วันเวลาปัจจุบัน 19 เม.ย. 2021, 18:40  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 451 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ:

เมื่อ: 24 ก.ย. 2008, 10:30 

ตอบกลับ:
แสดง:


รูปภาพ

[size=150][color=blue][b]

 บอร์ด: ธรรมทาน   หัวข้อ:

เมื่อ: 24 ก.ย. 2008, 10:23 

ตอบกลับ:
แสดง:


:b8: ขออนุโมทนาครับ ขอรับทั้ง 3 แผ่นครับ

พิพัฒน์ แซ่เล้า
เลขที่ 135/17 หมู่ที่ 7 ต.พิมลราช
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ:

เมื่อ: 06 ก.ค. 2008, 09:54 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://www.dhammajak.net/board/files/__160.jpg หอระฆัง วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี หอระฆัง-หอกลอง โมงยามในวัฒนธรรมไทย ในสมัยโบราณ การบอกเวลาในโมงยามต่างๆ จะใช้การตีกลองและระฆังเป็นสำคัญ ดังจะพบว่า มีการสร้างอาคารสำหรับแขวนกลองและระฆังเหล่านี้ในการเป็นศูนย์กลางของการบอกเวลาที่เรียกว่า หอระฆังและห...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ:

เมื่อ: 05 ก.ค. 2008, 12:39 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph_2_203.jpg พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ [size=150] บุษบก เรือนที่ประทับแห่งฐานันดรสูง ตามที่ได้นำเสนอไปเมื่อครั้งก่อนถึงรูปทรงต่างๆ ของมณฑปแล้วนั้น พบว่ามีความคล้ายคลึงกับรูปแบบของสถาปัตยกรรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่า [b]

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ:

เมื่อ: 06 พ.ค. 2008, 15:48 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://www.dhammajak.net/board/files/_ae_282.jpg พระมณฑปวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ มณฑปทรงปราสาทยอดมงกุฎ เครื่องยอดของมณฑป รูปแบบของมณฑปในประวัติศาสตร์ศิลปะไทย มีความหลากหลายไปตามค่านิยมของแต่ละยุค ซึ่งนั่นเป็นการยืนยันว่า มณฑปมีบทบาทสำคัญต่อวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาอย่างมาก ลักษณะโดยทั่วไปของมณฑป คือ อาคาร...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ:

เมื่อ: 06 พ.ค. 2008, 15:42 

ตอบกลับ:
แสดง:


รูปภาพ
พระมณฑปพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี


[size=150] มณฑป เรือนแห่งฐานานุศักดิ์

เมื่อกล่าวถึง [b]

 บอร์ด: ในหลวงกับพระสุปฏิปันโน   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 พ.ค. 2008, 18:37 

ตอบกลับ:
แสดง:


รูปภาพ
รูปภาพ

๓๑. ในหลวงกับหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
วัดธาตุมหาชัย
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

 บอร์ด: ในหลวงกับพระสุปฏิปันโน   หัวข้อ:

เมื่อ: 16 มี.ค. 2008, 10:48 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://www.dhammajak.net/board/files/___128.jpg พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุฯ แด่พระเดชพระคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชสิทธิมุนี เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๒๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ๓๐. ในหลวงกับพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธ...

 บอร์ด: ในหลวงกับพระสุปฏิปันโน   หัวข้อ:

เมื่อ: 16 มี.ค. 2008, 09:09 

ตอบกลับ:
แสดง:


รูปภาพ
รูปภาพ
[size=117][color=red]เมื่อครั้งทรงเป็น

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 มี.ค. 2008, 08:43 

ตอบกลับ:
แสดง:


รูปภาพ
ซุ้มเสมาวัดสุทัศน์ฯ กทม.


[size=150] หลากซุ้มคลุมเสมา

[b]องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งซึ่งส่งผลให้เสมามีความโดดเด่นและมีความงดงามมากยิ่งขึ้นนั่นคือ

 บอร์ด: ในหลวงกับพระสุปฏิปันโน   หัวข้อ:

เมื่อ: 21 ก.พ. 2008, 16:30 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://www.dhammajak.net/board/files/__paragraphparagraph__paragraphparagraph_______135.jpg พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพระสุพรรณบัฏแด่สมเด็จฯ ในงานพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัต...

 บอร์ด: ในหลวงกับพระสุปฏิปันโน   หัวข้อ:

เมื่อ: 18 ก.พ. 2008, 08:04 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_286.jpg พระรูปที่สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมดิลก ทรงฉายกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานไว้ในกรอบ ณ ตำหนักพระรูป (ใหม่) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี http://www.dhammajak.net/boar...

 บอร์ด: ในหลวงกับพระสุปฏิปันโน   หัวข้อ:

เมื่อ: 17 ก.พ. 2008, 12:47 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph_paragraph___paragraphparagraph_oe_paragraphparagraph_210.jpg พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพัดยศและเครื่องสมณศักดิ์แด่สมเด็จฯ ในงานพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงฆราช (จวน อุฏฺฐายี) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๖ แห่งกรุงรัตนโกสิ...

 บอร์ด: ในหลวงกับพระสุปฏิปันโน   หัวข้อ:

เมื่อ: 17 ก.พ. 2008, 12:29 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_620.jpg พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงบาตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต) http://www.dhammajak.net/board/files/268_1190701669.jpg_387.jpg สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ถวายน้ำพระพุทธมนต์ แด่...

 บอร์ด: ในหลวงกับพระสุปฏิปันโน   หัวข้อ:

เมื่อ: 17 ก.พ. 2008, 11:38 

ตอบกลับ:
แสดง:


รูปภาพ

๒๔. ในหลวงกับหลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ไต้ซือเย็นบุญ)


หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ไต้ซือเย็นบุญ)
วัดทิพยวารีวิหาร (กัมโล่วยี่)
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 31 [ พบ 451 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร