เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ » 09.การศึกษาศาสนา

> พุทธศาสนาวันอาทิตย์ (14)


เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

  1.  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
   เว็บไซด์ของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนศาสนาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท เอก สำหรับพระภิกษุสามเณรและฆราวาสทั่วไป
   http://www.crs.mahidol.ac.th/
   คลิกชม 4161   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  2.  มหาโสภณดอทคอม
   เว็บไซต์ ของพระมหาโสภณ สุธีโร นักเทศน์มหาชาติ ชื่อดัง รวมความรู้บทความ ข่าวสาร และสาระดีๆ
   http://mahasophon.com/index.php?p=index&area=1
   คลิกชม 1735   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  3.  ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัย มจร. แนะนำหน่วยงาน ส่วนธรรมนิเทศ, ข้อมูลทางพระพุทธศาสนา และอื่นๆ
   http://dcd.mcu.ac.th/site/office/coll.php?b_id=14
   คลิกชม 3126   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  4.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
   ประวัติโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ปฏิทินการศึกษา ทำเนียบผู้บริหาร สถิติบุคลากร ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน แผนผัง/ที่ตั้งโรงเรียน กระดานสนทนา
   http://www.dmk.ac.th/
   คลิกชม 3125   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  5.  การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย
   -
   http://www.heritage.thaigov.net/religion/misc/study.htm
   คลิกชม 2902   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  6.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย
   -
   http://www.mcu.ac.th/
   คลิกชม 2823   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  7.  มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
   Dhammakaya Open University (DOU) เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ในระบบการศึกษาทางไกล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองอะซูซ่า ห่างจากมหานครลอสแองเจลิสไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๔๐ ไมล์ มีสำนักงานใหญ่ ณ เลขที่ 801, E. Foothill Blvd., P.O. Box 1036, Azusa, California, 91702, USA.
   http://www.dou.us
   คลิกชม 2746   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  8.  Tutor ฟิสิกส์ ออนดีมานต์ : สถาบันกวดวิชา
   Tutor ฟิสิกส์ ออนดีมานต์ : สถาบันสอนพิเศษ กวดวิชา ฟิสิกส์ (Physics) ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ม.ต้น ถึง ป.ปลาย, ติวข้อสอบเอ็นทรานต์, ติวเรียนต่อ, เก็งข้อสอบ, O-NET, A-NET, พื้นฐานทางวิศวะ, พื้นฐานทางแพทย์
   http://www.physics-ondemand.com/index.html
   คลิกชม 2695   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  9.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
   รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา มีนักศึกษาทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต
   http://ssc.mbu.ac.th/
   คลิกชม 2691   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  10.  มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก
   แนะนำ มพล. สถาบัน มพล. วิสัยทัศน์ วิสัยธรรม พระไตรปิฎกเถรวาท พระไตรปิฎกมหายาน พระไตรปิฎกวัชรยาน ประวัติศาสตร์ศาสนา
   http://www.wb-university.org/
   คลิกชม 2565   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  11.  อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
   โครงการพระอภิธรรม หลักสูตรเรียนทางอินเตอร์เนต เพื่อเป็นการเรียนการสอนที่ไม่มีข้อจำกัด ด้านเวลา การเดินทางไปเรียน การหาตำราเรียน แม้แต่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศ จัดทำโดยอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   http://www.buddhism-online.org
   คลิกชม 2548   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  12.  วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
   อยู่ที่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีทำเนียบผู้บริหาร-บุคลากร เกี่ยวกับการศึกษา ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคสมทบ โครงการหลักสูตรรายวิชาชีพครู ห้องสมุดสิรินธร ฯลฯ
   http://www.src.ac.th/
   คลิกชม 2486   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  13.  โรงเรียนศรีศาสนวิทยา วัดด้ามพร้า [อุบลราชธานี]
   โรงเรียนศรีศาสนวิทยา วัดด้ามพร้า ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   http://www.dampra.org/
   คลิกชม 2369   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  14.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน [เชียงใหม่]
   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่น่าสนใจ
   http://www.samakkee.com
   คลิกชม 2221   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  15.  โรงเรียนเชตุพนศึกษา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ สำหรับพระภิกษุ-สามเณร ตั้งอยู่เลขที่ 5 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : (053)306295 โทรสาร : (053)246299 E-mail : info@ctp.ac.th
   http://www.ctp.ac.th/
   คลิกชม 2218   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  16.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา [สุรินทร์]
   นำเสนอกิจกรรม ชูธรรม นำปัญญา พัฒนาศาสนทายาท ประกาศธงธรรม นำค่าสู่สังคม รวมทั้ง กิจกรรมวัดพันษี กิจกรรมโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ และกิจกรรมสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนา รวมทั้ง บอร์ดเรียนรู้ธรรม และการทดลองสร้างบทเรียนออนไลน์ ฯลฯ
   http://www.srru.ac.th/org/priyatitum/
   คลิกชม 2216   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  17.  สำนักเรียนวัดสร้อยทอง [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติสำนักเรียนวัดสร้อยทอง ตั้งอยู่เลขที่ 1319 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งประวัติวัดสร้อยทอง มูลนิธิวัดสร้อยทอง และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯลฯ

   http://www.watsoithong.com/
   คลิกชม 2195   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  18.  โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง [บุรีรัมย์]
   โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 :: วัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 0-4461-4034 รวบรวม ประวัติความเป็นมาและบุคคลากรของโรงเรียน โครงการในโรงเรียน รวมทั้ง กระดานข่าวการศึกษา ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน และนิทานธรรมะ ฯลฯ

   http://school.obec.go.th/theerawit/
   คลิกชม 2160   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  19.  โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย [พระนครศรีอยุธยา]
   โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม
เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
   http://www.mvk.ac.th/
   คลิกชม 2155   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  20.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
   สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของคณะสงฆ์ไทย ที่นำคัมภีร์สัททาวิเสสซึ่งเป็นคัมภีร์หลักภาษาของภาษาบาลีและคัมภีร์พระไตรปิฎกมาจัดทำเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามหลักการและโครงสร้างในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษายุคปัจจุบัน

   http://buddhaghosa.mcu.ac.th/
   คลิกชม 2153   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  21.  มจร. ศรีสะเกษ
   มจร. ห้องเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ
   http://www.mcusisaket.com/
   คลิกชม 2136   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  22.  ฉันคืออะไร?
   พุทธศาสนาที่ล้ำไปในอนาคต ธรรมะวิทยาศาสตร์ สำหรับปัญญาชนคนรุ่นใหม่ ที่กำลังค้นหาความจริง
   http://www.whatami.net
   คลิกชม 2071   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  23.  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
   วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา คือ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม นครพนม 48110 โทร.0-4252-5824
   http://nkp.mcu.ac.th/
   คลิกชม 2040   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  24.  โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์
   โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จัดการเรียนการสอนให้แก่สามเณรในระดัง ม.1 - ม.6 ตั้งอยู่ที่ ธุดงคสถานเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
   http://www.tpts.ac.th
   คลิกชม 1993   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  25.  พลอยพุทธ
   เป็นเวปของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนหอวัง ที่สอนวิชาพระพุทธศาสนา
   http://ploybuddha.2ya.com/
   คลิกชม 1922   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  26.  โรงเรียนวัดเวียงชัยพิทยา
   -
   http://www.wcp14.com/
   คลิกชม 1907   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  27.  โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา [แพร่]
   โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
   http://thcity.com/pvschool/
   คลิกชม 1868   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  28.  phraeak.com
   ธรรมะสบายๆ สไตล์พระเอก
   http://www.phraeak.com/
   คลิกชม 1865   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  29.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา [บุรีรัมย์]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา วัดตลาดชัย ต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ รวมทั้ง วิสัยทัศของสถานศึกษา โครงสร้างของหลักสูตร ตลอดจน เว็บบอร์ด ประมวลภาพกิจกรรม และพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ฯลฯ

   http://www.igetweb.com/www/taladchai/
   คลิกชม 1860   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  30.  กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา [เชียงราย]
   ข้อมูลของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร สถิติครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน งบประมาณประจำปี สรุปบันทึกการประชุม และประกาศผลการสอบธรรมสนามหลวง
   http://pariyat.siamblood.com/
   คลิกชม 1858   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  31.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมอิสาณราชวิทยานุสรณ์
   เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 รวมถึงแผนกธรรม-บาลี รับสมัครนักเรียนใหม่ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ของทุกปี
   http://thcity.com/isan/
   คลิกชม 1817   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  32.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา [ศรีสะเกษ]
   รวบรวมประวัติ-ข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ รวมทั้ง กระดานสนทนา อัลบั้มภาพ และสาระเบ็ตเตล็ด ฯลฯ
   http://www.pkkv.org/
   คลิกชม 1644   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  33.  พัฒนศึกษา
   เกี่ยวกับการศึกษา,พัฒนศึกษา,มหาวิทยาลัยศิลปากร
   http://www.edude.th.gs/
   คลิกชม 1624   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  34.  เครือข่ายเยาวชนเผยแผ่ธรรม จังหวัดเชียงใหม่
   เครือข่ายเยาวชนเผยแผ่ธรรม จังหวัดเชียงใหม่
   http://www.ybcm.net
   คลิกชม 1589   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  35.  ห้องเรียนจังหวัดปัตตานี มจร.
   เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี รวบรวม ประวัติ ปฏิทินกิจกรรม แฟ้มภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และดาวน์โหลดธรรมะ ฯลฯ
   http://www.mcu.ac.th/site/college/coll_index.php
   คลิกชม 1516   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  36.  วัดสนธิกรประชาราม
   วัดสนธิกรประชาราม ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ สำนักงานเจ้าคณะ่จังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต)
   http://www.sonthikorn.com
   คลิกชม 726   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  37.  สาวิกาสิกขาลัย
   แนะนำสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม, ข้อมูลหลักสูตร, การเข้าศึกษา และคณาจารย์
   http://www.sksl.org
   คลิกชม 722   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  38.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์ศรี
   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์ศรี เปิดสอนแผนกสามัญ ระดับชั้น ม.1-ม.6 และเปิดสอนด้านภาษาบาลี ทางโรงเรียนจัดงบประมาณในการศึกษาให้ฟรี พักฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ฯ
   http://www.phosri.ac.th
   คลิกชม 629   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  39.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์ศรี
   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์ศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
   http://www.phosri.ac.th
   คลิกชม 621   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  จำนวนเว็บทั้งหมด: 39


  หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

  Powered by CNCat 2.1
  © 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
   
   
    • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
   
  จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
  ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

  ขึ้นบน