เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ » 21.รูปภาพ

เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

  1.  รวมภาพปลงอสุภะ
   รวบรวมภาพน่ากลัว ภาพเกี่ยวกับความตาย คนตาย เพื่อการฝึกพิจารณาวิปัสสนาปัญญา http://www.geocities.com/pic_asupa/
   http://picasupa.blogspot.com/
   คลิกชม 37510   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  2.  ภาพพุทธศิลป์ (1)
   ภาพพุทธศิลป์ อันสุดงดงาม ของ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
   http://www.dhammajak.net/gallery/thumbnails.php?album=7
   คลิกชม 30086   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  3.  ภาพพุทธประวัติ 80 ภาพ
   ภาพพุทธประวัติ 80 ภาพ โดย ครูเหม เวชกร พร้อมคำอธิบาย
   http://www.dhammalife.com/buddha/pixbio/
   คลิกชม 25789   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  4.  ภาพพระพุทธประวัติ [ธรรมจักร]
   รวบรวมภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร พร้อมคำบรรยายประกอบภาพเขียน อันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย ตั้งแต่พระพุทธเจ้าก่อนลงมาประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน มีทั้งหมดจำนวน 80 ภาพ
   http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7914
   คลิกชม 23202   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  5.  ภาพพระมาลัย
   ภาพพระมาลัยโปรดนรกสวรรค์ 14 ภาพ
   http://www.dhammajak.net/pictures/phramalai/index.php
   คลิกชม 17979   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  6.  ภาพ Wallpaper/Background
   ภาพ Wallpaper/Background วัดและสถานที่สำคัญของเมืองไทย
   http://www.rosenini.com/download/downlaod_FRAMESET_Thai.htm
   คลิกชม 16557   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  7.  ภาพพระประจำวันเกิด
   ภาพพระประจำวันเกิด, คาถาบูชาวันเกิด, สีประจำวันเกิด
   http://www.watcherry.iirt.net/day_image.html
   คลิกชม 15158   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  8.  พุทธศิลป์
   wallpaper พุทธศิลป์ มี 8 ภาพ
   http://84000.org/wallpaper/index.html
   คลิกชม 14882   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  9.  ภาพประกอบคาถาพาหุง
   ภาพประกอบคาถาพาพุง แสดงถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า จำนวน 8 ภาพ
   http://www.dhammajak.net/prayer/chaiya/index.php
   คลิกชม 11940   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  10.  พระพุทธรูป
   -
   http://www.dhammathai.org/gallery/buddha.php?name=bd01
   คลิกชม 11436   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  11.  อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา [ธรรมจักร]
   รวบรวมรูปภาพทางพระพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วน
   http://www.dhammajak.net/gallery/
   คลิกชม 11028   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  12.  ภาพพุทธประวัติ
   รวมภาพตั้งแต่พระพุทธเจ้าก่อนลงมา ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน มีทั้งหมดจำนวน 80 ภาพ
   http://www.mindcyber.com/life/buddha/index.php
   คลิกชม 9784   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  13.  ภาพพระสงฆ์
   -
   http://www.dhammathai.org/gallery/monk.php?name=ajmun1&aj=Phuritatto
   คลิกชม 9652   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  14.  รูปภาพการ์ตูน กฎแห่งกรรม
   มีข้อคิด และคติธรรม ทำให้ละชั่ว กลัวบาป
   http://www.lokthip.net/child/child.php
   คลิกชม 9514   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  15.  ธรรมะไทย
   รวมรูปภาพ พระพุทธรูปทั่วไทย, พระอารามหลวงชั้นเอก, วัดสำคัญ, พระพุทธรูป, พระธาตุเจดีย์, พระสงฆ์ไทย, ดอกบัว
   http://www.dhammathai.org/gallery/index.php
   คลิกชม 7496   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  16.  ภาพพุทธประวัติ
   ภาพพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ จนปรินิพพาน พร้อมคำอธิบาย
   http://www.banphra.com/buddist/bdh001.htm
   คลิกชม 7315   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  17.  ภาพพระเวสสันดร
   มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์
   http://www.watcherry.iirt.net/vetsundon.html
   คลิกชม 6951   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  18.  ภาพถ่าย วัดร่องขุ่น
   ภาพถ่าย วัดร่องขุ่น สถาปัตยกรรมของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตภิพัฒน์
   http://www.geocities.com/freecdbuddha/wat.html
   คลิกชม 5905   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  19.  พระพุทธรูป (กลางแจ้ง)
   - พระพุทธรูปนอน, พระพุทธรูปยืน.
   http://www.dhammathai.org/gallery/buddhainlandscape.php?name=b01
   คลิกชม 5635   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  20.  โรงมหรสพทางวิญญาณ
   ภาพปริศนาธรรมและภาพพาโนรามา รอบทิศทาง ๓๖๐ องศา โรงมหรสพทางวิญญาณ ณ สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
   http://www.rosenini.com/spiritualtheatre/
   คลิกชม 5559   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  21.  ภาพพาโนรามา
   ชมภาพพาโนรามา วัดและสถานที่สำคัญของเมืองไทย
   http://www.rosenini.com/
   คลิกชม 5430   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  22.  ภาพ...และ ธรรมะ ครูบาอาจารย์
   มีพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล,พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น
   http://www.kusol.com/buddhistclub/dharma/dharma.html
   คลิกชม 5328   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  23.  รวมภาพวัดสำคัญต่างๆ
   -
   http://www.dhammathai.org/gallery/wat.php?name=Phrasriratanasasadaram
   คลิกชม 5141   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  24.  ภาพทศชาติ
   -
   http://www.banphra.com/totsachart/a01.htm
   คลิกชม 4925   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  25.  พระประจำวันเกิด
   -
   http://www.banphra.com/dailybuddha/sunday.htm
   คลิกชม 4680   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  26.  รูปหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   รูปและประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   http://84000.org/supatipanno/index.html
   คลิกชม 4480   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  27.  แฟ้มภาพพุทธทาสภิกขุ
   -
   http://buddhadasa.org/html/gallery.html
   คลิกชม 3856   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  28.  ภาพพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
   -
   http://www.dhammathai.org/gallery/watphrakaew.php?name=pw1
   คลิกชม 3689   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  29.  ภาพปริศนาธรรมไทย โดย อ.มาโนชญ์ เพ็งทอง
   งานศิลปะ ภาพวาด ปริศนาธรรม พร้อมคำอธิบาย
   http://buddha0gallery.multiply.com
   คลิกชม 3600   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  30.  พระเจดีย์ สำคัญทั่วเมืองไทย
   -
   http://www.dhammathai.org/gallery/chedi.php?name=chedi01&soy=Arunrajawararam
   คลิกชม 3506   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  31.  พระอารามหลวง
   -
   http://www.dhammathai.org/gallery/royalwat.php?name=Phrachetupon&soy=wimonmangkhalaram
   คลิกชม 3108   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  32.  รวมรูปภาพวัฒนธรรมอิสลาม
   รวมภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมอิสลามไว้มากมาย กว่า 7000 ภาพ นอกจากนั้นยังมีภาพประวัติศาสตร์อิสลามต่างๆ ไว้ทั่วโลก
   http://www.halalthailand.com/muslimgallery
   คลิกชม 3094   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  33.  วัดป่าสาลวัน - ภาพพาโนรามา รอบทิศทาง 360 องศา
   ชมบรรยากาศภายใน วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา ด้วยระบบ ภาพพาโนรามา วีอาร์ ทัวร์ รอบทิศทาง 360 องศา
   http://www.rosenini.com/thaniyo/
   คลิกชม 2935   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  34.  ภาพหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
   ภาพหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์) วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
   http://www.relicsofbuddha.com/worralapo/wpics.htm
   คลิกชม 2915   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  35.  สวนโมกข์อยู่ที่ไหน
   ทัวร์ธรรมะที่ สวนโมกขพลาราม - สวนโมกข์ พุมเรียง - สวนโมกข์นานาชาติ ในรูปแบบ ภาพเสมือนจริง (Virtual Reality Tour) 360 องศา ให้เลือกชมมากกว่า 80 ภาพ ร่วมกันค้นหาความหมายของปริศนาธรรมที่แฝงอยู่ในคำถามที่ว่า "สวนโมกข์อยู่ที่ไหน"


   http://www.rosenini.com/suanmokkh/
   คลิกชม 2731   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  จำนวนเว็บทั้งหมด: 35


  หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

  Powered by CNCat 2.1
  © 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
   
   
    • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
   
  จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
  ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

  ขึ้นบน