วันเวลาปัจจุบัน 02 ธ.ค. 2020, 12:50  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 20 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 20 ม.ค. 2005, 16:47 

ตอบกลับ:
แสดง:


สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 10 ม.ค. 2005, 16:44 

ตอบกลับ:
แสดง:


ละชั่ว ทำดี ชำระใจให้สะอาด หลวงปปู่เทสก์ เทสรังสี <br> <br> พระพุทธศาสนาสอนกว้างขวาง <br> สอนให้ละความชั่ว <br> ทำความดีด้วยตนเอง <br> แล้วชำระใจให้สะอาด <br> <br> " เทสโกวาท100 ปี " พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ธ.ค. 2004, 13:27 

ตอบกลับ:
แสดง:


สาธุ ค่ะ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ธ.ค. 2004, 13:20 

ตอบกลับ:
แสดง:


ปีใหม่ก็ไม่แตกต่างอะไรกับปีเก่าหรอกค่ะ แต่ว่าบางคนก็จะถือเอาโอกาสวันขึ้นปีใหม่สำรวจตัวเองว่าในรอบปีที่ผ่านมานั้น เราได้ทำสิ่งใดลงไปบ้าง <br> สิ่งที่ไม่ดีก็ให้ผ่านพ้นไปกับปีเก่า เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีๆ สิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นไป คือสำรวจว่าเราเจริญขึ้นหรือเสื่อมลง อยากให้สังคมช่วยกันสร้างสร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ธ.ค. 2004, 13:06 

ตอบกลับ:
แสดง:


<img src="pic/b13.gif"> คุณโอ่พูดถึงเรื่อง " ทุกข์ " ไว้ได้ชัดเจนดีมากค่ะ อ่านแล้วหลายรอบ <br>
อ่านแล้วมีความรู้สึกที่ดี คิดว่าทุกข์นั้นคงจะผ่านพ้นไปตามกาลเวลา พร้อมๆกับการทำใจให้เข้มแข็ง อดทน ค่ะ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ธ.ค. 2004, 12:41 

ตอบกลับ:
แสดง:


บางคนจะถือเอาวันปีใหม่เป็นการเริ่มต้นในการทำสิ่งที่ดีๆ สำรวจตัวเองว่าที่ผ่านมานั้นเราได้ทำสิ่งใดลงไปบ้าง สิ่งที่ไม่ดีก็ให้มันผ่านพ้นไปกับปีเก่า เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดี สิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ดังที่หลวงปู่ท่านได้พูดเอาไว้ว่า " วันหนึ่งๆ เดือนหนึ่งๆ ปี หนึ่งๆ เราเจริญขึ้น หรือ เสื่อ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ธ.ค. 2004, 11:42 

ตอบกลับ:
แสดง:


<img src="pic/b29.gif"> ใช่ค่ะ " ใจ" เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทุกสิ่งทุกอย่างมาลงที่ " ใจ" ใจนำไปสู่การกระทำ พฤติกรรมต่างๆ ไม่ว่าเราจะพานพบภาพ เหตุการณ์ที่เลวร้ายเพียงใด ขอให้มีกำลังใจ ขอให้มีใจที่เข้มแข็งเข้าไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะดีขึ้นค่ะ <img src="pic/b29.gif">

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 21 ธ.ค. 2004, 16:16 

ตอบกลับ:
แสดง:


ขอบพระคุณมากค่ะที่ช่วยแนะนำ บันทึกธรรมภาษิต <br>
ของท่านหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากค่ะ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 18 ธ.ค. 2004, 11:10 

ตอบกลับ:
แสดง:


ค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่ <br>
ก็ขอน้อมรำลึกและบูชาพระคุณท่านค่ะ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 17 ธ.ค. 2004, 17:27 

ตอบกลับ:
แสดง:


เมื่อเราได้รับการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามจากบุคคลอื่น <br> แล้ว จำเป็นค่ะที่เราจะต้องปลูกฝังตัวเอง <br> ในเรื่องของคุณความดี เรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์ใน <br> สิ่งที่ดี สิ่งที่จะช่วยเพิ่มคุณธรรมในตนเอง <br> ทำให้เกิดความเคยชิน สังคมคงน่าอยู่ขึ้นอีมาก <img src="pic/b29.gif"> <img src="pic/b29.gif">

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 16 ธ.ค. 2004, 17:02 

ตอบกลับ:
แสดง:


<img src="pic/b28.gif"> <img src="pic/b28.gif"> กำลังใจจากใครหนอ <br> ขอเป็นทานให้ฝันให้ใฝ่ <br> ให้ชีวิตได้มีแรงใจ <br> ให้ดวงใจลุกโชติความหวัง <br> <img src="pic/b28.gif"> <img src="pic/b28.gif"> กำลังใจจากใครหนอ <br> ขอเป็นทานให้ฉันได้ไหม <br> ดั่งหยาดฝนบนฟากฟ้าไกล <br> ที่หยาดรินสู่พื้นดินแห้งผา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 16 ธ.ค. 2004, 13:27 

ตอบกลับ:
แสดง:


<img src="pic/b30.gif"> อันที่จริงคุณโอ่สื่อได้ดีมากแล้วล่ะค่ะ แต่ว่าผู้อ่านยังมีความรู้เพียงน้อยนิดทำให้ยังสงสัยในบางอย่าง ก็ต้องตั้งใจอ่าน ทำความเข้าใจ พิจารณา <br>
และศึกษาไปเรื่อยๆค่ะ ขออนุโมทนาในทานค่ะ <img src="pic/b13.gif">

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 16 ธ.ค. 2004, 13:12 

ตอบกลับ:
แสดง:


<img src="pic/b29.gif"> กราบขอบพระคุณคุณโอ่เป็นอย่างสูง ที่ได้พูดแสดงความเห็น และอธิบายในเรื่อง " ทุกข์ " ไว้อย่างดีเยี่ยม เป็นข้อเตือนใจ เป็นเครื่องอยู่ของใจเป็นอย่างที่คุณโอ่แสดงไว้ เหมือนเหตุการณ์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับคนที่กำลังประสบกับความทุกข์ โดยเฉพาะทุกข์ที่ดูเหมือนหนักมาก ดิฉันค...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 15 ธ.ค. 2004, 16:12 

ตอบกลับ:
แสดง:


<img src="pic/b29.gif"> อนุโมทนาด้วยค่ะอ่านแล้วบางอย่างก็พอจะนึกภาพออกบางอย่างก็ยังสงสัยอยู่ค่ะ ทุกวันนี้ชอบอ่านและฟังธรรมะของท่านหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง ศึกษามาได้ประมาณ 1 ปี แล้วค่ะ ก็จะเป็นในเรื่องการฝึก " ใจ " ไม่ให้ส่งส่ายไปข้างหน้า ไปข้างหลัง ให้ใจอยู่แต่ในปัจจุบัน ถ้าลง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 15 ธ.ค. 2004, 15:29 

ตอบกลับ:
แสดง:


<img src="pic/b29.gif"> กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งอีกครั้งสำหรับช้อคิดเห็นที่นับว่ามีคุณค่ามาก <br>
ค่ะ <img src="pic/b29.gif">
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 2 [ พบ 20 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร