เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ » 14.พระไตรปิฎก

เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

  1.  พระไตรปิฎกเสียง ชุดพระพุทธกิจ 45 พรรษา
   แสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก คือโครงการพระไตรปิฎกเสียง จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิอุทยานธรรม เพื่อมุ่งธำรงธรรม ของพระศาสดาและรักษาธรรมบริสุทธิ์ให้คงอยู่คู่โลกสืบไป โดยต้องการให้พุทธชนทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง และเหนี่ยวนำให้เกิดอริยชนเพิ่มมากขึ้น ด้วยรูปแบบสื่อเสียง เพื่อให้มีการใช้อย่างแพร่ หลายในชีวิตประจำวันจริงและให้เกิดธรรมรสและอรรถรส
   http://www.uttayarndham.org/th/season01
   คลิกชม 2018   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  2.  โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
   มาอ่านพระไตรปิฎกวันละ 5 หน้ากันเถอะ พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า อ่านง่าย พกพาสะดวก
   http://www.3pidok.com
   คลิกชม 1736   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  3.  พระไตรปิฎก (ฉบับออน์ไลน์)
   ข้อมูลเกี่ยว พระสุตตันตปิฎกความย่อ และค้นหาพระสูตร
   http://www.larndham.net/tipitaka/
   คลิกชม 7533   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  4.  พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
   ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม โดยคุณสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมีเนื้อหา ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก เอกสารทางประวัติศาสตร์ ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ชาดก คำค้นหาพระไตรปิฎก และธรรมปฏิบัติ

   http://www.larnbuddhism.com/tripitaka
   คลิกชม 6068   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  5.  พระไตรปิฎก
   พระโตรปิฎกออนไลน์ มีบทสวดมนต์ต่าง ๆ ประวัติการประสูติพระพุทธเจ้า รูปพุทธประวัติ ฟังเสียงสวดมนต์พระทำวัตรเช้าเย็นผ่านอินเตอร์เนต มีพจนานุกรมคำศัพท์ทางศาสนาด้วย ค้นหาพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
   http://www.tipitaka.com
   คลิกชม 5319   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  6.  84000.org
   พระไตรปิฎก พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ 600 กว่าหน้า ประวัติเอตทัคคะ 70 กว่าท่าน อานิสงส์การทำบุญแบบต่างๆ บทสวดมนต์เพื่อสัมมาทิฎฐิบุคคล
   http://www.84000.org
   คลิกชม 4099   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  7.  เรียนพระไตรปิฎก
   รวบรวมเรื่องน่าสนใจของพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลดพระไตรปิฎก (ฉบับเรียนพระไตรปิฎก) รวมทั้ง ข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรม และกระดานข่าว ฯลฯ 

   http://www.learntripitaka.com/
   คลิกชม 4010   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  8.  พระไตรปิฎก (ฉบับภาษาอังกฤษ)
   พระไตรปิฎกภาษาอังกฤษและบทความที่น่าสนใจที่อ้างอิงพระไดรปิฎก
   http://www.accesstoinsight.org
   คลิกชม 3951   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  9.  พระวินัยในพระไตรปิฎก [มมร.]
   รวบรวมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระไตรปิฎก วินัยปิฎก วินัยมุข และ หนังสือหนังสือบุพพสิกขวรรณณา ฯลฯ
   http://www.vinaya-mbu.moe.go.th/
   คลิกชม 3612   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  10.  ดาวน์โหลดพระไตรปิฎก (ฉบับเรียนพระไตรปิฎก)
   -
   http://www.learntripitaka.com
   คลิกชม 3597   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  11.  บทความทางพระไตรปิฎก (ฉบับมหามกุฎฯ)
   ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เรื่องพระไตรปิฎก,ความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาท, ประวัติพระไตรปิฎกฉบับจีนพากย์ และภาพพระคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์
   http://mahamakuta.inet.co.th/tipitaka/tipitaka.html
   คลิกชม 3120   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  12.  พระไตรปิฎกออนไลน์
   ข้อมูลเกี่ยวกับพระไตรปิฎกตั้งแต่ เล่ม 1- 45 มีบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น

   http://www.geocities.com/tipitakaonline
   คลิกชม 2944   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  13.  บทความทางพระไตรปิฎก (ฉบับมหาจุฬาฯ)
   ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพระไตรปิฎก, พระไตรปิฎกเบื้องต้น, บทความพระไตรปิฎก และพระไตรปิฎกวิจารณ์
   http://www.mcu.ac.th/mcutrai/
   คลิกชม 2794   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  14.  Budsir
   แนะนำและพัฒนาซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประวัติความเป็นความของพระพุทธศาสนา และพระไตรปิฎก โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   http://www.budsir.org/budsir-main.html
   คลิกชม 2297   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  15.  การสังคายนาพระธรรมวินัย
   บทความเกี่ยวกับการทำสังคายนา อันหมายถึงการร้อยกรอง หรือการรวบรวมพระธรรมวินัย
   http://www.geocities.com/sungkayana
   คลิกชม 2240   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  16.  ก้าวแรกกับพระไตรปิฎก
   ติดตามอ่านพระไตรปิฏก ฉบับรายวันได้ที่ http://tripitaka-study.blogspot.com/ อ่านแล้วสนุกไม่เครียด ไม่ง่วง อ่านวันละหน้าสองหน้า เพิ่มพูนความรู้แบบไม่รู้สึกว่ายากเลย
   http://tripitaka-study.blogspot.com/
   คลิกชม 770   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  17.  นิทานเทพ
   สารเอก
   http://www.นิทานชาดก.com
   คลิกชม 749   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  จำนวนเว็บทั้งหมด: 17


  หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

  Powered by CNCat 2.1
  © 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
   
   
    • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
   
  จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
  ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

  ขึ้นบน