Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ต้นแบบ “พุทธมณฑล” ทั่วประเทศ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
สาวิกาน้อย
บัวแก้ว
บัวแก้ว


เข้าร่วม: 27 มี.ค. 2006
ตอบ: 2063

ตอบตอบเมื่อ: 05 ต.ค.2008, 10:12 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image
พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ


พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ต้นแบบ “พุทธมณฑล” ทั่วประเทศ

“วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร” เขตบางเขน กรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางเขน จัดทำโครงการพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนา และเพื่อสนองนโยบายรณรงค์สิ่งแวดล้อม การสร้างพื้นที่สีเขียวหรือการสร้างปอดให้กับคนเมืองกรุง ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในท้องถิ่น

โครงการพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่วัดพระศรีมหาธาตุ หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า “พุทธมณฑลกรุงเทพฯ” นี้ เป็นโครงการนำร่องของโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัด โดยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆ จัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดขึ้นจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

สำหรับโครงการพุทธอุทยานที่วัดพระศรีมหาธาตุแห่งนี้ “พระมหานิรุตต์ ฐิตสังวโร” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ ได้กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการว่า “ที่แห่งนี้ คือ พุทธมณฑลกรุงเทพมหานคร เรียกว่า เป็นพุทธมณฑลประจำจังหวัดแห่งแรก ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เริ่มดำเนินการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เข้ามาจัดทำโครงการนี้ร่วมกับทางวัด และได้สนับสนุนในเรื่องของการออกแบบและงบประมาณ

Image
พระเจดีย์ที่ประดิษฐาน ‘พระบรมสารีริกธาตุ’
และดินจากสังเวชนียสถาน ประเทศอินเดียโดยพบว่า วัดพระศรีมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวงที่มีสิ่งสำคัญล้ำค่าอยู่สองประการ คือ พระบรมสาริรีกธาตุ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ฝ่ายออกแบบจึงได้ผสมผสานระหว่างพุทธมณฑลที่นครปฐมซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพุทธมณฑล กับพระบรมสารีริกธาตุและต้นพระศรีมหาโพธิ์ของวัดพระศรีมหาธาตุ จึงได้อัญเชิญสังเวชนียสถานทั้ง 4 จากพุทธมณฑล มาจำลองประดิษฐานไว้ที่พุทธอุทยานแห่งนี้ จนทำให้พุทธอุทยานแห่งนี้สามารถศึกษาพุทธประวัติได้ครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้ผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ ได้รับความรู้สึกสดชื่นรื่นรมย์ เพราะนอกจากจะได้รับความสงบร่มเย็นเมื่อเข้ามาภายในวัดแล้ว ยังได้รับประโยชน์อย่างยิ่งคือ “ความรู้”

ความรู้ที่ท่านเหล่านั้นจะสามารถเข้าใจถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาของเราได้เป็นอย่างดี นักเรียน นักศึกษา หรือเด็กเยาวชนก็จะมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา ทำให้สามารถเผยแผ่เรื่องต่างๆ ของพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงประชาชนและเยาวชนได้อีกทาง”

นอกจากการจัดสร้างพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติหรือพุทธมณฑลกรุงเทพฯ แล้ว อีกหนึ่งโครงการที่ต่อยอดจากโครงการพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติก็คือ โครงการพิพิธภัณฑ์พระมหาชนก เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับวัดพระศรีมหาธาตุ สืบสานพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสอนคนไทย เป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนา พัฒนาท้องถิ่น เพื่อถวายพ่อของแผ่นดิน ในวโรกาสที่พระองค์จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาในปี 2554 ที่จะถึงนี้

Image
‘ต้นพระศรีมหาโพธิ์’ จากอินเดีย ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร


“นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์” รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระมหาชนก นอกจากจะช่วยเพิ่มคุณค่าและคุณประโยชน์ของโครงการพุทธอุทยานแล้ว พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ที่อัญเชิญมาจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์นี้ ถือเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและสอนคนได้ทั่วโลก เป็นอีกหนึ่งสุดยอดวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ควรแก่การนำมาประกาศเชิดชูและเผยแผ่ให้คนทั่วโลกได้รู้จัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” โดยทรงดัดแปลงเนื้อเรื่องในมหาชนกชาดกให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน มีลักษณะเด่นแตกต่างจากเดิมโดยทรงรื้อฟื้นธรรมะเรื่องความเพียรมาแสดงใหม่ ทรงดัดแปลงเนื้อเรื่องให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน อีกทั้งทรงปรับปรุงภาษาจากพระอรรถกถาชาดกให้กระชับ ง่ายแก่การเข้าใจ และสนุกยิ่งขึ้น ทรงมีจินตนาการที่นักเขียนพึงมีในการสร้างสรรค์การเดินเรื่องให้ตื่นเต้นน่าอ่าน

การที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วมกับวัดพระศรีมหาธาตุ สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระมหาชนกในครั้งนี้ ไม่ใช่การสร้างพิพิธภัณฑ์โดยทั่วไป แต่เป็นการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์แท้ เพราะพระราชนิพนธ์พระมหาชนกนี้ เป็นพระราชนิพนธ์ที่ในหลวงรัก เป็นวรรณกรรมระดับโลก สิ่งล้ำค่าที่สุดที่ในหลวงพระราชทาน คือ คุณธรรมนำชีวิต ความเพียรที่บริสุทธิ์เป็นคุณธรรมอันประเสริฐที่ต้องรื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิต พระองค์พระราชทานสอนปวงชนชาวไทยและจะเป็นแบบอย่างแก่ชนทั้งโลก

Image
ชาวพุทธนิยมเข้ามานั่งสมาธิภายในองค์พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ


ด้าน “นางวรียา พุทธชินวงศ์” ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า กรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตบางเขน เรามีนโยบายหลักที่จะรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างพื้นที่สีเขียวหรือเรียกอีกอย่างที่เคยได้ยินกัน คือ การสร้างปอดให้กับกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลักที่เราได้รับมอบหมายอยู่แล้ว อีกทั้งนโยบายเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรือง สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น เหล่านี้เป็นหน้าที่ที่เรามุ่งมั่นดำเนินการ

แต่สำหรับโครงการพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่วัดพระศรีมหาธาตุนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ปอดของคนกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่จะเป็นทั้งปอดและหัวใจ ที่ทำให้คนกรุงเทพฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข เพราะนอกจากเราจะมีสวนในเมืองกรุงที่ช่วยเรื่องมลพิษ ทำให้คนกรุงเทพฯ มีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจแล้ว เรายังมีพุทธอุทยานที่จะช่วยปลูกฝังคุณธรรมในจิตใจให้กับคนกรุงและประชาชนคนไทยอีกด้วย

สำหรับการดำเนินการจัดทำโครงการครั้งนี้ ทางกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางเขน ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 31.9 ล้านบาท พร้อมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทีมงานเข้ามาร่วมทำพุทธอุทยานแห่งนี้ โดยขณะนี้เราได้เริ่มเข้าดำเนินการแล้ว

Image
พระอุโบสถ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงปลูกต้นสาละ จำนวน 1 ต้น เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการสร้างพุทธอุทยานแห่งนี้ จากนี้ไป เราก็จะเร่งระดมทีมงาน เร่งดำเนินการจัดสร้างโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในประมาณเดือนเมษายน 2552 นี้

ส่วนอีกโครงการหนึ่ง ที่เราต่อยอดจากโครงการพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ คือ โครงการพิพิธภัณฑ์พระมหาชนก เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสำนักงานเขตบางเขนที่เราจะได้มีโอกาสในการประกาศพระเกียรติคุณ และเผยแผ่คุณธรรมให้กับประชาชน

โดยโครงการนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มคุณค่าและคุณประโยชน์ของโครงการพุทธอุทยาน ช่วยให้ประชาชนได้รับคุณค่าและได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นแล้ว พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ที่เราอัญเชิญมาจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์นี้ ถือเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและสอนคนได้ทั่วโลก นับเป็นอีกหนึ่งสุดยอดวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ควรแก่การนำมาประกาศเชิดชูและเผยแผ่ให้คนทั่วโลกได้รู้จัก

อันจะเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนา พัฒนาท้องถิ่น สร้างพิพิธภัณฑ์พระมหาชนกถวายพ่อของแผ่นดินเฉลิมฉลองปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 นี้

Image
พระศรีสัมพุทธมุนี พระประธานในพระอุโบสถ


หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ สกู๊ปข่าวสด หน้า 30
วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6520
 

_________________
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวMSN Messenger
ฌาณ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 23 ก.ค. 2008
ตอบ: 1145
ที่อยู่ (จังหวัด): หิมพานต์

ตอบตอบเมื่อ: 05 ต.ค.2008, 10:15 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ สาธุ
 

_________________
ผมจะพยายามให้ได้ดาวครบ 10 ดวงครับ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง