วันเวลาปัจจุบัน 12 ก.ค. 2020, 01:44  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


Username begins with:  
# ชื่อผู้ใช้ ระงับเมื่อ สิ้นสุด เหตุผลการแบน ระยะเวลาการแบน
 1  amikaa44
 21 เม.ย. 2012, 17:46   ไม่เคย   ชื่อผู้ใช้ถูกแบนผ่านการจัดการผู้ใช้   ถาวร 
 2  boonga
 01 มิ.ย. 2011, 22:34   ไม่เคย   ใช้วจีทุจริต มีเจตนาโจมตีสำนักปฏิบัติ ปรามาสครูบาอาจารย์ เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้ง และแตกแยกในเว็บไซต์   ถาวร 
 3  Dark_Lord_Buddha
 04 พ.ค. 2009, 16:24   ไม่เคย   ลบหลู่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ถาวร 
 4  enlighted
 19 พ.ค. 2010, 16:17   ไม่เคย   ชื่อผู้ใช้ถูกแบนผ่านการจัดการผู้ใช้   ถาวร 
 5  fakemonk
 09 มิ.ย. 2010, 00:55   ไม่เคย   มีเจตนาโจมตีสำนักปฏิบัติ ครูบาอาจารย์ เป็นเหตุให้เกิดความแตกแยก   ถาวร 
 6  Hana
 03 ก.ย. 2011, 19:38   ไม่เคย   ชื่อผู้ใช้ถูกแบนผ่านการจัดการผู้ใช้   ถาวร 
 7  my-way
 06 มิ.ย. 2011, 12:49   ไม่เคย   ไม่ยอมปรับปรุงตนเอง หลังได้รับใบเตือน โดยยังก่อกวนความสงบภายในเว็บไซต์   ถาวร 
 8  Narin
 21 พ.ค. 2010, 21:42   ไม่เคย   มีมิจฉาทิฏฐิ และพฤติกรรมอันนำไปสู่การสร้างความแตกแยกในเว็บไซต์   ถาวร 
 9  nathamag
 23 พ.ค. 2013, 09:06   ไม่เคย   ชื่อผู้ใช้ถูกแบนผ่านการจัดการผู้ใช้   ถาวร 
 10  noohmairu
 19 พ.ค. 2010, 16:14   ไม่เคย   ชื่อผู้ใช้ถูกแบนผ่านการจัดการผู้ใช้   ถาวร 
 11  Putterksr
 30 เม.ย. 2013, 13:19   ไม่เคย   ชื่อผู้ใช้ถูกแบนผ่านการจัดการผู้ใช้   ถาวร 
 12  samulai
 20 ส.ค. 2010, 00:07   ไม่เคย   มีมิจฉาทิฏฐิ และบิดเบือนหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา   ถาวร 
 13  Satoranai
 12 มิ.ย. 2010, 21:19   ไม่เคย   มีเจตนาโจมตีสำนักปฏิบัติ ครูบาอาจารย์ เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้ง และแตกแยก   ถาวร 
 14  suvanee
 24 พ.ค. 2010, 15:33   ไม่เคย   มีเจตนา & พฤติกรรมนำไปสู่ความแตกแยก   ถาวร 
 15  suwichai
 06 ก.ค. 2009, 20:45   ไม่เคย      ถาวร 
 16  yoottapong
 13 ก.ย. 2015, 17:07   ไม่เคย   ชื่อผู้ใช้ถูกแบนผ่านการจัดการผู้ใช้   ถาวร 
 17  ขอให้เหมือนเดิม
 12 มิ.ย. 2010, 21:20   ไม่เคย   มีมิจฉาทิฏฐิ และพฤติกรรมอันนำไปสู่การสร้างความแตกแยกในเว็บไซต์   ถาวร 
 18  คนดีที่โลกลืม
 19 พ.ค. 2010, 16:16   ไม่เคย   ชื่อผู้ใช้ถูกแบนผ่านการจัดการผู้ใช้   ถาวร 
 19  ตะเกียงแก้ว
 02 ส.ค. 2013, 19:43   ไม่เคย   ชื่อผู้ใช้ถูกแบนผ่านการจัดการผู้ใช้   ถาวร 
 20  ทิวน้ำ
 25 ก.พ. 2010, 13:48   ไม่เคย      ถาวร 
 21  น้องเดียร์
 23 พ.ค. 2010, 13:31   ไม่เคย   มีเจตนา & พฤติกรรมนำไปสู่ความแตกแยก   ถาวร 
 22  บัวผ่อง
 13 ส.ค. 2011, 17:48   ไม่เคย   ชื่อผู้ใช้ถูกแบนผ่านการจัดการผู้ใช้   ถาวร 
 23  บัวอุบล
 20 ม.ค. 2014, 10:08   ไม่เคย   ชื่อผู้ใช้ถูกแบนผ่านการจัดการผู้ใช้   ถาวร 
 24  พลศักดิ์ วังวิวัฒน์
 28 พ.ค. 2009, 18:54   ไม่เคย   บิดเบื่อนหลักคำสอนทางพุทธศาสนา   ถาวร 
 25  ฟ้าหัวเราะเยาะข้า
 25 ก.พ. 2010, 13:48   ไม่เคย      ถาวร 
 26  สัจจะธรรมของชีวิต
 30 มิ.ย. 2011, 22:03   ไม่เคย   ชื่อผู้ใช้ถูกแบนผ่านการจัดการผู้ใช้   ถาวร 
 27  อยู่กับความมืด
 15 เม.ย. 2012, 08:38   ไม่เคย   ชื่อผู้ใช้ถูกแบนผ่านการจัดการผู้ใช้   ถาวร 
 28  แสงธรรม14
 16 เม.ย. 2012, 09:48   ไม่เคย   ชื่อผู้ใช้ถูกแบนผ่านการจัดการผู้ใช้   ถาวร 
 29  ใบไม้นอกกำมือ
 29 พ.ค. 2009, 16:10   ไม่เคย   บิดเบื่อนหลักคำสอนทางพุทธศาสนา   ถาวร 
 30  ไอ้ฟัก
 21 มี.ค. 2014, 23:12   ไม่เคย   ชื่อผู้ใช้ถูกแบนผ่านการจัดการผู้ใช้   ถาวร 
เลือกการเรียงลำดับ:   คำสั่ง  
หน้า 1 จากทั้งหมด 1 [ สมาชิก 30 ท่าน ]

ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร