Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดพระเจดีย์ชัยมงคล จ.ร้อยเอ็ด อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 22 ก.ค.2008, 11:23 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image
[พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดพระเจดีย์ชัยมงคล ต. ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด]

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
Phra Maha Chedi Chai Mongkol


วัดพระเจดีย์ชัยมงคล ต. ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
Phra Chedi Chai Mongkol Temple
Pha Nam Yoi Sub-district, Nong Phok District,
Roi Et Province, Thailand
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 22 ก.ค.2008, 11:31 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

• ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า

ในการประชุมของคณะสงฆ์สายธรรมยุตภาคอีสาน ๑๙ จังหวัด
ได้พิจารณาเห็นว่า อีสานเป็นดินแดนถิ่นกำเนิด
ของพระเถรานุเถระในสายธรรมยุตจำนวนมาก
ผู้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ภาคอีสานกลายเป็นหนึ่งในอารยธรรมของประเทศไทย

Image
Image
Image


แต่หลักฐานต่างๆเกี่ยวกับประวัติของครูบาอาจารย์
ตลอดจนคำสอนต่างอยู่กระจัดกระจาย
จึงเห็นควรให้มีการรวบรวมประวัติครูบาอาจารย์ไว้ในสถานที่เดียวกัน
เพื่ออนุรักษ์แนวคำสอนในสายธรรมยุตไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image


อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในแนวคำสอนผ่านการศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์เหล่านี้
พุทธศาสนสถานที่จะสร้างขึ้นนี้
จึงจะกลายเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนผู้เดินตามรอยองค์พระศาสดา


Image
Image
Image


ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จันทปชฺโชโต)
จึงขอมอบหมายให้ หลวงปู่ศรี มหาวีโร แห่งวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง)
เป็นผู้นำในการก่อสร้างสถานที่Image
[หลวงปู่ศรี มหาวีโร แห่งวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง)]


ในงานทอดกฐินสามัคคีของวัดป่ากุงเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘
หลวงปู่ได้ใช้โอกาสนี้แจ้งให้คณะศิษยานุศิษย์ทราบ
โดยพิจารณาเห็นว่าพื้นที่บริเวณภูเขาเขียวในอำเภอหนองพอก
มีความเหมาะสมด้วยเหตุผลหลายประการ
มีพื้นที่ป่ากว่า ๒ หมื่นไร่ที่สมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่ารายล้อมผาน้ำย้อย
ประการสำคัญบริเวณดังกล่าวเป็นที่ธุดงควัตร
และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของครูบาอาจารย์เหมาะเป็นที่ตั้งพุทธสถานที่สำคัญ

Image
Image
Image
Image
Image


(มีต่อ)
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 22 ก.ค.2008, 11:35 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

•โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ๒ ส่ ว น ห ลั ก

ส่วนแรกคือ วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม
สร้างบนเขาบนพื้นที่ ๒๕๐๐ ไร่
อาคารหลักเอนกประสงค์ตั้งอยู่บนไหล่เขา
มีขนาดกว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

ส่วนที่สอง คือ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
เจดีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กว้างและยาว ๑๐๑ เมตร
ตามชื่อจังหวัดร้อยเอ็ดในภาษาไทย
และสูงถึง ๑๐๙ เมตรเพื่อระลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี
โดยเฉพาะส่วนยอดของพระมหาเจดีย์
ทำจากทองคำหนัก ๔,๗๕๐ บาท (๖๐ กิโลกรัม)
พระมหาเจดีย์สร้างบนพื้นที่ ๑๐๑ ไร่


Image


สำหรับพระมหาเจดีย์ชัยมงคล
กรมศิลปากรได้ออกแบบโดยการผสมผสาน
ลักษณะของเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบลังกาของพระปฐมเจดีย์
กับเจดีย์ทรงเหลี่ยมแบบขอมของพระธาตุพนม
องค์พระมหาเจดีย์เป็นสีขาว ตกแต่งลวดลายด้วยสีทองอร่าม
มีเจดีย์เล็กรายล้อมทั้ง ๘ ทิศ

พระมหาเจดีย์ชัยมงคลได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัด
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
และได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


Image


ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ การก่อสร้างพระมหาเจดีย์ได้ลุล่วงไปกว่าร้อยละ ๘๐
และเปิดให้สาธารณชนเข้าชมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕
ใช้งบประมาณไปกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท
โดยมาจากการบริจาคตามจิตศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากหลายประเทศ

สำหรับการก่อสร้างส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๒๐
คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ฯ ทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาส
อยู่ระหว่างการรวบรวมเงินทุน
โดยมุ่งหวังให้การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว
คณะศิษยานุศิษย์ไม่มีแนวคิดในการจัดทำวัตถุมงคลเพื่อแลกรับเป็นเงินทุน
และไม่ได้แต่งตั้งบุคคล หรือตัวแทนไปขอรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆแต่อย่างใด


Image


(มีต่อ)
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 22 ก.ค.2008, 11:37 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

• ภ า ย ใ น พ ร ะ ม ห า เ จ ดี ย์ ชั ย ม ง ค ล

• มั ณ ฑ น ศิ ล ป์ อั น วิ จิ ต ร ง ด ง า ม

แบ่งเป็น ๖ ชั้น แต่ชะชั้นออกแบบเพื่อการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาต่างๆ กัน

o ชั้นที่ ๑ เป็นห้องโถงอเนกประสงค์
o ชั้นที่ ๒ เป็นที่ประชุมคณะสงฆ์ โดยมีภาพพุทธประวัติ
o ชั้นที่ ๓ พระอุโบสถ ประดิษฐานรูปเหมือนพระเถรานุเถระ ๑๐๑ องค์
o ชั้นที่ ๔ เป็นจุดชมทัศนียภาพโดยรอบภูเขาเขียว
o ชั้นที่ ๕ เป็นบันไดเวียน ๑๑๙ ขั้น
o ชั้นที่ ๖ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
และอัฐิครูบาอาจารย์ รวมทั้งอัฐบริขารของหลวงปู่ศรี

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image


(มีต่อ)
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 23 ก.ค.2008, 4:34 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

• บ า น ห น้ า ต่ า ง ก ร ะ จ ก เ ขี ย น สี

ภ า พ พ ร ะ พุ ท ธ อ ง ค์ ใ น ป า ง ต่ า ง ๆ


Image
Image

ภ า พ จ ตุ โ ล ก บ า ล ทั้ ง ๔


Image
Image
Image
Image

(มีต่อ : รูปหล่อเหมือนพระเถรานุเถระ)
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 23 ก.ค.2008, 4:46 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image
[รูปหล่อเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ]

• รู ป ห ล่ อ เ ห มื อ น พ ร ะ เ ถ รา นุ เ ถ ร ะ บ า ง ส่ ว น

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

(มีต่อ)
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 23 ก.ค.2008, 5:35 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image
[รูปหล่อเหมือนพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล]

• รู ป ห ล่ อ เ ห มื อ น พ ร ะ เ ถ รา นุ เ ถ ร ะ บ า ง ส่ ว น (ต่อ)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

(มีต่อ)
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 23 ก.ค.2008, 6:06 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image


สาธุ สาธุ สาธุ

ขอขอบพระคุณ :

ที่มาของข้อมูล :

แผ่นพับ วัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคล,
www.mahachaimongkol.com

ที่มาของภาพ :

๑. คุณลองภูมิ ช่างภาพและโชเฟอร์กิตติมศักดิ์
ที่บันทึกไว้ในการพาทัวร์บุญแดนอีสานเมื่อ วันเข้าพรรษา พ.ศ ๒๕๕๑

๒. คุณประสาร วงศ์วิโรจน์รักษ์ สหายเก่า & ญาติธรรม-ศิลปินวงฟองน้ำ


สาธุ สาธุ สาธุ

Image
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง