Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ความสุขจากเศรษฐกิจ ขั้นต่ำ-ขั้นสูง : อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 12 มิ.ย.2008, 9:47 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

ความสุขจากเศรษฐกิจ ขั้ น ต่ำ - ขั้ น สู ง
อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

ธรรมจักร ปุจฉา

จงแสดงความสุขจากเศรษฐกิจ ขั้นต่ำ ขั้นสูง พร้อมทั้งหลักฐานที่มา

ธรรมจักร วิสัชนา

เรื่องนี้มาใน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ ข้อ ๖๒ หน้า ๙๐-๙๑
ว่าด้วยความสุขของผู้ครองเรือน หรือคฤหัสถ์ ๔ ประการกับเรื่องความสุข
เพราะดับเหตุให้เกิดทุกข์ คือดับตัณหาความทะยานอยากได้
มาในที่มาหลายแห่ง และแห่งหนึ่งในหลายแห่งนั้น
คือ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ ข้อ ๑๕ หน้า ๑๙-๒๐

หลักฐานเรื่องความสุขของผู้ครองเรือน (คิหิสุข) มีบาลีว่า
“อตฺถิสุขํ โภคสุขํ อนณสุขํ อนวชฺชสุขํ”

หลักฐานความสุขชั้นสูง มีบาลีว่า
“อิทํ โข ภิกฺขเว ทุกขนิโรโธ อริยสจฺจํ..”

คำชี้แจงเพิ่มเติม ความสุขขั้นต่ำ หรือความสุขของผู้ครองเรือน
ท่านแสดงไว้ อย่างคือ

๑. สุขเกิดจากการที่มีทรัพย์
๒. สุขเกิดจากการใช้ทรัพย์บริโภค
๓. สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ และ
๔. สุขเกิดจากการทำงานที่ไม่เป็นโทษ


ส่วนความสุขชั้นสูง เพราะเป็นนายเหนือความทะยานอยาก

กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ความสุขชั้นต่ำเป็นการสนองความทะยานอยาก
แต่ความสุขชั้นสูง คือการเป็นนายของความทะยานอยาก
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ อริยสัจ


ความสุขขั้นต่ำเหมือนม้า จูงเราให้เราวิ่งตาม
ความสุขชั้นสูงเหมือนเราขี่ม้าบังคับม้าได้


สาธุ สาธุ สาธุ

(ที่มา : คำถาม-คำตอบ ปัญหาทางพระพุทธศาสนา เล่ม ๒
โดย อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ, มหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิมพ์,
พิมพ์ครั้งที่ ๒, หน้า ๒๒-๒๓)


เทียน รวมคำสอน “อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=49286
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
ลูกโป่ง
บัวแก้ว
บัวแก้ว


เข้าร่วม: 01 ส.ค. 2005
ตอบ: 4089

ตอบตอบเมื่อ: 13 มิ.ย.2008, 6:24 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ...คุณกุหลาบสีชา

ธรรมะสวัสดีค่ะ

ยิ้ม ยิ้มแก้มปริ ยิ้ม
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
ชาญวิทย์
บัวเริ่มพ้นน้ำ
บัวเริ่มพ้นน้ำ


เข้าร่วม: 04 พ.ค. 2008
ตอบ: 152

ตอบตอบเมื่อ: 14 มิ.ย.2008, 10:57 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ให้ทานธรรมะยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานทั้งปวง
ขอให้เจริญในธรรมครับผม
เจ๋ง เจ๋ง แลบลิ้น สาธุ สาธุ
 

_________________
ธรรมะคือธรรมชาติ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง