วันเวลาปัจจุบัน 03 มิ.ย. 2023, 02:52  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 962 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โรคจิต

 หัวข้อกระทู้: โรคจิต
เมื่อ: 30 พ.ค. 2023, 07:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 927


โรคจิต พระพุทธเจ้าสอนว่า คนที่ไม่ป่วยโรคกายเป็นเดือน เป็นปีก็มีอยู่ แต่ทื่จะไม่ ป่วยโรคจิต นั้นไม่มืป่วยกันอยู่ตลอดเวลาป่วย โรคจิตติดอยากโกรธหลง โรคจิต ติดอยากสงบ อยู่เป็นเดือนไม่กินอะไรคล้าย กบจำศีล ติดโรคริษหยาใส่ร้ายกัน โรคยึดบ้าโง่อวดชั่ว โรคขยันพูดทำคิดแบบไร้ขอบเขต ล้วนแล้วแต่เกิดจากความหลงรู้ไ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โรคประชาธิปไตร

 หัวข้อกระทู้: โรคประชาธิปไตร
เมื่อ: 29 พ.ค. 2023, 06:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 964


โรคประชาธิปไตร กับโรคเผด็จการ ล้วนแล้วแต่เกิดจากความหลงรู้ไม่ท้นยึดบ้าโง่อวดชั่ว อย่างรุุนแรง ใส่ดีไม่เป็นหยุดใส่ร้ายกันไม่ได้ เพราะ อยากเยอะริษยาจัดโกรธเป็นไฟไม่มีเมตตาขาดสติปัญญาที่จะรู้ ้ทันจะคิดดับๆ เหตุปัญหาร้ายไม่ถูกเพราะจิตวิปลาสจึงทำให้ธรรมชาติวิปริต ผลิดพิษภัยร้ายแรงฝนแล้งน้ำท่วมพายุถล่มเจอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ดีหนึ่งร้ายเก้าสิบเก้า

เมื่อ: 26 พ.ค. 2023, 14:35 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 950


ดีหนึ่งร้ายเก้าสิบเก้า ชีวิตแห่งความหลงรู้ไม่ทันจะพูดทำคิด จึงผลิดความร้ายที่หลากหลายรับกันไม่ไหว เพราะไม่เข้าใจการกระทำของตนเองว่าจะทำดีหรือทำร้าย ถ้าพูดทำคิดด้วยความรู้ทันจะคิดดับ จะฉลาดใส่ดีเป็นทุกอย่างได้ดีเต็มร้อยหยุดใส่ร้ายได้ทั้งหมด พ้นภาวะโลกเดือดร้อน ก็จะอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข เพราะจิตไม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การที่จะรู้ว่าเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตนั้น

เมื่อ: 25 พ.ค. 2023, 09:46 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 872


การที่จะรู้ว่าเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตนั้น ก็รู้กันไม่ยากถ้ารู้ไม่ทันหลงยึด ทุกอย่าง ก็เป็นพาล ถ้ารู้ทันได้ ทุกอย่างก็เป็นบัญฑิต ถ้าหลงรู้ไม่ทันยึดบ้าโง่อวดชั่ว ฆ่าโกง หลอกเบียดเบียบก็เป็น พาลมารร้าย ถ้ารู้ ัทันจะคิดดับได้ก็เป็นผู้ดีที่ฉลาดมีเมตตาช่วยให้ได้ทุกอย่าง ต้องฝึกสติระลึกรู้ทันจึงจะรวย ศีล ทรั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า

เมื่อ: 25 พ.ค. 2023, 09:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 820


พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัย ไม่มีใครเชื่อ เพราะอยากร้ายจัด ด้วยความริษยารุนแรงที่ทำโลกให้ฉิบหาย ในเมื่อใส่ร้ายจัดก็ได้รับผลร้ายอย่างรุนแรง ตามเหตุการกระทำไม่ฟรีไม่ตกหล่นไม่เสมอภาค ทำร้ายมากใส่ร้ายก็ลงโทษมากทำดีน้อยก็ได้ดีน้อยไปตามเหตุและปัจจัย ต้องรู้ทันจะคิดดับจะสังเกต ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อยากได้ดี

 หัวข้อกระทู้: อยากได้ดี
เมื่อ: 23 พ.ค. 2023, 15:39 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 907


อยากได้ดี จะพูดจะทำจะคิด ต้องรู้ ัทันทุกอย่างจะพูดดับ จะ ทำดับ จะคิดดับไว้ตลอดเวลา ระลึกได้อย่างมีสติ รู้ทันเหตุจะพูดทำคิดด้วยปัญญา จะดับความสงสัยชอบชังเฉยโลภโกรธ หลงที่ยึดถือรู้ไม่ทันได้หมด จึงใส่ดีเป็น หยุดใส่ร้ายได้ ก็จะได้ดีทุกอย่าง แบบพิสูจน์ได้ ด้วยตนเองไม่หลงให้ใครมาหรอกเพราะไม่ได้โง่บ้ายึดอว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง

เมื่อ: 23 พ.ค. 2023, 15:38 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 858


นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง เพราะดับสังขาร การปรุงแต่ง ด้วยการรู้ทันจะพูดจะทำจะคิดดับ ก็จะดับเหตุปรุงแต่ง ทุกอย่างขณะจิตปัจจุบัน ให้พ้นทุกข์ ด้วยความเข้าใจเข้าทำเข้าถึงหมดความสงสัย หยุดปรุงแต่งดับสังขารในพริบตา รู้ทันด้วยญาณ ปัญญาวิปัสนารู้ทันเหคุ เกิดเหตุดับทุกอย่าง รู้ทันกิเลสที่ละและที่เหลือได้ ไม่หล...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อยากได้ดี

 หัวข้อกระทู้: อยากได้ดี
เมื่อ: 22 พ.ค. 2023, 06:22 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 885


อยากได้ดี จะพูดจะทำจะคิด ต้องรู้ ัทันทุกอย่างจะพูดดับ จะ ทำดับ จะคิดดับไว้ตลอดเวลา ระลึกได้อย่างมีสติ รู้ทันเหตุจะพูดทำคิดด้วยปัญญา จะดับความสงสัยชอบชังเฉยโลภโกรธ หลงที่ยึดถือรู้ไม่ทันได้หมด จึงใส่ดีเป็น หยุดใส่ร้ายได้ ก็จะได้ดีทุกอย่าง แบบพิสูจน์ได้ ด้วยตนเองไม่หลงให้ใครมาหรอกเพราะไม่ได้โง่บ้ายึดอว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ระยอง 2

 หัวข้อกระทู้: ระยอง 2
เมื่อ: 21 พ.ค. 2023, 14:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 941


https://youtu.be/l_qYczy84zsวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การละกิเลสด้วยความรู้ทัน

เมื่อ: 21 พ.ค. 2023, 14:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 898


การละกิเลสด้วยความรู้ทัน รู้ทันจะชอบดับๆ ก็ละความโลภได้ขณะนั้น รู้ทันจะชังดับๆก็ละความโกรธ ได้ในขณะนั้น รู้ทันจะเฉยดับๆก็ละความหลงได้ในขณะนั้นจึงจะเรียกว่าละกิเลสได้ด้วยการรู้การเห็น เป็นวิปัสนาละกิเลสได้ด้วยรู้ ทันทุกอย่างตรง ปัจจุบันด้วยความขยันใส่ใจระลึกรู้ใจ ตั้งมั่นรู้ทัน จะคิดดับทุกลมหายใจเข้า...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทัน

เมื่อ: 15 พ.ค. 2023, 06:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 977


พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทัน เหตุปัจจัยได้ทุกอย่าง ทรงสอนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัย ในเเมื่อหลงยึดถือรู้ไม่ทัน จึงเกิดการใส่ร้าย เพราะหยุดใส่ร้ายไม่ได้ จีงเกิดภัยแล้ง ภัยน้ำท้วมภัยร้ายหลากหลาย เพราะใส่ดีไม่เป็นไม่ยอมฝึกสติปัญญาญาณ วิปัสนารู้ ทันเหตุผล ทุกอย่างว่าเกิดแต่เหตุให้รู้ทันเหตุนั้นต้อง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เหตุร้ายทุกอย่าง

 หัวข้อกระทู้: เหตุร้ายทุกอย่าง
เมื่อ: 11 พ.ค. 2023, 12:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1006


เหตุร้ายทุกอย่าง พิษภัยโรคร้าย หลากหลาย เกิดขึ้นจากหลงยึดรู้ไ ม่ทันทั้งสิ้น อย่าโทษว่าใครทำและอย่าโทษว่าเราเป็นคนทำ เพราะปัญหาเรื่องร้ายทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากไอ้ตัวยึดถือมันทำ ไม่มีเราไม่มีใครทั้งสิ้นมันคือธรรมชาติเลวร้ายจากหลงยึดบ้าโง่ประมาทรู้ไม่ทัน ทุกอย่าง ภัยแล้งภ้ยร้าย ภัยโรคภัยน้ำดินไฟลมภัยพิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ก็พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า

เมื่อ: 11 พ.ค. 2023, 12:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 939


ก็พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ดูกรกามเจ้าเกิดขึ้นเพราะความดำริ บัดนี้เราจะไม่ดำริถึงเจ้าๆ ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยอาการอย่างนี้ เพราะจิตดวงเก่าดัยไปและจิตดวงใหม่เกิดขึ้นกิเลสในเมื่อจะเกิดก็เกิดพร้อมจิตจะดับก็ดับพร้อมจิต เพราะรู้ทันจะคิดดับเป็นวิปัสนาญาญดับกามโกรธหลงเสียได้ ดับได้น้อยก็เป็นโสดาดับได้หมดไม่ถื...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทันทุกอย่าง

เมื่อ: 05 พ.ค. 2023, 10:38 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 973


พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทันทุกอย่าง ก็เพราะเราหลงยึดรู้ไม่ทันกัน ทุกอย่าง มันจึงทุกข์เดือดร้อนใส่ร้ายกันวุ่นวายเป็นพิษภัยร้ายแรงกันทั่วโลก ก็เพราะความหลงยึดที่รู้ไม่ทันนั่นแหละที่ให้ผลเห็นกันอยู่ ยึดพูดทำคิด ยึดชอบชังเฉย ยีดทั้งเราทั้งเขาเพื่อมิให้ความรู้ทันจะคิดดับเกิดขึ้นได้ จึงขาดปัญญาที่จะพาให้พ้นทุ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งคุณและโทษ

เมื่อ: 05 พ.ค. 2023, 10:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 955


ทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งคุณและโทษ จึงไม่ควรเชื่อและไม่ควรคัดค้าน แต่ควรรู้ทันทุกอย่างจึงจะเป็นคุณ ถ้ารู้ไม่ทันก็จะเป็นโทษ เพราะความรู้ทันจะดับความยึดถือได้จึงเป็นคุณประโยชน์ได้สติปัญญาญาณรู้ทันเหตุของปัญหาได้ทุกอย่างฉลาดได้ทุกเรื่อง จะไม่หลงยึดในทุกข์ทั้งหลาย จะขยันสังเกตใส่ใจระลึกรู้ใจตั้งมั่นรู้ทันจะ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 65 [ พบ 962 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร