เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ »

01.เว็บธรรมะ (284)
02.ประวัติพระพุทธศาสนา (17)
03.วันสำคัญทางศาสนา (3)
04.พระบรมสารีริกธาตุ พระเจดีย์ (10)
05.พระพุทธรูป (26)
06.พระพุทธเจ้า (13)
07.พระสาวก (30)
08.พระสงฆ์ไทย (33)
09.การศึกษาศาสนา (53)
10.องค์กร และหน่วยงานศาสนา (45)
12.วัด - สถานที่ปฏิบัติธรรม (429)
13.เว็บประชาสัมพันธ์กิจกรรม (42)
14.พระไตรปิฎก (17)
15.หนังสือธรรมะ (15)
16.สุภาษิต (8)
17. คติธรรม และคำกลอน (11)
18.ซีดีธรรมะ (4)
19.เสียงสวดมนต์ mp3 (11)
20.นิทาน (10)
21.รูปภาพ (35)
22.บอร์ดสนทนาธรรม (9)
24.ศาสนาอื่นๆ (14)
25.บทสวดมนต์ (11)
26.เสียงแสดงธรรม mp3 (23)
27.ศาสนพิธี (9)
29.เว็บศาสนาพุทธ (อังกฤษ) (13)
30.คำศัพท์ (7)
31.เว็บทั่วไป (64)


เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

เว็บใหม่:  

» พระนะโมดอทคอม
เว็บไซต์ธัมมะ นิทานชาดก คติธรรม คำสอนครูบาอาจารย์

» สำนักพิมพ์ต้นบุญ
สำนักพิมพ์ต้นบุญ จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือทำบุญ หนังสือแจกเป็นธรรมทาน หนังส...

» พ่อผ้าขาว'com
เป็นบ้านปฏิบัติธรรม ธรรมะสำหรับครัวเรือน สอนการอยู่อย่างพอเพียง สนทนาธรรม เ...

» มูลนิธิสุวรรณโคมคำ
โหราศาสตร์แนวพุธ วิชาที่เปิดสอน กรรมจักร (จักราศี) สัตตาภิธรรมเบื้องต้น ...

» ธรรมะจังดอทคอม
ธรรมะง่ายๆ ฟังแล้วสบายพร้อมทั้งแง่คิดเพื่อพัฒนาชีวิต


  1.  ลานกวีธรรม
   -
   http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vboard.php?user=dokgaew13
   คลิกชม 9197   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  2.  เทศนาธรรมออนไลน์ [ซีดีธรรมะ]
   รวบรวมเทศนาธรรมออนไลน์ ของครูบอาจารย์ต่างๆ มากมาย เช่น หลวงปู่ดูลย์ อตุโล, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ..... หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท ฯลฯ โดยขอให้คลิ๊กเลือกสารบัญตรงหมวด "เทศนาธรรม" ที่อยู่ทางซ้ายมือ พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
   http://www.cdthamma.com/
   คลิกชม 9177   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  3.  วาทะพุทธทาส
   -
   http://buddhadasa.org/html/word.html
   คลิกชม 9163   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  4.  ประวัติพุทธสาวก
   ประวัติพุทธสาวก ฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ 80 พระองค์
   http://www.dhammathai.org/monk/arahanta.php
   คลิกชม 9112   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  5.  ประวัติพุทธสาวก
   ประวัติพุทธสาวก ฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ 80 พระองค์ *[เน็ตฟรีขององค์การโทรศัพท์จะเข้าไม่ได้]
   http://www.geocities.com/piyainta/
   คลิกชม 9080   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  6.  พระปัจเจกพุทธเจ้า [ธรรมจักร]
   พระปัจเจกพุทธเจ้า
   http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7928
   คลิกชม 8602   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  7.  นิทานธรรมะบันเทิง
   -
   http://www.dhammathai.org/dhammastory/index.php
   คลิกชม 8513   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  8.  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
   -
   http://www.dhammathai.org/thailand/thailand.php
   คลิกชม 8315   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  9.  สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต [สระบุรี] 1
   รวบรวมประวัติของสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สี่แยกหินกอง ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี และสาขาอีก 2 แห่งคือ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ (แสงธรรมส่องชีวิต) จ.อุบลราชธานี และสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง) จ.นครราชสีมา รวมทั้ง ประวัติของพระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต) ประธานสงฆ์ ตลอดจน ข้อวัตรที่ต้องปฏิบัติประจำวัน-ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ต้องการมาปฏิบัติ ธรรม-กฎระเบียบ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติขณะอยู่ปฏิบัติธรรม, กระดานสนทนาธรรม, เสียงธรรมออนไลน์, ปฎิทินธรรม และรายการวิทยุธรรมะ ฯลฯ
   http://www.sangdhamsongchevit.com/
   คลิกชม 8312   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  10.  พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก
   ความหมายของคำว่าพระบรมสารีริกธาตุ, สาเหตุแห่งการเกิดพระบรมสารีริกธาตุ, พระบรมธาตุ และ พระธาตุ, ประเภทของพระบรมสารีริกธาตุ แบบพระธาตุ - กระดูกคน, คุณลักษณะต่างๆของพระบรมสารีริกธาตุ, ชนิดของพุทธเจดีย์ในพระพุทธศาสนา เป็นต้น
   http://www.relicsofbuddha.com/
   คลิกชม 8183   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  11.  ธรรมกถาโดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
   ธรรมกถา เรื่อง "จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา" โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
   http://202.183.235.2/~dabos/dhamma.htm
   คลิกชม 7871   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  12.  พุทธศาสนสุภาษิต (ฉบับดาวน์โหลด)
   -
   http://www.kusol.com/search2/search2.htm
   คลิกชม 7853   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  13.  เพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (เพลิน พรหมแดน) 1
   เป็นการนำเอาประวัติของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาแต่งเป็นเพลง รวม 38 เพลง ร้องโดยนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง เพลิน พรหมแดน *[ฟรีเน็ตขององค์โทรศัพท์ จะมีปัญหาการเข้าชม]
   http://www.geocities.com/lp_mun_song3/
   คลิกชม 7848   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  14.  แผนที่พุทธประวัติ
   แสดงชมพูทวีป พุทธสถานสำคัญสมัยพุทธกาล
   http://www.dhammalife.com/buddha/buddha_map.php
   คลิกชม 7638   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  15.  Free CD Buddha
   แจกฟรี ซีดีพระไตรปิฏก ซีดีคำบรรยายธรรมของท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก และซีดีคำบรรยายธรรมของอาจารย์วศิน อินทสระ *[แก้ไข URL เมื่อ 8 ม.ค.49]
   http://www.freecdbuddha.com
   คลิกชม 7543   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  16.  พระไตรปิฎก (ฉบับออน์ไลน์)
   ข้อมูลเกี่ยว พระสุตตันตปิฎกความย่อ และค้นหาพระสูตร
   http://www.larndham.net/tipitaka/
   คลิกชม 7428   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  17.  ธรรมะไทย
   รวมรูปภาพ พระพุทธรูปทั่วไทย, พระอารามหลวงชั้นเอก, วัดสำคัญ, พระพุทธรูป, พระธาตุเจดีย์, พระสงฆ์ไทย, ดอกบัว
   http://www.dhammathai.org/gallery/index.php
   คลิกชม 7410   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  18.  เสียงธรรม (ชมรมเวบพระพุทธศาสนา)
   เชิญผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านร่วมฟังธรรมในพระมหากรุณาคุณจากพระบรมราชินี เพื่อเป็นมหากุศลถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคล และเพื่อพัฒนาจิตใจ รวมทั้ง ขอเชิญท่านสาธุชนศึกษาธรรมพัฒนาจิต เจริญภาวนา โดยฟังธรรมในวิทยุทางอินเตอร์เนตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในรายการสิ่งดีๆ วันนี้ บรรยายโดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ พร้อมดาว์นโหลดรับฟังได้ฟรี ที่ http://se-ed.net/oonsiri1/44.htm
   http://www.se-ed.net/oonsiri1/q.htm
   คลิกชม 7385   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  19.  พระพุทธรูป และพระบูชา
   ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งพระพุทธรูปเพื่อบูชา ตำราโบราณ
   http://www.geocities.com/bestamulet
   คลิกชม 7296   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  20.  ภาพพุทธประวัติ
   ภาพพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ จนปรินิพพาน พร้อมคำอธิบาย
   http://www.banphra.com/buddist/bdh001.htm
   คลิกชม 7211   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  21.  ทศชาติชาดก [ธรรมจักร]
   ทศชาติชาดก ประกอบด้วย ๑. เตมียชาดก : บำเพ็ญเนกขัมมบารมี, ๒. มหาชนกชาดก : บำเพ็ญวิริยบารมี, ๓. สุวรรณสามชาดก : บำเพ็ญเมตตาบารมี, ๔. เนมิราชชาดก : บำเพ็ญอธิษฐานบารมี, ๕. มโหสถชาดก : บำเพ็ญปัญญาบารมี, ๖. ภูริทัตชาดก : บำเพ็ญศีลบารมี, ๗. จันทกุมารชาดก : บำเพ็ญขันติบารมี, ๘. นารทชาดก : บำเพ็ญอุเบกขาบารมี, ๙. วิทูรชาดก : บำเพ็ญสัจจบารมี และ ๑๐. เวสสันดรชาดก : บำเพ็ญทานบารมี
   http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8778
   คลิกชม 6979   โหวต 9/0  แจ้งเสีย   


  22.  ภาพพระเวสสันดร
   มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์
   http://www.watcherry.iirt.net/vetsundon.html
   คลิกชม 6854   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  23.  เพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (เพลิน พรหมแดน) 2
   เป็นการนำเอาประวัติของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาแต่งเป็นเพลง รวม 38 เพลง ร้องโดยนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง เพลิน พรหมแดน
   http://www.dhammathai.org/radio/munhistory.php
   คลิกชม 6730   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  24.  เสียงธรรมออนไลน์ [ชมรมเพื่อนคุณธรรม]
   ขอเชิญเสียงธรรมออนไลน์ ซึ่งเป็นผลงานสื่อธรรมของชมรมเพื่อนคุณธรรม ซ.เหล่าลดา แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.
   http://www.kunnadham.com/media.html
   คลิกชม 6690   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  25.  ซีดีธรรมะ
   เพื่อการเผยแผ่พระธรรมคำสอนเป็นธรรมทาน แจกซีดีธรรมะ
   http://www.cddhamma.com
   คลิกชม 6688   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  26.  พระพุทธออนไลน์
   ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา หลักธรรม พุทธประวัติ ศาสนพิธี การเผยแพร่ศาสนา มารยาทของชาวพุทธ มงคลชีวิต และสุภาษิตทางพระพุทธศาสนา *(เน็ตฟรี ToT เปิดเข้าชมไม่ได้)
   http://www.geocities.com/praputonline1999/
   คลิกชม 6552   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  27.  วันสำคัญในพระพุทธศาสนา
   วันสำคัญในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญ อันเนื่องด้วยพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า
   http://www1.mod.go.th/heritage/religion/daytime/index1.htm
   คลิกชม 6461   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  28.  พระองคุลิมาล
   ประวัติพระองคุลิมาล พุทธสาวก
   http://www.larnbuddhism.com/ongkulymal/
   คลิกชม 6409   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  29.  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม
   โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
   http://www.dhammalife.com/dhamma/cat/
   คลิกชม 6306   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  30.  ปฏิปทาของพระโพธิสัตว์
   เล่าเรื่องพระโพธิสัตว์อดีตพระชาติของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน / Reincarnation of Bodhisattva, การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์,
   http://www.bodhisattva.name/
   คลิกชม 6282   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  31.  สังฆทาน
   พิธีการถวายสังฆทาน
   http://www.dhammathai.org/store/sasana2/page9.php
   คลิกชม 6190   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  32.  ศาลาธรรม
   ข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา ธรรมะ ข้อมูลการเตรียมตัว พิธีการบวชแบบต่างๆ ข้อห้าม การเตรียมตัวในเรื่องต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบวช บทขานนาค บทสวดมนต์และคาถา การฝึกสมาธิภาวนา หลักศีลธรรมควรรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมทางพุทธศาสนา หรืองานบุญต่างๆ


   http://www.salatham.com
   คลิกชม 6046   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  33.  พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
   ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม โดยคุณสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมีเนื้อหา ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก เอกสารทางประวัติศาสตร์ ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ชาดก คำค้นหาพระไตรปิฎก และธรรมปฏิบัติ

   http://www.larnbuddhism.com/tripitaka
   คลิกชม 5963   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  34.  Dhammatube ธรรมะทูป
   ธรรมะทูป คือแหล่งรวบรวมวีดีโอ ธรรมะจากทั่วทุกมุมโลก เนื้อหาโดยส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องเล่า และคำสอนจากประสบการส่วนตัว ทั้งอุปสรรค ปัญหา และแรงบันดาลใจใน การฝึกภาวนากรรมฐาน จากครูบา อาจารย์ ผู้ปฎิบัติในทุกรูปแบบ ทุกนิกายในพุทธศาสนา เนื้อหาเป็นกันเอง ไม่ผ่านการตัดต่อ หากท่านผู้ใดมี คลิปวิดีโอและต้องการ นำลงอินเตอร์เน็ตเพื่อ เผยแผ่แก่สาธุชน กรุณาติดต่อ dhammatube-AT-gmail-DOT-com. คลิกไปที่ โอมเพจ veoh.com, video.google.com หรือ youtube.com (ตามหน้าต่างข้างล่างนี้) ค้นหารายชื่อของ ผู้ที่ท่านต้องการฟัง หรือสามารถไปที่ google แล้วพิมพ์ "dhammatube" คลิปวิดีโอส่วนใหญ่ ถูกอัพโหลดในเอ็มพี 4 ซึ่งสามารถฟังใน iPod ได้
หมายเหตุ เนื่องจากใน ประเทศไทย เวปไชด์ Veoh ถูกบล็อค ฉะนั้นให้ดาวน์ โหลดทาง youtube.com จะสะดวกกว่า
   http://dhammatube.googlepages.com/thai
   คลิกชม 5871   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  35.  ศาสนพิธี
   ศาสนพิธีในวันออกพรรษา ประวัติความเป็นมา ความหมายของวันออกพรรษา กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษาที่นิยมปฏิบัติ
   http://www.watkoh.com/data/ssn_phitee/index.php
   คลิกชม 5864   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  36.  นิทานธรรมะ
   -
   http://www.manager.co.th/Dhamma/DhmBrowse.asp?BrowseNewsID=8010
   คลิกชม 5835   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  37.  ภาพถ่าย วัดร่องขุ่น
   ภาพถ่าย วัดร่องขุ่น สถาปัตยกรรมของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตภิพัฒน์
   http://www.geocities.com/freecdbuddha/wat.html
   คลิกชม 5777   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  38.  ศาสนา
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ ในโลก พิธีกรรม หลักธรรมคำสอนต่างๆ ของศาสนาทุกศาสนา 

   http://www.religions.mbu.ac.th
   คลิกชม 5711   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  39.  สำนักข่าวชาวพุทธ
   แนะนำธรรมะสำหรับดำเนินชีวิตประจำวัน รวมเรื่องขำขัน ถามตอบปัญหา และบทความเกี่ยวกับพุทธศาสนา ฯลฯ
   http://www.budpage.com/
   คลิกชม 5650   โหวต 9/0  แจ้งเสีย   


  40.  พระปิยะโรจน์แสดงธรรม
   พระปิยะโรจน์แสดงธรรม ดาวน์โหลดฟรี ธรรมบรรยายชุด สัมมาสมาธิ บรรยายในเวลาอบรมสมาธิ
   http://www.phrapiyaroj.com
   คลิกชม 5627   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  41.  หนังสือธรรมะอิเล็กทรอนิสก์ .pdf
   จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์
   http://www.mcu.ac.th/ebooks/
   คลิกชม 5605   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  42.  พลังสมาธิชั้นสูง
   เว็บไซต์เกี่ยวกับการสมาธิชั้นสูง ความหมายของจิตเข้มแข็งกับพลังจิต สมาธิจิตภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กฎแห่งกรรม สิ่งที่ควรละในการปฏิบัติสมาธิ วิธีปฏิบัติให้เกิดพลังสมาธิ สัจจะ พลังธาตุ ไตรลักษณ์
   http://www.geocities.com/knowledge_meditation/
   คลิกชม 5572   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  43.  บ้านฝัน
   ความรู้สาระทางพระพุทธศาสนา และอื่นๆ รวมถึงความรัก ความอบอุ่นและปรารถนาดี ไว้ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
   http://www.banfun.com/
   คลิกชม 5572   โหวต 9/0  แจ้งเสีย   


  44.  การบรรยายธรรม เรื่อง สวนโมกข์อยู่ที่ไหน
   เชิญรับฟังเสียงบันทึก การบรรยายธรรมอบรมพระนวกะ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2526 โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ เรื่อง "สวนโมกข์อยู่ที่ไหน"
   http://www.rosenini.com/suanmokkh/dhamma/index.htm
   คลิกชม 5561   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  45.  พระพุทธรูป (กลางแจ้ง)
   - พระพุทธรูปนอน, พระพุทธรูปยืน.
   http://www.dhammathai.org/gallery/buddhainlandscape.php?name=b01
   คลิกชม 5554   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  46.  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้ง ข้อมูลพื้นฐาน ความรู้ทั่วไป ข่าวสาร และเว็บไซต์พุทธศาสนา ฯลฯ
   http://www.onab.go.th/
   คลิกชม 5525   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  47.  สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
   สถานที่ประสูติ, สถานที่ตรัสรู้, สถานที่แสดงปฐมเทศนา, สถานที่ดับขันธปรินิพพาน. (ภาพและคำบรรยาย)
   http://www.dhammathai.org/buddhism/sangvechani4.php
   คลิกชม 5525   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  48.  เน็กซ์ไลฟ์ดอทคอม
   เว็บไซดต์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมจากอาจารย์สุมโน พระป่าสัญชาติอเมริกาสายท่านอาจารย์ชา เหมาะสำหรับท่านผู้สนใจธรรมภาษาอังกฤษเพื่อไว้ใช้ในการคุยกับฝรั่ง และฝึกฝนภาษาอังกฤษของตนเองให้แข็งแรง
   http://www.next-life.com
   คลิกชม 5502   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  49.  ตำนานการสร้างพระพุทธรูป
   บอกความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรูป และการสร้างพระพุทธรูปสมัยทวารวดี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
   http://www.susarn.com/susarnth/th_buddha/Buddhahistory1.html
   คลิกชม 5483   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  50.  ตายแล้วไปไหน [หลวงพ่อฤาษีลิงดำ]
   รวบรวมเรื่องที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้พบในสมาธิ เช่น พระเจ้าตากสินหลังจากสิ้นพระชนม์แล้วไปเกิดที่ไหน, พระเกจิอาจารย์ชื่อดังท่านมรณภาพแล้วไปไหน, พระเยซูตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นต้น
   http://www.geocities.com/never_die_sure/
   คลิกชม 5426   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  51.  พิธีกรรมทางศาสนา [ธรรมจักร]
   รวบรวมพิธีกรรมทางศาสนา และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
   http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=23
   คลิกชม 5421   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  52.  โรงมหรสพทางวิญญาณ
   ภาพปริศนาธรรมและภาพพาโนรามา รอบทิศทาง ๓๖๐ องศา โรงมหรสพทางวิญญาณ ณ สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
   http://www.rosenini.com/spiritualtheatre/
   คลิกชม 5418   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  53.  ภาพพาโนรามา
   ชมภาพพาโนรามา วัดและสถานที่สำคัญของเมืองไทย
   http://www.rosenini.com/
   คลิกชม 5352   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  54.  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ไทย-อังกฤษ
   โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
   http://www.dhammalife.com/dhamma/vocab/
   คลิกชม 5327   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  55.  พระพุทธศาสนา [ธรรมจักร]
   รวบรวมประวัติพระพุทธศาสนาและประวัติของพระพุทธเจ้า ฯลฯ
   http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=18
   คลิกชม 5263   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  56.  ภาพ...และ ธรรมะ ครูบาอาจารย์
   มีพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล,พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น
   http://www.kusol.com/buddhistclub/dharma/dharma.html
   คลิกชม 5237   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  57.  ธรรมบท
   รวบรวมพุทธวจนะในธรรมบท (The Buddha's Words in the Dhammapada) โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก ตั้งแต่หมวดที่ ๑ - หมวดที่ ๒๖
   http://www.geocities.com/moralcamp/dhammapada.html
   คลิกชม 5220   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  58.  ประวัติพุทธสาวก
   รวบรวมประวัติของพระมหาสาวก หรือพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์
   http://www.dharma-gateway.com/monk-great-index-page.htm
   คลิกชม 5165   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  59.  พระพุทธรูปสมัยต่างๆ [2]
   ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปในสมัยต่างๆ ของไทย ตั้งแต่สมัยทวารวดี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
   http://www1.mod.go.th/heritage/religion/prapoot/index1.htm
   คลิกชม 5151   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  60.  ปางพระพุทธรูปประจำปี
   -
   http://www.dhammathai.org/pang/pangyear.php
   คลิกชม 5110   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  61.  ศาสนาเปรียบเทียบ
   ศาสนาพุทธ, ศาสนาคริสต์, ศาสนาอิสลาม,ศาสนาซิกข์, ศาสนาฮินดู

   http://www.baanjomyut.com/library/faith/01.html
   คลิกชม 5099   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  62.  ท่องเที่ยวธรรม
   พระคาถาชินบัญชร และคำแปลพระคาถาชินบัญชร , บทมหากรุณาธารณีสูตร และคำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เรื่อง นรก สวรรค์ มีจริงหรือ? จากหนังสือสู่แสงธรรม , หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ (พันธ์ อินทผิว) โดยมูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ (พันธ์ อินทผิว) และ วัดสนามใน 

   http://www.geocities.com/Tokyo/Harbor/3526
   คลิกชม 5091   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  63.  พระไตรปิฎก
   พระโตรปิฎกออนไลน์ มีบทสวดมนต์ต่าง ๆ ประวัติการประสูติพระพุทธเจ้า รูปพุทธประวัติ ฟังเสียงสวดมนต์พระทำวัตรเช้าเย็นผ่านอินเตอร์เนต มีพจนานุกรมคำศัพท์ทางศาสนาด้วย ค้นหาพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
   http://www.tipitaka.com
   คลิกชม 5080   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  64.  รวมภาพวัดสำคัญต่างๆ
   -
   http://www.dhammathai.org/gallery/wat.php?name=Phrasriratanasasadaram
   คลิกชม 5060   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  65.  หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
   ประวัติปฏิปทาของหลวงปู่มั่น (ภูริทตฺตมหาเถร) สถานที่ที่เกี่ยวข้อง สถานที่จำพรรษา ครูบาอาจารย์ ธรรมคำสอน เมตตาธรรม 5 พรรษาสุดท้าย ณ วัดป่าบ้านหนองผือ เคลื่อนขบวนสู่ความจริง ประวัติวัดป่าบ้านหนองผือ บทความจากหนังสือ "บูรพาจารย์" หนังสือสืออ้างอิง ข่าวพระกรรมฐาน
   http://www.luangpumun.org/
   คลิกชม 5041   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  66.  พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์
   เป็นเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา มี CD-MP3 ธรรมบรรยายของปูชนียาจารย์ทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาส กับมี VCD ซึ่งใช้เป็นสื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแจกจ่ายเป็นธรรมทานโดยผู้ขอไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
   http://202.183.235.2/~dabos/
   คลิกชม 5031   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  67.  ประวัติพุทธสาวก
   ประวัติพุทธสาวก เอตทัคคะ ฝ่ายพระภิกษุณีสงฆ์
   http://www.84000.org/one/2/index.shtml
   คลิกชม 5029   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  68.  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า [ธรรมจักร]
   พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
   http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7929
   คลิกชม 5008   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  69.  หนังสือธรรมะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
   รวบรวมหนังสือธรรมะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ (อ่านฟรี !) 

   http://buddhi.sm/
   คลิกชม 4950   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  70.  เครือข่ายค่ายคุณธรรม พุทธบุตรทำดี
   เครือข่ายการอบรมเข้าค่ายพุทธบุตร เพื่อเสริมสร้างปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมในจิตใจเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสาร E-Book ธรรมะ อ่านไดอารี่ธรรมะออนไลน์ บทความสาระธรรมทำดี ประมวลภาพการเข้าค่าย และเป็นที่พูดคุย ถาม-ตอบทางธรรมะสำหรับเยาวชนที่เคยเข้าค่าย ฯลฯ
   http://www.tamdee.net/
   คลิกชม 4921   โหวต 9/0  แจ้งเสีย   


  71.  พุทธทาส.คอม
   รวบรวมประวัติ ผลงาน บทความ หลักธรรม กระทู้ธรรม ธรรมะในคำกลอน หนังสือธรรมะ ปุจฉา-วิสัชนา และธรรมบรรยายต่างๆ ของท่านอาจารย์พุทธทาส
   http://www.buddhadasa.com/
   คลิกชม 4864   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  72.  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ อังกฤษ-ไทย
   โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

   http://www.dhammalife.com/dhamma/vocab_et/
   คลิกชม 4839   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  73.  ภาพทศชาติ
   -
   http://www.banphra.com/totsachart/a01.htm
   คลิกชม 4816   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  74.  หนังสือธรรมะ [ธรรมจักร]
   รวบรวมหนังสือธรรมะออนไลน์
   http://www.dhammajak.net/book/book.php
   คลิกชม 4802   โหวต 9/0  แจ้งเสีย   


  75.  นิทานธรรมะ
   วัดวิเวกวนาราม เชียงใหม่
   http://se-ed.net/watwiwek/nitarn.htm
   คลิกชม 4781   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  76.  ตำนานพระพุทธรูปปางต่างๆ
   -
   http://www.watcherry.iirt.net/image.html
   คลิกชม 4759   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  77.  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
   ประวัติกรมการศาสนา อำนาจหน้าที่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างส่วนราชการและผู้บริหาร ข้อมูลสถิติ ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และข่าวสาร กิจกรรม ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
   http://www.dra.go.th/main.php?filename=index
   คลิกชม 4719   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  78.  Suan Mokkh: The Garden of Liberation
   พุทธทาสภิกขุและสวนโมกข์ (ภาษาอังกฤษ)
   http://www.suanmokkh.org/
   คลิกชม 4719   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  79.  ประวัติพุทธสาวก
   ประวัติพุทธสาวก เอตทัคคะ ฝ่ายพระภิกษุสงฆ์
   http://www.84000.org/one/1/index.shtml
   คลิกชม 4591   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  80.  พระประจำวันเกิด
   -
   http://www.banphra.com/dailybuddha/sunday.htm
   คลิกชม 4587   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  81.  BuddhaNet
   BuddhaNet: Buddhist Information and Education Network - Offers an online Buddhist magazine, a comprehensive worldwide directory of Buddhist centers, a library of ebooks, and an extensive database of articles on Buddhism, including insight meditation, metta meditation, history, culture, and academic studies.
   http://www.buddhanet.net
   คลิกชม 4537   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  82.  ลานธรรมเสวนา
   กระดานสนทนาธรรมตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร
   http://larndham.net/index.php
   คลิกชม 4510   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  83.  สำนักข่าวพระสงฆ์ไทย
   สำนักข่าวพระสงฆ์ไทย:รายงาน วิเคราะห์ เจาะลึกสถานการณ์เด่น ดังในแวดวงพุทธศาสนาออนไลน์ทุกทิศทั่วไทยทั่วโลก ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อปกป้องพุทธศาสนา ศูนย์รวมข้อมูลการศึกษาสงฆ์ การปกครอง กฎหมายคณะสงฆ์ บทวิเคราะห์ ข้อมูลประวัติศาสตร์พุทธศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุด ทีมข่าวพระสงฆ์หนุ่มและกลุ่มนักศึกษาปัญญาชนรายงนสดทุกวัน
   http://www.yuwasong.com/
   คลิกชม 4496   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  84.  พระพุทธทาสภิกขุ
   รวบรวมชีวประวัติและผลงานต่างๆ ของพระพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล) ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้ง รวมบทความ รูปภาพ และวาทะ ฯลฯ
   http://www.buddhadasa.org/
   คลิกชม 4448   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  85.  พระบรมธาตุทั่วเมืองไทย
   ให้ความรู้เกี่ยวกับพระบรมธาตุ บอกประวัติความเป็นมาของพระธาตุที่สำคัญในเมืองไทย รายงานข่าวสารเกี่ยวกับพระบรมธาตุ ชมภาพพระธาตุเจดีย์ และพระอรหันตธาตุ
   http://www.geocities.com/wnicha/
   คลิกชม 4448   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  86.  ประวัติพุทธสาวก
   ประวัติพุทธสาวก (ฝ่ายอุบาสก)
   http://www.84000.org/one/3/index.shtml
   คลิกชม 4432   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  87.  DMC ธรรมะ
   DMC ธรรมะ กฎแห่งกรรม นรก สวรรค์ สมาธิ พุทธประวัติ และสรรสาระดีๆ ที่คุณต้องรู้ !! ฯลฯ
   http://www.dmc.tv/
   คลิกชม 4392   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  88.  รูปหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   รูปและประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   http://84000.org/supatipanno/index.html
   คลิกชม 4384   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  89.  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัด รายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของวัด แนะนำงานเทศกาลของวัด มีแผนที่ ภาพกิจกรรม วิถีชีวิตสมัยรัชกาลที่ 5 กิจกรรมทางศาสนา และรายงานข่าวสารต่างๆ ของวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ฯลฯ 

   http://www.watarun.org/
   คลิกชม 4371   โหวต 9/0  แจ้งเสีย   


  90.  วัดท่าไม้ [สมุทรสาคร]
   รวบรวมประวัติวัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ทิวทัศน์และบริเวณภายในวัด แผนที่การเดินทาง รวมทั้ง ชมภาพพระพุทธประวัติไทย และงานบุญต่างๆ ฯลฯ
   http://www.viewthai.com/watthamai/
   คลิกชม 4332   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  91.  วัดป่าดอทคอม
   รวบรวมวัดป่ากรรมฐาน-ประวัติพระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์งานบุญวัดป่ากรรมฐานทั่วประเทศ กิจกรรมปฏิบัติธรรม เว็บบอร์ดสนทนาธรรม ฯลฯ
   http://www.watpa.com/
   คลิกชม 4269   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  92.  ธรรมทาน
   เว็บธรรมะ และโยงไปห้องสนนา แคมฟรอก พูดคุยถาม-ตอบ ปํญหากันสด ๆ ผ่าน วีดีโอคอนเฟอเรนท์ พูดผ่านไมค์ เห็นหน้าเห็นตากับผู้ให้ธรรมะ ด้วยโปรแกรม Camfrog ที่ห้อง Dhamma_tan
   http://www.dhammatan.com
   คลิกชม 4222   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  93.  ธรรมะคลายทุกข์
   เชิญดาวน์โหลดธรรมะบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์ ผู้บรรยาย: พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700 โทร.02-434-1927. 087-087-7367. อีเมล์ bunchuay1955@yahoo.co.th
   http://bunonline.blogspot.com/
   คลิกชม 4219   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  94.  ดังตฤณ
   รวบรวมงานเขียนของดังตฤณ เช่น กรรมพยากรณ์, เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน, เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว, ๗ เดือนบรรลุธรรม, ทางนฤพาน, วิปัสสนานุบาล, มหาสติปัฏฐานสูตร ฯลฯ
   http://www.dungtrin.com/
   คลิกชม 4208   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  95.  พระพุทธรูปที่สำคัญ
   รวมรูปภาพและประวัติพระพุทธรูปที่สำคัญ
   http://www.mcu.ac.th/site/bud07.php
   คลิกชม 4201   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  96.  ลานพุทธศาสนา
   รวบรวมเรื่องราวของศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎก พุทธประวัติ ทศชาติชาดก การปฏิบัติกรรมฐาน เอตทัคคะ นิทานญี่ปุ่น นิทานอิสป เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทั้งของไทยและญี่ปุ่น และมีห้องสนทนา เว็บบอร์ดไว้บริการ
   http://www.larnbuddhism.com/
   คลิกชม 4200   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  97.  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
   โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ถนนท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
   http://sunday.mcu.ac.th/
   คลิกชม 4192   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  98.  ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
   รวบรวมประวัติของชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย รวมทั้ง พระธาตุยุคปัจจุบัน สนทนาพระธาตุ พระธาตุยุคพุทธกาล กิจกรรมของชมรมฯ ประกาศข่าวงานบุญ ฯลฯ
 

   http://www.rakpratat.com/
   คลิกชม 4183   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  99.  สิ่งที่ชาวพุทธควรจะรู้
   รวบรวมความรู้ทางพระพุทธศาสนา แก่นพุทธศาสนา สิ่งที่ชาวพุทธควรจะรู้ ประโยชน์พุทธศาสนา พุทธศึกษา การเผยแพร่พุทธศาสนา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธเจ้า สื่อทางธรรม และกระดานสนทนาธรรม ฯลฯ

   http://www.easyinsurance4u.com/buddha4u/index.htm
   คลิกชม 4178   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  100.  ธรรมบท
   รวบรวมพุทธวจนะในธรรมบท (The Buddha's Words in the Dhammapada) โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก ตั้งแต่หมวดที่ ๑ - หมวดที่ ๒๖
   http://www.larndham.net/dmbot/
   คลิกชม 4146   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  จำนวนเว็บทั้งหมด: 1242

  << < 1 | 2 | 3/13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

  หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

  Powered by CNCat 2.1
  © 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
   
   
    • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
   
  จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
  ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

  ขึ้นบน