เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ » 08.พระสงฆ์ไทย

เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

 1.  คณะสงฆ์ขุขันธ์
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสงฆ์ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  http://www.khanasongkhukhan.ob.tc/
  คลิกชม 2066   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 2.  หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
  ประวัติปฏิปทาของหลวงปู่มั่น (ภูริทตฺตมหาเถร) สถานที่ที่เกี่ยวข้อง สถานที่จำพรรษา ครูบาอาจารย์ ธรรมคำสอน เมตตาธรรม 5 พรรษาสุดท้าย ณ วัดป่าบ้านหนองผือ เคลื่อนขบวนสู่ความจริง ประวัติวัดป่าบ้านหนองผือ บทความจากหนังสือ "บูรพาจารย์" หนังสือสืออ้างอิง ข่าวพระกรรมฐาน
  http://www.luangpumun.org/
  คลิกชม 5779   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 3.  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
  รวบรวมประวัติและพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน รวมทั้ง ประวัติความเป็นมาของวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ตลอดจน โครงการช่วยชาติ ฟังเทศน์ถ่ายทอดสด ฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 ออนไลน์ ห้องสมุดธรรมะ/วิชาการ กระดานสนทนาธรรม หนังสือธรรมะ และประมวลภาพงานต่างๆ ฯลฯ
  http://www.luangta.com/
  คลิกชม 5114   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 4.  พระพุทธทาสภิกขุ
  รวบรวมชีวประวัติและผลงานต่างๆ ของพระพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล) ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้ง รวมบทความ รูปภาพ และวาทะ ฯลฯ
  http://www.buddhadasa.org/
  คลิกชม 5083   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 5.  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
  รวบรวมประวัติของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม และประวัติวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี รวบรวมข่าวสารกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา ข้อมูลหลักการปฎิบัติธรรม และฝึกวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น คติธรรม คำสอนจากหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

  http://www.jarun.org/
  คลิกชม 4761   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 6.  หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
  รวบรวมอัตชีวประวัติของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ (พระครูปราสาทพรหมคุณ) แห่งสุสานทุ่งมน (วัดเพชรบุรี) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ รวมทั้ง รวบรวมงานบุญตามรอยหลวงปู่ บอร์ดสนทนาธรรม วัตถุมงคล และกองทุนปลูกป่า ฯลฯ
  http://www.luangpuhong.com/
  คลิกชม 3770   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 7.  ประวัติสมเด็จพระสังฆราช (กรุงรัตนโกสินทร์) 2
  รวบรวมพระประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระสังฆราชไทย ในสมยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่อดีดจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมด 19 พระองค์
  http://www.dhammathai.org/thailand/sangkharaja.php
  คลิกชม 3623   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 8.  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
  ชีวประวัติพระธรรมปิฎก (ประยุตต์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ปัจจุบันได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ที่ พระพรหมคุณาภรณ์
  http://oldwww.mcu.ac.th/dhamapitaka/
  คลิกชม 3545   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 9.  หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
  ประวัติหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล บูรพาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐาน เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลักธรรม พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เสาร์
  http://www.geocities.com/bhuthaphum/
  คลิกชม 3289   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 10.  หลวงพ่อเกษม เขมโก
  รวบรวมประวัติและคำสอนของหลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งสุสานไตรลักษณ์ (ประตูม้า) อ.เมือง จ.ลำปาง รวมทั้ง สถานที่ปฏิบัติธรรม และรวมภาพอิริยาบทต่างๆ ของหลวงพ่อเกษม ฯลฯ
  http://www.geocities.com/kasam_kam/
  คลิกชม 3276   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 11.  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
  รวบรวมประวัติและหลักธรรมของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย อัลบั้มภาพ หนังสือธรรมะ-เทปธรรมะ รวมทั้ง ประวัติของวัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตลอดจน งานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อพุธ ฯลฯ
  http://www.geocities.com/thaniyo/
  คลิกชม 3275   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 12.  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  รวบรวมพระประวัติของสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมทั้ง พระศาสนกิจในประเทศ-ในต่างประเทศ รูปนิทรรศการ งานฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา ปกิณณกะ และเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
  http://www.sangharaja.org/
  คลิกชม 3229   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 13.  หลวงพ่อชา สุภัทโท [ใต้ร่มโพธิญาณ] 1
  หนังสือ "ใต้ร่มโพธิญาณ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)" ได้รวบรวมชีวประวัติของหลวงพ่อชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  http://www.isangate.com/dhamma/prawat.htm
  คลิกชม 3092   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 14.  หลวงพ่อชม อนํคโณ
  รวบรวมประวัติของหลวงพ่อชม อนํคโณ แห่งวัดเขานันทาพาสุภาพ (วัดทุ่งยาว) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีณบุรี รวมทั้ง รวบรวมพระธรรมเทศนา บรรยายโดยหลวงพ่อชม ตลอดจน แผนที่การเดินทางไปวัด และนานาสาระ ฯลฯ
  http://www.luangpochom.com/
  คลิกชม 2982   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 15.  หลวงปู่ทิม อตฺตสนฺโต
  รวบรวมชีวประวัติและพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ทิม อตฺตสนฺโต รวมทั้ง ประวัติของวัดพระขาว ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ตลอดจน แผนที่การเดินทางไปวัด รวมรูปภาพของหลวงปู่ทิม กระดานสนทนาธรรม และวัตถุมงคล
  http://www.luangputim.com/
  คลิกชม 2905   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 16.  หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร 2
  ประวัติและผลงาน 9 ภาษา ของพระราชพิพัฒนาทร (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ถ.พระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รับฟังเสียงพระธรรมเทศนา กว่า 200 กัณฑ์เทศน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ชมภาพพระบรมสารีริกธาตุ และภาพในงานพิธีต่างๆ ฯลฯ
  http://www.thavorn.org/
  คลิกชม 2887   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 17.  ประวัติพระอริยสงฆ์ [ผู้จัดการ]
  รวบรวมประวัติพระอริยสงฆ์ จำนวน 31 รูป เช่น หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม หลวงปู่ดุลย์ อตุโล หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ และหลวงปู่สิม พุทธาจาโร ฯลฯ
  http://www.manager.co.th/Dhamma/ViewBrowse.aspx?BrowseNewsID=8003
  คลิกชม 2871   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 18.  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
  รวบรวมประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รวมทั้ง พระธรรมเทศนาและคำสอน รวมรูปภาพของหลวงปู่ดูลย์ และแนะนำสถานที่ทำบุญฟังธรรม ฯลฯ
  http://pudule.wimutti.net/
  คลิกชม 2835   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 19.  หลวงปู่จันทา ถาวโร
  รวบรวมชีวประวัติของหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร โดยคดลอกมาจาก หนังสือ 80 ปี หลวงปู่จันทา ถาวโร
  http://www.geocities.com/janthathavaro/
  คลิกชม 2658   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 20.  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 3
  รวบรวมประวัติและพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รวมทั้ง เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะ ฐานิโยวาท ฐานิโยธรรม วิธีทำสมาธิเบื้องต้น ศีล 5 สายกลางของการปฏิบัติ ปัญหาของชาวพุทธ และทำเนียบวัตถุมงคล ฯลฯ
  http://www.thaniyo.com/
  คลิกชม 2612   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 21.  ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน 2
  ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน คัดลอกมาจากหนังสือ "เที่ยวกรรมฐาน" ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมอัตตชีวประวัติของพระบุญนาค โฆโส
  http://www.dharma-gateway.com/monk/pra-boonnak-00.htm
  คลิกชม 2579   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 22.  หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร 1
  รวบรวมประวัติ กรรมกิจและผลงานของหลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ถ.พระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ประวัติและปฏิปทาของพระกรรมฐาน บทความธรรมะ และนานาสาระธรรม ฯลฯ
  http://www.thavorn.net/
  คลิกชม 2535   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 23.  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  รวบรวมอัตตโนประวัติของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี แห่งวัดหินหมากเป้ง บ้านไทยเจริญ หมู่ 4 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
  http://www.thewayofdhamma.org/page1.html
  คลิกชม 2517   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 24.  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
  รวบรวมประวัติและพระธรรมะเทศนาของพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย รวมทั้ง พระสุธรรมเจดีย์ และรวมภาพหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ตลอดจน ขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาหลวงปู่เหรียญ online ฯลฯ
  http://www.relicsofbuddha.com/worralapo/
  คลิกชม 2313   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 25.  ประวัติสมเด็จพระสังฆราช (กรุงรัตนโกสินทร์) 1
  รวบรวมพระประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระสังฆราชไทย ในสมยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่อดีดจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมด 19 พระองค์
  http://www.heritage.thaigov.net/religion/cardinal/index1.htm
  คลิกชม 2284   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 26.  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
  รวบรวมชีวประวัติและพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รวมทั้ง ประวัติของวัดป่าสาลวันในอดีต-ปัจจุบัน บูรพาจารย์เจดีย์ (เจดีย์หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) หนังสือธรรมะ-เทปธรรมะ และเว็บบอร์ดธรรมะ ฯลฯ
  http://www.thaniyo.net/
  คลิกชม 2267   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 27.  หลวงพ่อชา สุภัทโท [ใต้ร่มโพธิญาณ] 2
  หนังสือ "ใต้ร่มโพธิญาณ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)" ได้รวบรวมชีวประวัติของหลวงพ่อชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  http://guideubon.com/news/view.php?t=35&s_id=1&d_id=1
  คลิกชม 2242   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 28.  พระอาจารย์สำเภา สนฺติญาณโก
  รวบรวมประวัติของพระอาจารย์สำเภา สนฺติญาณโก วัดประจันตคามเสมาราม (ใยพิมล) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี รวมทั้ง รวบรวมหลักธรรมคำสั่งสอนของพระอาจารย์สำเภา เช่น ธรรมะสายทางนรก ธรรมะสายทางสวรรค์ ธรรมะสายทางมนุษย์ ธรรมะสายทางพระนิพพาน (ธรรมะพิสดาร) ฯลฯ
  http://www.geocities.com/santiyango/
  คลิกชม 2225   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 29.  หลวงพ่อวิชัย เขมิโย
  รวบรวมประวัติและคำสอนของหลวงพ่อวิชัย เขมิโย รวมทั้ง ประวัติของวัดถ้ำผาจม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตลอดจน ศาสนสถานภายในวัด กิจกรรมงานบุญ และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ฯลฯ
  http://www.freewebs.com/prawichai/
  คลิกชม 2211   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 30.  พุทธบุตร
  ธรรมะคำสอนและประวัติของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ), กรรมฐาน40, สนทนาธรรม, รวมคำสอน, ประสบการณ์เจอผี, หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม, พระโพธิสัตว์, คำสอนพระสุปฏิปันโน, ข่าวงานบุญ, กำหนดการธัมมวิโมกข์, และนานาสาระต่างๆ อีกมากมาย [ผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตของ TOT จะมีปัญหาการเข้าชม]
  http://www.geocities.com/buddha_family
  คลิกชม 2196   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 31.  ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน 1
  ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน คัดลอกมาจากหนังสือ "เที่ยวกรรมฐาน" ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมอัตตชีวประวัติของพระบุญนาค โฆโส
  http://www.geocities.com/easydharma/ebk_bng.html
  คลิกชม 2134   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 32.  คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนม
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และงานการคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครพนมให้มีประสิทธิภาพ และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการคณะสงฆ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานคณะสงฆ์
  http://www.muangnakhon.com/
  คลิกชม 2099   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


จำนวนเว็บทั้งหมด: 32


หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

Powered by CNCat 2.1
© 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
 
 
  • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
 
จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

ขึ้นบน