เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ » 10.องค์กร และหน่วยงานศาสนา

> สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (12)


เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

  1.  ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมและป้องกันยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาวัดยองแยง
   2.2
   http://http://www.misterfriendship.com/th/site/home.asp?id=3222
   คลิกชม 2162   โหวต 0/3  แจ้งเสีย   


  2.  มูลนิธิพบธรรมนำสุข
   ศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่สังเวชนียสถาน ถ.นิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร 0 2734 6265-6, 0 81611 3090 ,08 1661 3875
   http://www.pobtham.com
   คลิกชม 4853   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  3.  วัดอ้อมน้อยดอทอินไทยดอทอิน
   วัดอ้อมน้อยเทศบาลเมืองอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีหลวงพ่อเพ็งเป็นพระประธาน เนื้อหามีห้องสวดมนต์ บทความ ธรรมมะ ทั้งฟังบนบอร์ด หรือดาวโหลดไปฟังได้เลย
   http://watomnoi.inthai.in
   คลิกชม 1979   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  4.  วัดทุ่งศรีเมือง
   วัดทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดทุ่งศรีเมือง FM 103.50 Mhz
   http://www.watthongubon.com/
   คลิกชม 1008   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  5.  สำนักงานเจ้าคณะตำบลศาลา
   เว็บไซต์สำนักงานเจ้าคณะตำบลศาลา วัดศาลาหม้อ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
   http://www.watsalamo.co.cc
   คลิกชม 976   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  6.  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้ง ข้อมูลพื้นฐาน ความรู้ทั่วไป ข่าวสาร และเว็บไซต์พุทธศาสนา ฯลฯ
   http://www.onab.go.th/
   คลิกชม 6036   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  7.  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
   ประวัติกรมการศาสนา อำนาจหน้าที่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างส่วนราชการและผู้บริหาร ข้อมูลสถิติ ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และข่าวสาร กิจกรรม ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
   http://www.dra.go.th/main.php?filename=index
   คลิกชม 4929   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  8.  สำนักข่าวพระสงฆ์ไทย
   สำนักข่าวพระสงฆ์ไทย:รายงาน วิเคราะห์ เจาะลึกสถานการณ์เด่น ดังในแวดวงพุทธศาสนาออนไลน์ทุกทิศทั่วไทยทั่วโลก ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อปกป้องพุทธศาสนา ศูนย์รวมข้อมูลการศึกษาสงฆ์ การปกครอง กฎหมายคณะสงฆ์ บทวิเคราะห์ ข้อมูลประวัติศาสตร์พุทธศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุด ทีมข่าวพระสงฆ์หนุ่มและกลุ่มนักศึกษาปัญญาชนรายงนสดทุกวัน
   http://www.yuwasong.com/
   คลิกชม 4675   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  9.  ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
   -
   http://www.bpct.org
   คลิกชม 3874   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  10.  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
   -
   http://www.ybat.org/
   คลิกชม 3429   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  11.  มูลนิธิพุทธธรรม
   รวบรวมประวัติความเป็นมาและวัถุประสงค์ของมูลนิธิพุทธธรรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. รวมทั้ง รวบรวมหนังสือธรรมะ เทปธรรมะ และกระดานข่าว ฯลฯ
   http://www.buddhadhamma.or.th/
   คลิกชม 3424   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  12.  สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง [กรุงเทพฯ]
   สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
   http://www.watpaknam.org/
   คลิกชม 3393   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  13.  องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
   รวบรวมประวัติความเป็นมาขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก รวมทั้ง กิจกรรมประจำเดือน กิจกรรมในประเทศ กำหนดการบำเพ็ญกุศล สารพันข่าวสาร การวิจารณ์และบทความ บทสัมภาษณ์ และคำคมคำคน ฯลฯ (The World Fellowship of Buddhists ( WFB ) was founded on May 25 B.E.2493 (1950) in Colombo, Sri Lanka, where representatives from 27 countries in Asia, Europe and North America (including Hawaii) met for this purpose.)
   http://www.wfb-hq.org/
   คลิกชม 3231   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  14.  สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
   สถาบันที่เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทั้งระดับประเทศและนานาชาติ โดยเป็นองค์กรในการพิจารณา กำหนดแนวทางการวิจัยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา โดยตระหนักว่าการวิจัยเป็นยอดของความรู้และเป็นรากฐานของการพัฒนาทุกชนิด
   http://www.yri.or.th/
   คลิกชม 2888   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  15.  สำนักงานพระธรรมทูต คณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหภาพยุโรป
   เป็นองค์กรสงฆ์ที่ดูแลและปกครองพระสงฆ์ พระธรรมทูตฯ ที่ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหภาพยุโรป มีสำนักงานเลขานุการตั้งอยู่ในวัดของประธานกรรมการฯ คือ วัดไทยธรรมปทีป กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีวัดและสำนักสงฆ์ที่อยู่ในความดูแลปกครอง 9 วัด 2 สำนักสงฆ์ ฯ
   http://www.dhammayuteurope.com
   คลิกชม 2710   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  16.  มหาปัญญาวิทยาลัย [สงขลา]
   มหาปัญญาวิทยาลัย เลขที่ 635/1 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ผู้บริหาร : องพจนกรโกศล

   http://www.mahapanya.ac.th/
   คลิกชม 2596   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  17.  ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดราชาธิวาสวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวพระศาสนา, บทความ, กระดานข่าว, ปกิณกะและอื่นๆ, ห้องภาพ, ภาพและเสียงธรรมบรรยายออนไลน์ และดาวน์โหลดเสียงธรรมบรรยาย-เอกสาร ฯลฯ 
 
 
 
 

   http://www.bpct.org/
   คลิกชม 2596   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  18.  สมาคมพุทธศรัทธาธรรม
   สมาคมชาวพุทธวัดป่าโกเธนเบอร์ก ให้ข่าวสารและจัดกิจกรรมทางศาสนาแก่ชาวไทยในโกเธนเบอร์ก 

   http://www.buddhasd.se/
   คลิกชม 2533   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  19.  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
   สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓
   http://www.culture.go.th/
   คลิกชม 2529   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  20.  สำนักงานเจ้าคณะตำบลสุขไพบูลย์ [นครราชสีมา]
   เว็บไซท์สำนักงานเจ้าคณะตำบลสุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ระดับตำบล
   http://www.nongkanak.org/
   คลิกชม 2486   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  21.  สำนักงานเจ้าคณะภาค 16 [สุราษฎร์ธานี]
   แนะนำสำนักงานเจ้าคณะภาค 16 วัดไตรธรรมาราม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี, ประวัติเจ้าคณะภาค, รองเจ้าคณะภาค, คณะทำงาน, ข้อมูลวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร และสุราษฎร์ธานี, กฏ-กติกา-มติ-ระเบียบของมหาเถรสมาคม, ข้อมูลการปฏิบัติงานคณะสงฆ์, ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา, ข้อมูลพิธีกรรมต่างๆ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ
   http://www.songpak16.com/
   คลิกชม 2474   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  22.  ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร
   ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร ที่พักสงฆ์ ธรรมจักร จังหวัดนครนายก เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแนวสติปัฏฐานสี่ โดยพระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภะมหาเถระ อัคคกัมมัฏฐานาจริยะ เป็นผู้อำนวยการใหญ่, พระปลัดชัชวาล ชินสโภ เป็นประธานศูนย์
   http://www.buddhavihara.info/
   คลิกชม 2466   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  23.  โรงพยาบาลสงฆ์ [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ เลขที่ 445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 รวมทั้ง แผนที่ตำแหน่ง ศาสนพิธี บทความธรรมะ หน่วยงานภายใน ข่าวประชาสัมพันธ์ และมุมสมุนไพร ฯลฯ 

   http://www.dms.moph.go.th/priest/
   คลิกชม 2404   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  24.  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ขอนแก่น]
   ขอเชิญรับฟังเสียงพระธรรมเทศนา online จากสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ระบบคลื่น FM 101.75 MHz. (ตลอด 24 ชั่วโมง) นอกจากนี้แล้วเว็บไซต์ยังได้รวบรวมตารางออกอากาศทางวิทยุ กระดานข่าว และประมวลภาพกิจกรรมและงานบุญต่างๆ ฯลฯ 
   http://oldkhonkaen.mcu.ac.th/radio/
   คลิกชม 2356   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  25.  มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม [เชียงใหม่]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของมูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม หมู่ที่ ๒ ถ.คันคลองชลประทาน (หลังโรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม) ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รวมทั้ง ข่าวสารของมูลนิธิ ประมวลภาพกิจกรรม และกระดานสนทนา ฯลฯ 

   http://www.sattatam.org/
   คลิกชม 2344   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  26.  มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
   รวบรวมข้อมูลทางพระพุทธศาสนา ให้ความรู้เกี่ยวกับพระอภิธรรม บอกประวัติความเป็นมา และสถานที่ตั้งของมูลนิธิ มีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของมูลนิธิ
   http://www.abhidhamonline.org/
   คลิกชม 2305   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  27.  สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
   ข่าวพระธรรมทูต ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานสนทนาศาสนา สังคม ห้องสมุดเสียง ฟังธรรมะออนไลน์ และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
   http://www.thaitemple.org/
   คลิกชม 2301   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  28.  วิปัสสนาธุระนานาชาติ วัดมหาธาตุ [มจร.]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของวิปัสสนาธุระนานาชาติ มจร. วัดมหาธาตุ รวมทั้ง หลักสูตรอบรมการเจริญวิปัสสนา ตารางเวลาอบรม สำหรับบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจน กระดานสนทนา แผนที่ตั้งและการเดินทาง และบทสัมภาษณ์ ฯลฯ
   http://www.mcu.ac.th/IBMC/
   คลิกชม 2195   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  29.  คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา
   ข้อมูลเกี่ยวกับคณะสงฆ์ธรรมยุตในอเมริกา, รวมลิงค์พระพุทธศาสนา,และข่าวสารเกี่ยวกับพระธรรมยุตในต่างประเทศ
   http://www.dhammayut.com/
   คลิกชม 2186   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  30.  ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   รวบรวมประวัติของชมรมฯ รวมทั้ง กิจกรรม พุทธปรัชญา พระพุทธศาสนาในภาคใต้ และบทความพระพุทธศาสนา ฯลฯ
   http://www.kmutt.ac.th/buddhism/
   คลิกชม 2178   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  31.  สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
   ข้อมูลสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ข่าวธรรมฑูต รายงานการประชุม ต่าง ๆ 

   http://www.thaitempleusa.iirt.net
   คลิกชม 2125   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  32.  มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
   รวบรวมความรู้ทางพระพุทธศาสนา ธรรมะ หนังสือธรรมะ และประวัติของสมเด็จ 1-19 พระองค์ รวมลิงค์เว็บไซต์พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง
   http://mahamakuta.inet.co.th/
   คลิกชม 2037   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  33.  ชวนคนบวชอุบาสิกาแก้ว
   ชวนผู้มีบุญทั้งหลายรวมกันบวชอุบาสิกา ๑ ล้านคนทั่วไทยทุกอำเภอในจังหวัด รวมกันฟืนฟูล ศาสนาพุทธของเรา
   http://www.chombuengcenter.web.officelive.com
   คลิกชม 904   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  จำนวนเว็บทั้งหมด: 33


  หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

  Powered by CNCat 2.1
  © 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
   
   
    • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
   
  จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
  ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

  ขึ้นบน