Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 พระธรรมที่ว่าทันสมัยอยู่เสมอหรือเป็นอกาลิโกนั้น คืออย่างไร? อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 07 ก.ย. 2008, 12:11 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

พระธรรมที่ว่าทันสมัยอยู่เสมอหรือเป็นอกาลิโกนั้น คืออย่างไร ?
อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ


• พระธรรมที่ว่าทันสมัยอยู่เสมอ หรือเป็นอกาลิโกนั้น คือ อย่างไร

เมื่อพระธรรมเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ
มิใช่เรื่องราวที่ประดิษฐ์คิดขึ้น
ความจริงจึงไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา

ขอยกตัวอย่างในทางโลก

เช่น เมื่อทำให้อุณหภูมิของน้ำถึงร้อยองศาเซลเซียส
น้ำนั้นก็เป็นน้ำเดือด

เมื่อลดอุณหภูมิลงถึงศูนย์องศา
น้ำนั้นก็กลายเป็นน้ำแข็ง

ผู้ทำจะเป็นประธานาธิบดี
หรือเป็นคนธรรมดา ซึ่งอ่านหนังสือไม่ออก
ถ้าทำถูกต้อง ให้น้ำมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำตามกำหนดนั้นได้
ก็ทำให้น้ำเดือดและน้ำแข็งก็เหมือนกันหมด ไม่เลือกชั้นวรณะ

• ตัวอย่างในทางธรรม

พระพุทธเจ้าตรัสว่า

ความทะยานอยากทำให้เกิดทุกข์

ใครก็ตามพยายามลดความทะยานอยากลงมาเท่าใด
ก็มีทุกข์น้อยลงเท่านั้น
มีความทะยานอยากมากเท่าใด
ก็มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น


ความจริงนี้ย่อมไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา

หรือข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

คุณธรรมที่ทำที่พึ่งให้แก่ตนที่เรียกว่า นาถกรณธรรม นั้นมีอยู่ ๑๐ ข้อ

ขอให้เราพิจารณาเพียง ๔ ข้อ ว่าเพียงเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้
ในการพึ่งตนเองช่วยตัวเอง จริงหรือไม่ คือ

๑. เป็นผู้ประพฤติดี (ศีล)
๒. มีความรู้ดี (พาหุสัจจะ)
๓. มีความสามารถในกิจการต่างๆ ดี (กิงกรณีเยสุทักขตา)
๔. มีจิตใจสูง (ธัมมกามตา ความเป็นผู้ใคร่ในธรรม ไม่เอียงไปทางธรรม)


ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ อีก ๖ ข้อนั้นก็สำคัญเช่นกัน คือ

๑. คบเพื่อนที่ดี (กัลยาณมิตตตา)
๒. รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น (โสวจัสสตา)
ไม่ดื้อร้นถือแต่ความเห็นของตนเป็นใหญ่
๓. ขยันหมั่นเพียร (วิริยะ)
๔. ยินดีเฉพาะของๆตน ไม่คิดล่วงเกินของผู้อื่น (สันโดษ)
๕. เฉลียว (สติ)
๖. ฉลาด (ปัญญา)


เพียง ๔ ข้อข้างต้น ก็เหลือกินเหลือใช้ ดังกล่าวแล้ว

ถ้าใครมีครบ ๑๐ ข้อ โดยเพิ่ม ๖ ข้อเข้าไปด้วย
จะพึ่งตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้
เป็นไปได้หรือไม่ โปรดพิจารณาดู

• ตัวอย่างในด้านการปกครอง (รัฐศาสตร์)

ในสมัยพุทธกาลการปกครองมีเพียง ๒ ระบบ

คือ คณาธิปไตย (Oligarchy) คณะบุคคลเป็นใหญ่
เช่น คณะมัลลกษัตริย์ ปกครองแคว้นมัลละ ทั้งภาคใต้ ภาคเหนือ
คณะกษัตริย์ลิจฉวี ปกครองแคว้นอลัชชี

และคณะบุคคลผู้ปกครองเหล่านี้
มีจำกัดเฉพาะวรรณะกษัตริย์
จึงจัดเป็น อภิชนาธิปไตย (คนชั้นสูงเป็นใหญ่ หรือ Aristocracy)

อีกระบบหนึ่งคือ สมบูรณาญาสิทธิราช (Absolute Monarchy)
คือพระมหากษัตริย์ทรงปกครองใช้พระราชอำนาจโดยเด็ดขาด
เช่น การปกครองในแคว้นมคธ แคว้นโกศล

แต่ในการปกครองคณะสงฆ์
เมื่อมีผู้มาบวชมากขึ้นแล้ว
พระพุทธเจ้ากลับทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในสังฆกรรมทั้งปวง
ไม่เลียนแบบใครเลย
เป็นตัวอย่าง ประชาธิปไตยมาก่อนประเทศกรีก
และเป็นเวลาล่วงมาถึง ๒,๕๐๐ ปีเศษแล้ว


ในขณะนี้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
พยายามนำเอาระบบประชาธิปไตยมาใช้
หรือพยายามดำเนินการต่างๆ ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
ซึ่งแสดงให้เห็นความทันสมัย

สาธุ สาธุ สาธุ

(ที่มา : คำถามคำตอบ ปัญหาทางพระพุทธศาสนา เล่ม ๒
โดย อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ, พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๒,
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า ๗๐)เทียน รวมคำสอน “อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=49286
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
บัวหิมะ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 26 มิ.ย. 2008
ตอบ: 1273

ตอบตอบเมื่อ: 08 ก.ย. 2008, 2:25 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

โมทนาด้วยค่ะ ท่านกุหลาบสีชา สาธุ
 

_________________
ชีวิตที่เหลือเพื่อธรรมะ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ฌาณ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 23 ก.ค. 2008
ตอบ: 1145
ที่อยู่ (จังหวัด): หิมพานต์

ตอบตอบเมื่อ: 11 ก.ย. 2008, 7:54 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ
 

_________________
ผมจะพยายามให้ได้ดาวครบ 10 ดวงครับ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง