วันเวลาปัจจุบัน 15 ก.ค. 2024, 18:14  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 4913 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เจริญสติ

 หัวข้อกระทู้: เจริญสติ
เมื่อ: 08 ม.ค. 2024, 05:46 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5076


…ปฏิบัติธรรม ขั้นแรกที่จำเป็นต้องทำก็คือเจริญสติ ก็กำหนดไปว่า ต่อไปนี้จะเจริญสติ ตั้งแต่ตื่นจนหลับ . จะพยายามควบคุมความคิด ไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อย ไม่ให้คิดไปตามอารมณ์ จะให้คิดให้น้อยที่สุด คิดเท่าที่จำเป็น .คิดแต่เรื่องงาน ที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น จะไม่คิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้ว เรื่องอนาค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขึ้นปีใหม่

 หัวข้อกระทู้: ขึ้นปีใหม่
เมื่อ: 07 ม.ค. 2024, 06:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 4944


"บุญผู้ดูแลพยาบาลภิกษุสามเณรผู้อาพาธ เท่ากับบุญได้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า เรื่องนี้เฮาบ่ได้กล่าวเอง พระพุทธเจ้าท่านตรัสอานิสงส์เรื่องนี้ไว้แล้ว บุญกุศลผู้อุปัฏฐากภิกษุสามเณรอาพาธนี้มีมาก มากขนาดที่ว่าจะติดตามบุคคลนั่นไปทุกภพชาติ จนถึงวันเข้าพระนิพพาน" หลวงปู่ชอบ ฐานสโม “เรามิอาจรู้ได้ว่าพระรูป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พร ประเสริฐ

 หัวข้อกระทู้: พร ประเสริฐ
เมื่อ: 06 ม.ค. 2024, 09:36 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 4986


“อย่ามัวห่วงโลก เกิดตายคนเดียว เพราะวันหนึ่ง เราต้องไปคนเดียว เกิดคนเดียว ตายคนเดียว อย่ามัวห่วงโลก โลกนี้พบปะเกี่ยวข้องกันชั่วคราวเท่านั้น ดีกับชั่วเท่านั้น เหลือไว้ให้โลก” หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เรื่อง "อย่าลืมอุทิศบุญแผ่เมตตาให้สัตว์ ที่เรากินเลือดเนื้อของเขา เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายของเรา" ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ลาภ ยศ สรรเสริญ

 หัวข้อกระทู้: ลาภ ยศ สรรเสริญ
เมื่อ: 05 ม.ค. 2024, 07:17 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5086


…เรื่องของกฎแห่งกรรม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ไม่ใช่ทำดีแล้วจะร่ำรวย จะได้เจริญในโลกธรรม คือ ลาภยศสรรเสริญสุข ทำชั่วแล้วจะไม่เจริญใน ลาภยศสรรเสริญสุข ..อันนี้ไม่ใช่ .คนทำชั่วนี้ เจริญในลาภยศสรรเสริญสุขมีเยอะแยะไป มีระดับประเทศเลยก็มี ระดับโลกเลยก็มี “ฆ่าฟันคน ทำร้ายผู้อื่น แต่ตัวเองอยู่อย่างมหาราชา อย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความทุกข์

 หัวข้อกระทู้: ความทุกข์
เมื่อ: 04 ม.ค. 2024, 05:06 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5138


ไผ๋นั่งสมาธิตาย ให้มันตายโล๊ด สิไปสวดบังสกุลให้ บ่เห็นมีผู้ได๋ตายจักคน มีแต่เขานั่งแล้วได้มรรคได้ผล เห็นบ่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ท่านนั่งเป็นวัน เป็นคืน บ่เห็นท่านเป็นหยังเลย. หลวงปู่อ้ม สุขกาโม วัดภูผาผึ้ง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร สติเป็นของสำคัญมาก อย่าให้พลั้งเผลอได้ทุกเวลายิ่งดี จะเป็นเครื่องหนุ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรรมดี

 หัวข้อกระทู้: กรรมดี
เมื่อ: 03 ม.ค. 2024, 05:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5341


#การฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า "..ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงทรมานฝึกหัดพระองค์จนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็น พุทฺโธ ผู้รู้ก่อนแล้วจึงเป็น ภควา ผู้ทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ สตฺถา จึงเป็นครูของเทวดาแล...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความสว่าง สงบ

 หัวข้อกระทู้: ความสว่าง สงบ
เมื่อ: 02 ม.ค. 2024, 06:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5306


"..หาแต่พรปีใหม่ ไม่ทราบปีใหม่อยู่ที่ไหน ใครก็หาพรปีใหม่ๆ ลมๆ แล้งๆ ไม่ได้หลักได้เกณฑ์ จึงสอนว่าพรปีใหม่ปีเก่าอยู่กับตัวของเราเอง จะรับดีรับชั่วจากการกระทำดีกระทำชั่วของตัวเอง...พรปีใหม่อย่างในกรุงเทพ ซัดกันที่สนามหลวงแหลกหมด มีแต่สะแตกเหล้าทั้งนั้น นี่พรปีใหม่ของเขาเขาฟาดเหล้าลงไป... มีแต่ความ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุญกุศล

 หัวข้อกระทู้: บุญกุศล
เมื่อ: 01 ม.ค. 2024, 08:38 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5503


คำสอนของ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล “จะทำกิจสิ่งใดลงไปก็ตามให้ท่องจำไว้ให้ขึ้นใจ อย่าไปยุ่งกับวัดกับวาให้มาก ตายไปจะเป็นเปรตแก้ยาก อย่าโลภอยากได้ของคนอื่น ให้มีความละอายแก่ใจ ให้มีความเกรงกลัวต่อบาป ยามเจ้าละจากโลกนี้ไป มีเพียง สองสิ่ง เท่านั้นที่จะติดตามเจ้าไป คือบุญกับบาป หนีไม่พ้น เจ้าอยู่เจ้าได้กินข้าว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มีบุญวาสนา

 หัวข้อกระทู้: มีบุญวาสนา
เมื่อ: 31 ธ.ค. 2023, 06:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5762


…ถ้าไม่รีบตักตวง ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ มีโอกาสอยู่ พอจะปฏิบัติก็จะสายเกินไป .เพราะมัวแต่ติดพัน อยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ ผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยๆ พอจะปฏิบัติก็เข้าวัยชราแล้ว .พอชราแล้วจะปฏิบัติก็ลำบาก ร่างกายไม่เอื้ออำนวย เหมือนกับร่างกายของคนหนุ่มคนสาว คนที่ยังมีกำลังวังชา. ………………………………………… พ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การทำบุญ

 หัวข้อกระทู้: การทำบุญ
เมื่อ: 30 ธ.ค. 2023, 09:03 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5881


สุขปีใหม่ถ้าวางใจถูก "คนจำนวนไม่น้อยวางใจไม่ถูก คิดแต่จะไปเที่ยว แต่การไปเที่ยวต้องอาศัยการวางใจให้ถูกด้วย แม้จะไปถึงที่หมายได้ถูกต้อง ไปถูกที่ถูกเวลา ตามแผน แต่วางใจไม่ถูกก็ทุกข์ ทุกข์เพราะความผิดหวัง ผิดหวังที่ไม่เห็นสนุกหรือมีความสุขอย่างที่คาดเลย อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นความผิดของสถานที่ แต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความสงบ

 หัวข้อกระทู้: ความสงบ
เมื่อ: 29 ธ.ค. 2023, 09:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5908


. #ปีนี้_ราศีนี้จะดีไหม..!! "... ปีนี้จะดีไหม​ ราศีนี้จะดีไหม​ ... ถามไป หาอะไร จะดีไม่ดี​ ... ก็อยู่ที่ตัวเจ้าของทำ ..!! ... พระพุทธเจ้าสอน ให้พึ่งพา ... ตนเอง ไม่ใช่นั่งรอผล ..." ----------------------------------------------- #หลวงตามหาบัว_ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ธรรมอยู่ที่ใจ

 หัวข้อกระทู้: ธรรมอยู่ที่ใจ
เมื่อ: 28 ธ.ค. 2023, 04:47 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 6124


“ โกหก ” ถาม : ถ้าการโกหกผิดศีลข้อ ๔ แต่ถ้าเราโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจ จะถือว่าผิดศีลไหมครับ พระอาจารย์ : ผิดทั้งนั้นแหละถ้าโกหกมันก็ผิด ไม่ได้เขียนวงเล็บไว้ว่า ถ้าโกหกให้คนอื่นสบายใจแล้วไม่ผิดศีล มันไม่มี มันไม่มีข้อยกเว้น คือเวลาไม่พูดความจริงมันก็ผิด เพราะข้อนี้ต้องการให้เรามีสัจจะ มีความจริงไม่พ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การภาวนา

 หัวข้อกระทู้: การภาวนา
เมื่อ: 27 ธ.ค. 2023, 07:20 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5966


…ถ้าจะเพิ่มเวลาบำเพ็ญปฏิบัติ ก็ต้องตัดเวลาที่ให้กับสิ่งอื่นไป จะกล้าทำหรือไม่ หรือยังเสียดายเรื่องต่างๆ ที่ยังผูกพันอยู่ . ………………………………………… พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี จุลธรรมนำใจ ๑๗ กัณฑ์ที่ ๓๙๘ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง "จงทำบ้านให้กลายเป็นวัด" (คติธรรม หลวงพ่อพุธ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานิสงส์ของศีล

 หัวข้อกระทู้: อานิสงส์ของศีล
เมื่อ: 26 ธ.ค. 2023, 07:36 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 6174


…เราต้องลุยต้องบุก อย่ารอให้กิเลสบุกแล้วค่อยสู้มัน ถ้ามันบุกแล้วจะสู้ไม่ได้ พอกิเลสออกฤทธิ์แล้ว เราจะอ่อนปวกเปียกไปหมดเลย. ………………………………………… พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี จุลธรรมนำใจ ๑๗ กัณฑ์ที่ ๓๙๘ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ มองตัวเองให้มากจึงจะกลายเป็นคนดีได้ มัวแต่มองท่านผู้อื่นแล้วไ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ควบคุมจิตใจ

 หัวข้อกระทู้: ควบคุมจิตใจ
เมื่อ: 25 ธ.ค. 2023, 05:02 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 3098


” ขอให้เอาไปปฏิบัติ “ ก็สอนอยู่หลายเรื่อง เรื่องสติ เรื่องปัญญา เรื่องสมาธิ ขอให้เอาไปปฏิบัติ ปัญญาก็ให้พิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาอสุภะ พิจารณาปฏิกูล พิจารณาธาตุ ๔ ดินน้ำลมไฟ พิจารณาไปเรื่อย จนมั่นใจแล้วก็เอาไปทดสอบดูว่าปล่อยได้ไหม ปล่อยให้เป็นไปตามความจริงได้ไหม ปล่อยให้ร่า...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 328 [ พบ 4913 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร