เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ » 13.เว็บประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

  1.  Dhammakaya Pagoda
   รวมรวมประวัติวัดพระธรรมกาย พระธรรมกายเจดีย์ ฯลฯ
   http://www.dhammakaya.webs.com/
   คลิกชม 3831   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  2.  ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง
   ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง สำนักงานกลาง : กลางราชครูธาราม ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๑๐ โทร. ๐-๓๕๘๗-๓๐๖๕ โทร. ๐๓๕๘๗-๓๐๕๘ อีเมล:cmdaporg@gmail.com, เวบไซต์ www.cmdap.org
   http://www.cmdap.org
   คลิกชม 1791   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  3.  Ru-Tan-Cheewit {กลุ่มรู้(ทัน)...ชีวิต}
   WHO WE ARE: เป็นกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ ที่ต้องการทำสิ่งดีๆ และทำประโยชน์ให้กับสังคม เริ่มจากคนในครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน และขยายไปยังบุคคลที่เราไม่รู้จักมาก่อน WHAT WE THINK: - สืบสานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ธำรงไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อุปถัมภ์พระสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา - ทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ รวมทั้งสืบทอดศาสนพิธีและประเพณีทาง พุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป - ดำเนินการหรือร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งทางธรรมและทางโลก
   http://ru-tan-cheewit.com
   คลิกชม 1519   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  4.  โครงการปฎิบัติธรรม(มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม)
   ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการปฎิบัติธรรมประจำปี2554 โดยมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ศูนย์ธรรมแห่งศรัทธาและส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธสาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเข้าอบรมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปฎิบัติธรรม ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง หากท่านใดสนใจหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 086-190-4567 Fax. 053-290999 หรือ www.rasameehangdhama.com
   http://www.rasameehangdhama.com
   คลิกชม 820   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  5.  เครือข่ายค่ายคุณธรรม พุทธบุตรทำดี
   เครือข่ายการอบรมเข้าค่ายพุทธบุตร เพื่อเสริมสร้างปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมในจิตใจเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสาร E-Book ธรรมะ อ่านไดอารี่ธรรมะออนไลน์ บทความสาระธรรมทำดี ประมวลภาพการเข้าค่าย และเป็นที่พูดคุย ถาม-ตอบทางธรรมะสำหรับเยาวชนที่เคยเข้าค่าย ฯลฯ
   http://www.tamdee.net/
   คลิกชม 5025   โหวต 9/0  แจ้งเสีย   


  6.  สัจจะอธิษฐาน 1 คน 1 สัจจะ ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
   ขอเชิญคนไทยทุกคนร่วมแสดงพลังแห่งความดีด้วยการตั้ง "สัจจะอธิฐาน" ซื่งแสดงถึงความตั้งใจมั่นที่จะทำความดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้สำเร็จ โดยร่วมสร้างสัจจะอธิษฐานในวันวิสาขบูชาโดยถือเป็นกาละแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีงามร่วมกัน ถ้าคุณทำได้จริงก็จะกลายเป็นพลังแห่งความดีที่จะขับเคลื่อนสังคมนี้ให้พบศานติสุขร่วมกัน และทุกสัจจะจะรวบรวมเป็นฐานข้อมูล เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในปี 2550
   http://www.dharmastation.org/
   คลิกชม 3709   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  7.  กองทุนเผยแผ่ธรรม
   แจกซีดีธรรมะ สนทนาธรรมะ ตอบปัญหาธรรม กิจกรรมปฏิบัติธรรม
   http://sky.prohosting.com/yanang/
   คลิกชม 3387   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  8.  ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานวัดไทรงามธรรมธราราม จ.สุพรรณบุรี
   สถานที่สำหรับปฏิบัติกัมมัฏฐาน สงบ สัปปายะ มีพื้นที่เกือบ 100 ไร่ ในแต่ละปีมี พระภิกษุ, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา (ชี), เนกขัมมะ ตลอดจนคณะครู นักเรียน ไปฝึกกัมมัฏฐานเป็นจำนวนมาก โดยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีคุณวุฒิและวัยวุฒิ ให้คำแนะนำตลอดแห่งการปฏิบัติ ในหลักแนวมหาสติปัฏฐานสูตร
   http://www.watsai.net/
   คลิกชม 2833   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  9.  ค่ายวัยใส มจร.
   รวบรวมกิจกรรมค่ายวัยใสใจสะอาด, ค่ายธรรมทายาท และค่ายทักษะชีวิต รวมทั้ง โครงการธรรมะสู่โรงเรียน, โครงการธรรมะอินเทรนด์ และโครงการธรรมะวัยทีน ของฝ่ายบริการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   http://www.kaiwaisai.com/
   คลิกชม 2675   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  10.  ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
   แนะนำศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคเหนือ (จังหวัดเพชรบูรณ์) เครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนไทย ข้อมูลเครือข่าย กิจกรรม รวมภาพพระอาจารย์ และมีเว็บบอร์ด
   http://www.meetham1.com
   คลิกชม 2645   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  11.  ทำบุญวันเกิดง่ายๆด้วย บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ
   ทำบุญวันเกิดง่ายๆด้วย บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ
   http://www.dhammajak.net/forums/blog/yutcmri/10_b-230_sid-843ded63c2d62ce1505a628e11f9e1e8.html
   คลิกชม 2542   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  12.  สถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านพาณิชย์กุล” [กรุงเทพฯ]
   สถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านพาณิชย์กุล” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 โดยคุณไพบูลย์ และคุณจรรย์ภรณ์ พาณิชย์กุล เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเจริญวิปัสสนากรรมฐาน แบบสติปัฏฐาน 4 ได้รับการออกแบบตั้งแต่ต้นให้เหมาะสมและเกื้อกูลต่อการปฏิบัติของโยคี ซึ่งเปิดรับสมัครทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยปฏิบัติ เพื่อสืบสานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นทางสายเอกของพระพุทธศาสนาในการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
   http://www.banphanichkul.com/
   คลิกชม 2483   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  13.  จริยธรรมนำชีวิต
   โฮมเพจเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม -โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   http://www.med.cmu.ac.th/ethics/default.php
   คลิกชม 2406   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  14.  มูลนิธิวิสุทธิคุณ
   เผยแพร่พุทธศาสนา อบรมจริยธรรม ให้ทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดแคลน สังคมสงเคราะห์ เด็กกำพร้า คนพิการ และคนชรา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
   http://www.wsk.or.th/
   คลิกชม 2362   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  15.  ชมรมพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม พระจอมเกล้าลาดกระบัง
   ชมรมพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม เป็นชมรมที่เสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราออกสู่สังคมข้างนอก เพื่อการดำเนินชีวิตให้มีความสุข เพราะสังคมต้องการคนที่ทั้ง "เก่ง และ ดี"
   http://patji.net/
   คลิกชม 2359   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  16.  ชมรมเพื่อนคุณธรรม
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของชมรมเพื่อนคุณธรรม ซ.เหล่าลดา แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม., บทความและข่าวกิจกรรมของชมรมเพื่อนคุณธรรม, รายการวิทยุ "ตะวันทอแสง", เว็บบอร์ด และผลงานสือธรรม ฯลฯ
   http://www.kunnadham.com/
   คลิกชม 2313   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  17.  โครงการปลูกรากแก้วศาสนทายาท วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
   
ข้อมูลโครงการปลูกรากแก้วศาสนทายาท ของวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก มีประวัติโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทำเนียบลูกเณร รวมถึงกระดานข่าว 

   http://www.rama9temple.com
   คลิกชม 2272   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  18.  เรือนธรรม
   ห้องหนังสือเรือนธรรม จัดกิจกรรมเสริมเพื่อบริการแก่ผู้ที่สนใจ โดยเปิดอบรมสมาธิ ในวันสุดสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 18.30 น. วันศุกร์ ถึง 16.00 น วันอาทิตย์ รับสมัครเพียงครั้งละไม่เกิน 15 ท่าน เพื่อให้ท่านได้รับการพักผ่อนทางจิตใจอย่างเต็มที่ ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 อาคารพงศ์วราภา ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-244-8292 อีเมล์ ruendham@hotmail.com
   http://www.ruendham.com
   คลิกชม 2271   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  19.  ใจบุญดอทคอม
   เป็นสื่อกลางของการทำบุญทุกประเภท อาทิเช่น การบริจาค สิ่งของ,เสื้อผ้า,อุปกรณ์การศึกษา,คอมพิวเตอร์,ทุนการศึกษา เป็นต้น 

   http://www.jaiboon.com
   คลิกชม 2168   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  20.  กลุ่มเยาวชนโครงการปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
   เว็บไซต์ของพี่เลี้ยงเนกขัมมบารมี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประวัติและที่มาของพี่เลี้ยงเนกขัมมบารมี รายชื่อพี่เลี้ยงพร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อ แผนงาน บันทึกการประชุม ดาวน์โหลดใบสมัครยุวพุทธฯ และรวบรวมเว็บไซต์ทางศาสนาพุทธ
   http://www.geocities.com/nakkam2003
   คลิกชม 2127   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  21.  ชมรมพุทธศาสตร์สากล
   เว็บไซด์อย่างเป็นทางการของชมรมพุทธศาสตร์สากล ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ให้หยั่งลึกในใจของเยาวชนทุกระดับชั้น เพื่อให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง
   http://www.ibscenter.net/
   คลิกชม 2063   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  22.  โครงการเผยแผ่ธรรมะสู่เยาวชน (กลุ่มเยาวชนผู้ปฏิบัติธรรม)
   โครงการเผยแผ่ธรรมะสู่เยาวชน (กลุ่มเยาวชนผู้ปฏิบัติธรรม) เป็นการเผยแผ่ธรรมะเข้าสู่เยาวชนตามสถานศึกษา รวมทั้ง ประวัติหลวงพ่อพระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ฯลฯ 

   http://www.thelittlekpy.com/
   คลิกชม 2005   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  23.  มูลนิธิดวงแก้ว [วัชรธรรมสถาน]
   มูลนิธิดวงแก้ว มีการอบรมปฏิบัติธรรมที่ "วัชรธรรมสถาน" ทุกเดือนๆ ละ 2-3 ครั้ง และมีการบรรยายธรรมจากพระไตรปิฎก "ธรรมจากพระโอษฐ์" และมีนั่งสมาธิ เดินจงกรม และสนทนาธรรม ทุกวันพุธ 18.00-20.00 น. และวันเสาร์ที่ 1 และ 2 ของเดือน เวลา13.00-19.00 น. ทั้งนี้ วัชรธรรมสถานเป็นธรรมสถานที่เงียบสงบ ร่มเย็น ให้ความสงบทางจิตใจ เหมาะที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรม ฯลฯ 

   http://www.duangkaew.org/
   คลิกชม 1947   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  24.  รักดี
   เกี่ยวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
   http://www.rakdee.th.gs/
   คลิกชม 1934   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  25.  จริยธรรมนำชีวิต
   สื่อการเรียนการสอนรายวิชาหลักธรรมกับชีวิต รายวิชาสังคมไทย หลักสูตร ป.กศ.สูง พลศึกษา ในวิทยาลัยพลศึกษา
   http://www.suwalaiporn.com
   คลิกชม 1849   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  26.  ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดพระธาตุห้วยบอนเก่า
   ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดพระธาตุห้วยบอนเก่า หมู่ 13 บ้านห้วยบอน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 

   http://www.portee.in.th
   คลิกชม 1783   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  27.  มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้ง โครงการพระธรรมจำริก งานธรรมจาริก เครือข่ายมูลนิธิ และข่าวสารของมูลนิธิ ฯลฯ

   http://www.highland-buddhism.com/
   คลิกชม 1766   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  28.  โรงเรียนแห่งชีวิต [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติ วัตถุประสงค์ของโครงการ ตารางเวลาเรียน ใบสมัคร และกระดานถามตอบ ฯลฯ ของโรงเรียนแห่งชีวิต ซ.สุขุมวิท 67 (ประมาณ 200 ม. จากปากซอย) อยู่ใกล้กับโครงการบ้านแสนสิริ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
   http://www.schooloflifethailand.org/
   คลิกชม 1745   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  29.  สีไพรดอทคอม
   สมาธิเพื่อการผ่อนคลายรักษาสุขภาพกายและจิตโดยองค์รวม
   http://www.sripai.com
   คลิกชม 1722   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  30.  ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)
   ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้ แนะนำโครงการเข้าค่ายธรรมะ ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่ายฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด บ้านเปลี่ยนวิถีคืนคนดีสู่สังคม ค่ายเยาวชนอาสา ค่ายคนดีศรีสังคม และอื่น ๆ
   http://www.rakdee.net
   คลิกชม 1696   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  31.  การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
   รวบรวมประวัติความเป็นมา กำหนดการ สถานที่ประชุม นิทรรศการและการแสดง ห้องภาพ บทความ และสถานที่น่าสนใจ ฯลฯ
   http://www.vesakday.net/
   คลิกชม 1678   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  32.  ค่ายวัยใส
   รวบรวมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายสำหรับเยาวชน-กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเยาวชน
   http://www.kaiwaisai.net/
   คลิกชม 1653   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  33.  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสีวลี [เชียงใหม่]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติธรรมสีวลี จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ให้การฝึกฝนสำหรับชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สอนหลักปฏิบัติและการฝึกจิตใจให้พ้นทุกข์ ฯลฯ
   http://www.sivalicentre.com/
   คลิกชม 1643   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  34.  จริยศาสตร์
   ความรู้ทางด้านจริยศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา ศีลธรรม 

   http://www.geocities.com/sophy543
   คลิกชม 1635   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  35.  ชมรมพุทธธรรมธรรมศาสตร์ [ปทุมธานี]
   รวบรวมประวัติหอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รวมทั้ง กิจกรรม-โครงการ ปฏิทินกิจกรรมปฏิบัติภาวนา ฯลฯ 

   http://www.horpra.tu.ac.th/
   คลิกชม 1617   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  36.  มูลนิธิดวงแก้ว [วัชรธรรมสถาน]
   มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร มีโครงการหลัก ประกอบด้วย โครงการต่อต้านความพิการในชนบท, โครงการช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาสในชนบท, โครงการส่งเสริมงานด้านการวิจัยทางการแพทย์ และโครงการส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (วัชรธรรมสถาน) ฯลฯ 

   http://www.duangkaew.ksc.net/
   คลิกชม 1557   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  37.  โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ
   โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ และสถาบันศึกษาพระไตรปิฎกธม̣มาภิสมโย ดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธัมมะตามพระไตรปิฎกเพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งได้ร่วมเผยแผ่พระสัทธรรมคำสั่งสอนให้กว้างขวางต่อไป โดยทางโครงการฯ ได้เปิดหลักสูตรทั้งธัมมะศึกษาและปฏิบัติตลอดทั้งปี
   http://www.abhidhammavimutti.org/
   คลิกชม 1545   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  38.  อนัตตา
   อนัตตา เสื้อยืด คุณภาพ จากแนวคิดของ พุทธธรรม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สั่งซื้อสินค้า รบกวนติดต่อ ที่ คุณเติ้ล คุณนุ่น คุณอัญ โทร 026783969-72 fax : 022855843 อีเมล์ little@q-nine.com : aun@q-nine.com : nun@q-nine.com www.anattaproduct.com สินค้าชุดแรกของเรา เป็นเสื้อยืดคอกลม และคอโปโล ทำจากเนื้อผ้าที่มีความนุ่มเป็นพิเศษ ทอจากเส้นด้าย Cotton 100% ระบายอากาศได้ดี size M รอบ อกกว้าง19นิ้ว size L รอบ อกกว้าง21 นิ้ว รายได้ส่วนหนึ่งเราจะมอบให้กับองค์กร มูลนิธิ การกุศลต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นธรรมทาน สืบไป
   http://www.anattaproduct.com
   คลิกชม 1289   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  39.  สยามบูเก้
   ร่วมด้วยช่วยกัน ทำบุญทั่วไทยไปก้บ บาล์มสมุนไพรธรรมบุญ ธรรมบุญคือทำบุญ ทำแบบมีธรรม ทำแบบมีศีล สมาธิ ปัญญา และที่สำคัญทานที่ได้มา ได้มาด้วยความบริสุทธิ์
   http://www.siambouquet.com/
   คลิกชม 1202   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  40.  หลวงปู่ทวด กลุ่มพญากลาง พระเครื่อง ประมูลพระเครื่อง
   หลวงปู่ทวด กลุ่มพญากลาง พระเครื่อง ประมูลพระเครื่อง หลวงปู่ทวด97, พระ, พระเครื่อง, พระบูชา, วัตถุโบราณ, วัตถุมงคล, ของสะสม, ของเก่า
   http://www.phra.cc/
   คลิกชม 781   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  41.  บิณฑบาต
   เป็นเว็บไซต์สำหรับพุทธศาสนิกชน ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ต้องการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงต่อไป ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เราจึงสร้างบริการ ให้เราใส่บาตรให้คุณ ขึ้นมาเราทำตัวเป็นเหมือนตัวแทนของผู้มีจิตศรัทธา ด้วยการใส่บาตรให้คุณ และเป็นที่รวบรวมคำถาม/ตอบเกี่ยวกับการตักบาตร เพื่อเป็นความรู้แก่รุ่นถัดไป เราจึงขอเป็นแรงผลักดันเบาๆ ให้กับวงการพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป
   http://bintabaht.in.th
   คลิกชม 746   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  42.  วัดพระแท่น
   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระวิหาร วัดพระแท่น ต.กล้วยแพะ อ. เมือง จ.ลำปาง
   http://www.watphrathat.com
   คลิกชม 743   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  จำนวนเว็บทั้งหมด: 42


  หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

  Powered by CNCat 2.1
  © 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
   
   
    • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
   
  จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
  ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

  ขึ้นบน