วันเวลาปัจจุบัน 31 มี.ค. 2023, 07:44  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 4631 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปรับใจ

 หัวข้อกระทู้: ปรับใจ
เมื่อ: วันนี้, 05:19 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 61


"ไม่มีบุญใดจะมากเท่ากับการภาวนา นั่งภาวนาก็ได้บุญฆ่าบาป ยืนภาวนาก็ได้บุญฆ่าบาป เดินภาวนาก็ได้บุญฆ่าบาป นอนภาวนาก็ได้บุญฆ่าบาป" #หลวงปู่เจม_จิรธมฺโม สำนักสงฆ์เขาพนมปลายบัด อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ #การบำเพ็ญจิตใจเป็นสิ่งสำคัญ.. "... ขออย่าได้ละเลยในสิ่งสำคัญนี้.. ขอให้ เห็นว่าสิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความสุข ความทุกข์

 หัวข้อกระทู้: ความสุข ความทุกข์
เมื่อ: เมื่อวานนี้, 05:47 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 400


มันก็แค่นั้น “ … หลวงพ่อชา เวลาท่านสอน สำนวนเวลาที่ท่านเคยใช้บางครั้ง เวลาดูสิ่งที่เป็นความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี สิ่งที่น่าดีใจก็ตาม สิ่งที่น่าเสียใจก็ตาม หลวงพ่อชาท่านจะใช้คำว่า มันก็แค่นั้น มันก็แค่นั้น … อันนี้กินความได้ไกล ไม่น่าเอามาทำให้จิตใจเศร้าหมอง ไม่น่าเอามาทำให้จิตใจปราศจากความปลอดโปร่ง ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ฝึกจิตของตน

 หัวข้อกระทู้: ฝึกจิตของตน
เมื่อ: 29 มี.ค. 2023, 08:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 506


เราไม่จากเขา เขาก็จากเรา มันอยู่ที่ใครจะไปก่อน...ก็เท่านั้นเอง. โอวาทธรรม หลวงปู่ชา สุภัทโท ไม่มีใครในโลกนี้ที่บังคับให้เราทุกข์ใจได้ บางสิ่งบางอย่าง คนบางคน อาจชวนให้เราทุกข์ใจ แต่ถ้าเราไม่ขาดสติ ไม่ปล่อยให้ตัณหาผสมโรงกับสิ่งหรือกิริยาที่ยุอารมณ์ ความทุกข์ใจเกิดไม่ได้ ข่าวร้าย คือ ไม่ฝึกจิตให้รู้เท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การทำดี และการทำชั่ว

 หัวข้อกระทู้: การทำดี และการทำชั่ว
เมื่อ: 28 มี.ค. 2023, 08:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 485


"'..ธาตุมนุษย์เป็นธาตุตายตัว ไม่เป็นอื่นเหมือน นาค เทวดาทั้งหลายที่เปลี่ยนเป็นอื่นได้ มนุษย์ มีนิสัยภาวนาให้สำเร็จง่ายกว่าภพอื่น อคฺคํ ฐานํ มนุสฺเสสุ มคฺคํ สตฺต วิสุทฺธิยา มนุษย์มีปัญญาเฉียบแหลมคม คอยประดิษฐ์ กุศล อกุศล สำเร็จอกุศล...มหาอเวจีเป็นที่สุด ฝ่ายกุศล มีพระนิพพานให้สำเร็จได้ ภพอื่นไม่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มีคุณธรรม

 หัวข้อกระทู้: มีคุณธรรม
เมื่อ: 27 มี.ค. 2023, 05:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 630


หาอะไรเที่ยงไม่ได้ .....กำลังใจของเราจะทรงให้ได้ดีจริงๆ ต้องน้อมใจของเรานี้ไปฝึกไปด้วยปัญญาพิจารณาหาความจริง จิตใจตั้งอยู่ในสังขารุเปกขาญาณ นั่นก็คือมีอาการวางเฉยตามสภาวะของสังขาร คือ ร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลก มีความรู้ตามความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอนิจจัง คนก็เป็นอนิจจัง สัตว์ก็เป็นอนิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ธรรมะอยู่ที่ในจิตใจ

 หัวข้อกระทู้: ธรรมะอยู่ที่ในจิตใจ
เมื่อ: 26 มี.ค. 2023, 08:23 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 657


"ธรรมะอยู่ที่ในจิตใจ พระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกก็ค้นหาที่นี่ ไม่ได้หาที่อื่น จิตใจเป็นบ้านของกิเลส ตัณหา ถ้าอยากจะพ้นวัฏฏะต้องตัดตัวนี้ วิธีการคือ หาตัวที่มันพาเกิด พาตาย ตัวพาเกิดก็คือ ความรัก ความใคร่ ความยินดี ความโกรธ ตัวพาตายก็คือ ธาตุ 4 ขันธ์ 5". โอวาทธรรม หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท เราเกิดม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การทำความเพียร

 หัวข้อกระทู้: การทำความเพียร
เมื่อ: 25 มี.ค. 2023, 15:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 577


"เตือนเอาไว้นะ” จำไว้นะ อย่าไปเชื่อใครง่ายๆ ยิ่งสมัยนี้เริ่มมีคนจะแอบอ้างเรา รู้จักเรา เป็นอะไรกับเรา แล้วเดี๋ยวมาขอความช่วยเหลือ อย่ามาโทษเราทีหลังนะถ้าไปเชื่อเขา เดี๋ยวเขามาขอความช่วยเหลือขอสิ่งโน้น ขอสิ่งนี้ ขอยืมเงิน ขอไอ้โน่นขอนี่ แล้วก็เห็นเขามาวัดมาทำบุญ ก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนน่าเชื่อถือ แ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การพ้นทุกข์

 หัวข้อกระทู้: การพ้นทุกข์
เมื่อ: 24 มี.ค. 2023, 06:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 546


"...อย่าไปคิดว่า ตัวเองได้ขั้นนั้น ขั้นนี้ หลวงปู่ว่า ได้แต่จินตนาการ ได้แต่การปรุงแต่ง หลวงปู่อยากให้ทุกคนหาตัวเองให้ได้ จะเกิดจะเสียได้เพราะการกระทำ..." #หลวงปู่สังวาลย์_ธมฺมสาโร (อายุ ๙๓ ปี) วัดป่าเขามโนราห์ (ชายป่าห้วยขาแข้ง) อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี …บางคนมาวัด มาหาพระ “ แทนที่จะมาหาธรรมะ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จุดมุ่งหมายของการสวดมนต์

เมื่อ: 23 มี.ค. 2023, 05:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 633


"... ละออกจากจิตจากใจเสียก็สบาย รูป เสียง กลิ่น รส กามารมณ์ทั้ง ๕ ปล่อยให้ เขาผ่านไปผ่านมา ดีเขาก็ไม่ว่า ไม่ดีเขา ก็ไม่ว่า ..!! มันสำคัญอยู่ที่เจตนาตัวกรรมบุญ เจตนา ตัวกรรมบาป เข้าไปครองจิตแล้ว ทำให้คิด ไปปรุงแต่งไป เป็นรัก.. เป็นชัง.. เป็นโกรธ.. เป็นเกลียด.. ให้ละวางตัวนี้ อย่าเอาเข้ามา หมักไว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ฝึกฝนอบรม

 หัวข้อกระทู้: ฝึกฝนอบรม
เมื่อ: 22 มี.ค. 2023, 05:32 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 543


ศีลบ่ได่อยู่ที่พระธรรมะบ่ได้อยู่ที่วัด ศีลอยู่คนเรารักษาเอง ธรรมะอยู่ที่คนเราปฏิบัติเอง ทำเอง สร้างเอง เห็นเอง รู้เอง พ้นเอง เด้อลูกหลาน " . พระราชภาวนาวชิรคุณ (องค์หลวงปู่จื่อ พนฺธมุตโต) วัดเขาตาเงาะอุดมพร อ.บัวระเหว จ.ชัยภูมิ #สมุทัย คือ อาลัยรัก เพลินยิ่งนักทำภพใหม่ไม่หน่ายหนี ว่าอย่างต่ำกาม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การดำเนินชีวิต

 หัวข้อกระทู้: การดำเนินชีวิต
เมื่อ: 21 มี.ค. 2023, 05:04 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 550


ไปเดือดร้อนอะไรกับคนนินทา ใครนินทาเราไม่ได้ยินไม่ใส่ใจก็สบาย คนนินทาน่ะ เป็นยาชูกำลังที่จะเตือนตัวเอง เขาติดีกว่าเขาชม จะได้รู้ตัว ถ้าเราเป็นอย่างนั้นจะได้ปรับปรุง เราจะไปโกรธเขาทำไม ถ้าไปโกรธเขา ก็เรียกว่าเราแพ้ตัวเอง. โอวาทธรรม หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จังหวัดเลย บางคนคิดว่า การปฏิบัติกรรม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ภาวนาอบรมใจ

 หัวข้อกระทู้: ภาวนาอบรมใจ
เมื่อ: 20 มี.ค. 2023, 05:50 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 565


"คนมีพระอยู่ในใจ กราบที่ไหนก็ถูกพระ แต่คนที่ไม่มีธรรมะ แม้จะกราบตักพระยังไม่ถูกพระเลย" เจ้าคุณหลวงปู่หา สุภโร "ถ้าไม่อยากทุกข์ ก็อย่าเผลอใจให้สุขมาก" พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล "คนมีความอ่อนน้อมย่อมส่อถึงความเป็นคนดีภายใน ตรงกันข้าม ถ้าเป็นคนแข็งกระด้าง ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความดีที่เป็นอมตะ

 หัวข้อกระทู้: ความดีที่เป็นอมตะ
เมื่อ: 19 มี.ค. 2023, 06:39 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 686


พาลคิดว่ารับดีกว่าให้ คนดีคิดว่าให้ดีกว่ารับ ส่วนบัณฑิต ท่านรู้กาลเทศะ ทั้งเวลาควรให้และเวลาควรรับ เมื่อเราให้ด้วยใจบริสุทธิ์ จิตได้รับผลบุญ เมื่อเรารับด้วยใจรู้คุณ เราให้ความเบิกบานแก่ผู้มีคุณ พระอาจารย์ชยสาโร ..ให้ตั้งใจอย่าลืมแผ่เมตตา จะทำวันใดก็ดี ทำทุกวันก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลทุกวัน ผู้ที่ใส่บาตร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำดีได้ดี

 หัวข้อกระทู้: ทำดีได้ดี
เมื่อ: 18 มี.ค. 2023, 05:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 650


…การอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นี้ มีความสำคัญมาก ถ้ายังพึ่งตนเองไม่ได้ อยู่กับครูบาอาจารย์จะมีประโยชน์มาก “ ท่านจะให้กำลังใจ ให้ความรู้ต่างๆ “ .คอยสกัดกั้นกิเลสให้ คอยเตือนว่าอย่าไปทางนี้ ทางนี้เป็นทางของกิเลส อย่าไปติดกับของกิเลส .ถ้าไม่อยู่กับครูบาอาจารย์ บางทีความคิดของเรา จะถูกกิเลสแทรกเข้ามาโดยไม่รู้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ศีลธรรม

 หัวข้อกระทู้: ศีลธรรม
เมื่อ: 17 มี.ค. 2023, 08:51 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 760


"ดอกไม้สักการะบูชา ดอกไม้คันธรสของหอม ก็ได้บุญเหมือนกัน หอมดอกไม้มันก็หลายสิ่งปานนั้น ยังบ่ปานศีลธรรมขององค์พระพุทธเจ้า หอมศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามันถึงดี รูปที่ว่ามันสวย กลิ่นที่ว่าหอม มันก็บ่หอมบ่งามไปกว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้า ศีลธรรมของพระพุทธเจ้านั้นดี ได้ไปสู่สุคติบนสวรรค์นิพาน เอาให้มันได้ศ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 309 [ พบ 4631 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร