Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคล พระพุทธรูปศิลา จ.ขอนแก่น อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
webmaster
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 04 มิ.ย. 2004
ตอบ: 769

ตอบตอบเมื่อ: 18 ก.ค.2008, 10:52 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

ไหว้พระประธาน ๗๗ จังหวัด

หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคล
หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคลเหล่าตะวันออก
ประดิษฐานอยู่บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
บ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น


ในสมัยกรุงสุโขทัยเรืองอำนาจแทนอาณาจักรขอม
ได้ทิ้งอารยธรรมไว้เป็นมรดกตกทอดแก่ชนชาติไทย
คือ ด้านการปกครอง ปกครองแบบเทวราช
ความคิดความเชื่อในทางศาสนาพราหมณ์


นอกจากนี้ ยังมีระบบจตุสดมภ์ ๔ ประกอบด้วย เวียง วัง คลัง นา
สำหรับการปกครองอาณาจักรและประเพณีสืบราชสมบัติของอาณาจักร
ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การนับถือศาสนาพราหมณ์ ทำให้เกิดประติมากรรม
และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทวาลัยและเทพเจ้าทางศาสนาพราหมณ์
เช่น เทวรูปต่างๆ ปราสาทหินเหล่านี้เป็นตัวอย่างแหล่งวัฒนธรรม
ที่เป็นมรดกตกทอดของอาณาจักรขอม ที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย

ปัจจุบัน มีซากเมืองโบราณ ลักษณะทรงกลมเป็นเมืองแฝดคู่กัน
แบบเมืองชั้นนอก ชั้นในเมืองเป็นซากโบราณสถาน
เป็นปรางค์ก่อด้วยอิฐและชิ้นส่วนของเทวรูป
ลักษณะประติมากรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์
ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโบราณสถานสมัยขอมมากมาย
โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น มีอยู่หลายอำเภอ

แต่ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะโบราณสถานหลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคล

“หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคล” เป็นพระพุทธรูปศิลาปางนาคปรก
ที่สร้างขึ้นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
หรือเรียกว่าสมัยขอมโบราณของอาณาจักรขอม
(ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๙) เป็นพระพุทธรูปขอม
สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ (พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘)
เป็นโบราณวัตถุที่สร้างขึ้นบูชาสักการะในสมัยขอมเรืองอำนาจ


“หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคล” มี ๒ องค์ คือ
หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคลเหล่าตะวันออก
และหลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคลเหล่าตะวันตก


หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคลเหล่าตะวันออก
ประดิษฐานอยู่บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

บ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
เรียกว่า องค์ตะวันออก
เพราะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านพระยืน
มีอาณาบริเวณเฉพาะ สร้างศาลาเป็นที่กำบังแดดฝนอย่างดี

ส่วน หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคลเหล่าตะวันตก
ประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านพระยืน

บ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ซึ่งแต่เดิมคนรุ่นเก่า เล่าว่า เป็นพระพุทธรูปยืน แต่ถูกโจรทุบทำลาย
ดังคำบอกเล่าในศิลาจารึกที่ฐานพระพุทธรูปที่จารึกไว้
เมื่อคราวปฏิสังขรณ์เสร็จเมื่อรัตนโกสินศก ๑๑๑ (พ.ศ.๒๔๓๕)


พระพุทธรูปศิลาทั้งสององค์นี้ เป็นพระพุทธรูปสมัยขอม
เป็นพระที่มีพุทธลักษณะแบบสกุลช่างของขอมโดยแท้จริง
คือ เป็นพระนาคปรก มีอายุราว ๑,๐๐๐ กว่าปีมาแล้ว
ลักษณะของพระพุทธรูปสมัยขอม มีพุทธลักษณะสำคัญ ดังนี้

๑. เป็นพระพุทธรูปแกะสลักศิลาทราย หรือศิลาแลง

๒. เป็นพระพุทธรูปที่มีพระวรกายกำยำ

๓. เป็นพระพุทธรูปที่มีนาคปรก ๗ เศียรเป็นรัศมีประภามณฑล

๔. เป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ ปางมารวิชัย
และเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร

๕. เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะพระโอษฐ์แบะ
พระเนตรโต พระพักตร์เหลี่ยม พระขนง เป็นสันตรง
พระนาสิกโด่งสั้น ทรงจีวรแบบเนื้อไม้มีกลีบ

ข้อความศิลาจารึกที่หน้าตักพระยืนองค์ตะวันตก มีใจความว่า
“เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๑
ด้วยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม
ข้าหลวงใหญ่เมืองลาวพวน มีบัญชาสั่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ชัยวัฒนา ข้าหลวงที่สอง หัวเมืองลาวพวน มาระงับทุกข์สุข
หัวเมืองน้อยใหญ่เขตแดนเมืองขอนแก่น ให้เรียบร้อยมีความสุข
ความเจริญต่อไป ข้าพเจ้าได้รับสั่งแล้วจึงมาระงับทุกข์สุข
เพื่อกรมการและราษฎรในเขตแขวงเมืองขอนแก่นตามรับสั่ง

ครั้น ณ วันที่ ๒ ปีระกา รัตนาโกสินทร์ศก ๑๑๑ ความว่า
มีพวกอ่านคิดมิชอบซ่องสุมพากันเข้าไปเรียนรีดศาสนาเยซูต่อ
บาทหลวงคาทอลิก พากันมาทำลายพระพุทธรูปศิลาทั้งสองพระองค์
ให้แตกหักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ แล้วพากันขุดหาทรัพย์ภายในดิน

ข้าพเจ้าทราบความจึงพร้อมด้วยทหารและกรมการ
พากันไปที่บ้านพระยืนจับได้พวกอ้ายคิดมิชอบมาลงโทษานุโทษ
แล้วบอกหมื่นทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม
ข้าหลวงใหญ่เมืองลาวพวน ขึ้นไปเมืองหนองคายให้ทรงทราบพระบาท
แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปศิลา
ให้เรียบร้อยดีดังเก่า แล้วโปรดให้ปลูกเรือนกันแดดและกันฝน
อย่าให้เป็นอันตรายต่อไปได้

ข้าพเจ้ารับสั่งแล้วจึงจ้างให้เอาปูนประสมน้ำเชื้อไปพรมพระรูปศิลา
ที่พวกอ้ายคิดมิชอบทำลายทุบเป็นผู้กำกับกรรมการให้แล้วโดยเร็ว

ครั้งถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๑
การปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปศิลาจึงแล้วเสร็จ
ข้าพเจ้าพร้อมด้วยกับหลวงสิทธิสราวุธ ข้าหลวงเมืองชนบท
นายกิจการี ข้าหลวงเมืองขอนแก่น เท้าเพียกรมการ
และราษฎรข้าหลวงเมืองลาว ได้จัดงานฉลองสมโภช
พระพุทธรูปทั้งสองพระองค์ เพื่อเป็นสิริมงคล”

ทุกวันนี้ ชาวบ้านได้ถือเอาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
เป็นวันจัดงานเทศกาลบุญเหล่าประจำปีสืบต่อกันมา
และปัจจุบันถือว่าเป็นงานระดับอำเภอ


สาธุ หนังสือไหว้พระประธาน ๗๗ จังหวัด
กองบรรณาธิการข่าวสด สำนักพิมพ์มติชน

http://www.kaentong.com/index.php?topic=1759.0
 

_________________
ธรรมจักรดอทเน็ต
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
บัวหิมะ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 26 มิ.ย. 2008
ตอบ: 1273

ตอบตอบเมื่อ: 01 ก.ย. 2008, 11:33 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เจริญในธรรมค่ะ สาธุ
 

_________________
ชีวิตที่เหลือเพื่อธรรมะ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ฌาณ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 23 ก.ค. 2008
ตอบ: 1145
ที่อยู่ (จังหวัด): หิมพานต์

ตอบตอบเมื่อ: 14 ก.ย. 2008, 6:16 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคลเหล่าตะวันตก สาธุ

Image
 

_________________
ผมจะพยายามให้ได้ดาวครบ 10 ดวงครับ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
suvitjak
บัวบาน
บัวบาน


เข้าร่วม: 26 พ.ค. 2008
ตอบ: 457
ที่อยู่ (จังหวัด): khonkaen

ตอบตอบเมื่อ: 19 ก.ย. 2008, 1:03 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคลเหล่าตะวันออก สาธุ

Image


ขอบคุณครับ
 

_________________
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง