วันเวลาปัจจุบัน 29 พ.ย. 2021, 19:43  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 122 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต

 หัวข้อกระทู้: Re: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต
เมื่อ: 16 ก.พ. 2015, 10:45 

ตอบกลับ: 239
แสดง: 59443


เข้าวัดข้างนอก จะได้หาแนวทาง ทำวัดข้างในให้สงบร่มเย็นด้วยเกิดบุญกุศล ศึลสมาธิปัญญาหล่อเลี้ยงจิตของตน

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต

 หัวข้อกระทู้: Re: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต
เมื่อ: 14 ก.พ. 2015, 08:43 

ตอบกลับ: 239
แสดง: 59443


สำหรับเรื่องนี้นั้นได้มีพระอาจารย์ผู้สอนพระอภิธรรม ได้กล่าวเปรียบเทียบไว้ได้ดีและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใด เมื่อโดดลงไปในน้ำที่เรียกว่าโอฆะ หรือห้วงน้ำ น้ำนั้นจะปิดสนิททันทีก็ได้แก่ ปุถุชนทั้งหลายและรวมถึงสัตว์ทุกชนิดด้วย และในคราใดอาจจะมีสัตว์โผล่หัวขึ้นมาจากน้ำ ก็ย่อมเห็นแสงสว่างก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต

 หัวข้อกระทู้: Re: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต
เมื่อ: 13 ก.พ. 2015, 11:44 

ตอบกลับ: 239
แสดง: 59443


ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีปกติเจริญสติปัฏฐาน จึงรู้ว่า ตามปกติที่เป็นโลกียมรรค โดยทั่วไปเวลาที่วิรตีเจตสิกไม่เกิด จะประกอบด้วยมรรคมีองค์ ๕ เท่านั้น โลกนี้มีแต่กรรม มีอารมณ์เป็นตัวปรุงแต่งให้หลง ให้เคลือนไหวหรือผลักใสให้เกิดมีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อารมณ์นั้นมีทั้งคุณและโทษ ก่อให้เกิดเป็นกรรมดีกรรมชั่ว ให...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต

 หัวข้อกระทู้: Re: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต
เมื่อ: 12 ก.พ. 2015, 16:58 

ตอบกลับ: 239
แสดง: 59443


ขอขอบคุณลุงหมาน ที่่ช่วยบอกความหมายของคำว่ามรรคสมังคีย์ และผลเนื่องด้วยมรรคสมังคีย์

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต

 หัวข้อกระทู้: Re: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต
เมื่อ: 11 ก.พ. 2015, 12:10 

ตอบกลับ: 239
แสดง: 59443


ลุงหมาน เขียน:
เจริญภาวนาด้วยมรรคมีองค์ ๘ จนถึงเกิดเป็นมรรคสมังคีย์
ผลคือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เป็นโลกุตระ นอกนั้นเป็นโลกียะหมดครับ


มรรคสมังคีย์ที่ว่านั้นเป็นอย่างไร และมีผลให้จิตใจเป็นอย่างไรครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต

 หัวข้อกระทู้: Re: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต
เมื่อ: 11 ก.พ. 2015, 06:48 

ตอบกลับ: 239
แสดง: 59443


เรื่องของการปฏิบัติธรรม หากคนไหนมีความเข้าใจเหตุผลในเรื่องของอริยะสัจสี่ เห็นชีวิตของตนเองวนเวียนอยูในเรื่องของทุกข์กัยเหตุที่ทำให้ทุกข์จริงๆ สงสารตนเองว่าเป็นผู้มีกรรมจริงๆ ก็จะแสวงหาแนวทางเดินออกจากทุกข์ ก็จะค่อยๆ เดินทางออกจากอริยะสัจเรื่องของทุกข์กับเหตูให้เกิดทุกข์ นำชีวืตของตนมาประพฤติปฏิบัติอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต

 หัวข้อกระทู้: Re: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต
เมื่อ: 10 ก.พ. 2015, 21:46 

ตอบกลับ: 239
แสดง: 59443


เรื่องของโลกนั้นไม่เที่ยง เรื่องของอารมณ์ก็ไม่เที่ยง วิญญาณหกก็ไม่เที่ยง การฝึกสมถะก็เพื่อให้จิตเดินลดละออกจากสิ่งไม่เที่ยงในเรื่องของโลกียะ ไม่ใช่เป็นเรื่องของการตกอยู่ในอำนาจและหลงอยู่ในเรื่องราวของโลกียะที่ให้ผลเป็นกรรมเป็นภาระ แต่เป็นการสะสมการเดินทางออกจากเส้นทางของทุกข์ มาเดินอยู่ในเส้นทางเดิน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต

 หัวข้อกระทู้: Re: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต
เมื่อ: 10 ก.พ. 2015, 11:30 

ตอบกลับ: 239
แสดง: 59443


เรืองของชีวิตที่มีกรรม มีสิ่งปรุงแต่งให้เดินไปตามกรรม เหมือนความคิดเนื่่องด้วยอารมณ์ของโลกียะทีเราหลงยึดถืออยู่ให้เดินอยู่ในคำว่าทุกข์ อยากถามลุงหมานต่อว่า การปฏิบัติธรรมทั้งสมถะและวิปัสสนานั้นมีความสัมพันธ์แอบอิงกันอยู่หรือไม่ แล้วเวลาไหนที่เราควรใข้สมถะ เวลาไหนควรใช้วิปัสสนาครับ มันก็ขึ้นอยู่กับว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต

 หัวข้อกระทู้: Re: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต
เมื่อ: 07 ก.พ. 2015, 08:37 

ตอบกลับ: 239
แสดง: 59443


เรืองของชีวิตที่มีกรรม มีสิ่งปรุงแต่งให้เดินไปตามกรรม เหมือนความคิดเนื่่องด้วยอารมณ์ของโลกียะทีเราหลงยึดถืออยู่ให้เดินอยู่ในคำว่าทุกข์ อยากถามลุงหมานต่อว่า การปฏิบัติธรรมทั้งสมถะและวิปัสสนานั้นมีความสัมพันธ์แอบอิงกันอยู่หรือไม่ แล้วเวลาไหนที่เราควรใข้สมถะ เวลาไหนควรใช้วิปัสสนาครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต

 หัวข้อกระทู้: Re: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต
เมื่อ: 06 ก.พ. 2015, 12:27 

ตอบกลับ: 239
แสดง: 59443


สวัสดีครับลุงหมาน

ขอถามลุงว่าทั้งสมถะและวิปัสสนาทำไปเพื่อให้เกิดผลเป็นอย่างไรครับ และจุดมุ่งหมาบที่แท้จริงทั้งสมถะและวิปัสสนานั้นคืออะไรครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปัจจุบันมันมีระยะเวลา ชั่วขณะ นานเท่าไร

เมื่อ: 14 ม.ค. 2015, 21:55 

ตอบกลับ: 129
แสดง: 23155


เรื่องของปัจจุบันที่เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งที่ถูกขันธ์ ๕ เคี้ยวกิน คงมีแต่บุรุษอาชาไนยเป็นผู้ทำให้มอดได้แล้วตั้งอยู่. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ๗. ขัชชนิยสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ถูกขันธ์ ๕ เคี้ยวกิน [๑๕๘] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต

 หัวข้อกระทู้: Re: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต
เมื่อ: 04 ม.ค. 2015, 12:13 

ตอบกลับ: 239
แสดง: 59443


สวัสดีท่านกบ เรื่องการเรียนรู้เพื่อออกจากทุกข์ มันต้องมีความสนุกมีความเพลิดเพลิน แต่ไม่ใช่สนุกแบบหาเวรหากรรม สนุกเพลิดเพลินอยุ่การศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม สนุกเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน เหมือนอยู่กับอารมณ์ก็ไม่รู้จักอารมณ์ อยู่กับตาก็ไม่รู้จักตา อยู่กับหูก็ไม่รู้จักหู... อยู่กับกรรมก็ไม่รู้จักก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต

 หัวข้อกระทู้: Re: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต
เมื่อ: 04 ม.ค. 2015, 10:15 

ตอบกลับ: 239
แสดง: 59443


ในกรณีทีเราเผลอสติใช้อารมณ์ ก็มักเริ่มต้นด้วยอารมณ์พอใจไม่พอใจ พาไปเห็นเขาผิดไม่ดีหรือดี เหมือนใครมาทำของที่เรารักเราหวงด้วยอุปทานยึดว่าเป็นของเราให้เสียหาย อารมณ์โมโห อารมณ์โกรธ ต่อว่า ตำหนิ ติเตียน เกลียดชัง ไม่อยากเห็นหน้า มันก็เหมือนอารมณ์นั้จูงมือกันมาเป็นใหญ่ควบคุณจิตดวงนี่ให้มีกรรม บางทีก็ออก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต

 หัวข้อกระทู้: Re: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต
เมื่อ: 03 ม.ค. 2015, 22:07 

ตอบกลับ: 239
แสดง: 59443


ในช่วงของรอยต่อที่ดับไปแต่ละช่วงนั้น เวลาจะสั้นยาวก็ไม่เท่ากัน ถ้านานก็ไม่เป็นไรใช่ใหมคะ เรียกว่าสภาวะอะไร ระหว่างนั้นกายเนื้อทำยังไงอยู่ จะเป็นไปได้ใหม ที่จะไม่กลับมารู้ตัว คือหายไปตลอดเลย :b8: :b8: ขอถามนิดหนึ่ง เรารู้จักจิตเรามั้ย ถ้าเรารู้จักจิตเรา เราก็จะรู้ทันเวลามีสิ่งแปลกปลอม เหมือนผิวน้ำใส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต

 หัวข้อกระทู้: Re: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต
เมื่อ: 03 ม.ค. 2015, 21:48 

ตอบกลับ: 239
แสดง: 59443


ของ่ายๆ ถ้าเราไม่เคยทำมันก็ยาก คนเคยทำมามากคือทำบ่อยๆ จะเห็นเป็นของง่าย การดับนั้นก็ไม่ดับที่ "ตัณหา" การดับต้องดับที่ "เวทนา" ถ้าปล่อยให้ถึง ตัณหา ๆ เขาก็ต้องทำหน้าที่ ของเขาอีก ใหม่ๆ เราก็ต้องเรียนรู้อย่างนี้แหละ เมื่อเข้าใจแล้วก็จะเห็นกระบวนการของเขา แล้วมันจะคลายความยึดถือขอ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 9 [ พบ 122 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร