข้าไปอยู่ที่บ้านตาดใหม่ๆ" ...เวลาหลวงตาจะอบรมพระนั้น แล้วแต่ท่านจะสะดวก ช่วงนั้นประมาณสัก ๔-๕ วันครั้ง ตอนเย็นๆ ตอนเกือบพลบๆ ท่านจะบอกให้พระรูปหนึ่งไปบอกพระมาประชุม ไม่มีการตีกลอง ตีระฆัง ตีอะไรทั้งสิ้น ท่านจะบอกพระที่ใกล้ชิดที่ปฏิบัติท่าน ให้ไปบอกพระมาประชุมกัน แล้วพระท่านก็จะไปบอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การกระทำกรรมดี

 หัวข้อกระทู้: การกระทำกรรมดี
เมื่อ: 24 ก.ย. 2020, 08:14 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 218


...ธรรมชุดเตรียมพร้อม ชุดนี้ดีมากนะ เพราะท่านสอนวิธีปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจริงๆ ท่านไม่สอนเรื่องทาน เรื่องศีล ท่านจะสอนเรื่องภาวนาเป็นหลัก .เรื่องละตัณหาต่างๆ ความหลง เรื่องการปล่อยวางร่างกาย เพราะผู้ฟังคือคุณเพาพงานี้ ป่วยเป็นโรคมะเร็ง รักษาไม่หายแล้ว หมอบอกว่าไม่มียา ไม่มีวิธีที่จะรักษาเขาให้หายไ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วาสนาคือการกระทำ

 หัวข้อกระทู้: วาสนาคือการกระทำ
เมื่อ: 23 ก.ย. 2020, 05:39 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 225


...เมื่อก่อนนี้เราก็ไม่เคยสนใจศาสนา เป็นคนหัวทันสมัย คิดว่าศาสนาเป็นเรื่องของคนล้าสมัย กลัวจะหลงงมงาย เพราะเห็นคนเข้าหาศาสนา เป็นคนงมงาย เชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ ซึ่งศาสนาบางศาสนาก็เป็นอย่างนั้น . “แต่ศาสนาพุทธไม่ได้เป็นอย่างนั้น” .สิ่งที่ศาสนาพุทธสอนนี้ เป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ ศาสนาพุทธ ส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พิธีกรรม

 หัวข้อกระทู้: พิธีกรรม
เมื่อ: 22 ก.ย. 2020, 12:50 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 214


...เคยอยู่ครั้งหนึ่ง เวลาเดินจงกรมง่วงนอนมาก .แต่เราไม่ยอมนอน บังคับให้เดินไปๆ บังคับให้บริกรรม พุทโธๆ ซ้ายขวาๆ สักพักหนึ่งจิตก็สงบวูบลงไป หายง่วงเลย..หูตาสว่างเย็นสบาย .“ไม่รวมแบบสลบไสลแบบหลับใน แต่รวมแบบมีสติ” .ตอนก่อนนอนจะเหนื่อยเพลีย พอได้นอนพักแล้ว ตื่นขึ้นมา “จิต..จะละเอียด” .นักปฏิบัติจะนอนเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปลูกฝังธรรมะ

 หัวข้อกระทู้: ปลูกฝังธรรมะ
เมื่อ: 21 ก.ย. 2020, 06:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 220


...หนังยังมีรอบสุดท้ายเลย แล้วชีวิตของเราทําไมจะไม่มีรอบสุดท้ายบ้าง ก็ต้องมีรอบสุดท้ายเช่นเดียวกัน งานเลี้ยงย่อมมีการสิ้นสุด ไม่มีงานเลี้ยงไหนที่จะเลี้ยงกันไปตลอด "นั่นแหละคือชีวิตของพวกเรา"..เป็นอย่างนั้น ชีวิตของพวกเราเป็นเหมือนงานเลี้ยง เลี้ยงกันไปเรื่อยๆ เลี้ยงวันนี้แล้ว พรุ่งนี้ก็เลี้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ภาวนาดูจิตใจ

 หัวข้อกระทู้: ภาวนาดูจิตใจ
เมื่อ: 20 ก.ย. 2020, 08:33 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 219


...การระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก ก็เป็นการเจริญสติเหมือนกัน เช่น “การบริกรรมอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไป” .แต่ต้องบริกรรมแบบมีเข้าใจความหมาย ไม่ใช่บริกรรมแบบนกแก้ว ..แก้วจ๋าๆ แต่พอเห็นแก้วก็เขี่ยทิ้งๆ จะหากล้วยกินอย่างเดียว .การที่เราบริกรรมอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็เพื่อ..”ให้เราระลึกถึงความแก่ ความ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

 หัวข้อกระทู้: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
เมื่อ: 19 ก.ย. 2020, 07:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 222


"หากว่าในขณะใด จิตใจของเรา มันเหนื่อยหน่าย ท้อแท้ ไม่เอาไหน ประโยชน์ตนก็ไม่เอา ประโยชน์ท่าน ก็ไม่แลเหลียว ปล่อยชีวิตของตัวเอง ให้ล่วงเลยไป... โดยเปล่าปราศจากประโยชน์ ในขณะนั้น กายของเราเป็นมนุษย์ แต่จิตใจของเรา เป็นเปรต เปตะ แปลว่า ผู้ละ และทิ้งซึ่ง ประโยชน์ทั้งปวง... " #หลวงปู่แหวน_สุจิณโ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อบรมจิต

 หัวข้อกระทู้: อบรมจิต
เมื่อ: 18 ก.ย. 2020, 10:33 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 254


"ตนของตนย่อมเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เหตุนี้ จึงต้องหัดบังคับตนเอง ผู้อื่นถึงจะเป็นศัตรู ก็ไม่เท่าตนเป็นศัตรูต่อตนของตนเอง ถ้ายังไม่สามารถบังคับตนของตนเองให้ดีได้แล้ว ก็อย่าหวังเลยว่า จะบังคับผู้อื่นให้ดีได้” ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต “กรรมทางวาจานี้ ร้ายแรงมาก การที่เราพูดใส่ร้าย หรือพูดไม่ดี จนทำ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บำเพ็ญตน

 หัวข้อกระทู้: บำเพ็ญตน
เมื่อ: 17 ก.ย. 2020, 07:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 237


...ในพระสูตรนี้ ท่านสอนพระภิกษุให้นั่งสมาธิก่อน ให้ไปหาที่สงบตามโคนไม้ ตามป่าตามเขา แล้วก็ให้นั่งขัดสมาธิ หลับตา กําหนดจิตดูลมหายใจเข้าออก "เมื่อออกจากสมาธิก็ให้มีสติอยู่กับ การเดิน ยืน นั่ง นอน แล้วก็ให้พิจารณาดูกาย พิจารณาดูอาการ ๓๒ ดูซากศพ ดูอสุภะ อะไรต่างๆ เหล่านี้ แล้วก็ให้พิจารณาดูเวทนา ว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ธรรมแท้

 หัวข้อกระทู้: ธรรมแท้
เมื่อ: 16 ก.ย. 2020, 06:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 237


"เรื่องโชคต่าง ๆ เรื่องเงิน เป็นเรื่องเล็ก โชคบุญเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าบุญมีกับตัวแล้วนั่นแหละเงินก็มาเอง หมั่นทำบุญให้มาก #การทำบุญไม่ใช่ทำจนหมดตัว มีเงินน้อยทำน้อย มีเงินมากทำมาก #แต่ถ้าไม่มีเงินก็เอาแรงกายเข้าไปช่วยงานบุญก็จะได้บุญเช่นเดียวกัน การทำบุญเหมือนกับการทำประกันชีวิต บุญนั้นจะเสมือนเกร...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 248 [ พบ 3719 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร