วันเวลาปัจจุบัน 22 ม.ค. 2021, 04:09  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 214 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 05 ก.ย. 2008, 06:15 

ตอบกลับ:
แสดง:


นี้ก็อีกข้อคิดหนึ่ง ที่นำมาฝากทุกท่านครับ ------------------------------------------------ http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew&topic=11410 เรามีชีวิตอยู่อย่างไร? ทางนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเราที่ทุกคนมานั่งอยู่ในห้องนี้ มาใช้เวลาให้หมดไปกับการสวดมนต์ทำวัตรเช้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 05 ก.ย. 2008, 06:05 

ตอบกลับ:
แสดง:


มีผู้กล่าวไว้ว่า หากอยากรักษาไมตรีกับใคร ก็อย่าคุยเรื่องการเมือง เพราะลักษณะของการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มักจะทำให้เกิด

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 04 ก.ย. 2008, 05:32 

ตอบกลับ:
แสดง:


เห็นลิงค์มึนหัวทุกที :b2: อ้าวนี่อีกลิงค์ น่าจะพอง่ายหน่อย http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14841 คุณกรัชกายครับ ลิงค์ ปฏิจจสมุปบาท ของคุณ ผมว่ายังไม่ครอบคลุมเท่าไหรครับ ควรจะศึกษาเพิ่มเติมจาก พระไตรปิฏก อรรถกถา ท่านผู้รู้เพิ่มเติมครับ มหานิทานสูตร เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ บรรทั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 03 ก.ย. 2008, 20:42 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณ mes ต่างจาก การสอนของท่านพุทธทาส ที่หลีกเลี่ยง และ ปฏิเสธ การสอนในเรื่อง จุติ ปฏิสนธิ แล้วโจมตีพระอภิธรรม พระสูตร ที่ว่าด้วยการเวียนว่ายตายเกิดว่า จากหนังสือ อภิธรรมคืออะไร ? ------" ฉะนั้นขอให้ระวังกันให้มาก ในการที่จะไปสอนอภิธรรมเรื่องจิตเรื่องเจตสิกละเอียดละอออย่างยิ่ง แล้วในที่สุดไปหลงม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 03 ก.ย. 2008, 20:38 

ตอบกลับ:
แสดง:


ตามหลักปรมัตถธรรม หรือตามสภาวะนั้น คนตายหรือสัตว์ตายไม่มี คนตายหรือสัตว์ตาย เป็นเพียงเราสมมุติพูดกันให้เข้าใจเท่านั้น อันหมายถึงว่าคนที่ไม่หายใจแล้ว คือคนตาย แต่ตามสภาวธรรมกลับตรงกันข้าม คนจะตายหรือคนกำลังมีชีวิตอยู่ ธรรมชาติของจิตก็เกิดดับสืบต่อไป และทำงานเช่นนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่า สภาว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 03 ก.ย. 2008, 20:20 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณกรัชกายครับ ตามคำขอครับ [quote]พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๘ http://abhidhamonline.org/aphi/p8/056.htm เมื่อพิจารณาองค์ปฏิจจสมุปปาทตามนัยแห่ง บุพพันตภวจักร์ และ อปรันต ภวจักร์ ที่กล่าวมาแล้วนี้ ก็จะเห็นได้ว่า ก. อวิชชา สังขาร และตัณหา อุปาทาน กัมมภพ ที่เกิดมีปรากฏขึ้นในภพ ก่อนนั้น สงเคราะห์เป็น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 03 ก.ย. 2008, 05:52 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณ mes ครับ หากจะต่อว่าผมทำลายพระพุทธศาสนา ก็ช่วยชี้แจงด้วยว่า เข้าใจผิดในพระไตรปิฏก อรรถกถา คัมภีร์ ของเถรวาท อย่างไร ไม่ควรทำตนเยี่ยงท่านพุทธทาส ที่ต่อว่าผู้อื่นเพียงเพราะ ไม่เห็นด้วยกับการอธิบายธรรมของท่าน เช่น ที่เคยกล่าวตู่พระพุทธโฆษาจารย์(วิสุทธิมรรค) และ พระอนุรุทธาจารย์ (พระอภิธัมมัตถสังคหะ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 03 ก.ย. 2008, 05:38 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณเฉลิมศักดิ์และคุณ mes ครับ หากมีหนังสือพุทธธรรมเปิดไปหน้า 140 (การตีความเกี่ยวกับ ปฏิจจสมุปบาท) จะเห็นที่มาปฏิจจสมุปบาทที่อธิบายแบบขณะจิตเดียว ว่ามาจากคัมภีร์อรรถกถาวิภังค์แห่งพระอภิธรรมปิฏก (สัมโมหวิโนทนี) หน้า 260-278 ส่วนที่อธิบายแบบข้ามภพข้ามชาติมาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรค ทั้งคัมภีร์สัมโมหวิโนท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 03 ก.ย. 2008, 04:50 

ตอบกลับ:
แสดง:


ทีนี้ แล้ว จิตนี้ สามารถทำให้ เห็นจิตเดิมได้ทันทีเลยหรือไม่ ตอบว่า ได้ ต้องอาศัย ชวนะจิต ที่แล่นไปค่อยๆ ตัดกระแส แห่ง อุปาทานขันธ์ 5 ตามให้ไวจี๋ ก็จะหลุดจาก อุปาทานนั้นก้าวเข้าสู่ โคตรภูญาณได้ ทันที จากคุณขันธ์ จนเมื่อได้เรียนรู้วิธีเข้าถึงนิพพาน จิตดังนั้นแหละ จึงเรียกว่าประภัสสร จิตดังนี้แหละ ที่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 02 ก.ย. 2008, 06:39 

ตอบกลับ:
แสดง:


ขอให้ท่านทำความเข้าใจเอาไว้แต่เพียงว่าคนตาย หรือสัตว์ตายนั้น มิได้มีจริงๆ ทั้งรูปทั้งนามก็ย่อมจะผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย เวลานี้มีรูปมีนามอยู่ที่นี่ เผลอไปอีกวินาทีหนึ่ง รูปนามนี้ก็อาจจะสืบต่อไปอยู่ในท้องของมารดา เป็นเพียงจุดเล็กๆจุดหนึ่งของมารดาอีกคนหนึ่งเสียก็ได้ แล้วต่อไปอีกไม่นานสักเท่า...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 02 ก.ย. 2008, 06:23 

ตอบกลับ:
แสดง:


มหานิทานสูตร เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๑๔๕๕ - ๑๘๘๗. หน้าที่ ๖๐ - ๗๗. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=10&A=1455&Z=1887&pagebreak=0 ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=57 -----------------------------------------------...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 02 ก.ย. 2008, 06:16 

ตอบกลับ:
แสดง:


เรื่องจิตเดิม ก็คือ จิตบริสุทธิ์ เช่นเดียวกับ เด็ก คนหนึ่ง ที่ไม่ได้มีความทุกข์ แต่ หากว่า จิตนั้น มีอวิชชา ครอบงำ จึงก่อให้เกิด ความหลง ความทุกข์ และ จิตเดิมนั้น บริสุทธิ์ก็จริง แต่ไม่มีปัญญา ดับและ ถอนอวิชชา จึงก่อให้เกิด ความหลงต่างๆ มากมาย ถูกต้องแล้วครับ ก็ให้สังเกตุดูว่า ทำไมตอนเด็ก จึงไม่ค่อ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 02 ก.ย. 2008, 05:12 

ตอบกลับ:
แสดง:


มีอยู่ครั้งหนึ่ง ผมได้ฟังพระสงฆ์รูปหนึ่งอธิบายตอบโยมรายหนึ่งเรื่อจิตเดิมว่า เป็นสภาพจิต"วิมุติที่ไม่ประกอบดวยวิชา"คล้ายๆกับที่มีผู้โพสต์ไว้ในเวปนี้และดูท่าว่าจะมีรากฐานมาจากคัมภีร์ของพระรูปหนึ่ง ผมออกจะประหลาดใจกับความรู้ใหม่เช่นนี้ แต่ก็ไม่สนใจอะไรมากเพราะหาหลักฐานว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 ก.ย. 2008, 06:24 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16059&start=0 คัดลอกจากคู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ วัดระฆังโฆสิตาราม พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ไม่น่าปรารถนาที่มักเกิดกับนักศึกษาธรรมะ และผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหาย ก.ทำตัวอ่อนต่ออุปนิสัย เป็นคนเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ ขาดระเบียบวินัย ขาดความกระตือรือร้น ในการท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 ก.ย. 2008, 06:14 

ตอบกลับ:
แสดง:


คำสอนของท่านพุทธทาส ที่คุณ mes ยกขึ้นมานั้น หลักการของท่านพุทธทาสคือ ถ้าไปอธิบายถึง จุติ และ ปฏิสนธิวิญญาณ ช่วงที่เปลี่ยนภพชาตินั้น ท่านถือว่าเป็นสัสสตทิฏฐิ ด้วยเหตุนี้ท่านพุทธทาสจึงกล่าวตู่พระพุทธพจน์ ใส่ร้ายอรรถกถาจารย์ เพราะการเกิดของสัตว์ทั้งหลายนั้น ท่านยืนยันว่า ไม่มี ปฏิสนธิวิญญาณเกิดร่วมด้วย...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 15 [ พบ 214 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร