Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ยโสธร อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
webmaster
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 04 มิ.ย. 2004
ตอบ: 769

ตอบตอบเมื่อ: 25 มี.ค.2005, 11:45 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เชิญประชาสัมพันธ์สถานที่ปฏิบัติ โดยการลงชื่อ-ที่อยู่ กำหนดการ-ระเบียบการ และเว็บไซต์ (ถ้ามี)
ของสถานที่ปฏิบัติธรรม จังหวัดยโสธร ได้เลยครับ


เว็บไซต์จังหวัดยโสธร
http://yasothon.ect.go.th

.......

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่กระดานสนทนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewforum.php?f=1


สาธุ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
admin
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 15 ธ.ค. 2004
ตอบ: 1888

ตอบตอบเมื่อ: 20 ธ.ค.2010, 7:55 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image
พระเทพสังวรญาณ (หลวงปู่พวง สุขินทริโย)
............................................................................วัดศรีธรรมาราม
ถ.วิทยธำรงค์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ 045-773-069


พระเทพสังวรญาณ (หลวงปู่พวง สุขินทริโย) อดีตเจ้าอาวาส

วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วัดป่าใหม่นิคมพัฒนาราม
(ก.ม.17) ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150


พระเทพสังวรญาณ (หลวงปู่พวง สุขินทริโย) อดีตประธานสงฆ์

วัดป่าใหม่นิคมพัฒนาราม เป็นพระอารามหลวง วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประวัติและปฏิปทาพระเทพสังวรญาณ (หลวงตาพวง สุขินทริโย)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21725

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

_________________
-- การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง --
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
admin
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 15 ธ.ค. 2004
ตอบ: 1888

ตอบตอบเมื่อ: 20 ธ.ค.2010, 7:56 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image
หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ
............................................................................วัดป่าศรีฐานใน
ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150


หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ เจ้าอาวาส

วัดป่าศรีฐานใน เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 

_________________
-- การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง --
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
admin
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 15 ธ.ค. 2004
ตอบ: 1888

ตอบตอบเมื่อ: 20 ธ.ค.2010, 8:01 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image
หลวงปู่สอ พันธุโล
............................................................................วัดป่าบ้านหนองแสง
ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000


พระครูภาวนากิจโกศล (หลวงปู่สอ พันธุโล) เจ้าอาวาส

วัดป่าบ้านหนองแสง เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่สอ พันธุโล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26988

เว็บไซต์หลวงปู่สอ พันธุโล
http://www.luangphorjedkasatra.com/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

_________________
-- การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง --
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
admin
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 15 ธ.ค. 2004
ตอบ: 1888

ตอบตอบเมื่อ: 20 ธ.ค.2010, 8:05 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

วัดป่าดวงมณี
บ้านศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โทรศัพท์ 089-716-0076


พระอาจารย์มหาบุญช่วย ปภสฺสโร ผู้อำนวยการศูนย์
พระอาจารย์วิทวัฒน์ ญาณสมฺปนฺโน หัวหน้าศูนย์


วัดป่าดวงมณี เป็น “ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำจังหวัดยโสธร วัดป่าดวงมณี” มีเยาวชนเข้าอบรมมาแล้วหลายรุ่นด้วยกัน เยาวชนในที่นี้คือนักเรียนตั้งแต่ ป.6-ม.6 ตลอดจนเยาวชนทั่วไปที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของศูนย์ โดยมีหลักสูตรและเนื้อหาที่ให้เด็กและเยาวชนได้สำนึกในพระคุณของพ่อแม่ ครู-อาจารย์ ตลอดจนเป็นผู้ห่างใกลจากยาเสพติด แต่ละหลักสูตร ได้แก่ 3 วัน 2 คืน, 5 วัน 4 คืน, 7 วัน 6 คืน และ15 วัน 14 คืน เป็นต้น โดยมีคณะพระวิทยากรที่ทำงานประจำศูนย์อยู่ในปัจจุบัน 6 ท่าน ครับ โดยมีพระอาจารย์มหาบุญช่วย ปภสฺสโร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และพระอาจารย์วิทวัฒน์ ญาณสมฺปนฺโน เป็นหัวหน้าศูนย์

ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำจังหวัดยโสธร วัดป่าดวงมณี
แนวทางการฝึกอบรม : หลักสูตรที่ ๑

ค่ายพุทธธรรมสำหรับนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป ใช้ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

ความเป็นมา “เยาวชน” คือ อนาคตของชาติ ปัญหาทางจิตใจส่วนใหญ่เสื่อมจากคุณธรรมจริยธรรมเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมมือแก้ไขเพราะหากช้าไป ปัญหานี้นับวันยิ่งทวีความรุนแรง ถ้าไม่มีมาตรการแก้ไขที่ดีพอ จะเป็นผลต่อความมั่นคงของชาติ ถึงแม้ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการ จะกำหนดให้มีการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนโดยเป็นวิชาบังคับเลือกให้เรียน ๒ คาบ/สัปดาห์ แล้วก็ตาม ปัญหาเยาวชนกับสังคมก็ยังเรื้อรังมาโดยตลอด

ผลส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวัยเด็กยังไม่ดีพอ ปัจจัยบางอย่างขึ้นอยู่กับครูผู้สอนทุกรายวิชา เราจะโยนปัญหาทั้งหมดให้กับครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาเพียงฝ่ายเดียวคงไม่ได้ ปัจจัยบางอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ครอบครัวและตัวของเด็กเอง การฝึกอบรมเข้าค่ายพุทธธรรม จึงเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยขัดเกลาอุปนิสัยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ถึงจะไม่ได้ผล ๑๐๐% แต่ก็สามารถให้เยาวชนที่ติดสารเสพย์ติดกลับตัวเป็นคนดี เป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กลุ่มที่ดีอยู่แล้ว เข้าใจโลกและชีวิตมากขึ้น

Image

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

๑. เพื่อช่วยการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ให้เยาวชนมี
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเข้าใจหลักคำสอนอย่างถูกต้อง
๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชน เกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
จนนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
๔. เพื่อให้เยาวชนรู้ภัยของชีวิต ละ ลด เลิกอบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด
๕. เพื่อให้เยาวชนจรรโลงความมั่นคงในสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์

Image

สาระสำคัญของหลักสูตร

พิธีเปิด ประธานหรือวิทยากรรับเชิญ การบรรยายพิเศษ เนื้อหาสาระมุ่งหมายให้เด็กเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา กับการพัฒนาจิตใจของตน ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ เป็นพื้นฐานสังคมไทยทุกด้านทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การศึกษา มารยาทอันงดงาม ตลอดจนความเป็นอยู่โดยทั่วไป พระพุทธศาสนาจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย

- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- กิจกรรมสร้างความสามัคคี
- กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
- กิจกรรมธรรมรับอรุณ
- กิจกรรมการบริหารกายด้วยหลักพลศึกษา
- กิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์
- กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม
- กิจกรรมกตัญญูกตเวที

สรุปกิจกรรม

* ให้เห็นโทษภัยของชีวิต
* ให้เห็นสัจธรรม
* เกิดจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง
* เป็นการปลูกฝัง เจตนคติ ค่านิยมในทางที่ดี
* กล้าทำความดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง
* เป็นการสร้างอุดมการณ์ชีวิต
* เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง
* จรรโลงสถาบันทั้ง ๓ คือ ชาติ พระพุทธศาสนา มหากษัตริย์
* สืบทอด เจตนารมณ์ในความเป็นพุทธธรรม
* ครองตน ครองคน ครองงาน โดยยึดหลักพุทธธรรม

Image

พิธีปิด ให้นักเรียนตระหนักถึงบทบาทของครูในความเป็นพ่อแม่คนที่ ๒ จึงจัดกิจกรรมไหว้ครูในฐานะที่เป็นพ่อครูและแม่ครู อันเป็นที่เคารพรักและศรัทธาของเยาวชน การกราบขอขมาที่อาจเคยล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ และขอพรจากท่าน จากนั้นให้ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท แล้วกล่าวปิดการอบรม


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เว็บไซต์ศูนย์อบรมคุณธรรมฯ
http://www.sobsai.thcity.com/web-s/pydmn/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

_________________
-- การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง --
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
admin
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 15 ธ.ค. 2004
ตอบ: 1888

ตอบตอบเมื่อ: 20 ธ.ค.2010, 10:32 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image
พระครูสุนทรศีลขันธ์ (หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร)
ในคราวมาเยือนวัดป่าบ้านเลื่อม ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี

......................................................................................วัดป่าสุนทราราม (วัดบ้านกุดแห่)
หมู่ 1 บ้านกุดแห่ ต.กุดแห่
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120


พระครูสุนทรศีลขันธ์ (หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร) เจ้าอาวาส

วัดป่าสุนทราราม (วัดบ้านกุดแห่) เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ดี ฉนฺโน
และเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของพระครูวิมลสีลาภรณ์ (หลวงปู่เนย สมจิตฺโต)


• ประวัติความเป็นมาของวัดป่าสุนทราราม •

ครั้งในสมัย พระอาจารย์ดี ฉนฺโน เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองท่าแขก หรือวัดบ้านกุดแห่ บ้านกุดแห่ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร วัดเจริญรุ่งเรืองมากทั้งทางโลกและทางธรรม ท่านเป็นพระนักปฏิบัติ พระนักพัฒนา และพระนักก่อสร้าง ได้นำพาคณะศรัทธาญาติโยมและชาวบ้านทำบุญตามประเพณีจริงๆ เช่น เดือน ๓ เอาบุญข้าวจี่, เดือน ๔ เอาบุญพระเวสสันดรชาดก, เดือน ๕ ก็บุญสงกรานต์, เดือน ๖ บุญบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสน เป็นต้น

แต่ก่อนใกล้จะถึงวันทำบุญ ได้มีการป่าวประกาศประชุมกันทำตูบ ทำปะรำสำหรับต้อนรับพระ ปัจจุบันใช้เต็นท์แทน ญาติโยมที่มาทำบุญใส่ฉลากมาเป็น ๖๐ กว่าหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านที่มาจะประกอบด้วยหนุ่มสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ พระเณรจะเดินทางมา บางวัดมีม้า พระจะขี่ม้ามา ญาติโยมหนุ่มสาวเดินตามหลังสนุกสนานร่าเริง พอไปถึงวัด เจ้าภาพจัดกันไว้เป็นคุ้มเป็นกลุ่ม คุ้มไหนรับบ้านไหนก็จะพาไปพักที่ตูบที่ประจำที่เตรียมไว้ ใครรับบ้านไหนจะตกลงกันในวันประชุมก็เป็นที่รับบ้านนั้น พอถึงเวลาแห่พระเวสก็จะไปรวมกัน มีกลองตุ้ม กลองหาง กลองเลง กลองกริ่ง มีวงระนาด ฆ้องวง มีหัวงิ้วหัวโขน เข้าขบวนแห่ สมัยนั้นถือเป็นของแปลกประหลาดมาก กลางคืนก็มีมหรสพ แต่ก่อนไต้กระบองไม่มีไฟฟ้า เครื่องเสียงไม่มี คนมาเที่ยวงานชมงาน ๑๐๐ กว่าหมู่บ้าน แออัดเต็มบ้านเต็มวัด คำว่าทะเลาะกันตีกันไม่มีเหมือนทุกวันนี้ มีแต่สนุกสนานร่าเริง คนหนุ่มสาวก็พูดเกี้ยวกันเป็นคำเว่าผญา แต่โบราณอาหารการกิน เลี้ยงกันเลี้ยงแขกที่มาเอาบุญอุดมสมบูรณ์ การทะเลาะวิวาทไม่มีเลย

พระอาจารย์ในตอนนั้นท่านจะเป็นช่าง ทำอะไรเป็นหมด และให้ดีสมชื่อท่านด้วย ที่เห็นของเก่าที่ท่านทำไว้ก็ตู้เก็บคัมภีร์เทศนา ซึ่งจารึกด้วยตัวธรรมตัวขอมทั้งนั้นเลย ท่านมีม้าเป็นพาหนะ ท่านจะไปเทศนาบ้านกุดเชียงหมี บ้านไกลท่านจะขี่ม้า ญาติโยมก็เดินตามไป แต่ก่อนไม่มีรถเลย

Image
ท่านพระอาจารย์ดี ฉนฺโน

Image
พระครูสุนทรศีลขันธ์ (หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าสุนทราราม (วัดบ้านกุดแห่) รูปปัจจุบัน

......................................................................................ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๖๖ พระอาจารย์ดี ฉนฺโน พร้อมน้องชายได้เดินทางออกจากวัดศรีบุญเรืองท่าแขก บ้านกุดแห่ ด้วยเกิดอยากไปเที่ยวหาเรียนวิชาอาคม หาของดีหาวิชาความรู้เพิ่มเติม จึงเดินทางท่องเที่ยวขึ้นไปทางเหนือไปทาง จ.สกลนคร จ.นครพนม ด้วยคงเป็นบุญกุศลแต่ชาติปางก่อนหนุนส่ง จึงจำเพาะให้การเดินทางไปมืดค่ำลงที่บ้านสามผง ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ซึ่งในขณะนั้นที่วัดบ้านสามผง ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พักปฏิบัติธรรมอบรมญาติโยมอยู่ที่นั้นพอดี เมื่อพระอาจารย์ดีเข้าไปนมัสการกราบไหว้ ท่านพระอาจารย์มั่นได้ทักท้วงทักทายได้ถูกต้องเหมือนตาเห็น เป็นอัศจรรย์มาก พระอาจารย์ดีเข้าใจทันทีว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้มีหูทิพย์ ตาทิพย์ สำเร็จแล้ว ท่านเป็นผู้วิเศษจริงๆ เมื่อมาพบของดีเข้าแล้วจึงขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์ทันที ท่านพระอาจารย์มั่นก็แสดงธรรมให้ฟัง ชี้ทางประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ท่านได้บวชญัตติเป็นพระสงฆ์คณะธรรมยุตใหม่อีกครั้ง ที่วัดสร่างโศก อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี (อ.เมือง จ.ยโสธร ในปัจจุบัน) ซึ่งปัจจุบันคือ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) วัดธรรมยุตแห่งแรกใน จ.ยโสธร เมื่อบวชแล้วก็ได้ออกเผยแผ่ธรรมพระกรรมฐาน เป็นศิษย์เอกในสมัยบุกเบิกนั้นอย่างกว้างขวาง ท่านเดินทางกลับบ้านกุดแห่ หลังจากฝึกข้อวัตรปฏิบัติจากท่านพระอาจารย์มั่น ๑ ปี พระอาจารย์ดี ฉนฺโน ได้ไปพักปักกลดอยู่ที่ดอนปู่ตา รื้อหอปู่ตาทิ้งปลูกกุฏิชั่วคราวขึ้น ปฏิบัติธรรมสั่งสอนประชาชนอยู่ ๑ เดือน ให้เลิกนับถือปู่ตา ให้เลิกนับถือผีฟ้า ให้นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุด

ครั้นต่อมา พระอาจารย์ดี ฉนฺโน พิจารณาเห็นว่าสถานที่ของวัดไม่เหมาะสมและไม่สัปปายะ จึงได้ย้ายจากดอนปู่ตาไปจับจองเอาดอนคอกวัวของ พ่อเฒ่าฝ่ายหน้า บุราณรัตน์ ซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินแปลงนี้ให้เพื่อสร้างวัด พระอาจารย์ดีจึงสั่งคณะญาติโยมรื้อศาลากุฏิจากวัดศรีบุญเรืองท่าแขก บ้านกุดแห่ เอาไปปลูกสร้างไว้ที่วัดใหม่ดอนคอกวัวทั้งหมด วัดศรีบุญเรืองท่าแขกจึงเป็นวัดร้างแต่นั้นมา ปัจจุบันเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดป่าสุนทราราม ดอนปู่ตาก็เป็นบ้านดอนสวรรค์ทุกวันนี้ พระอาจารย์ดีท่านจะไม่ค่อยอยู่ประจำ แต่ไปๆ มาๆ เพื่อจัดหาทุนทรัพย์มาก่อสร้างเสนาสนะ ที่ดินทั้งหมดที่พ่อเฒ่าฝ่ายหน้า บุราณรัตน์ ถวายมีทั้งหมด ๖๐ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา

สำหรับความเป็นมาของชื่อวัดนั้น ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ พระอธิการอินทร์ สุนทโร ซึ่งเป็นบิดาของพระอาจารย์ดี ฉนฺโน อุปสมบทมาหลายพรรษาแล้ว จึงนำเรื่องเสนอพระเถระ ต่อมาพระอธิการอินทร์ สุนทโร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก จึงได้ตั้งชื่อวัดให้คล้ายกับนามฉายาของเจ้าอาวาสรูปแรก รูปปฐมฤกษ์ ว่า “วัดสุนทราราม” สภาพเป็นป่า เป็นวัดป่าสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต สายปฏิบัติกรรมฐาน เลยเพิ่มป่าเข้าไปแล้วเรียกว่า “วัดป่าสุนทราราม” พระอธิการอินทร์ สุนทโร ได้พัฒนาก่อสร้างเสนาสนะ กุฏิ ศาลาการเปรียญ ฯลฯ วัดป่าสุนทรารามมีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาไม่เคยขาดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

แต่เดิมวัดป่าสุนทราราม สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย โดยมีพระครูสุนทรศีลขันธ์ (หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร) เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

Image

Image

Image
บรรยากาศภายใน วัดป่าสุนทราราม (วัดบ้านกุดแห่)
บ้านกุดแห่ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร


Image
(ขวามือ) หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประวัติและปฏิปทาพระอาจารย์ดี ฉนฺโน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27115

ประมวลภาพ “พระอาจารย์ดี ฉนฺโน” วัดภูเขาแก้ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42884

ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=42461

ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร” วัดป่าสุนทราราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48571

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

_________________
-- การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง --
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง