วันเวลาปัจจุบัน 05 ธ.ค. 2023, 08:55  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1058 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรรมร้าย

 หัวข้อกระทู้: กรรมร้าย
เมื่อ: 03 ธ.ค. 2023, 19:13 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1155


กรรมร้าย เกิดจาก คิดทำพูด ด้วยความรู้ไม่ทัน ตลอดเวลา ถึงจะไม่เชื่อ ก็จะอยู่ เหนือกฎแห่งกรรมร้าย ไปไม่ได้ ก็ต้องโดนกรรมร้าย ลงโทษตลอดเวลา เท่าที่ก่อกรรมร้ายเอาไว้ ชอบชังเฉยก็เช่นกัน ผลิดกระทำร้าย ทุกลมหายใจ เข้าดับออกดับ ลงในจิตดวงเดียว ที่ไม่มีรูปร่าง เที่่ยวไปดวงเดียว เข้าๆออกๆ แบบมองไม่เห็น ที่ชาว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เจาะเวลาหาปัจจุบัน - นครพนม 1

เมื่อ: 03 ธ.ค. 2023, 18:58 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 550


http://www.youtube.com/watch?v=Bfte-qANaC0 https://youtu.be/Bfte-qANaC0?si=R2613WLci6qu-1lz เจาะเวลาหาปัจจุบัน http://www.youtube.com/watch?v=ME2SYj8pD-E https://youtu.be/ME2SYj8pD-E?si=C0SuGYWSHYI5cxi7 สุขเพราะรู้ทัน http://www.youtube.com/watch?v=aJOshLEGRxo https://youtu.be/aJOshLEGRxo?si=5BzWqT...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ยึดติดปล่อยวาง

 หัวข้อกระทู้: ยึดติดปล่อยวาง
เมื่อ: 29 พ.ย. 2023, 06:02 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1220


ยึดติดปล่อยวาง ว่างวางเฉย เป็นความหลง ที่รู้ไม่ทัน คือโมหะอวิชชา ที่มีโทษมาก คลายช้า ต้องรู้ทันจะคิดดับ จึงจะหลุดพ้นได้ เพราะความเฉยว่าง ยังมีตัวรู้ไม่ทันอยู่ คือวิญญาณขันธ์ จึงนิพพานไม่ได้ เพราะขาดรู้ทันจะคิดดับ ที่เป็นการประหารกิเลส ชอบชังเฉย ยังเกิดได้ จึงดับเกลี้ยง แบบไม่มี ส่วนเหลือไม่ได้ จืงต้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นครสวรรค์ 19

 หัวข้อกระทู้: นครสวรรค์ 19
เมื่อ: 27 พ.ย. 2023, 05:13 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1593
https://youtu.be/M_3oYi_El3s?si=3PiK11XePxD0j_k_

วัดป่าปริวาส วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น.

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรรมร้าย

 หัวข้อกระทู้: กรรมร้าย
เมื่อ: 27 พ.ย. 2023, 05:05 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1491


กรรมร้าย เกิดจาก คิดทำพูด ด้วยความรู้ไม่ทัน ตลอดเวลา ถึงจะไม่เชื่อ ก็จะอยู่ เหนือกฎแห่งกรรมร้าย ไปไม่ได้ ก็ต้องโดนกรรมร้าย ลงโทษตลอดเวลา เท่าที่ก่อกรรมร้ายเอาไว้ ชอบชังเฉยก็เช่นกัน ผลิดกระทำร้าย ทุกลมหายใจ เข้าดับออกดับ ลงในจิตดวงเดียว ที่ไม่มีรูปร่าง เที่่ยวไปดวงเดียว เข้าๆออกๆ แบบมองไม่เห็น ที่ชาว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สุขเพราะรู้ทัน

 หัวข้อกระทู้: สุขเพราะรู้ทัน
เมื่อ: 22 พ.ย. 2023, 05:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2292
https://youtu.be/ME2SYj8pD-E?si=C0SuGYWSHYI5cxi7

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จงมีความเบื่อหน่ายมาก กับสิ่งทั้งปวง

เมื่อ: 22 พ.ย. 2023, 05:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2133


จงมีความเบื่อหน่ายมาก กับสิ่งทั้งปวง เพราะสิ่งใดที่เข้าไปยึดแล้ว จะไม่ทุกข์เป็นไม่มี ยึดเพียงหนึ่ง ก็ทุกข์เพียงหนึ่ง อย่ากล่าวไปใย ที่จะยึดไป ให้มากกว่านั้น ถ้ารู้ทันจะคิดดับ ได้ ก็หมดความยึดกับสิ่งทั้ปวง เกิดแก่เจ็บตาย เป็นเรื่องธรรมดา เราจะล่วงพ้นไปได้ยาก เพราะกายเวทนาจิตธรรม มีไปเพื่อความเกิดแก่เ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมัยพุทธกาล

 หัวข้อกระทู้: สมัยพุทธกาล
เมื่อ: 21 พ.ย. 2023, 05:31 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2611


สมัยพุทธกาล มีพระอาจารย์ สอนให้ลูกศิษย์ รู้ทันเป็นอาจารย์ใหญ่ สอนถึงแปดสำนักจนลูกศิษย์ ได้สำเร็จอรหันต์ มากมาย ลูกศิษย์ ที่เป็นอรหันต์ รู้ทันว่าอาจารย์ได้แต่สอนเก่ง แต่ยังไม่ได้รู้ทันเกิดดับ จึงไปขอร้องให้อาจารย์ เข้าเก็บตัวรู้ทัน ตลอดยี่สิบสี่ อาจารย์บอกว่า งานสอนเยอะ ไม่มีเวลาเก็บหรอก ศิษย์อรหันต์...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นครสวรรค์ 19

 หัวข้อกระทู้: นครสวรรค์ 19
เมื่อ: 21 พ.ย. 2023, 05:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2543
https://youtu.be/MbGMPTuMSsU?si=QHSkjPklKMR8Q8zE

นครสวรรค์ 19
วัดป่าปริวาส วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น.


https://vt.tiktok.com/ZSNLRFt9W/

งานใหญ่ในชีวิต

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความคิด

 หัวข้อกระทู้: ความคิด
เมื่อ: 20 พ.ย. 2023, 05:36 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2743


https://vt.tiktok.com/ZSNLNTmr8/

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชั่วเกิดจากความคิด

 หัวข้อกระทู้: ชั่วเกิดจากความคิด
เมื่อ: 20 พ.ย. 2023, 05:35 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2762


https://vt.tiktok.com/ZSNLNTmr8/

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นครสวรรค์ 9

 หัวข้อกระทู้: นครสวรรค์ 9
เมื่อ: 18 พ.ย. 2023, 17:55 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 3014
https://youtu.be/c8eWTSVTWZg?si=ezUCsBAUc6NZpnaS

วัดป่าปริวาส วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น.

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รู้ทันจะคิดดับๆ

 หัวข้อกระทู้: รู้ทันจะคิดดับๆ
เมื่อ: 18 พ.ย. 2023, 17:52 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2918
https://youtu.be/SAOFVo5-ihg?si=zdJBwoGDuYCoCuiN

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นครสวรรค์ 20

 หัวข้อกระทู้: นครสวรรค์ 20
เมื่อ: 16 พ.ย. 2023, 20:44 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 3076
https://youtu.be/FkyW4HRmGW0?si=sKSxP_HQiS-9eXze

วัดป่าปริวาส วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 05.30 น.

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ระยอง 2

 หัวข้อกระทู้: ระยอง 2
เมื่อ: 16 พ.ย. 2023, 20:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2915
https://youtu.be/l_qYczy84zs?si=3y5NucNNya7MU6Ok

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 71 [ พบ 1058 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร