วันเวลาปัจจุบัน 25 ก.ค. 2024, 04:59  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1067 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นับถอยหลัง

 หัวข้อกระทู้: นับถอยหลัง
เมื่อ: 06 ม.ค. 2024, 15:03 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5168


ลานธรรมจักรอาจถึงการนับถอยหลัง

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อีตัวริษยาว่าร้าย

 หัวข้อกระทู้: อีตัวริษยาว่าร้าย
เมื่อ: 05 ม.ค. 2024, 13:53 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 4980


อีตัวริษยาว่าร้าย เกิดขึ้นได้ จากความหลง รู้ไม่ทันทุกลมหายใจ เข้าดับออกดับ แล้วประกาศแพร่เชื้อลงโซเชียล แล้วขยายยึดบ้าโง่อวดชั่ว เข้าสู่ระบบเอไ อทำลายความดี ทั้งแผ่นดิน เที่ยวโกงกินเบียดเบียนฆ่า ด้วยริษว่าร้ายทำลายตัวเอง ให้หมอดไหม้ไร้ที่ อยู่ ต้องไปสู่อเวจีสถานเดียว ฉะนั้นอย่าปล่อยใจ ให้ประมาท ตกเป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อย่าอวดร้าย

 หัวข้อกระทู้: อย่าอวดร้าย
เมื่อ: 05 ม.ค. 2024, 13:51 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5139


อย่าอวดร้าย อวดรู้ดูหมิ่นธรรมที่รู้ทัน อย่าอวดเก่งทำเป็น ไม่อาศัยครู จะไม่ได้รู้ธรรมรู้ทันตามเป็นจริง อย่าอวดโง่โชหลงนิ่งเฉย เพราะรู้ไม่ทันมันจึงยึดในวิญญาณ ชอบชังเฉยเป็นเหตุ กิเลสที่ละเอียด จะเห็นได้ด้วยรู้ทันจะคิดดับ จะดับได้ทั้งขันธ์ห้า ที่จะพาให้เป็นทุกข์ จึงต้องอาศัยครูที่รู้ธรรม อันรู้ทัน จึงจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ธรรมรู้ท้นเป็นของจริง

 หัวข้อกระทู้: ธรรมรู้ท้นเป็นของจริง
เมื่อ: 28 ธ.ค. 2023, 15:36 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5970


ธรรมรู้ท้นเป็นของจริง ถูกตรงกับ ความเกิดความดับ คุณโทษ และทางสลัดออก หลุดพ้นจากการปรุงแต่ง กิเลสที่ชอบชังเฉย รู้ทันทุกข์ปรุงแต่ง เกิดแก่เจ็บตาย รู้ ทันดับวิญญาณ ได้ถึงนิพพาน เป็นสัจธรรมจริง สากลพิสูจน์ได้ ไม่ใช่ธรรมหลง รู้ไม่ทันยึดบ้าโง่ อวดร้ายยึดวิญญาณ ว่าไม่เกิดดับ เป็นของหลอก ที่มารสิงใจทำให้หลง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นครสวรค์6

 หัวข้อกระทู้: นครสวรค์6
เมื่อ: 28 ธ.ค. 2023, 15:35 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5846


https://youtu.be/aB9hXsoOnro?si=KGr-iD9HQ6RPcNsd

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปฏิบัติเพื่อรู้ทันอย่างเดียว

เมื่อ: 19 ธ.ค. 2023, 05:00 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2013


ปฏิบัติเพื่อรู้ทันอย่างเดียว ไม่ยึดถือเอาอย่างอื่น มีกิเลสก็ต้องรู้ทัน มีดับๆ หมดกิเลสก็ต้องรู้ทัน หมดดับๆ หลุดพ้นก็ต้องรู้ทัน หลุดดับๆ ไม่หลุดพ้นก็ต้องรู้ทัน ไม่หลุดดับๆ พระพุทธเจ้าสอนว่า จงทำให้มันไม่มี เพียรสังเกตุรู้ทัน ไว้ตลอด ก็จะไม่มีเวลาไปยึดถือสิ่งใด พระสารีบุตร สาวกรุ่นแรก สอนว่าถ้าอยู่ด้ว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วจีกรรมบริสุทธิ์

 หัวข้อกระทู้: วจีกรรมบริสุทธิ์
เมื่อ: 18 ธ.ค. 2023, 05:38 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1913


วจีกรรมบริสุทธิ์ พูดด้วยความรู้ทัน จะพูดดับๆ จะไม่พูดหยาบช้า ไม่กล่าววาจาเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระ พูดแต่ธรรมมะที่เป็นจริง ไม่พูดส่อเสียดยุแหย่ให้แตกร้าว ที่ก่อเวรกรรมร้าย ทำลายความดี ผู้ที่ใส่ใจ ขยันสังเกตุ ระลึกรู้ ใจตั้งมั่น รู้ทันจะคิดดับ ทุกลมหายใจ เข้าดับออกดับ เท่านั้นที่ทำได้จะไม่ว่าร้ายใครๆ เพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ในความคิดไม่มีเรา

 หัวข้อกระทู้: ในความคิดไม่มีเรา
เมื่อ: 13 ธ.ค. 2023, 18:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2208


ในความคิดไม่มีเรา ในเราไม่มีความคิด ความคิดไม่ได้ อยู่ นอกจากเรา และเราก็ไม่ได้อยู่นอกความคิด แต่ความคิดนั้น มันไม่เที่ยง มันไม่ทน ในสภาพเดิม มันไม่ใช่ตัวตน เกิดดับเปลี่ยนแปลง ไวกว่าแสง แรงเร็วกว่าพริบตา จนรู้ไม่ทัน จึงไม่ควรยึดถือ ว่าเป็นตัวตนของเรา จึงต้องรีบ ขยันใส่ใจสังเกต ระลึกรู้ใจตั้งมั่น รู้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ตัดกรรม

 หัวข้อกระทู้: ตัดกรรม
เมื่อ: 13 ธ.ค. 2023, 18:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1955


ตัดกรรม ด้วยรู้ทันจะคิดดับ จึงตัดเจตนาร้าย จากพูดทำคิด ได้หมด จะได้รับเจตนาดี ที่สุขสวยรวยฉลาด อันบริสุทธิ์ ปราศจากการยึด ในชอบชังเฉย เช่นอริยะ ได้ธรรมรู้ทัน เป็นเพื่อนที่แสนดี อย่าเสียเวลา ไปหลงยึดรู้ไม่ทัน มันจะใส่เจตนา กรรมร้ายให้ตลอด พูดทำคิดจะผิดเกิดทุกข์โทษ โดนเจตนากรรมร้าย เผาผาลวอดวาย ทั้งชี...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรรมร้าย

 หัวข้อกระทู้: กรรมร้าย
เมื่อ: 03 ธ.ค. 2023, 19:13 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 3151


กรรมร้าย เกิดจาก คิดทำพูด ด้วยความรู้ไม่ทัน ตลอดเวลา ถึงจะไม่เชื่อ ก็จะอยู่ เหนือกฎแห่งกรรมร้าย ไปไม่ได้ ก็ต้องโดนกรรมร้าย ลงโทษตลอดเวลา เท่าที่ก่อกรรมร้ายเอาไว้ ชอบชังเฉยก็เช่นกัน ผลิดกระทำร้าย ทุกลมหายใจ เข้าดับออกดับ ลงในจิตดวงเดียว ที่ไม่มีรูปร่าง เที่่ยวไปดวงเดียว เข้าๆออกๆ แบบมองไม่เห็น ที่ชาว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เจาะเวลาหาปัจจุบัน - นครพนม 1

เมื่อ: 03 ธ.ค. 2023, 18:58 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2886


http://www.youtube.com/watch?v=Bfte-qANaC0 https://youtu.be/Bfte-qANaC0?si=R2613WLci6qu-1lz เจาะเวลาหาปัจจุบัน http://www.youtube.com/watch?v=ME2SYj8pD-E https://youtu.be/ME2SYj8pD-E?si=C0SuGYWSHYI5cxi7 สุขเพราะรู้ทัน http://www.youtube.com/watch?v=aJOshLEGRxo https://youtu.be/aJOshLEGRxo?si=5BzWqT...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ยึดติดปล่อยวาง

 หัวข้อกระทู้: ยึดติดปล่อยวาง
เมื่อ: 29 พ.ย. 2023, 06:02 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 3141


ยึดติดปล่อยวาง ว่างวางเฉย เป็นความหลง ที่รู้ไม่ทัน คือโมหะอวิชชา ที่มีโทษมาก คลายช้า ต้องรู้ทันจะคิดดับ จึงจะหลุดพ้นได้ เพราะความเฉยว่าง ยังมีตัวรู้ไม่ทันอยู่ คือวิญญาณขันธ์ จึงนิพพานไม่ได้ เพราะขาดรู้ทันจะคิดดับ ที่เป็นการประหารกิเลส ชอบชังเฉย ยังเกิดได้ จึงดับเกลี้ยง แบบไม่มี ส่วนเหลือไม่ได้ จืงต้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นครสวรรค์ 19

 หัวข้อกระทู้: นครสวรรค์ 19
เมื่อ: 27 พ.ย. 2023, 05:13 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 3264
https://youtu.be/M_3oYi_El3s?si=3PiK11XePxD0j_k_

วัดป่าปริวาส วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น.

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรรมร้าย

 หัวข้อกระทู้: กรรมร้าย
เมื่อ: 27 พ.ย. 2023, 05:05 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 3115


กรรมร้าย เกิดจาก คิดทำพูด ด้วยความรู้ไม่ทัน ตลอดเวลา ถึงจะไม่เชื่อ ก็จะอยู่ เหนือกฎแห่งกรรมร้าย ไปไม่ได้ ก็ต้องโดนกรรมร้าย ลงโทษตลอดเวลา เท่าที่ก่อกรรมร้ายเอาไว้ ชอบชังเฉยก็เช่นกัน ผลิดกระทำร้าย ทุกลมหายใจ เข้าดับออกดับ ลงในจิตดวงเดียว ที่ไม่มีรูปร่าง เที่่ยวไปดวงเดียว เข้าๆออกๆ แบบมองไม่เห็น ที่ชาว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สุขเพราะรู้ทัน

 หัวข้อกระทู้: สุขเพราะรู้ทัน
เมื่อ: 22 พ.ย. 2023, 05:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 3767
https://youtu.be/ME2SYj8pD-E?si=C0SuGYWSHYI5cxi7
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 72 [ พบ 1067 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร